. .
  Par mums
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 
Meklēšana datubāzē >> Nozares >> Nozares fondi

Nozare:
L75- Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

Fondraži:
 • Labklājības ministrija. LV_LVA_I 1-19.001
 • Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts. LV_LVA_I 0-01.032
 • Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta pārvalde. LV_LVA_I 0-18.053
 • Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija. LV_LVA_I 0-11.053
 • Valsts izglītības attīstības aģentūra. LV_LVA_I 1-18.068
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Argita Gustafssone. LV_LVA_I 6-02.130
 • Fondi:
 • Jūrmalas pilsētas Tautas kontroles komiteja. LV_LVA_F 90
 • Latvijas PSR Rīgas apriņķa Siguldas pilsētas Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 103
 • Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Republikas medicīnas statistikas birojs. LV_LVA_F 168
 • Latvijas PSR Ventspils apriņķa Piltenes pilsētas Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 170
 • Latvijas PSR Ventspils apriņķa Ventas pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 171
 • Latvijas PSR Jelgavas pilsētas Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 176
 • Latvijas PSR Jelgavas apriņķa Zaļenieku pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 184
 • Latvijas PSR Jelgavas apriņķa Dobeles pilsētas Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 187
 • Latvijas PSR Meliorācijas un ūdenssaimniecības ministrija. LV_LVA_F 189
 • Latvijas PSR Jelgavas apriņķa Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 196
 • Latvijas PSR Daugavpils apriņķa Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 197
 • Latvijas PSR Liepājas apriņķa Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 198
 • Latvijas PSR Jēkabpils apriņķa Jēkabpils pilsētas Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 199
 • Latvijas PSR Rīgas apriņķa Lielvārdes pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 200
 • Latvijas PSR Valmieras apriņķa Ķoņu pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 205
 • Latvijas PSR Ministru Padomes Valsts profesionāli-tehniskās izglītības komiteja. LV_LVA_F 221
 • Rīgas pilsētas Tautas kontroles komiteja. LV_LVA_F 228
 • Latvijas PSR Rēzeknes apriņķa Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 252
 • Latvijas PSR Valsts cenu komiteja. LV_LVA_F 255
 • Rīgas pilsētas Ļeņina rajona Bolderājas ciemata Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komiteja. LV_LVA_F 264
 • Latvijas PSR Abrenes apriņķa Bērzpils pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 266
 • Liepājas apriņķa Tautsaimniecības statistikas inspektūra. LV_LVA_F 269
 • Latvijas PSR Ministru Padome un Latvijas Republikas Ministru Padome. LV_LVA_F 270
 • Latvijas PSR Valsts statistikas pārvalde un Latvijas Republikas Valsts statistikas pārvalde. LV_LVA_F 277
 • PSRS Ministru Padomes Valsts plāna komitejas pilnvarotais Latvijas PSR. LV_LVA_F 283
 • Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes Galvenais skaitļošanas centrs. LV_LVA_F 287
 • Latvijas PSR Rīgas apriņķa Ogresgala pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 288
 • Latvijas PSR Augstākā Padome un Latvijas Republikas Augstākā Padome. LV_LVA_F 290
 • Latvijas PSR Kokapstrādes un papīra rūpniecības ministrija. LV_LVA_F 326
 • Latvijas PSR Finansu ministrija un Latvijas Republikas Finansu ministrija. LV_LVA_F 327
 • Latvijas PSR Rīgas apriņķa Mārupes pagasta Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komiteja. LV_LVA_F 352
 • Rīgas pilsētas Oktobra rajona tautas kontroles komiteja. LV_LVA_F 355
 • Latvijas Jūras kuģniecības Tautas kontroles komiteja. LV_LVA_F 365
 • Rīgas pilsētas Ļeņina rajona Tautas kontroles komiteja. LV_LVA_F 366
 • Rīgas pilsētas Proletāriešu rajona Tautas kontroles komiteja. LV_LVA_F 369
 • Latvijas PSR Valsts kurināmā un enerģētikas komiteja un Latvijas Republikas Rūpniecības un enerģētikas ministrija. LV_LVA_F 373
 • Rīgas pilsētas Maskavas rajona Tautas kontroles komiteja. LV_LVA_F 374
 • Latvijas PSR Vieglās un Tekstilrūpniecības ministrijas un tām pakļautās iestādes. LV_LVA_F 375
 • PSRS Valsts kontroles ministrijas Latvijas spirta tresta Spirta glabāšanas un izmantošanas valsts kontrole. LV_LVA_F 377
 • Latvijas PSR Vietējās rūpniecības ministrija un Latvijas PSR Vietējās un kurināmā rūpniecības ministrija. LV_LVA_F 378
 • Latvijas PSR Tirdzniecības ministrija un Latvijas Republikas Tirdzniecības ministrija. LV_LVA_F 389
 • Latvijas PSR Gaļas un piena rūpniecības ministrija un Latvijas PSR Gaļas un piena produktu rūpniecības ministrija. LV_LVA_F 390
 • Rīgas pilsētas Kirova rajona Tautas kontroles komiteja. LV_LVA_F 397
 • Latvijas PSR Tautas kontroles komiteja. LV_LVA_F 398
 • Latvijas PSR Gaļas un piena rūpniecības ministrija. LV_LVA_F 400
 • Rīgas Domes Kurzemes rajona valdes Finansu nodaļa. LV_LVA_F 415
 • Latvijas PSR Ludzas apriņķa Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 428
 • Latvijas PSR Komunālās saimniecības ministrija. LV_LVA_F 432
 • Latvijas PSR Sadzīves pakalpojumu ministrija. LV_LVA_F 440
 • Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts hidrometeoroloģijas pārvalde. LV_LVA_F 460
 • Latvijas PSR Kinematogrāfijas ministrija. LV_LVA_F 463
 • Latvijas PSR Ludzas pilsētas Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 466
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes Izpildu komitejas Plānu komisija. LV_LVA_F 470
 • Latvijas PSR Valsts materiāli tehniskās apgādes komiteja un Latvijas Republikas Materiālo resursu ministrija. LV_LVA_F 506
 • Jūrmalas pilsētas Domes Finansu nodaļa. LV_LVA_F 508
 • Latvijas PSR apgabalu Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komiteju Finansu nodaļas. LV_LVA_F 509
 • Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona Tautas deputātu padomes Izpildu komitejas Finansu nodaļa. LV_LVA_F 510
 • Latvijas Republikas Saeimas un Latvijas PSR Augstākās Padomes vēlēšanu komisijas. LV_LVA_F 528
 • Latvijas PSR Darbaļaužu deputātu padomju vēlēšanu komisijas. LV_LVA_F 529
 • Latvijas PSR Mežsaimniecības un mežrūpniecības ministrijas Galvenā rūpnieciski tehniskā pārvalde. LV_LVA_F 586
 • Latvijas PSR Lauksaimniecības ministrija. LV_LVA_F 611
 • Latvijas PSR Mežrūpniecības ministrija. LV_LVA_F 617
 • Latvijas PSR Talsu apriņķa Kandavas pilsētas Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 651
 • Latvijas PSR Bauskas apriņķa Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 652
 • Latvijas PSR Valsts lauksaimniecības ražošanas tehniskās nodrošināšanas komiteja. LV_LVA_F 653
 • Latvijas PSR Jelgavas apriņķa Svētes pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 659
 • Latvijas PSR Jelgavas apriņķa Jēkabnieku pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 661
 • Latvijas PSR Talsu apriņķa Virbu pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 663
 • Latvijas PSR Ministru Padomes Valsts zinātniski pētnieciskā darba koordinācijas komiteja. LV_LVA_F 673
 • Latvijas PSR Mežsaimniecības un mežrūpniecības ministrija. LV_LVA_F 675
 • Latvijas PSR Padomju saimniecību ministrija. LV_LVA_F 677
 • Latvijas PSR Kultūras ministrija, Latvijas PSR Valsts kultūras komiteja un Latvijas Republikas Kultūras ministrija. LV_LVA_F 678
 • PSRS Valsts kontroles ministrijas Baltijas teritorijas pārvalžu kontrolieru grupa. LV_LVA_F 685
 • Latvijas PSR Valsts plāna komiteja. LV_LVA_F 693
 • Latvijas PSR Augļu un dārzeņu saimniecības ministrija. LV_LVA_F 696
 • Latvijas PSR Izglītības ministrija. LV_LVA_F 700
 • Latvijas PSR Mežsaimniecības ministrija. LV_LVA_F 735
 • Latvijas PSR Rīgas apriņķa Dreiliņu pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 757
 • Latvijas PSR Rīgas apriņķa Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 760
 • Latvijas PSR Abrenes apriņķa Tautsaimniecības statistikas inspektūra. LV_LVA_F 782
 • PSRS Augstākas Padomes vēlēšanu komisijas. LV_LVA_F 791
 • Latvijas PSR Cēsu apriņķa Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 809
 • PSRS Uzņēmumu un organizāciju sagādes ministrijas PSRS valsts kontroles ministrijas Republikāniskā grupa. LV_LVA_F 816
 • Latvijas PSR Pārtikas preču rūpniecības ministrijas Zivju rūpniecības galvenā pārvalde un Latvijas PSR Zivju rūpniecības ministrija. LV_LVA_F 838
 • Latvijas PSR Tautas saimniecības padome. LV_LVA_F 851
 • Latvijas PSR Jēkabpils apriņķa Krustpils pilsētas Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 858
 • Latvijas PSR Abrenes apriņķa Šķilbēnu pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 862
 • Latvijas PSR Aizputes apriņķa Klosteres pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 870
 • Latvijas PSR Transporta un ceļu saimniecības ministrija un tās priekšteči. LV_LVA_F 889
 • Latvijas PSR Sakaru ministrija un Latvijas Republikas Sakaru ministrija. LV_LVA_F 894
 • Latvijas PSR Lauku celtniecības ministrija. LV_LVA_F 926
 • Latvijas PSR Tieslietu ministrija, Latvijas PSR Ministru Padomes Juridiskā komisija un Latvijas Republikas Tieslietu ministrija. LV_LVA_F 938
 • Latvijas PSR Ilūkstes apriņķa Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 975
 • Latvijas PSR Kuldīgas apriņķa Saldus pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 977
 • Latvijas PSR Valsts kontroles ministrija un Latvijas PSR Ministru Padomes Valsts kontroles komisija. LV_LVA_F 992
 • Latvijas PSR Abrenes apriņķa Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 995
 • Latvijas PSR Veselības aizsardzības ministrija un Latvijas Republikas Veselības aizsardzības ministrija. LV_LVA_F 1022
 • Latvijas PSR Pārtikas rūpniecības ministrija. LV_LVA_F 1028
 • Rietumu lielā ekonomiskā rajona tautas saimniecības padomju darba koordinācijas un plānošanas padome. LV_LVA_F 1031
 • Baltijas ekonomiskā rajona Plānu komisija. LV_LVA_F 1032
 • Latvijas PSR Pārtikas preču rūpniecības ministrija. LV_LVA_F 1037
 • Latvijas PSR Ārlietu ministrija. LV_LVA_F 1051
 • Latvijas miera aizstāvēšanas komiteja. LV_LVA_F 1052
 • Latvijas PSR Ventspils apriņķa Zlēku pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1058
 • Latvijas PSR Vietējās rūpniecības ministrija. LV_LVA_F 1074
 • Latvijas PSR Valsts darba un sociālo jautājumu komiteja. LV_LVA_F 1165
 • Latvijas PSR Darba tautas komisariāts. LV_LVA_F 1167
 • Latvijas PSR Sociālās nodrošināšanas ministrija un Latvijas Republikas Sociālās nodrošināšanas ministrija. LV_LVA_F 1169
 • Latvijas PSR Valkas apriņķa Alsviķu pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1173
 • Latvijas PSR Valkas apriņķa Mālupes pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1176
 • Latvijas PSR Tautas komisāru padomes Pašvaldības pārvalde. LV_LVA_F 1178
 • Latvijas PSR Valkas apriņķa Annas pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1183
 • Latvijas Republikas Radio un televīzijas komiteja. LV_LVA_F 1184
 • Latvijas PSR Valmieras apriņķa Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1188
 • Latvijas PSR Valkas apriņķa Alūksnes pilsētas Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1189
 • Latvijas PSR Valkas apriņķa Apes pilsētas Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1190
 • Latvijas PSR Valkas apriņķa Mārkalnes pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1191
 • Latvijas PSR Aizputes apriņķa Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1192
 • Latvijas PSR Daugavpils apriņķa Vīpes pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1194
 • Latvijas PSR Valkas apriņķa Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1195
 • Latvijas PSR Jelgavas apriņķa Vircavas pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1198
 • Latvijas PSR Tukuma apriņķa Zemītes pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1206
 • Latvijas PSR Valsts prēmiju komitejas. LV_LVA_F 1241
 • Latvijas PSR Tukuma apriņķa Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1242
 • Latvijas PSR Ventspils apriņķa Popes pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1252
 • Latvijas PSR Jelgavas apriņķa Vilces pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1255
 • Latvijas PSR Jelgavas apriņķa Lielplatones pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1257
 • Latvijas PSR Bauskas apriņķa Svitenes pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1258
 • Latvijas PSR Bauskas apriņķa Rundāles pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1259
 • Latvijas PSR Bauskas apriņķa Bauskas pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1260
 • Latvijas PSR Bauskas apriņķa Codes pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1261
 • Latvijas PSR Bauskas apriņķa Bārbeles pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1263
 • Latvijas PSR Valmieras apriņķa Liepupes pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1267
 • Latvijas PSR Valmieras apriņķa Rozēnu pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1269
 • Latvijas PSR Valmieras apriņķa Viļķenes pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1271
 • Latvijas PSR Valmieras apriņķa Vitrupes pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1272
 • Latvijas PSR Valmieras apriņķa Lādes pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1273
 • Latvijas PSR Valmieras apriņķa Duntes pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1274
 • Latvijas PSR Valmieras apriņķa Umurgas pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1275
 • Latvijas PSR Valmieras apriņķa Katvaru pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1276
 • Latvijas PSR Valmieras apriņķa Braslavas pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1277
 • Latvijas PSR Valmieras apriņķa Salacgrīvas pilsētas Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1278
 • Latvijas PSR Valsts gazifikācijas komiteja. LV_LVA_F 1279
 • Latvijas PSR Valmieras apriņķa Limbažu pilsētas Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1280
 • Latvijas PSR Valmieras apriņķa Stienes pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1281
 • Latvijas PSR Bauskas apriņķa Bauskas pilsētas Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1284
 • Latvijas PSR Jēkabpils apriņķa Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1287
 • Latvijas PSR Jēkabpils apriņķa Dignājas pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1288
 • Latvijas PSR Jēkabpils apriņķa Rites pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1291
 • Latvijas PSR Jēkabpils apriņķa Sunākstes pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1292
 • Latvijas PSR Jēkabpils apriņķa Pļaviņu pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1294
 • Latvijas PSR Jēkabpils apriņķa Mazzalves pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1295
 • Latvijas PSR Jēkabpils apriņķa Viesītes pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1296
 • Latvijas PSR Jēkabpils apriņķa Viesītes pilsētas Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1297
 • Latvijas PSR Jēkabpils apriņķa Vārnavas pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1299
 • Latvijas PSR Jēkabpils apriņķa Slātes pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1300
 • Latvijas PSR Jēkabpils apriņķa Zasas pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1301
 • Latvijas PSR Jēkabpils apriņķa Ābeļu pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1303
 • Latvijas PSR Madonas apriņķa Lubānas pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1306
 • Latvijas PSR Madonas apriņķa Kraukļu pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1307
 • Latvijas PSR Madonas apriņķa Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1311
 • Latvijas PSR Madonas apriņķa Madonas pilsētas Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1312
 • Latvijas PSR Madonas apriņķa Sarkaņu pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1316
 • Latvijas PSR Valmieras apriņķa Idus pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1318
 • Latvijas PSR Valmieras apriņķa Vaidavas pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1319
 • Latvijas PSR Valmieras apriņķa Burtnieku pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1320
 • Latvijas PSR Valmieras apriņķa Dikļu pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1321
 • Latvijas PSR Valmieras apriņķa Dauguļu pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1322
 • Latvijas PSR Valmieras apriņķa Jaunvāles pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1324
 • Latvijas PSR Valmieras apriņķa Ķieģeļu pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1325
 • Latvijas PSR Valmieras apriņķa Mazsalacas pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1326
 • Latvijas PSR Valmieras apriņķa Bauņu pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1327
 • Latvijas PSR Valmieras apriņķa Kauguru pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1328
 • Latvijas PSR Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministrija. LV_LVA_F 1330
 • Latvijas PSR Kuldīgas apriņķa Kurmāles pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1333
 • Latvijas PSR Kuldīgas apriņķa Rendas pagasta Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1334
 • Latvijas PSR Kuldīgas apriņķa Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1335
 • Latvijas PSR Ventspils apriņķa Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1348
 • Latvijas PSR Talsu apriņķa Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1353
 • Liepājas apriņķa Izpildu komitejas Finansu nodaļa. LV_LVA_F 1359
 • Latvijas PSR Daugavpils pilsētas Pagaidu izpildu komiteja. LV_LVA_F 1371
 • Latvijas PSR Celtniecības ministrija. LV_LVA_F 1373
 • Latvijas PSR Statistiskās pārvaldes Daugavpils pilsētas inspektūra. LV_LVA_F 1375
 • Latvijas PSR Tehnisko kultūru ministrija. LV_LVA_F 1377
 • Latvijas PSR Daugavpils, Liepājas, Rīgas apgabalu Darbaļaužu deputātu padomju Izpildu komitejas. LV_LVA_F 1381
 • Latvijas PSR Valsts celtniecības lietu komiteja. LV_LVA_F 1382
 • Latvijas PSR Vietējās kurināmā rūpniecības ministrija. LV_LVA_F 1395
 • Latvijas PSR Būvmateriālu rūpniecības ministrija. LV_LVA_F 1398
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes Valde. LV_LVA_F 1400
 • Rīgas pilsētas Kurzemes rajona Pagaidu valde. LV_LVA_F 1403
 • Rīgas pilsētas Ļeņingradas rajona Tautas kontroles komiteja. LV_LVA_F 1415
 • PSRS Ministru Padomes Reliģijas lietu padomes pilnvarotais Latvijas PSR. LV_LVA_F 1419
 • Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas Tautas deputātu padomes Valde. LV_LVA_F 1429
 • Rīgas pilsētas Staļina rajona Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komiteja. LV_LVA_F 1431
 • Rīgas pilsētas Centra rajona Tautas deputātu padomes Valde. LV_LVA_F 1432
 • Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas Tautas deputātu padomes Valde. LV_LVA_F 1437
 • Rīgas pilsētas Jūrmalas rajona Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komiteja. LV_LVA_F 1442
 • PSRS Ministru Padomes Reliģijas kultu lietu padomes pilnvarotais Latvijas PSR pie Latvijas PSR Ministru Padomes. LV_LVA_F 1448
 • Rīgas Domes Finansu pārvalde. LV_LVA_F 1450
 • Rīgas Domes Zemgales priekšpilsētas valdes Finansu nodaļa. LV_LVA_F 1451
 • PSRS Ministru Padomes Krievijas pareizticīgo baznīcas lietu padomes pilnvarotais Latvijas PSR. LV_LVA_F 1452
 • Rīgas Domes Centra rajona valdes Finansu nodaļa. LV_LVA_F 1453
