. .
  Par mums
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 
Meklēšana datubāzē >> Nozares >> Nozares fondi

Nozare:
L75.11- Vispārīgā valsts dienestu darbība

Fondraži:
 • Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta pārvalde. LV_LVA_I 0-18.053
 • Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija. LV_LVA_I 0-11.053
 • Valsts izglītības attīstības aģentūra. LV_LVA_I 1-18.068
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Argita Gustafssone. LV_LVA_I 6-02.130
 • Fondi:
 • Jūrmalas pilsētas Tautas kontroles komiteja. LV_LVA_F 90
 • Latvijas PSR Rīgas apriņķa Siguldas pilsētas Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 103
 • Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Republikas medicīnas statistikas birojs. LV_LVA_F 168
 • Latvijas PSR Ventspils apriņķa Piltenes pilsētas Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 170
 • Latvijas PSR Ventspils apriņķa Ventas pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 171
 • Latvijas PSR Jelgavas pilsētas Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 176
 • Latvijas PSR Jelgavas apriņķa Zaļenieku pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 184
 • Latvijas PSR Jelgavas apriņķa Dobeles pilsētas Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 187
 • Latvijas PSR Meliorācijas un ūdenssaimniecības ministrija. LV_LVA_F 189
 • Latvijas PSR Jelgavas apriņķa Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 196
 • Latvijas PSR Daugavpils apriņķa Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 197
 • Latvijas PSR Liepājas apriņķa Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 198
 • Latvijas PSR Jēkabpils apriņķa Jēkabpils pilsētas Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 199
 • Latvijas PSR Rīgas apriņķa Lielvārdes pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 200
 • Latvijas PSR Valmieras apriņķa Ķoņu pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 205
 • Latvijas PSR Ministru Padomes Valsts profesionāli-tehniskās izglītības komiteja. LV_LVA_F 221
 • Rīgas pilsētas Tautas kontroles komiteja. LV_LVA_F 228
 • Latvijas PSR Rēzeknes apriņķa Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 252
 • Latvijas PSR Valsts cenu komiteja. LV_LVA_F 255
 • Rīgas pilsētas Ļeņina rajona Bolderājas ciemata Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komiteja. LV_LVA_F 264
 • Latvijas PSR Abrenes apriņķa Bērzpils pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 266
 • Liepājas apriņķa Tautsaimniecības statistikas inspektūra. LV_LVA_F 269
 • Latvijas PSR Ministru Padome un Latvijas Republikas Ministru Padome. LV_LVA_F 270
 • Latvijas PSR Valsts statistikas pārvalde un Latvijas Republikas Valsts statistikas pārvalde. LV_LVA_F 277
 • PSRS Ministru Padomes Valsts plāna komitejas pilnvarotais Latvijas PSR. LV_LVA_F 283
 • Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes Galvenais skaitļošanas centrs. LV_LVA_F 287
 • Latvijas PSR Rīgas apriņķa Ogresgala pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 288
 • Latvijas PSR Augstākā Padome un Latvijas Republikas Augstākā Padome. LV_LVA_F 290
 • Latvijas PSR Kokapstrādes un papīra rūpniecības ministrija. LV_LVA_F 326
 • Latvijas PSR Finansu ministrija un Latvijas Republikas Finansu ministrija. LV_LVA_F 327
 • Latvijas PSR Rīgas apriņķa Mārupes pagasta Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komiteja. LV_LVA_F 352
 • Rīgas pilsētas Oktobra rajona tautas kontroles komiteja. LV_LVA_F 355
 • Latvijas Jūras kuģniecības Tautas kontroles komiteja. LV_LVA_F 365
 • Rīgas pilsētas Ļeņina rajona Tautas kontroles komiteja. LV_LVA_F 366
 • Rīgas pilsētas Proletāriešu rajona Tautas kontroles komiteja. LV_LVA_F 369
 • Latvijas PSR Valsts kurināmā un enerģētikas komiteja un Latvijas Republikas Rūpniecības un enerģētikas ministrija. LV_LVA_F 373
 • Rīgas pilsētas Maskavas rajona Tautas kontroles komiteja. LV_LVA_F 374
 • Latvijas PSR Vieglās un Tekstilrūpniecības ministrijas un tām pakļautās iestādes. LV_LVA_F 375
 • PSRS Valsts kontroles ministrijas Latvijas spirta tresta Spirta glabāšanas un izmantošanas valsts kontrole. LV_LVA_F 377
 • Latvijas PSR Vietējās rūpniecības ministrija un Latvijas PSR Vietējās un kurināmā rūpniecības ministrija. LV_LVA_F 378
 • Latvijas PSR Tirdzniecības ministrija un Latvijas Republikas Tirdzniecības ministrija. LV_LVA_F 389
 • Latvijas PSR Gaļas un piena rūpniecības ministrija un Latvijas PSR Gaļas un piena produktu rūpniecības ministrija. LV_LVA_F 390
 • Rīgas pilsētas Kirova rajona Tautas kontroles komiteja. LV_LVA_F 397
 • Latvijas PSR Tautas kontroles komiteja. LV_LVA_F 398
 • Latvijas PSR Gaļas un piena rūpniecības ministrija. LV_LVA_F 400
 • Rīgas Domes Kurzemes rajona valdes Finansu nodaļa. LV_LVA_F 415
 • Latvijas PSR Ludzas apriņķa Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 428
 • Latvijas PSR Komunālās saimniecības ministrija. LV_LVA_F 432
 • Latvijas PSR Sadzīves pakalpojumu ministrija. LV_LVA_F 440
 • Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts hidrometeoroloģijas pārvalde. LV_LVA_F 460
 • Latvijas PSR Kinematogrāfijas ministrija. LV_LVA_F 463
 • Latvijas PSR Ludzas pilsētas Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 466
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes Izpildu komitejas Plānu komisija. LV_LVA_F 470
 • Latvijas PSR Valsts materiāli tehniskās apgādes komiteja un Latvijas Republikas Materiālo resursu ministrija. LV_LVA_F 506
 • Jūrmalas pilsētas Domes Finansu nodaļa. LV_LVA_F 508
 • Latvijas PSR apgabalu Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komiteju Finansu nodaļas. LV_LVA_F 509
 • Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona Tautas deputātu padomes Izpildu komitejas Finansu nodaļa. LV_LVA_F 510
 • Latvijas Republikas Saeimas un Latvijas PSR Augstākās Padomes vēlēšanu komisijas. LV_LVA_F 528
 • Latvijas PSR Darbaļaužu deputātu padomju vēlēšanu komisijas. LV_LVA_F 529
 • Latvijas PSR Mežsaimniecības un mežrūpniecības ministrijas Galvenā rūpnieciski tehniskā pārvalde. LV_LVA_F 586
 • Latvijas PSR Lauksaimniecības ministrija. LV_LVA_F 611
 • Latvijas PSR Mežrūpniecības ministrija. LV_LVA_F 617
 • Latvijas PSR Talsu apriņķa Kandavas pilsētas Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 651
 • Latvijas PSR Bauskas apriņķa Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 652
 • Latvijas PSR Valsts lauksaimniecības ražošanas tehniskās nodrošināšanas komiteja. LV_LVA_F 653
 • Latvijas PSR Jelgavas apriņķa Svētes pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 659
 • Latvijas PSR Jelgavas apriņķa Jēkabnieku pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 661
 • Latvijas PSR Talsu apriņķa Virbu pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 663
 • Latvijas PSR Ministru Padomes Valsts zinātniski pētnieciskā darba koordinācijas komiteja. LV_LVA_F 673
 • Latvijas PSR Mežsaimniecības un mežrūpniecības ministrija. LV_LVA_F 675
 • Latvijas PSR Padomju saimniecību ministrija. LV_LVA_F 677
 • Latvijas PSR Kultūras ministrija, Latvijas PSR Valsts kultūras komiteja un Latvijas Republikas Kultūras ministrija. LV_LVA_F 678
 • PSRS Valsts kontroles ministrijas Baltijas teritorijas pārvalžu kontrolieru grupa. LV_LVA_F 685
 • Latvijas PSR Valsts plāna komiteja. LV_LVA_F 693
 • Latvijas PSR Augļu un dārzeņu saimniecības ministrija. LV_LVA_F 696
 • Latvijas PSR Izglītības ministrija. LV_LVA_F 700
 • Latvijas PSR Mežsaimniecības ministrija. LV_LVA_F 735
 • Latvijas PSR Rīgas apriņķa Dreiliņu pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 757
 • Latvijas PSR Rīgas apriņķa Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 760
 • Latvijas PSR Abrenes apriņķa Tautsaimniecības statistikas inspektūra. LV_LVA_F 782
 • PSRS Augstākas Padomes vēlēšanu komisijas. LV_LVA_F 791
 • Latvijas PSR Cēsu apriņķa Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 809
 • PSRS Uzņēmumu un organizāciju sagādes ministrijas PSRS valsts kontroles ministrijas Republikāniskā grupa. LV_LVA_F 816
 • Latvijas PSR Pārtikas preču rūpniecības ministrijas Zivju rūpniecības galvenā pārvalde un Latvijas PSR Zivju rūpniecības ministrija. LV_LVA_F 838
 • Latvijas PSR Tautas saimniecības padome. LV_LVA_F 851
 • Latvijas PSR Jēkabpils apriņķa Krustpils pilsētas Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 858
 • Latvijas PSR Abrenes apriņķa Šķilbēnu pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 862
 • Latvijas PSR Aizputes apriņķa Klosteres pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 870
 • Latvijas PSR Transporta un ceļu saimniecības ministrija un tās priekšteči. LV_LVA_F 889
 • Latvijas PSR Sakaru ministrija un Latvijas Republikas Sakaru ministrija. LV_LVA_F 894
 • Latvijas PSR Lauku celtniecības ministrija. LV_LVA_F 926
 • Latvijas PSR Tieslietu ministrija, Latvijas PSR Ministru Padomes Juridiskā komisija un Latvijas Republikas Tieslietu ministrija. LV_LVA_F 938
 • Latvijas PSR Ilūkstes apriņķa Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 975
 • Latvijas PSR Kuldīgas apriņķa Saldus pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 977
 • Latvijas PSR Valsts kontroles ministrija un Latvijas PSR Ministru Padomes Valsts kontroles komisija. LV_LVA_F 992
 • Latvijas PSR Abrenes apriņķa Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 995
 • Latvijas PSR Veselības aizsardzības ministrija un Latvijas Republikas Veselības aizsardzības ministrija. LV_LVA_F 1022
 • Latvijas PSR Pārtikas rūpniecības ministrija. LV_LVA_F 1028
 • Rietumu lielā ekonomiskā rajona tautas saimniecības padomju darba koordinācijas un plānošanas padome. LV_LVA_F 1031
 • Baltijas ekonomiskā rajona Plānu komisija. LV_LVA_F 1032
 • Latvijas PSR Pārtikas preču rūpniecības ministrija. LV_LVA_F 1037
 • Latvijas PSR Ārlietu ministrija. LV_LVA_F 1051
 • Latvijas miera aizstāvēšanas komiteja. LV_LVA_F 1052
 • Latvijas PSR Ventspils apriņķa Zlēku pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1058
 • Latvijas PSR Vietējās rūpniecības ministrija. LV_LVA_F 1074
 • Latvijas PSR Valsts darba un sociālo jautājumu komiteja. LV_LVA_F 1165
 • Latvijas PSR Darba tautas komisariāts. LV_LVA_F 1167
 • Latvijas PSR Sociālās nodrošināšanas ministrija un Latvijas Republikas Sociālās nodrošināšanas ministrija. LV_LVA_F 1169
 • Latvijas PSR Valkas apriņķa Alsviķu pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1173
 • Latvijas PSR Valkas apriņķa Mālupes pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1176
 • Latvijas PSR Tautas komisāru padomes Pašvaldības pārvalde. LV_LVA_F 1178
 • Latvijas PSR Valkas apriņķa Annas pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1183
 • Latvijas Republikas Radio un televīzijas komiteja. LV_LVA_F 1184
 • Latvijas PSR Valmieras apriņķa Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1188
 • Latvijas PSR Valkas apriņķa Alūksnes pilsētas Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1189
 • Latvijas PSR Valkas apriņķa Apes pilsētas Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1190
 • Latvijas PSR Valkas apriņķa Mārkalnes pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1191
 • Latvijas PSR Aizputes apriņķa Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1192
 • Latvijas PSR Daugavpils apriņķa Vīpes pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1194
 • Latvijas PSR Valkas apriņķa Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1195
 • Latvijas PSR Jelgavas apriņķa Vircavas pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1198
 • Latvijas PSR Tukuma apriņķa Zemītes pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1206
 • Latvijas PSR Valsts prēmiju komitejas. LV_LVA_F 1241
 • Latvijas PSR Tukuma apriņķa Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1242
 • Latvijas PSR Ventspils apriņķa Popes pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1252
 • Latvijas PSR Jelgavas apriņķa Vilces pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1255
 • Latvijas PSR Jelgavas apriņķa Lielplatones pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1257
 • Latvijas PSR Bauskas apriņķa Svitenes pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1258
 • Latvijas PSR Bauskas apriņķa Rundāles pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1259
 • Latvijas PSR Bauskas apriņķa Bauskas pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1260
 • Latvijas PSR Bauskas apriņķa Codes pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1261
 • Latvijas PSR Bauskas apriņķa Bārbeles pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1263
 • Latvijas PSR Valmieras apriņķa Liepupes pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1267
 • Latvijas PSR Valmieras apriņķa Rozēnu pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1269
 • Latvijas PSR Valmieras apriņķa Viļķenes pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1271
 • Latvijas PSR Valmieras apriņķa Vitrupes pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1272
 • Latvijas PSR Valmieras apriņķa Lādes pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1273
 • Latvijas PSR Valmieras apriņķa Duntes pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1274
 • Latvijas PSR Valmieras apriņķa Umurgas pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1275
 • Latvijas PSR Valmieras apriņķa Katvaru pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1276
 • Latvijas PSR Valmieras apriņķa Braslavas pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1277
 • Latvijas PSR Valmieras apriņķa Salacgrīvas pilsētas Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1278
 • Latvijas PSR Valsts gazifikācijas komiteja. LV_LVA_F 1279
 • Latvijas PSR Valmieras apriņķa Limbažu pilsētas Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1280
 • Latvijas PSR Valmieras apriņķa Stienes pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1281
 • Latvijas PSR Bauskas apriņķa Bauskas pilsētas Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1284
 • Latvijas PSR Jēkabpils apriņķa Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1287
 • Latvijas PSR Jēkabpils apriņķa Dignājas pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1288
 • Latvijas PSR Jēkabpils apriņķa Rites pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1291
 • Latvijas PSR Jēkabpils apriņķa Sunākstes pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1292
 • Latvijas PSR Jēkabpils apriņķa Pļaviņu pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1294
 • Latvijas PSR Jēkabpils apriņķa Mazzalves pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1295
 • Latvijas PSR Jēkabpils apriņķa Viesītes pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1296
 • Latvijas PSR Jēkabpils apriņķa Viesītes pilsētas Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1297
 • Latvijas PSR Jēkabpils apriņķa Vārnavas pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1299
 • Latvijas PSR Jēkabpils apriņķa Slātes pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1300
 • Latvijas PSR Jēkabpils apriņķa Zasas pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1301
 • Latvijas PSR Jēkabpils apriņķa Ābeļu pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1303
 • Latvijas PSR Madonas apriņķa Lubānas pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1306
 • Latvijas PSR Madonas apriņķa Kraukļu pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1307
 • Latvijas PSR Madonas apriņķa Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1311
 • Latvijas PSR Madonas apriņķa Madonas pilsētas Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1312
 • Latvijas PSR Madonas apriņķa Sarkaņu pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1316
 • Latvijas PSR Valmieras apriņķa Idus pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1318
 • Latvijas PSR Valmieras apriņķa Vaidavas pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1319
 • Latvijas PSR Valmieras apriņķa Burtnieku pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1320
 • Latvijas PSR Valmieras apriņķa Dikļu pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1321
