. .
  Par mums
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 
Arhīva dokumenti >> Meklēšana datubāzē >> Detalizējums

Līmenis:Fondradis
Numurs:11.053
Nosaukums:Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
Adrese:Raiņa bulvāris 4, Rīga
Nozare:L75.11- Vispārīgā valsts dienestu darbība
Vēsture:Izveidota ar MK noteikumiem Nr 56 2003.g. februārī. Ministrijai ir sekojoši uzdevumi: - izstrādā likumu uncitu normatīvo aktu projektus reģionālās politikas, telpiskās plānošanas politikas, mājokļu politikas un pašvaldību darbības pārraudzības un attīstības sistēmas pinveidošanai un pašvaldību darbības nodrošināšanai, saskaņojot tos ar Latvijas saistošiem starptautiskajiem līgumiem un EK tiesību normām, kā arīsagatavo priekšlikumus ministrijas kompetencē esošajos jautājumos, - atbilstoši kompetencei nodrošina Latvijai saistošu starptautisko līgumu slēgšanu un izpildi, - nodrošina vienotu principu ievērošanu reģionālās un mājokļu attīstības,telpiskās plānošanas un pašvaldību darbības koordinācijas jomā, - sniedz tiešās pārvaldes iestādēm un atvasinātajām publiskajām personām metodisku palīdzību - nodrošina reģionālās attīstības atbalsta pasākumu izstrādi, uzraudzību, un ietekmes novērtēšanu, - metodiski vada, pārrauga unkoordinē plānošanas reģionu, rajonu pašvaldību un vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu izstrādi, - izstrādā nacionālo plānojumu, - izveido un uztur reģionālās un telpiskās attīstības plānošanas, nacionālā plānojuma, plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojuma dokumentu datu bāzi un arhīvu, - izvērtē plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu atbilstību nacionālajam plānojumam un citiem politikas plānošanas dokumentiem un tiesību aktiem, - piešķir valsts mēķdotācijas teritorijas plānojumu izstrādei, - analizē situāciju mājokļu jomā, sistematizē datus un koordinē mājokļu monitoninga sistēmas izveidošanu un ieviešanu, - veic mājokļu garantiju fonda līdzekļu turētāja un apsaimniekotāja funkcijas, - nodrošina Nacionālās reģionālās attīstības padomes darbību un veic tās sekretariāta funkcijas, - izstrādā vienotu pašvaldību attīstības stratēģiju un organizē pašvaldību reformas ieviešanu, - veic pašvaldību budžeta ekonomisko analīzi, - koordinē pašvaldību vienotās informācijas sistēmas izveidi, - piedal
Identifikators/GV  kods:LV_LVA_I 0-11.053
Fonds: Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija


Pēdējās izmaiņas: 5.01.2024.
Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv