Latvijas Valsts arhīvā glabājas 13 358 
1949. gada 25. martā izsūtīto Latvijas iedzīvotāju arhīva lietas.

Lietu dokumenti – izraksti no "kulaku" ģimeņu saraksta, kas paredzētas izsūtīšanai specnometinājumā uz PSRS attālām vietām, slēdzieni par ģimeņu izsūtīšanu, aptaujas lapas, izziņas par ģimeņu pieņemšanu dzelzceļa stacijā, parāda 1949. gada 25. marta izsūtīšanas norisi.

 Latvijas Valsts arhīvā glabājas 1949. gada 
25
. martā izsūtīto Latvijas iedzīvotāju 
                13 358 uzskaites lietas
                13 358 uzskaites kartītes
                33 ešelonu saraksti

Atpakaļ