 • Latvijas PSR Valmieras apriņķa Dauguļu pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1322
 • Latvijas PSR Valmieras apriņķa Jaunvāles pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1324
 • Latvijas PSR Valmieras apriņķa Ķieģeļu pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1325
 • Latvijas PSR Valmieras apriņķa Mazsalacas pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1326
 • Latvijas PSR Valmieras apriņķa Bauņu pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1327
 • Latvijas PSR Valmieras apriņķa Kauguru pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1328
 • Latvijas PSR Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministrija. LV_LVA_F 1330
 • Latvijas PSR Kuldīgas apriņķa Kurmāles pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1333
 • Latvijas PSR Kuldīgas apriņķa Rendas pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1334
 • Latvijas PSR Kuldīgas apriņķa Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1335
 • Latvijas PSR Ventspils apriņķa Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1348
 • Latvijas PSR Talsu apriņķa Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1353
 • Liepājas apriņķa Izpildu komitejas Finansu nodaļa. LV_LVA_F 1359
 • Latvijas PSR Daugavpils pilsētas Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1371
 • Latvijas PSR Celtniecības ministrija. LV_LVA_F 1373
 • Latvijas PSR Statistiskās pārvaldes Daugavpils pilsētas inspektūra. LV_LVA_F 1375
 • Latvijas PSR Tehnisko kultūru ministrija. LV_LVA_F 1377
 • Latvijas PSR Daugavpils, Liepājas, Rīgas apgabalu Darbaļaužu deputātu padomju Izpildu komitejas. LV_LVA_F 1381
 • Latvijas PSR Valsts celtniecības lietu komiteja. LV_LVA_F 1382
 • Latvijas PSR Vietējās kurināmā rūpniecības ministrija. LV_LVA_F 1395
 • Latvijas PSR Būvmateriālu rūpniecības ministrija. LV_LVA_F 1398
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes Valde. LV_LVA_F 1400
 • Rīgas pilsētas Kurzemes rajona Pagaidu valde. LV_LVA_F 1403
 • Rīgas pilsētas Ļeņingradas rajona Tautas kontroles komiteja. LV_LVA_F 1415
 • PSRS Ministru Padomes Reliģijas lietu padomes pilnvarotais Latvijas PSR. LV_LVA_F 1419
 • Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas Tautas deputātu padomes Valde. LV_LVA_F 1429
 • Rīgas pilsētas Staļina rajona Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komiteja. LV_LVA_F 1431
 • Rīgas pilsētas Centra rajona Tautas deputātu padomes Valde. LV_LVA_F 1432
 • Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas Tautas deputātu padomes Valde. LV_LVA_F 1437
 • Rīgas pilsētas Jūrmalas rajona Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komiteja. LV_LVA_F 1442
 • PSRS Ministru Padomes Reliģijas kultu lietu padomes pilnvarotais Latvijas PSR pie Latvijas PSR Ministru Padomes. LV_LVA_F 1448
 • Rīgas Domes Finansu pārvalde. LV_LVA_F 1450
 • Rīgas Domes Zemgales priekšpilsētas valdes Finansu nodaļa. LV_LVA_F 1451
 • PSRS Ministru Padomes Krievijas pareizticīgo baznīcas lietu padomes pilnvarotais Latvijas PSR. LV_LVA_F 1452
 • Rīgas Domes Centra rajona valdes Finansu nodaļa. LV_LVA_F 1453
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Staļina rajona Finansu nodaļa. LV_LVA_F 1454
 • Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas Tautas deputātu padomes Izpildu komitejas Finansu nodaļa. LV_LVA_F 1455
 • Rīgas pilsētas Proletāriešu rajona Tautas deputātu padomes Izpildu komitejas Finansu nodaļa. LV_LVA_F 1456
 • Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas Tautas deputātu padomes Valde. LV_LVA_F 1462
 • Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona Tautas deputātu padomes Valde. LV_LVA_F 1477
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Izziņu birojs. LV_LVA_F 1482
 • Jūrmalas pilsētas Tautas deputātu padomes Valde. LV_LVA_F 1500
 • Rīgas pilsētas Sarkanarmijas rajona Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komiteja. LV_LVA_F 1516
 • Rīgas pilsētas Molotova rajona Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komiteja. LV_LVA_F 1519