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Staļina rajona Finansu nodaļa. LV_LVA_F 1454
 • Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas Tautas deputātu padomes Izpildu komitejas Finansu nodaļa. LV_LVA_F 1455
 • Rīgas pilsētas Proletāriešu rajona Tautas deputātu padomes Izpildu komitejas Finansu nodaļa. LV_LVA_F 1456
 • Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas Tautas deputātu padomes Valde. LV_LVA_F 1462
 • Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona Tautas deputātu padomes Valde. LV_LVA_F 1477
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Izziņu birojs. LV_LVA_F 1482
 • Jūrmalas pilsētas Tautas deputātu padomes Valde. LV_LVA_F 1500
 • Rīgas pilsētas Sarkanarmijas rajona Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komiteja. LV_LVA_F 1516
 • Rīgas pilsētas Molotova rajona Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komiteja. LV_LVA_F 1519
 • Rīgas pilsētas Molotova rajona Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Finansu nodaļa. LV_LVA_F 1522
 • Latvijas PSR Ministru Padomes Centrālās statistikas pārvaldes Rīgas pilsētas Statistikas pārvalde. LV_LVA_F 1526
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Sarkanarmijas rajona Finansu nodaļa. LV_LVA_F 1535
 • Latvijas PSR Lopkopības ministrija. LV_LVA_F 1553
 • Latvijas PSR Rīgas rajona Slokas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komiteja. LV_LVA_F 1589
 • Latvijas PSR Rīgas rajona Ķemeru pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komiteja. LV_LVA_F 1590
 • Rīgas pilsētas Izpildu komitejas Pilsētas kartīšu birojs un Rīgas pilsētas Izpildu komitejas Kontroles-uzskaites birojs. LV_LVA_F 1592
 • Latvijas PSR Ministru Padomes Centrālās statistiskās pārvaldes Jūrmalas pilsētas Valsts statistikas inspektūra. LV_LVA_F 1595
 • Rīgas pilsētas Jūrmalas rajona Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Finansu nodaļa. LV_LVA_F 1616
 • Latvijas PSR Valsts naftas produktu nodrošināšanas komiteja. LV_LVA_F 1657
 • Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Monopoldarbības uzraudzības komiteja. LV_LVA_F 2091
 • Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Latvijas Nacionālais standartizācijas un metroloģijas centrs. LV_LVA_F 1710
 • Latvijas PSR Ministru Padomes pastāvīgā pārstāvniecība pie PSRS Ministru Padomes un Latvijas Republikas Ministru Padomes pastāvīgā pārstāvniecība. LV_LVA_F 1781
 • Jūrmalas pilsētas Tautas deputātu padomes Izpildu komitejas Plānu komisija. LV_LVA_F 1787
 • Latvijas PSR Valsts agrorūpnieciskā komiteja. LV_LVA_F 1819
 • Latvijas Republikas Galvenās Valsts finansu inspekcijas Rīgas pilsētas Kurzemes rajona Valsts finansu inspekcija. LV_LVA_F 1823
 • Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Kultūrizglītības un mācību iestāžu centralizētā grāmatvedība. LV_LVA_F 1826
 • Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija. LV_LVA_F 1857
 • Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisija. LV_LVA_F 1863
 • Latvijas Republikas Galvenās Valsts finansu inspekcijas Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas Valsts finansu inspekcija. LV_LVA_F 1865
 • Rīgas pilsētas vēlēšanu komisija. LV_LVA_F 1867
 • Latvijas Republikas Centrālā vēlēšanu komisija. LV_LVA_F 1873
 • Latvijas Republikas Īpašo uzdevumu ministra aparāts. LV_LVA_F 1899
 • Latvijas Republikas Galvenās Valsts finansu inspekcijas Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas Valsts finansu inspekcija. LV_LVA_F 1903
 • Latvijas Republikas Zivsaimniecības ministrija un Latvijas Republikas Jūras lietu ministrija. LV_LVA_F 1911
 • Latvijas PSR Tautas izglītības ministrija un Latvijas Republikas Izglītības ministrija. LV_LVA_F 1914
 • PSRS Ārējo ekonomisko sakaru ministrijas pilnvarotā pārstāvja pārvalde pie Latvijas PSR Ministru Padomes un PSRS Ārējo ekonomisko sakaru ministrijas pilnvarotā pārstāvja pārvalde pie Latvijas Republikas Ministru Padomes. LV_LVA_F 1923
 • Latvijas Republikas Galvenās Valsts finansu inspekcijas Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas Valsts finansu inspekcija. LV_LVA_F 1956
 • Latvijas Republikas Arhitektūras un celtniecības ministrija. LV_LVA_F 1957
 • Latvijas Republikas Vides aizsardzības komiteja. LV_LVA_F 1958
 • Latvijas Republikas Ārējās tirdzniecības ministrija. LV_LVA_F 1962
 • Latvijas PSR Valsts dabas aizsardzības komiteja. LV_LVA_F 1975
 • Latvijas Republikas Valsts reformu ministrija. LV_LVA_F 1988
 • Latvijas Republikas Lauksaimniecības ministrija. LV_LVA_F 1989
 • Latvijas PSR Valsts celtniecības un arhitektūras lietu komiteja. LV_LVA_F 1991
 • Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Farmakoloģijas un farmakopejas komiteja. LV_LVA_F 2015
 • Latvijas Republikas Galvenās Valsts finansu inspekcijas Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona Valsts finansu inspekcija. LV_LVA_F 2018
 • Latvijas Republikas Ministru kabinets un Valsts kanceleja. LV_LVA_F 2000
 • Latvijas Republikas Saeima. LV_LVA_F 2001
 • Nacionālā Radio un televīzijas padome. LV_LVA_F 2032
 • Latvijas Republikas Finansu ministrijas Valsts skaitļošanas centrs. LV_LVA_F 2133
 • Latvijas Republikas Meža ministrija. LV_LVA_F 2074
 • Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Valsts īpašuma fonds . LV_LVA_F 2180
 • Latvijas Republikas Galvenās Valsts finansu inspekcijas Rīgas pilsētas Valsts finansu inspekcija. LV_LVA_F 2215
 • Latvijas Valsts prezidenta kanceleja. LV_LVA_F 2200
 • Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas muitas reģionālā iestāde. LV_LVA_F 2586
 • Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Centralizētā grāmatvedība. LV_LVA_F 2053
 • Latvijas PSR Finansu ministrijas Galvenās Valsts finansu inspekcijas Jūrmalas pilsētas Valsts finansu inspekcija un Latvijas Republikas Galvenās Valsts finansu inspekcijas Jūrmalas pilsētas Valsts finansu inspekcija. LV_LVA_F 1920
 • Latvijas Republikas Galvenās Valsts finansu inspekcijas Rīgas pilsētas Centra rajona Valsts finansu inspekcija. LV_LVA_F 2235
 • Latvijas Republikas Īpašu uzdevumu ministra valsts pārvaldes un pašvaldību reformu lietās Valsts pārvaldes reformas birojs. LV_LVA_F 2269
 • Latvijas Republikas Labklājības ministrija. LV_LVA_F 2468
 • Zāļu valsts aģentūra. LV_LVA_F 2749
 • Latvijas Republikas Īpašu uzdevumu ministra valsts reformu lietās Sekretariāts . LV_LVA_F 2336
 • Tulkošanas un terminoloģijas centrs. LV_LVA_F 2746
 • Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Naturalizācijas pārvalde. LV_LVA_F 2537
 • Latvijas Republikas Ministru Padomes Valsts īpašuma konversijas departaments. LV_LVA_F 2415
 • Latvijas Republikas Finansu ministrija Valsts kase. LV_LVA_F 2414
 • Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Tehniskā vienība. LV_LVA_F 2437
 • Valsts Civildienesta pārvalde. LV_LVA_F 2536
 • Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Valsts iekšējā tirgus aizsardzības birojs. LV_LVA_F 2446
 • Latvijas Republikas Valsts kontrole. LV_LVA_F 2474
 • Latvijas Republikas Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām Starptautisko palīdzības programmu koordinācijas pārvalde. LV_LVA_F 2426
 • Latvijas Republikas Īpašu uzdevumu ministra reģionālās attīstības un pašvaldību lietās Reģionālās politikas un plānošanas pārvalde. LV_LVA_F 2428
 • Latvijas Republikas Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariāts. LV_LVA_F 2427
 • Latvijas Republikas Īpašu uzdevumu ministra reģionālās attīstības un pašvaldību lietās Pašvaldību lietu pārvalde. LV_LVA_F 2429
 • Rīgas domes Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcija. LV_LVA_F 2712
 • Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Teritorijas attīstības plānošanas centrs". LV_LVA_F 2444
 • Rīgas domes Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirekcija. LV_LVA_F 2544
 • Latvijas Republikas Valsts Ieņēmumu dienesta Rīgas pilsētas Kurzemes rajona nodaļa. LV_LVA_F 2481
 • Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Nodarbinātības valsts dienesta Rīgas pilsētas centrs. LV_LVA_F 2494
 • Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Jūrmalas pilsētas nodaļa. LV_LVA_F 2484
 • Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas pilsētas Centra rajona nodaļa. LV_LVA_F 2482
 • Jūrmalas pilsētas dome. LV_LVA_F 2478
 • Latvijas Republikas Zemkopības ministrija. LV_LVA_F 2480
 • Rīgas dome. LV_LVA_F 2220
 • Bezpeļņas organizācija Valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra". LV_LVA_F 2328
 • Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas nodaļa. LV_LVA_F 2483
 • Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija. LV_LVA_F 2488
 • Latvijas Republikas Galvenā valsts finansu inspekcija. LV_LVA_F 2492
 • Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona nodaļa . LV_LVA_F 2585
 • Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamo īpašumu aģentūra". LV_LVA_F 2142
 • Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Energoapgādes regulēšanas padome. LV_LVA_F 2508
 • Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas nodaļa. LV_LVA_F 2515
 • Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas nodaļa. LV_LVA_F 2516
 • Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Muitas departaments. LV_LVA_F 2518
 • Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas Ģeodēzijas un kartogrāfijas departaments. LV_LVA_F 2566
 • Rīgas Domes Finanšu departaments. LV_LVA_F 2540
 • Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts uzņēmums "Materiālās rezerves". LV_LVA_F 2541
 • Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Nodarbinātības valsts dienests. LV_LVA_F 2546
 • Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Akcizēto preču pārvalde. LV_LVA_F 2555
 • Latvijas Republikas Vides ministrijas Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija. LV_LVA_F 2691
 • Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts Vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde. LV_LVA_F 2562
 • Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Lauku strukturālo programmu aģentūra. LV_LVA_F 2564
 • Latvijas Republikas Ministru Padomes Ģeoloģijas, ģeodēzijas un kartogrāfijas departaments. LV_LVA_F 2567
 • Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Valsts zivsaimniecības pārvalde. LV_LVA_F 2606
 • Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija. LV_LVA_F 2569
 • Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības valsts inspekcija. LV_LVA_F 2765
 • Valsts aģentūra "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra". LV_LVA_F 2591
 • Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs. LV_LVA_F 2602
 • Latvijas Republikas Vides ministrija. LV_LVA_F 2582
 • Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra. LV_LVA_F 2711
 • Rīgas domes Rīgas Kurzemes rajona izpilddirekcija. LV_LVA_F 2713
 • Rīgas domes Īpašuma departaments. LV_LVA_F 2686
 • Latvijas Republikas Ministru Prezidenta Latvijas Zinātnes un dialoga centrs. LV_LVA_F 2625
 • Latvijas PSR Iekšlietu ministrija. LV_LVA_F 2669
 • Valsts Vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvalde. LV_LVA_F 2689
 • Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts. LV_LVA_F 2694
 • Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts. LV_LVA_F 2700
 • Rīgas domes Rīgas Centra rajona izpilddirekcija. LV_LVA_F 2714
 • Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija. LV_LVA_F 2706
 • Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija. LV_LVA_F 2744
 • Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments. LV_LVA_F 2751
 • Latvijas Republikas Patentu valde. LV_LVA_F 2756
 • Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas Autotransporta inspekcija. LV_LVA_F 2759
 • Rīgas domes Rīgas pašvaldības policija. LV_LVA_F 2771
 • LR Veselības ministrija Valsts sanitārā inspekcija. LV_LVA_F 2778
 • Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienests. LV_LVA_F 2797
 • Latvijas Pašvaldību savienība. LV_LVA_F 2814
 • Latvijas Republikas Valsts zemes dienests. LV_LVA_F 2847
 • Latvijas Republikas Satiksmes ministrija. LV_LVA_F 2857
 • Ķemeru nacionālā parka administrācija. LV_LVA_F 2858
 • Konkurences padome. LV_LVA_F 2868
 • Rīgas Ziemeļu rajona izpilddirekcija. LV_LVA_F 2870
 • Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija. LV_LVA_F 2871
 • Latvijas Strādnieku, kareivju un bezzemnieku deputātu padome. LV_LVA_F PA-82
 • Latvijas Padomju valdība. LV_LVA_F PA-83
 • Rīgas Strādnieku un zaldātu deputātu padome. LV_LVA_F PA-84
 • Rēzeknes apriņķa Dricēnu pagasta Strādnieku deputātu padomes Izpildu komiteja. LV_LVA_F PA-706
 • Daugavpils apriņķa Kapiņu pagasta Strādnieku deputātu padomes Izpildu komiteja. LV_LVA_F PA-730
 • Kurzemes Zemes padome. LV_LVA_F PA-38
 • Latviešu nacionālo lietu komisariāts. LV_LVA_F PA-30
 • Latviešu strēlnieku pulku apvienotās padomes Izpildu komiteja. LV_LVA_F PA-42
 • Fondraži:
 • Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departaments. LV_LVA_I 0-18.059
 • Fondi:
 • PSRS Augstākās izglītības ministrijas Materiāli tehniskās apgādes galvenās pārvaldes Rīgas aģentūra "Glavsnab". LV_LVA_F 150
 • Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta Latgales priekšpilsētas nodaļa. LV_LVA_F 191
 • Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta Ziemeļu rajona nodaļa. LV_LVA_F 192
 • Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta Vidzemes priekšpilsētas nodaļa. LV_LVA_F 219
 • Rīgas pilsētas Staļina rajona Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Tautas izglītības nodaļa. LV_LVA_F 220
 • PSRS Ministru Padomes Galvenās ārzemju tūrisma pārvaldes "Intūrists" Rīgas nodaļa. LV_LVA_F 222
 • Latvijas PSR Kultūras ministrijas Klubu darba republikāniskais metodiskais kabinets. LV_LVA_F 342
 • Latvijas PSR Veselības aizsardzības ministrijas Baltijas republiku Ūdenstransporta veselības aizsardzības daļa un Latvijas PSR Ūdenstransporta veselības aizsardzības daļa. LV_LVA_F 461
 • Latvijas PSR Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Veselības aizsardzības nodaļas /Daugavpils, Liepājas, Rīgas/. LV_LVA_F 465
 • Latvijas Republikas Arhitektūras un celtniecības ministrijas Komunālās saimniecības departaments. LV_LVA_F 490
 • Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrība. LV_LVA_F 582
 • Latvijas PSR Vēstures un revolūcijas muzeju apvienotā direkcija. LV_LVA_F 619
 • Latvijas PSR Ministru Padomes Mākslas lietu pārvalde. LV_LVA_F 627
 • Latvijas PSR Veselības aizsardzības tautas komisariāta Medicīniski sanitārā pārvalde "Latmedsanprom". LV_LVA_F 628
 • Daugavpils apriņķa Izpildu komitejas Tautas izglītības nodaļa. LV_LVA_F 658
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes Izpildu komitejas Dzīvokļu pārvalde. LV_LVA_F 824
 • Latvijas PSR Sporta biedrību un organizāciju savienības padome. LV_LVA_F 905
 • Latvijas PSR Sporta biedrību un organizāciju savienības Rīgas pilsētas padome. LV_LVA_F 969
 • Latvijas PSR Valsts Fiziskās kultūras un sporta komiteja un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta pārvalde. LV_LVA_F 982
 • Latvijas PSR MP Galvenā ārzemju tūrisma pārvalde. LV_LVA_F 986
 • Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Nacionālais vides un sabiedrības veselības centrs. LV_LVA_F 1027
 • Ražošanas kooperācijas kultūras un sporta biedrības "Spartaks" Latvijas republikāniskā padome. LV_LVA_F 1125
 • Rīgas pilsētas sporta biedrības "Spartaks" padome. LV_LVA_F 1126
 • Latvijas Republikas Ministru Padomes Galvenā arhīvu pārvalde. LV_LVA_F 1163
 • Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Brīvprātīgās arodbiedrību un valsts fizkultūras un sporta biedrības "Daugava" Centrālā padome. LV_LVA_F 1293
 • Liepājas pilsētas Pagaidu izpildu komitejas Komunālo uzņēmumu trests. LV_LVA_F 1360
 • Jūrmalas pilsētas Tautas deputātu padomes Izpildu komitejas Kultūras nodaļa. LV_LVA_F 1361
 • Latvijas PSR Ministru Padomes Kultūras un izglītības iestāžu komiteja. LV_LVA_F 1363
 • Latvijas PSR Rīgas, Liepājas, Daugavpils apgabalu Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Kultūras un izglītības iestāžu nodaļas. LV_LVA_F 1365
 • Latvijas PSR Madonas apriņķa Izpildu komitejas Tautas izglītības nodaļa. LV_LVA_F 1376
 • Latvijas PSR Daugavpils pilsētas Izpildu komitejas Tautas izglītības nodaļa. LV_LVA_F 1379
 • Latvijas PSR Darbaļaužu deputātu padomes apgabalu Izpildu komiteju Tautas izglītības nodaļas /Daugavpils, Liepājas, Rīgas/. LV_LVA_F 1390
 • Latvijas PSR Ventspils apriņķa Izpildu komitejas Tautas izglītības nodaļa. LV_LVA_F 1391
 • Latvijas PSR Valsts kinematogrāfijas komiteja. LV_LVA_F 1405
 • Rīgas domes Sociālās apkalpošanas centrs. LV_LVA_F 1406
 • Rīgas dome Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas dārzi un parki". LV_LVA_F 1408
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Dārzu trests. LV_LVA_F 1409
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes Izpildu komitejas Kinofikācijas pārvalde. LV_LVA_F 1412
 • Rīgas pilsētas Pagaidu izpildu komitejas Komunālās saimniecības nodaļas Rīgas pilsētas Malkas apgādes kantoris. LV_LVA_F 1418
 • Rīgas pilsētas Skolu valde. LV_LVA_F 1425
 • Rīgas pilsētas Kirova rajona Izpildu komitejas Dzīvokļu saimniecības nodaļa. LV_LVA_F 1433
 • Rīgas pilsētas Maskavas rajona Izpildu komitejas Dzīvokļu saimniecības nodaļa. LV_LVA_F 1434
 • Rīgas pilsētas Staļina rajona Izpildu komitejas Dzīvokļu saimniecības nodaļa. LV_LVA_F 1435
 • Rīgas pilsētas Ļeņina rajona Izpildu komitejas Dzīvokļu saimniecības nodaļa. LV_LVA_F 1436
 • Rīgas pilsētas Pagaidu izpildu komitejas Komunālās saimniecības nodaļas Projektēšanas trests. LV_LVA_F 1438
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Komunālās saimniecības nodaļas Rīgas mežsaimniecības kantoris. LV_LVA_F 1447
 • Latvijas PSR Rīgas pilsētas Izpildu komitejas Komunālās saimniecības nodaļa. LV_LVA_F 1457
 • Rīgas pilsētas zemes ierīcības pārvalde. LV_LVA_F 1458
 • Rīgas pilsētas Maskavas rajona Izpildu komitejas Sociālās nodrošināšanas nodaļa. LV_LVA_F 1459
 • Rīgas domes Rīgas pilsētas pašvaldības uzņēmums "Rīgas ūdens". LV_LVA_F 1466
 • Rīgas Domes Veselības pārvalde. LV_LVA_F 1467
 • Rīgas pilsētas Staļina rajona Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Veselības aizsardzības nodaļa. LV_LVA_F 1468
 • Rīgas pilsētas Kirova rajona Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Veselības aizsardzības nodaļa. LV_LVA_F 1469
 • Rīgas pilsētas Maskavas rajona Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Veselības aizsardzības nodaļa. LV_LVA_F 1470
 • Rīgas pilsētas Proletāriešu rajona Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Veselības aizsardzības nodaļa. LV_LVA_F 1471
 • Rīgas pilsētas Sarkanarmijas rajona Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Veselības aizsardzības nodaļa. LV_LVA_F 1472
 • Rīgas pilsētas Ļeņina rajona Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Veselības aizsardzības nodaļa. LV_LVA_F 1473
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Komunālo uzņēmumu pārvalde. LV_LVA_F 1478
 • Rīgas pilsētas Izpildu komitejas Karavīru ģimeņu valsts apgādes un labklājības veicināšanas nodaļa. LV_LVA_F 1499
 • Rīgas pilsētas Sarkanarmijas rajona Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Tautas izglītības nodaļa. LV_LVA_F 1503
 • Rīgas rajona Molotova rajona Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Tautas izglītības nodaļa. LV_LVA_F 1515
 • Rīgas pilsētas Molotova rajona Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Dzīvokļu pārvalde. LV_LVA_F 1517
 • Rīgas pilsētas Molotova rajona Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Fiziskās kultūras un sporta komiteja. LV_LVA_F 1520
 • Rīgas Domes Sporta pārvalde. LV_LVA_F 1538
 • Rīgas pilsētas Molotova rajona Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Veselības aizsardzības nodaļa. LV_LVA_F 1570
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Viesnīcu trests. LV_LVA_F 1578
 • Latvijas PSR Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Komunālo pakalpojumu pārvalde. LV_LVA_F 1579
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes valdes Pašvaldības uzņēmums "Labiekārtošana" . LV_LVA_F 1582
 • Rīgas domes Kultūras departaments. LV_LVA_F 1583
 • Latvijas PSR Veselības aizsardzības ministrijas Galvenās kūrortu un sanatoriju pārvaldes Ķemeru kūrorta pārvalde. LV_LVA_F 1599
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes Izpildu komitejas Sabiedriskās ēdināšanas pārvalde. LV_LVA_F 1607
 • Latvijas PSR Rīgas rajona Slokas pilsētas DDP Izpildu komitejas Komunālās saimniecības nodaļa. LV_LVA_F 1609
 • Rīgas pilsētas Jūrmalas rajona Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Tautas izglītības nodaļa. LV_LVA_F 1618
 • Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Brīvprātīgās arodbiedrību sporta biedrības "Daugava" Rīgas pilsētas padome. LV_LVA_F 1620
 • Latvijas PSR Jēkabpils apriņķa Pagaidu izpildu komitejas Tautas izglītības nodaļa. LV_LVA_F 1624
 • Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta Centra rajona nodaļa. LV_LVA_F 1626
 • Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta Zemgales priekšpilsētas nodaļa. LV_LVA_F 1627
 • Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvalde. LV_LVA_F 1631
 • Arodbiedrību kūrortu pārvaldes Latvijas republikāniskā padome un valsts uzņēmums "Firma "Latvijas kūrorti"". LV_LVA_F 1656
 • Latvijas PSR Izglītības ministrijas Republikāniskais vispārizglītojošo skolu profesionālās orientācijas un skolēnu konsultāciju metodiskais kabinets. LV_LVA_F 1670
 • Latvijas PSR Izglītības ministrijas Fiziskās audzināšanas metodiskais kabinets. LV_LVA_F 1671
 • Latvijas PSR Izglītības ministrijas Republikāniskais audzināšanas darba metodiskais kabinets. LV_LVA_F 1672
 • Jūrmalas pilsētas valdes Kinofikācijas pārvalde. LV_LVA_F 1676
 • Jūrmalas pilsētas Tautas deputāu padomes Izpildu komitejas Dzīvokļu un vasarnīcu saimniecības ražošanas pārvalde. LV_LVA_F 1711
 • Ar Darba Sarkanā Karoga ordeni apbalvotā Vissavienības brīvprātīgās sporta biedrības "Darba rezerves" Latvijas republikāniskā padome. LV_LVA_F 1715
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Sadzīves pakalpojumu pārvalde. LV_LVA_F 1728
 • Jūrmalas pilsētas Domes Pilsētas saimniecības pārvalde. LV_LVA_F 1752
 • Latvijas Lauku sporta biedrība"Vārpa". LV_LVA_F 1797
 • Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Latvijas Jaunatnes sporta centrs. LV_LVA_F 1834
 • Rīgas Domes Pilsētas attīstības departamenta Kapitālās celtniecības pārvalde. LV_LVA_F 1872
 • Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta Kurzemes rajona nodaļa. LV_LVA_F 1926
 • Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Nacionālā vides veselības centra Valsts robežu un transporta vides veselības centrs. LV_LVA_F 1998
 • Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Kultūras un radošās industrijas izglītības centrs. LV_LVA_F 2005
 • Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības informācijas centrs. LV_LVA_F 2026
 • Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Ārpusstundu darba organizatoriski metodiskais centrs. LV_LVA_F 2027
 • Latvijas Republikas Veselības ministrijas Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra. LV_LVA_F 2099
 • Latvijas Sporta federāciju padome. LV_LVA_F 2108
 • Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Nacionālā vides veselības centra Rīgas Vides veselības centrs. LV_LVA_F 2090
 • Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības un zinātnes iestāžu pārvalde. LV_LVA_F 2120
 • Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK). LV_LVA_F 2145
 • Latvijas Republikas Veselības ministrija Valsts farmācijas inspekcija. LV_LVA_F 2195
 • Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Pārtikas produkcijas kvalitātes valsts inspekcija. LV_LVA_F 2201
 • Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Latvijas Nacionālais perinatālās aprūpes centrs. LV_LVA_F 2217
 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Latvijas Tūrisma padome. LV_LVA_F 2237
 • Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Valsts Patoloģijas centrs. LV_LVA_F 2203
 • Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides valsts ekspertīzes pārvalde. LV_LVA_F 2268
 • Rīgas Domes Galvenā arhitektūras pārvalde. LV_LVA_F 2233
 • Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Pedagogu izglītības atbalsta centrs. LV_LVA_F 2271
 • Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Katastrofu medicīnas centrs. LV_LVA_F 2645
 • Latvijas Republikas Finansu ministrijas Valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamo īpašumu aģentūra" Bezpeļņas organizācija valsts uzņēmums "Rīgas pils pārvalde". LV_LVA_F 2209
 • Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Valsts valodas centrs. LV_LVA_F 2705
 • Publisks nodibinājums "Valsts kultūrkapitāla fonds". LV_LVA_F 2385
 • Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides problēmu analīzes centrs. LV_LVA_F 2314
 • Labklājības ministrijas Republikas rehabilitācijas centrs. LV_LVA_F 2638
 • Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Rīgas reģionālā vides pārvalde. LV_LVA_F 2034
 • Latvijas Republikas Veselības ministrijas Valsts ģimenes veselības centrs. LV_LVA_F 2400
 • Rīgas Domes Kultūras pārvaldes 21. Starptautisko Hanzas dienu birojs. LV_LVA_F 2443
 • Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija. LV_LVA_F 2440
 • Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija. LV_LVA_F 2391
 • Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts Jaunatnes iniciatīvu centrs. LV_LVA_F 2688
 • Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides konsultāciju un monitoringa centrs. LV_LVA_F 2433
 • Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Latvijas Vides datu centrs. LV_LVA_F 2432
 • Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības administrācija. LV_LVA_F 2636
 • Narkoloģijas valsts aģentūra. LV_LVA_F 2491
 • Garīgās veselības valsts aģentūra. LV_LVA_F 2486
 • Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides valsts inspekcija. LV_LVA_F 2476
 • Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības satura un eksamenācijas centrs. LV_LVA_F 2485
 • LR Veselības ministrijas AIDS profilakses centrs. LV_LVA_F 2490
 • Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Muzeju valsts pārvalde. LV_LVA_F 2116
 • Rīgas domes Rīgas Tūrisma koordinācijas un informācijas centrs. LV_LVA_F 2754
 • Latvijas Republikas Veselības ministrijas Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Diagnostikas centrs". LV_LVA_F 2644
 • Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Valsts darba inspekcija. LV_LVA_F 2542
 • Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Latvijas Nacionālais kinematogrāfijas centrs. LV_LVA_F 2545
 • Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcija. LV_LVA_F 2547
 • SIA "Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts". LV_LVA_F 2594
 • Latvijas Republikas Vides ministrijas Radiācijas drošības centrs. LV_LVA_F 2701
 • Latvijas PSR Izglītības ministrijas Mācību metodiskais kabinets. LV_LVA_F 2584
 • Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Latvijas sertifikācijas centrs. LV_LVA_F 2604
 • VSIA "Valsts Zobārstniecības un sejas ķirurģijas centrs". LV_LVA_F 2605
 • Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas mājoklis". LV_LVA_F 2722
 • Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas nami". LV_LVA_F 2610
 • Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Pārtikas un veterinārā dienesta Pārtikas centrs. LV_LVA_F 2634
 • Rīgas Domes Labklājības departaments. LV_LVA_F 2693
 • Rīgas pašvaldības bezpeļņas uzņēmums "Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu pārvalde". LV_LVA_F 2643
 • Rīgas domes Vides departaments. LV_LVA_F 2690
 • Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu pārvalde. LV_LVA_F 2639
 • Rīgas ilgtspējīgas attīstības centrs "Agenda 21" . LV_LVA_F 2719
 • Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas valsts aģentūra "Valsts valodas aģentūra". LV_LVA_F 2717
 • Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departaments. LV_LVA_F 2730
 • Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts aģentūra “Akadēmisko programmu aģentūra”. LV_LVA_F 2729
 • LR Veselības ministrija Veselības veicināšanas valsts aģentūra. LV_LVA_F 2750
 • Latvijas Republikas Veselības ministrija Veselības norēķinu centra Rīgas nodaļa. LV_LVA_F 2769
 • Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija Latviešu valodas apguves valsts aģentūra. LV_LVA_F 2779
 • Valsts izglītības attīstības aģentūra. LV_LVA_F 2786
 • Valsts aģentūra "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra". LV_LVA_F 2889
 • Sabiedrības veselības aģentūra. LV_LVA_F 2897
 • Baltijas dzelzceļa pārvalde un tai pakļautās nodaļas. LV_LVA_F 93
 • PSRS Būvmateriālu rūpniecības materiāli tehniskās apgādes Baltijas kantoris. LV_LVA_F 120
 • Latvijas PSR Valsts izdevniecību, poligrāfijas un grāmatu tirdzniecības lietu komiteja. LV_LVA_F 140
 • Latvijas PSR Ķīmiskās rūpniecības pārvalde. LV_LVA_F 169
 • Latvijas PSR Tautas komisariāta Ministru Padomes Lauksaimniecības kooperācijas galvenā pārvalde. LV_LVA_F 247
 • Latvijas PSR Lauksaimniecības kooperācijas savienība. LV_LVA_F 248
 • Latvijas PSR Ministru Padomes Preses komitejas Poligrāfiskās rūpniecības pārvalde. LV_LVA_F 278
 • PSRS Ministru padomes Latvijas PSR Ražošanas un patērētāju kooperācijas lietu galvenās pārvaldes vecākais inspektors. LV_LVA_F 359
 • Latvijas PSR Tautas saimniecības padomes Būvmateriālu rūpniecības pārvalde. LV_LVA_F 360
 • Latvijas PSR Tautas saimniecības padomes Kurināmā rūpniecības pārvalde. LV_LVA_F 361
 • Latvijas Republikas Ārpusresora vieglās rūpniecības koncerns. LV_LVA_F 372
 • PSRS Graudkopības un lopkopības padomju saimniecību tautas komisariāta Rīgas piena vaislas lopu padomju saimniecību trests un Latvijas PSR Graudkopības un lopkopības padomju saimniecību ministrija. LV_LVA_F 376
 • Latvijas PSR Vietējās rūpniecības tautas komisariāta /apriņķu,pilsētu,rajonu/ rūpniecības pārvalde. LV_LVA_F 379
 • Latvijas PSR Vietējās rūpniecības Tautas komisariāta Galvenās apgādes un sadales pārvalde. LV_LVA_F 380
 • Latvijas PSR Gaļas un piena produktu rūpniecības Gaļas rūpniecības ražošanas un sagādes trests. LV_LVA_F 407
 • Latvijas PSR Tautas saimniecības padomes Zivju rūpniecības pārvalde. LV_LVA_F 410
 • PSRS Zivsaimniecības ministrijas Rietumu baseina zivju rūpniecības saimniecības asociācija "Zapriba". LV_LVA_F 422
 • PSRS Galvenās materiālo rezervju pārvaldes Baltijas teritoriālā pārvalde. LV_LVA_F 445
 • Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Latvijas Valsts augu šķirņu salīdzināšanas centrs. LV_LVA_F 459
 • PSRS Lauksaimniecības ministrijas Valsts tehnisko kultūru šķirņu izmēģinājumu komisijas Baltijas starprepublikāniskā inspektūra. LV_LVA_F 468
 • Latvijas PSR Lauksaimniecības ministrijas Dārzeņu, kartupeļu un sakņaugu šķirņu izmēģinājumu inspekcija. LV_LVA_F 469
 • Latvijas PSR Centrālā republikāniskā zemes komisija. LV_LVA_F 513
 • Latvijas PSR Tautas saimniecības padomes Pārtikas rūpniecības pārvalde. LV_LVA_F 546
 • Latvijas PSR Gaļas un piena rūpniecības ministrijas Latvijas republikāniskais kantoris "Zagotskot". LV_LVA_F 566
 • Latvijas PSR Tautas saimniecības padomes Vieglās rūpniecības pārvalde. LV_LVA_F 568
 • Latvijas PSR Tautas saimniecības padomes Ķīmiskās un silikātu keramikas rūpniecības pārvalde. LV_LVA_F 571
 • Latvijas PSR Tautas saimniecības padomes Papīra un kokapstrādes rūpniecības pārvalde. LV_LVA_F 588
 • Latvijas PSR Tautas saimniecības padomes Gaļas un piena rūpniecības pārvalde. LV_LVA_F 591
 • PSRS Naftas rūpniecības ministrijas Rūpniecības un būvmateriālu ražošanas galvenās pārvaldes "Glavneftepromstrojmateriāli" ražošanas uzņēmumu Baltijas trests. LV_LVA_F 605
 • Latvijas PSR Zemkopības tautas komisariāta Lauksaimniecības ražošanas līdzekļu apgādes kantoris "Laukapgāde". LV_LVA_F 612
 • Pārtikas rūpniecības tautas komisariāta Apvienotais sadales trests. LV_LVA_F 615
 • Pārtikas rūpniecības tautas komisariāta Apgādes un sadales trests. LV_LVA_F 616
 • Latvijas PSR Ministru padomes Padomju saimniecību galvenā pārvalde. LV_LVA_F 654
 • PSRS Papīra un kokapstrādes ministrijas Galvenās mēbeļu rūpniecības pārvaldes "Glavmebeļprom" Valsts savienības mēbeļu rūpniecības trests "Latvijas mēbeles". LV_LVA_F 666
 • Latvijas PSR Iekšlietu tautas komisariāta Šoseju pārvaldes Liepājas apriņķa Ceļu nodaļa. LV_LVA_F 667
 • Latvijas PSR Meža un papīrrūpniecības ministrijas Valsts kokapstrādes rūpniecības trests "Latdrev". LV_LVA_F 668
 • Latvijas PSR Papīra un kokapstrādes rūpniecības ministrijas Kokapstrādāšanas un mēbeļu rūpniecības valsts trests "Latvdrevmebeļ". LV_LVA_F 669
 • PSRS Papīra un kokapstrādes rūpniecības ministrijas Finiera un sērkociņu rūpniecības galvenās pārvaldes "Glavfanspičprom" Finiera un sērkociņu rūpniecības trests "Latfanspičprom". LV_LVA_F 670
 • Latvijas PSR Ministru Padomes Dabas resursu aizsardzības un racionālas izmantošanas komiteja. LV_LVA_F 674
 • PSRS Sakaru ministrijas Latvijas PSR pilnvarotā pārvaldes Apgabalu sakaru pārvaldes. LV_LVA_F 676
 • PSRS Ķīmijas rūpniecības ministrijas Latvijas kontraktācijas sagādes kantoris "Glavrastkaučuk". LV_LVA_F 751
 • PSRS Sakaru ministrijas Latvijas PSR Pilnvarotā pārvalde. LV_LVA_F 790
 • Latvijas PSR Ministru padomes Kolhozu celtniecības galvenā pārvalde. LV_LVA_F 794
 • Latvijas PSR Lauksaimniecības ministrijas Padomju saimniecību galvenās pārvaldes Dārzkopības un augļu dārzeņu padomju saimniecību pārvalde. LV_LVA_F 818
 • Latvijas PSR Papīra un kokapstrādes rūpniecības ministrijas Latvijas celulozes papīra rūpniecības trests "Latbumtrest". LV_LVA_F 837
 • Latvijas Republikas Finansu ministrijas Valsts īpašuma fonda Valsts akciju sabiedrība "Latvenergo". LV_LVA_F 839
 • PSRS Sagādes ministrijas "Zagotzerno" Latvijas Republikāniskais kantoris, Latvijas PSR Sagādes ministrija, Latvijas PSR Labības produktu ministrija, Latvijas Republikāniskā ražošanas apvienība "Labības produkts" un Latvijas Republikāniskais koncerns "Latvijas labība". LV_LVA_F 841
 • Latvijas PSR Tautas saimniecības padomes Vietējās rūpniecības pārvalde. LV_LVA_F 852
 • Latvijas PSR Tautas saimniecības padomes Mašīnbūves un metālapstrādāšanas rūpniecības pārvalde. LV_LVA_F 853
 • Ziemeļu Rietumu apvienotās energosistēmas padomes Ziemeļu Rietumu Apvienotā dispečeru pārvalde. LV_LVA_F 859
 • Valsts rūpniecības uzņēmumu pārvaldes Ķīmiskās rūpniecības daļas Taukvielu rūpniecības nozare. LV_LVA_F 872
 • Latvijas PSR Tautas saimniecības padomes Radioelektronu rūpniecības pārvalde. LV_LVA_F 886
 • Latvijas PSR agabalu Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komiteju Vietējās rūpniecības nodaļas /Daugavpils, Liepājas, Rīgas/. LV_LVA_F 888
 • PSRS Zivsaimniecības ministrijas Rietumu baseina zivju rūpniecības saimniecības asociācijas "Zapriba" Latvijas zivju rūpniecības ražošanas apvienība "Latribprom". LV_LVA_F 891
 • PSRS Šoseju un autotransporta ministrijas Latvijas PSR Šoseju pārvalde. LV_LVA_F 899
 • Latvijas PSR Ministru Padomes Galvenā ceļu pārvalde "Glavdorupr". LV_LVA_F 927
 • Latvijas PSR Lauksaimniecības ministrijas Mežsaimniecības galvenā pārvalde. LV_LVA_F 933
 • Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Sēklu valsts inspekcija. LV_LVA_F 955
 • Latvijas PSR Tautas saimniecības padomes Radioelektrotehniskās un metālapstrādes rūpniecības pārvalde. LV_LVA_F 962
 • PSRS Lauksaimniecības ministrijas Rīgas-Rietumu starprajonu ražības noteikšanas valsts inspekcija. LV_LVA_F 1010
 • PSRS Lauksaimniecības ministrijas Rīgas starprajonu ražības noteikšanas valsts inspekcija. LV_LVA_F 1011
 • PSRS Lauksaimniecības ministrijas Rēzeknes starprajonu ražības noteikšanas valsts inspektors. LV_LVA_F 1012
 • PSRS Sagādes ministrijas Latvijas PSR Rīgas rajona pilnvarotā pārvalde. LV_LVA_F 1020
 • Latvijas PSR Ministru Padomes Zivsaimniecības pārvalde. LV_LVA_F 1030
 • PSRS Sagādes ministrijas Latvijas PSR Pilnvarotā pārvalde. LV_LVA_F 1033
 • PSRS Iekšlietu ministrijas 1.Valsts celtniecības tresta Rīgas kantoris. LV_LVA_F 1044
 • Latvijas PSR Padomju saimniecību ministrijas Republikāniskais kantoris "Sovhozsnab". LV_LVA_F 1086
 • Latvijas PSR Zivju rūpniecības ministrijas tresta "Latribstroj" Saimnieciskās apgādes kantoris "Latribstroj". LV_LVA_F 1093
 • Latvijas PSR Vietējās un kurināmā rūpniecības ministrijas Centrālā autobāze. LV_LVA_F 1100
 • PSRS Naftas rūpniecības uzņēmumu celtniecības ministrijas Galvenās pārvaldes "Glavneftjestrojsnab" Baltijas kantoris. LV_LVA_F 1108
 • Latvijas PSR Materiāli tehniskās apgādes un sadales pārvaldes Baltijas aģentūra "Glavsnab". LV_LVA_F 1109
 • PSRS Ogļu rūpniecības ministrijas Baltijas kantoris "Glavsnabugoļ". LV_LVA_F 1124
 • Latvijas PSR Šoseju un autotransporta ministrijas Autotransporta ražošanas pārvalde. LV_LVA_F 1148
 • Latvijas PSR Tirdzniecības ministrijas Republikāniskais ceļu restorānu un bufešu trests "Latdorrestorāns". LV_LVA_F 1149
 • PSRS Tirdzniecības ministrijas Rietumumu un ziemeļu dzelzceļa restorānu un bufešu galvenās pārvaldes "Glavdorrestoran" Latvijas dzelzceļu restorānu un bufešu kantoris. LV_LVA_F 1150
 • PSRS Tirdzniecības ministrijas Rietumumu un ziemeļu dzelzceļa restorānu un bufešu galvenās pārvaldes "Glavdorrestoran" Lietuvas dzelzceļa restorānu un bufešu kantoris. LV_LVA_F 1151
 • PSRS Tirdzniecības ministrijas Rietumumu un ziemeļu dzelzceļa restorānu un bufešu galvenās pārvaldes "Glavdorrestoran" Igaunijas dzelzceļa restorānu un bufešu kantoris. LV_LVA_F 1152
 • Latvijas Republikas Tirdzniecības ministrijas Tautas patēriņa preču kvalitātes noteikšanas un tirdzniecības valsts inspekcija. LV_LVA_F 1153
 • Latvijas PSR Vietējas rūpniecības tautas komisariāta Privātās rūpniecības pārvalde. LV_LVA_F 1166
 • Latvijas PSR Ministru Padomes Valsts zinātniski pētniecisko darbu koordinācijas komitejas Tehniskās informācijas centrālais birojs. LV_LVA_F 1180
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas gruntsgabalu sabiedrība" Kuldīgas nodaļa. LV_LVA_F 1372
 • Latvijas PSR apgabalu Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas /Daugavpils, Liepājas, Rīgas/ Lauksaimniecības pārvaldes. LV_LVA_F 1383
 • Latvijas PSR Vietējās rūpniecības ministrijas Mašīnbūves trests. LV_LVA_F 1385
 • Latvijas PSR Vietējās un kurināmā rūpniecības ministrijas Valsts republikāniskais metālapstrādes rūpniecības trests "Metāltrests". LV_LVA_F 1387
 • Latvijas PSR Vietējās rūpniecības ministrijas Metālštancēšanas izstrādājumu trests. LV_LVA_F 1388
 • Latvijas PSR Vietējās un kurināmā rūpniecības ministrijas Republikāniskais vietējās rūpniecības trests. LV_LVA_F 1389
 • Latvijas PSR Būvmateriālu rūpniecības ministrijas Keramikas rūpniecības trests. LV_LVA_F 1393
 • Latvijas PSR Meža un papīrrūpniecības ministrijas Celulozes un papīrrūpniecības galvenā pārvalde. LV_LVA_F 1397
 • Latvijas PSR Ministru Padomes Organizētās strādnieku pārvietošanas un darbā pieņemšanas galvenā pārvalde. LV_LVA_F 1399
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Tirdzniecības nodaļa. LV_LVA_F 1407
 • Rīgas pilsētas Pagaidu izpildu komitejas Satiksmes un transporta trests. LV_LVA_F 1410
 • Rīgas pilsētas Pagaidu izpildu komitejas Darba nodaļa. LV_LVA_F 1413
 • Rīgas pilsētas Staļina rajona Pagaidu izpildu komitejas Darba inspektors. LV_LVA_F 1414
 • Rīgas pilsētas Pagaidu izpildu komitejas Lauksaimniecības trests. LV_LVA_F 1428
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Komunālās saimniecības nodaļas Ceļu un tiltu celtniecības trests. LV_LVA_F 1445
 • Rīgas pilsētas Ļeņina rajona Pagaidu izpildu komitejas Darba inspektors. LV_LVA_F 1460
 • Rīgas pilsētas Kirova rajona Pagaidu izpildu komitejas Darba inspektors. LV_LVA_F 1461
 • Rīgas pilsētas Tirdzniecības un rūpniecības valdes Tirgu daļa. LV_LVA_F 1476
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Lauksaimniecības nodaļa. LV_LVA_F 1509
 • Rīgas pilsētas Sarkanarmijas rajona Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Tirdzniecības nodaļa. LV_LVA_F 1518
 • Rīgas pilsētas Molotova rajona Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Tirdzniecības nodaļa. LV_LVA_F 1521
 • Rīgas rajona Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Vietējās rūpniecības pārvalde. LV_LVA_F 1574
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes Izpildu komitejas Tirdzniecības pārvalde. LV_LVA_F 1591
 • Jūrmalas pilsētas Tautas deputātu padomes valdes Tirdzniecības pārvalde. LV_LVA_F 1593
 • Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Galvenā tehniskās uzraudzības pārvalde. LV_LVA_F 1646
 • Latvijas PSR Ministru Padomes Valsts kalnrūpniecības tehniskā inspekcija. LV_LVA_F 1647
 • Latvijas PSR Tautas saimniecības padomes Republikāniskā tvaika katlu inspekcija. LV_LVA_F 1648
 • Latvijas Republikas Ārējās tirdzniecības ministrijas Preču paraugu centrs. LV_LVA_F 1675
 • Latvijas Republikas Jūras lietu ministrijas Zivju resursu valsts uzraudzības dienests. LV_LVA_F 1700
 • Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Latvijas Valsts šķirnes dzīvnieku sagādes apvienība. LV_LVA_F 1745
 • Latvijas Republikas Lauksaimniecības ministrijas Valsts augu karantīnas inspekcija. LV_LVA_F 1747
 • Latvijas Republikas Finansu ministrijas Valsts akciju sabiedrības "Latvenergo" filiāle "Termofikācijas pārvalde". LV_LVA_F 1763
 • Latvijas Autoceļu pārvaldes institūcijas. LV_LVA_F 1772
 • Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Meža un medību valsts inspekcija. LV_LVA_F 2202
 • Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas Valdības sakaru centrs. LV_LVA_F 2192
 • Valsts akciju sabiedrība "Pasaules tirdzniecības centrs "Rīga"". LV_LVA_F 2196
 • Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Latvijas valsts labības birojs. LV_LVA_F 2228
 • Latvijas Republikas Finansu ministrijas Vērtspapīru tirgus komisija. LV_LVA_F 2265
 • Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas Telekomunikāciju tarifu padome. LV_LVA_F 2270
 • Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta Nacionālais diagnostikas centrs. LV_LVA_F 2277
 • Valsts akciju sabiedrība " Valsts informācijas tīkla aģentūra". LV_LVA_F 2583
 • SIA Baltijas energosistēmu dispečeru centrs "DC Baltija". LV_LVA_F 2592
 • Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienests. LV_LVA_F 2276
 • Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija". LV_LVA_F 2596
 • Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Tirdzniecības uzraudzības valsts komiteja. LV_LVA_F 2331
 • Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Tirdzniecības un pakalpojumu kontroles centrs. LV_LVA_F 2332
 • Rīgas domes Satiksmes departaments un tā priekšteči. LV_LVA_F 2329
 • Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas Bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Autoceļu izpēte". LV_LVA_F 2424
 • Latvijas Jūras administrācija un tās priekšteči. LV_LVA_F 2327
 • Akciju sabiedrība "Starpsaimniecību būvindustrijas fonds". LV_LVA_F 2234
 • Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Lauksaimniecības tirgus intervences aģentūra". LV_LVA_F 2425
 • Latvijas Republikas Finansu ministrijas Dārgmetālu pārvalde. LV_LVA_F 2434
 • Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Valsts meža dienests. LV_LVA_F 2532
 • Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Pārtikas un veterinārais dienests. LV_LVA_F 2469
 • Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Ciltsdarba valsts inspekcija. LV_LVA_F 2702
 • Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Latvijas Enerģētikas aģentūra. LV_LVA_F 2505
 • Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Valsts proves uzraudzības inspekcija. LV_LVA_F 2539
 • Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Valsts būvinspekcija. LV_LVA_F 2695
 • Rīgas domes Rīgas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulators. LV_LVA_F 2653
 • Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Valsts energoinspekcija. LV_LVA_F 2670
 • Privatizējamā valsts akciju sabiedrība "Ceļu inženieri". LV_LVA_F 2792
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veiksmes līzings". LV_LVA_F 2795
 • Valsts uzņēmums "Rīgas 1.ceļu pārvalde". LV_LVA_F 2811
 • Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Valsts Zemes dienesta Nekustamā īpašuma vērtēšanas centrs. LV_LVA_F 2734
 • Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Valsts Zemes dienesta Nacionālais mērniecības centrs. LV_LVA_F 2735
 • Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Valsts Zemes dienesta Latvijas zemes kadastra centrs. LV_LVA_F 2736
 • Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās Elektronisko iepirkumu valsts aģentūra. LV_LVA_F 2699
 • Latvijas Republikas Aizsardzību ministrijas Aizsardzības īpašumu valsts aģentūra. LV_LVA_F 2721
 • Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas Valsts akciju sabiedrība "Arsenāls". LV_LVA_F 2723
 • Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas Valsts uzņēmums apgāds "Junda". LV_LVA_F 2724
 • Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas Bezpeļņas organizācija valsts uzņēmums "Infrastruktūra AM". LV_LVA_F 2725
 • Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Valsts zemes dienesta Jūrmalas pilsētas nodaļa. LV_LVA_F 2738
 • Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Valsts zemes dienesta Rīgas pilsētas nodaļa. LV_LVA_F 2737
 • Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Tiesu namu aģentūra". LV_LVA_F 2755
 • Latvijas Republikas Ministru Padomes Ārējo ekonomisko sakaru departaments. LV_LVA_F 1922
 • Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Akciju sabiedrība "Interlatvija". LV_LVA_F 2189
 • Eiropas Integrācijas birojs. LV_LVA_F 2431
 • Fondraži:
 • Nacionālo bruņoto spēku Apvienotais štābs. LV_LVA_I 1-04.011
 • Militārā dienesta iesaukšanas centrs. LV_LVA_I 0-04.009
 • Aizsardzības īpašumu valsts aģentūra. LV_LVA_I 0-04.013
 • Fondi:
 • 183. strēlnieku divīzijas 623. artilērijas pulks. LV_LVA_F 27
 • 183. strēlnieku divizijas 285. strēlnieku pulks. LV_LVA_F 28
 • 183. teritoriālā strēlnieku divīzijas pārvalde. LV_LVA_F 356
 • Latvijas PSR Apriņķu un pilsētu kara komisariāti (Valkas, Valmieras, Ventspils, Jelgavas, Jēkabpils, Ilūkstes, Ludzas, Madonas, Rēzeknes, Rīgas apriņķa, Tukuma, Cēsu, Jaunlatgales, Rīgas pilsētas). LV_LVA_F 430
 • Latvijas PSR Civilās aizsardzības iestādes. LV_LVA_F 448
 • 83. strēlnieku divīzijas 227. strēlnieku pulks. LV_LVA_F 688
 • 181. vieglās artilērijas pulks. LV_LVA_F 689
 • 62. strēlnieku divīzijas 186. strēlnieku pulks. LV_LVA_F 691
 • Padomju Latvijas 24. teritoriālais strēlnieku korpuss. LV_LVA_F 698
 • 24. teritoriālā strēlnieku korpusa 183. strēlnieku divīzijas 295. strēlnieku pulks. LV_LVA_F 756
 • 290. atsevišķais darba bataljons. LV_LVA_F 1008
 • Latvijas PSR Kara komisariāts. LV_LVA_F 1248
 • Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas Aizsardzības spēku Valsts uzņēmums "Jūrniecības tehniskais centrs". LV_LVA_F 2388
 • Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas Rīgas Valsts militārā dienesta pārvalde un tās priekšteči. LV_LVA_F 2325
 • Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas Nacionālo bruņoto spēku Robežapsardzības spēku štābs. LV_LVA_F 2538
 • Latvijas PSR Rīgas pilsētas rajonu kara komisariātu un Jūrmalas pilsētas kara komisariāta dokumenti. LV_LVA_F 2587
 • Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas Militārā dienesta iesaukšanas centrs. LV_LVA_F 2608
 • LR Aizsardzības ministrija Jaunsardzes centrs. LV_LVA_F 2727
 • Valsts aģentūra "Tēvijas sargs". LV_LVA_F 2728
 • Partizānu kustības Latvijas štābs. LV_LVA_F PA-302
 • Fondraži:
 • Muitas lietu prokuratūra. LV_LVA_I 0-02.054
 • Rīgas pilsētas Kurzemes rajona prokuratūra. LV_LVA_I 1-02.024.3
 • Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas prokuratūra. LV_LVA_I 1-02.024.5
 • Rīgas pilsētas Centra rajona prokuratūra. LV_LVA_I 1-02.024.4
 • Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas prokuratūra. LV_LVA_I 1-02.024.1
 • Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas prokuratūra. LV_LVA_I 1-02.024.6
 • Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona prokuratūra. LV_LVA_I 1-02.024.2
 • Specializētā vairāku nozaru prokuratūra. LV_LVA_I 1-02.051
 • Reabilitācijas un specdienestu lietu prokuratūra. LV_LVA_I 0-02.049
 • Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētā prokuratūra. LV_LVA_I 1-02.053
 • Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūra. LV_LVA_I 1-02.050
 • Rīgas autotransporta prokuratūra. LV_LVA_I 1-02.052
 • Maksātnespējas administrācija, valsts aģentūra. LV_LVA_I 1-02.055
 • Reliģisko lietu pārvalde. LV_LVA_I 0-02.032
 • Datu valsts inspekcija. LV_LVA_I 1-02.033
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Santa Terjohina. LV_LVA_I 6-02.081
 • Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. LV_LVA_I 1-19.083
 • Brasas cietums. LV_LVA_I 1-P02.001
 • Iļģuciema cietums. LV_LVA_I 1-P02.003
 • Šķirotavas cietums. LV_LVA_I 0-P02.002
 • Fondi:
 • Latvijas Transporta prokuratūra. LV_LVA_F 78
 • Latvijas PSR Ārkārtējā republikāniskā komisija. LV_LVA_F 132
 • Latvijas PSR Valsts arbitrāža, Latvijas Republikas Valsts arbitrāža un Latvijas Saimnieciskā tiesa. LV_LVA_F 203
 • Latvijas PSR apriņķu un rajonu prokuratūras. LV_LVA_F 250
 • Latvijas PSR Tautas tiesu vēlēšanu komisija. LV_LVA_F 530
 • Rīgas apgabaltiesas prokurors. LV_LVA_F 621
 • Latvijas PSR "Injurkoleģijas" pilnvarotais. LV_LVA_F 795
 • Latvijas PSR Augstākā tiesa un Latvijas Republikas Augstākā tiesa. LV_LVA_F 856
 • Latvijas Republikas Veselības ministrijas Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs. LV_LVA_F 895
 • Latvijas PSR Tautas tiesas. LV_LVA_F 900
 • Latvijas Republikas Tieslietu ministrija Valsts tiesu ekspertīžu birojs. LV_LVA_F 942
 • PSRS Augstākās tiesas Rīgas līnijas transporta tiesa. LV_LVA_F 1003
 • Latvijas PSR Rīgas apgabaltiesa. LV_LVA_F 1009
 • Latvijas PSR Daugavpils, Liepājas, Rīgas apgabaltiesas. LV_LVA_F 1024
 • Latvijas PSR Valmieras apgabaltiesa. LV_LVA_F 1217
 • Latvijas PSR Prokuratūra. LV_LVA_F 1221
 • Latvijas PSR Liepājas apgabaltiesa. LV_LVA_F 1362
 • Latvijas PSR Tieslietu ministrijas Advokātu kolēģijas Prezidijs. LV_LVA_F 1404
 • Latvijas PSR Gulbenes apgabaltiesa. LV_LVA_F 1417
 • Latvijas Republikas Tieslietu minuistrijas Jūrmalas pilsētas tiesa. LV_LVA_F 1622
 • Baltijas kara apgabala Kara prokuratūra. LV_LVA_F 1824
 • Latvijas PSR Prokuratūras Rīgas pilsētas Prokuratūra. LV_LVA_F 1854
 • Latvijas PSR Prokuratūras Jūrmalas pilsētas Prokuratūra. LV_LVA_F 2011
 • Rīgas pilsētas Ļeņina rajona iecirkņu tautas tiesas. LV_LVA_F 2025
 • Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Valsts SIA "Tiesiskās informācijas centrs". LV_LVA_F 2088
 • Rīgas pilsētas Sarkanarmijas rajona iecirkņu tautas tiesas. LV_LVA_F 2055
 • LR Tieslietu ministrijas Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas. LV_LVA_F 1623
 • Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa. LV_LVA_F 2029
 • Latvijas Republikas Prokuratūras Rīgas ūdens transporta prokuratūra. LV_LVA_F 2148
 • Latvijas Republikas Prokuratūras Rīgas reģionālā transporta prokuratūra. LV_LVA_F 2147
 • Baltijas transporta prokuratūras Rīgas transporta prokuratūra. LV_LVA_F 2167
 • Baltijas transporta prokuratūras Rīgas ūdens transporta prokuratūra. LV_LVA_F 2168
 • Baltijas transporta prokuratūra. LV_LVA_F 2169
 • Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas. LV_LVA_F 2178
 • Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts bērna tiesību aizsardzības centrs. LV_LVA_F 2210
 • Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa. LV_LVA_F 2065
 • Latvijas PSR Tieslietu ministrijas Rīgas pilsētas Molotova rajona 1., 2. un 3. iecirkņu tautas tiesas. LV_LVA_F 2260
 • Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa. LV_LVA_F 1632
 • Rīgas pilsētas Proletāriešu rajona 1.-4. iecirkņa tautas tiesas. LV_LVA_F 2257
 • Rīgas pilsētas Staļina rajona tautas tiesa. LV_LVA_F 2258
 • Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa. LV_LVA_F 2054
 • Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Valsts cilvēktiesību birojs. LV_LVA_F 2631
 • Latvijas PSR Tieslietu ministrijas Rīgas pilsētas Staļina rajona 1.- 4. iecirkņu tautas tiesas. LV_LVA_F 2259
 • Latvijas Republikas Prokuratūras Rīgas pilsētas Prokuratūra. LV_LVA_F 2254
 • Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras Rīgas tiesas apgabala prokuratūra. LV_LVA_F 2479
 • Rīgas Bērnu tiesību aizsardzības centrs. LV_LVA_F 2685
 • Latvijas Republikas Prokuratūras Jūrmalas pilsētas Prokuratūra. LV_LVA_F 2487
 • Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Rīgas apgabaltiesa. LV_LVA_F 2595
 • Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Bēgļu lietu apelācijas padome. LV_LVA_F 2517
 • Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras Transporta prokuratūra. LV_LVA_F 2533
 • Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras Kara prokuratūra. LV_LVA_F 2534
 • Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras Ieslodzījuma vietu prokuratūra. LV_LVA_F 2535
 • Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūra. LV_LVA_F 2640
 • Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Reliģisko lietu pārvalde. LV_LVA_F 2633
 • Latvijas PSR Prokuratūras Rīgas pilsētas Oktobra rajona prokuratūra. LV_LVA_F 2598
 • Latvijas PSR Iekšlietu sistēmas iestādēs izbeigtās krimināllietas. LV_LVA_F 2667
 • Latvijas Satversmes aizsardzības biroja Totalitārisma seku dokumentēšanas centrs. LV_LVA_F 2668
 • Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras Reabilitācijas un specdienestu lietu prokuratūra. LV_LVA_F 2745
 • Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Totalitāro režīmu noziegumu izvērtēšanas komisija. LV_LVA_F 2747
 • Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Kriminoloģisko pētījumu centrs. LV_LVA_F 2748
 • Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona prokuratūra. LV_LVA_F 2812
 • LR Ģenerālprokuratūra Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētā prokuratūra. LV_LVA_F 2818
 • Daugavpils kara apgabala 6. iecirkņa kara izmeklētājs. LV_LVA_F PA-707
 • Latvijas PSR Iekšlietu tautas komisariāta Strādnieku zemnieku milicijas pārvalde. LV_LVA_F 271
 • Latvijas PSR Iekšlietu tautas komisariāta Strādnieku zemnieku milicijas pārvaldes Valkas apriņķa nodaļa. LV_LVA_F 285
 • Latvijas PSR Iekšlietu tautas komisariāta Strādnieku zemnieku milicijas pārvaldes Tukuma apriņķa nodaļa. LV_LVA_F 383
 • PSRS Iekšlietu tautas komisariāta Galvenās muitas pārvaldes Latvijas nodaļa. LV_LVA_F 391
 • Latvijas PSR Sabiedriskās kārtības aizsardzības ministrijas Labošanas darbu iestāžu pārvaldes ieslodzīto personas lietas. LV_LVA_F 592
 • Strādnieku gvardes štābs. LV_LVA_F 912
 • Latvijas PSR Ministru padomes Galvenā pārvalde valsts noslēpumu aizsardzībai presē. LV_LVA_F 917
 • Latvijas PSR Iekšlietu tautas komisariāta Naukšēnu bērnu audzināšanas un darba kolonija. LV_LVA_F 940
 • Latvijas PSR Iekšlietu tautas komisariāta Strādnieku zemnieku milicijas pārvaldes Valmieras apriņķa nodaļa. LV_LVA_F 970
 • PSRS Ārējās tirdzniecības ministrijas Galvenās muitas pārvaldes Rīgas muitnīca. LV_LVA_F 1021
 • Latvijas PSR Iekšlietu tautas komisariāta Strādnieku zemnieku milicijas pārvaldes Abrenes apriņķa nodaļa. LV_LVA_F 1035
 • Latvijas PSR Iekšlietu tautas komisariāta Strādnieku zemnieku milicijas pārvaldes Madonas apriņķa nodaļa. LV_LVA_F 1309
 • PSRS Pārbaudes filtrācijas punktos un nometnēs ieslodzīto Latvijas iedzīvotāju personas lietas. LV_LVA_F 1821
 • Latvijas PSR Valsts drošības ministrijas iznīcinātāju bataljoni. LV_LVA_F 1822
 • Latvijas PSR Valsts drošības komitejas (VDK) dokumentu kolekcija. LV_LVA_F 1825
 • PSRS Iekšlietu ministrijas Iekšlietu karaspēka 5.strēlnieku divīzija. LV_LVA_F 1847
 • 1949.gada 25.martā no Latvijas izsūtīto iedzīvotāju personas lietas. LV_LVA_F 1894
 • Latvijas PSR Valsts drošības komitejas (VDK) par sevišķi bīstamiem pretvalstiskiem noziegumiem apsūdzēto personu krimināllietas. LV_LVA_F 1986
 • 1941.gada 14.jūnijā no Latvijas izsūtīto iedzīvotāju personas lietas. LV_LVA_F 1987
 • 1945.-1953. gadā no Latvijas izsūtīto vācu tautības iedzīvotāju, bezvalstnieku, reliģisko sektu dalībnieku un antisociālo elementu personas lietas. LV_LVA_F 1994
 • Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvalde. LV_LVA_F 2656
 • Latvijas PSR Iekšlietu ministrijas Karagūstekņu un internēto daļa. LV_LVA_F 2658
 • PSRS Iekšlietu ministrijas Transporta milicijas pārvalde un Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Milicijas departamenta Transporta milicijas pārvalde. LV_LVA_F 2661
 • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. LV_LVA_F 2665
 • Latvijas PSR Iekšlietu ministrijas Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes Izpildu komitejas Iekšlietu daļa. LV_LVA_F 2733
 • Ieslodzījuma vietu pārvaldes Iļģuciema cietums. LV_LVA_F 2865
 • Valsts apdrošināšanas akciju sabiedrība "Latva". LV_LVA_F 419
 • Latvijas Republikas Finansu ministrijas Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija. LV_LVA_F 2264
 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. LV_LVA_F 2588
 • Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Jūrmalas nodaļa. LV_LVA_F 2525
 • Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Rīgas pilsētas Centra rajona nodaļa. LV_LVA_F 2526
 • Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona nodaļa. LV_LVA_F 2527
 • Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas nodaļa. LV_LVA_F 2528
 • Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Rīgas pilsētas Kurzemes rajona nodaļa. LV_LVA_F 2529
 • Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Rīgas pilsētas Latgales nodaļa. LV_LVA_F 2589
 • Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas nodaļa. LV_LVA_F 2590
 • Latvijas Republikas Veselības ministrijas Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra. LV_LVA_F 2637


 • Pēdējās izmaiņas: 5.01.2024.
  Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
  Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv