Lai īstenotu sovjetizācijas politiku okupētajās Latvijas, Lietuvas un Igaunijas teritorijās, PSRS varas iestādes realizēja paātrinātu lauksaimniecības kolektivizāciju un bruņotās pretestības apspiešanu.

Šo mērķu īstenošanai tika izmantota daudzkārt piemērotā represiju metode - deportācija. Daudzu tūkstošu ģimeņu izsūtīšana tika veikta saskaņā ar PSRS varas iestāžu - PSRS Ministru padomes, PSRS Valsts drošības ministrijas, PSRS Iekšlietu ministrijas un LPSR Ministru padomes - lēmumiem un pavēlēm.

Atpakaļ