2001. gada 4. jūnijā nāca klajā piemiņas grāmata 1941. gada 14. jūnijā arestētajiem un izsūtītajiem Latvijas iedzīvotājiem “Aizvestie. 1941. gada 14. jūnijs”

1941. gada 14. jūnijā deportēto Latvijas iedzīvotāju sarakstā ir apkopotas ziņas par 15424 cilvēkiem. Izsūtīto iedzīvotāju saraksts sakārtots apriņķu un pagastu alfabētiskā secībā. Grāmatas rindiņā par katru izsūtīto cilvēku minēts uzvārds, vārds, tēva vārds, dzimšanas gads, vieta, no kurienes izsūtīts, nometinājuma vieta, nāves datums vai atbrīvošanas datums un arhīva lietas numurs.
Pēc Latvijas Valsts arhīva projekta grupas precizētajiem datiem 1941. gada 14. jūnijā tika arestēti 5259 cilvēki, nošauti 700, nometnēs un nometinājumā miris 5381 cilvēks.


Satura radītājs


Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe – Freiberga un LVA direktore Daina Kļaviņa grāmatas atvēršanas pasākumā.  

Grāmatas „Aizvestie. 1941. gada 14. jūnijs” sagatavošanas darba grupa (no kreisās) Zigmunds Kārkliņš, Līga Strazdiņa, Iveta Šķiņķe, Aija Kalnciema, Jānis Riekstiņš, Inese Lase, Elmārs Pelkaus un Ainārs Bambals

Atpakaļ