No 2002. gada Latvijas Valsts arhīva darbinieki, skatot lietu dokumentus, katram izsūtītajam cilvēkam aizpilda anketu
Anketa satur būtiskus jautājumus par izsūtīto cilvēku –  izglītība, nodarbošanās, kad un no kurienes izsūtīts, no kura laika uz līdz kuram atrodas specnometinājumā, kad un uz kāda lēmuma pamata "noņemts" no specnometināto uzskaites, kad atbrīvots, kad reabilitēts.
Datoroperators anketu datus ievada datu bāzē, papildinot jau Iekšlietu ministrijas Nepamatoti represēto pilsoņu reabilitācijas daļā izveidoto datu bāzi. 

Datu bāzes dati tiks izmantoti gan grāmatas rindiņas sagatavošanai par katru izsūtīto Latvijas iedzīvotāju, gan arī struktūranalīzei – analizējot izsūtīto vecuma grupas, etnisko sastāvu, izglītību, nodarbošanos, specnometinājuma vietu un laiku, kad cilvēks tika ņemts specnometināto uzskaitē, kad atbrīvots no specnometinājuma utml. 

Dati tiks izmantoti kartes “1949. gada 25. marta izsūtīšana Latvijas pilsētās un pagastos”, kā arī kartes “No Latvijas izsūtīto iedzīvotāju specnometinājuma vietas” sagatavošanai.

 
uz sākumu