 • Rīgas pilsētas Molotova rajona Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Finansu nodaļa. LV_LVA_F 1522
 • Latvijas PSR Ministru Padomes Centrālās statistikas pārvaldes Rīgas pilsētas Statistikas pārvalde. LV_LVA_F 1526
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Sarkanarmijas rajona Finansu nodaļa. LV_LVA_F 1535
 • Latvijas PSR Lopkopības ministrija. LV_LVA_F 1553
 • Latvijas PSR Rīgas rajona Slokas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komiteja. LV_LVA_F 1589
 • Latvijas PSR Rīgas rajona Ķemeru pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komiteja. LV_LVA_F 1590
 • Rīgas pilsētas Izpildu komitejas Pilsētas kartīšu birojs un Rīgas pilsētas Izpildu komitejas Kontroles-uzskaites birojs. LV_LVA_F 1592
 • Latvijas PSR Ministru Padomes Centrālās statistiskās pārvaldes Jūrmalas pilsētas Valsts statistikas inspektūra. LV_LVA_F 1595
 • Rīgas pilsētas Jūrmalas rajona Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Finansu nodaļa. LV_LVA_F 1616
 • Latvijas PSR Valsts naftas produktu nodrošināšanas komiteja. LV_LVA_F 1657
 • Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Monopoldarbības uzraudzības komiteja. LV_LVA_F 2091
 • Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Latvijas Nacionālais standartizācijas un metroloģijas centrs. LV_LVA_F 1710
 • Latvijas PSR Ministru Padomes pastāvīgā pārstāvniecība pie PSRS Ministru Padomes un Latvijas Republikas Ministru Padomes pastāvīgā pārstāvniecība. LV_LVA_F 1781
 • Jūrmalas pilsētas Tautas deputātu padomes Izpildu komitejas Plānu komisija. LV_LVA_F 1787
 • Latvijas PSR Valsts agrorūpnieciskā komiteja. LV_LVA_F 1819
 • Latvijas Republikas Galvenās Valsts finansu inspekcijas Rīgas pilsētas Kurzemes rajona Valsts finansu inspekcija. LV_LVA_F 1823
 • Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Kultūrizglītības un mācību iestāžu centralizētā grāmatvedība. LV_LVA_F 1826
 • Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija. LV_LVA_F 1857
 • Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisija. LV_LVA_F 1863
 • Latvijas Republikas Galvenās Valsts finansu inspekcijas Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas Valsts finansu inspekcija. LV_LVA_F 1865
 • Rīgas pilsētas vēlēšanu komisija. LV_LVA_F 1867
 • Latvijas Republikas Centrālā vēlēšanu komisija. LV_LVA_F 1873
 • Latvijas Republikas Īpašo uzdevumu ministra aparāts. LV_LVA_F 1899
 • Latvijas Republikas Galvenās Valsts finansu inspekcijas Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas Valsts finansu inspekcija. LV_LVA_F 1903
 • Latvijas Republikas Zivsaimniecības ministrija un Latvijas Republikas Jūras lietu ministrija. LV_LVA_F 1911
 • Latvijas PSR Tautas izglītības ministrija un Latvijas Republikas Izglītības ministrija. LV_LVA_F 1914
 • PSRS Ārējo ekonomisko sakaru ministrijas pilnvarotā pārstāvja pārvalde pie Latvijas PSR Ministru Padomes un PSRS Ārējo ekonomisko sakaru ministrijas pilnvarotā pārstāvja pārvalde pie Latvijas Republikas Ministru Padomes. LV_LVA_F 1923
 • Latvijas Republikas Galvenās Valsts finansu inspekcijas Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas Valsts finansu inspekcija. LV_LVA_F 1956
 • Latvijas Republikas Arhitektūras un celtniecības ministrija. LV_LVA_F 1957
 • Latvijas Republikas Vides aizsardzības komiteja. LV_LVA_F 1958
 • Latvijas Republikas Ārējās tirdzniecības ministrija. LV_LVA_F 1962
 • Latvijas PSR Valsts dabas aizsardzības komiteja. LV_LVA_F 1975
 • Latvijas Republikas Valsts reformu ministrija. LV_LVA_F 1988
 • Latvijas Republikas Lauksaimniecības ministrija. LV_LVA_F 1989
 • Latvijas PSR Valsts celtniecības un arhitektūras lietu komiteja. LV_LVA_F 1991
 • Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Farmakoloģijas un farmakopejas komiteja. LV_LVA_F 2015
 • Latvijas Republikas Galvenās Valsts finansu inspekcijas Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona Valsts finansu inspekcija. LV_LVA_F 2018
 • Latvijas Republikas Ministru kabinets un Valsts kanceleja. LV_LVA_F 2000
 • Latvijas Republikas Saeima. LV_LVA_F 2001
 • Nacionālā Radio un televīzijas padome. LV_LVA_F 2032
 • Latvijas Republikas Finansu ministrijas Valsts skaitļošanas centrs. LV_LVA_F 2133
 • Latvijas Republikas Meža ministrija. LV_LVA_F 2074
 • Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Valsts īpašuma fonds . LV_LVA_F 2180
 • Latvijas Republikas Galvenās Valsts finansu inspekcijas Rīgas pilsētas Valsts finansu inspekcija. LV_LVA_F 2215
 • Latvijas Valsts prezidenta kanceleja. LV_LVA_F 2200
 • Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas muitas reģionālā iestāde. LV_LVA_F 2586
 • Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Centralizētā grāmatvedība. LV_LVA_F 2053
 • Latvijas PSR Finansu ministrijas Galvenās Valsts finansu inspekcijas Jūrmalas pilsētas Valsts finansu inspekcija un Latvijas Republikas Galvenās Valsts finansu inspekcijas Jūrmalas pilsētas Valsts finansu inspekcija. LV_LVA_F 1920
 • Latvijas Republikas Galvenās Valsts finansu inspekcijas Rīgas pilsētas Centra rajona Valsts finansu inspekcija. LV_LVA_F 2235
 • Latvijas Republikas Īpašu uzdevumu ministra valsts pārvaldes un pašvaldību reformu lietās Valsts pārvaldes reformas birojs. LV_LVA_F 2269
 • Latvijas Republikas Labklājības ministrija. LV_LVA_F 2468
 • Zāļu valsts aģentūra. LV_LVA_F 2749
 • Latvijas Republikas Īpašu uzdevumu ministra valsts reformu lietās Sekretariāts . LV_LVA_F 2336
 • Tulkošanas un terminoloģijas centrs. LV_LVA_F 2746
 • Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Naturalizācijas pārvalde. LV_LVA_F 2537
 • Latvijas Republikas Ministru Padomes Valsts īpašuma konversijas departaments. LV_LVA_F 2415
 • Latvijas Republikas Finansu ministrija Valsts kase. LV_LVA_F 2414
 • Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Tehniskā vienība. LV_LVA_F 2437
 • Valsts Civildienesta pārvalde. LV_LVA_F 2536
 • Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Valsts iekšējā tirgus aizsardzības birojs. LV_LVA_F 2446
 • Latvijas Republikas Valsts kontrole. LV_LVA_F 2474
 • Latvijas Republikas Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām Starptautisko palīdzības programmu koordinācijas pārvalde. LV_LVA_F 2426
 • Latvijas Republikas Īpašu uzdevumu ministra reģionālās attīstības un pašvaldību lietās Reģionālās politikas un plānošanas pārvalde. LV_LVA_F 2428
 • Latvijas Republikas Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariāts. LV_LVA_F 2427
 • Latvijas Republikas Īpašu uzdevumu ministra reģionālās attīstības un pašvaldību lietās Pašvaldību lietu pārvalde. LV_LVA_F 2429
 • Rīgas domes Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcija. LV_LVA_F 2712
 • Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Teritorijas attīstības plānošanas centrs". LV_LVA_F 2444
 • Rīgas domes Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirekcija. LV_LVA_F 2544
 • Latvijas Republikas Valsts Ieņēmumu dienesta Rīgas pilsētas Kurzemes rajona nodaļa. LV_LVA_F 2481
 • Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Nodarbinātības valsts dienesta Rīgas pilsētas centrs. LV_LVA_F 2494
 • Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Jūrmalas pilsētas nodaļa. LV_LVA_F 2484
 • Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas pilsētas Centra rajona nodaļa. LV_LVA_F 2482
 • Jūrmalas pilsētas dome. LV_LVA_F 2478
 • Latvijas Republikas Zemkopības ministrija. LV_LVA_F 2480
 • Rīgas dome. LV_LVA_F 2220
 • Bezpeļņas organizācija Valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra". LV_LVA_F 2328
 • Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas nodaļa. LV_LVA_F 2483
 • Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija. LV_LVA_F 2488
 • Latvijas Republikas Galvenā valsts finansu inspekcija. LV_LVA_F 2492
 • Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona nodaļa . LV_LVA_F 2585
 • Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamo īpašumu aģentūra". LV_LVA_F 2142
 • Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Energoapgādes regulēšanas padome. LV_LVA_F 2508
 • Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas nodaļa. LV_LVA_F 2515
 • Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas nodaļa. LV_LVA_F 2516
 • Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Muitas departaments. LV_LVA_F 2518
 • Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas Ģeodēzijas un kartogrāfijas departaments. LV_LVA_F 2566
 • Rīgas Domes Finanšu departaments. LV_LVA_F 2540
 • Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts uzņēmums "Materiālās rezerves". LV_LVA_F 2541
 • Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Nodarbinātības valsts dienests. LV_LVA_F 2546
 • Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Akcizēto preču pārvalde. LV_LVA_F 2555
 • Latvijas Republikas Vides ministrijas Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija. LV_LVA_F 2691
 • Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts Vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde. LV_LVA_F 2562
 • Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Lauku strukturālo programmu aģentūra. LV_LVA_F 2564
 • Latvijas Republikas Ministru Padomes Ģeoloģijas, ģeodēzijas un kartogrāfijas departaments. LV_LVA_F 2567
 • Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Valsts zivsaimniecības pārvalde. LV_LVA_F 2606
 • Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija. LV_LVA_F 2569
 • Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības valsts inspekcija. LV_LVA_F 2765
 • Valsts aģentūra "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra". LV_LVA_F 2591
 • Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs. LV_LVA_F 2602
 • Latvijas Republikas Vides ministrija. LV_LVA_F 2582
 • Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra. LV_LVA_F 2711
 • Rīgas domes Rīgas Kurzemes rajona izpilddirekcija. LV_LVA_F 2713
 • Rīgas domes Īpašuma departaments. LV_LVA_F 2686
 • Latvijas Republikas Ministru Prezidenta Latvijas Zinātnes un dialoga centrs. LV_LVA_F 2625
 • Latvijas PSR Iekšlietu ministrija. LV_LVA_F 2669
 • Valsts Vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvalde. LV_LVA_F 2689
 • Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts. LV_LVA_F 2694
 • Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts. LV_LVA_F 2700
 • Rīgas domes Rīgas Centra rajona izpilddirekcija. LV_LVA_F 2714
 • Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija. LV_LVA_F 2706
 • Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija. LV_LVA_F 2744
 • Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments. LV_LVA_F 2751
 • Latvijas Republikas Patentu valde. LV_LVA_F 2756
 • Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas Autotransporta inspekcija. LV_LVA_F 2759
 • Rīgas domes Rīgas pašvaldības policija. LV_LVA_F 2771
 • LR Veselības ministrija Valsts sanitārā inspekcija. LV_LVA_F 2778
 • Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienests. LV_LVA_F 2797
 • Latvijas Pašvaldību savienība. LV_LVA_F 2814
 • Latvijas Republikas Valsts zemes dienests. LV_LVA_F 2847
 • Latvijas Republikas Satiksmes ministrija. LV_LVA_F 2857
 • Ķemeru nacionālā parka administrācija. LV_LVA_F 2858
 • Konkurences padome. LV_LVA_F 2868
 • Rīgas Ziemeļu rajona izpilddirekcija. LV_LVA_F 2870
 • Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija. LV_LVA_F 2871
 • Latvijas Strādnieku, kareivju un bezzemnieku deputātu padome. LV_LVA_F PA-82
 • Latvijas Padomju valdība. LV_LVA_F PA-83
 • Rīgas Strādnieku un zaldātu deputātu padome. LV_LVA_F PA-84
 • Rēzeknes apriņķa Dricēnu pagasta Strādnieku deputātu padomes Izpildu komiteja. LV_LVA_F PA-706
 • Daugavpils apriņķa Kapiņu pagasta Strādnieku deputātu padomes Izpildu komiteja. LV_LVA_F PA-730
 • Kurzemes Zemes padome. LV_LVA_F PA-38
 • Latviešu nacionālo lietu komisariāts. LV_LVA_F PA-30
 • Latviešu strēlnieku pulku apvienotās padomes Izpildu komiteja. LV_LVA_F PA-42


 • Pēdējās izmaiņas: 5.01.2024.
  Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
  Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv