. .
  Par mums
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 
Meklēšana datubāzē >> Detalizējums >> Izvērsums

Fonds:
Latvijas PSR Tieslietu ministrija, Latvijas PSR Ministru Padomes Juridiskā komisija un Latvijas Republikas Tieslietu ministrija. LV_LVA_F 938

Fondraži:
 • Tieslietu ministrija, LV_LVA_I 1-02.001
 • Apakšfondi:
 • Latvijas PSR Tieslietu ministrija, LV_LVA_F 938_A 1
 • Latvijas PSR Ministru Padomes Juridiskā komisija, LV_LVA_F 938_A 2
 • Latvijas Republikas Tieslietu ministrija, LV_LVA_F 938_A 3
 • Sērijas:
 • Kanceleja, LV_LVA_F 938_S1
 • Tiesu departaments, LV_LVA_F 938_S2
 • Tiesu izpildītāju departaments, LV_LVA_F 938_S3
 • Zemesgrāmatu departaments, LV_LVA_F 938_S4
 • Iekšējā audita nodaļa, LV_LVA_F 938_S5
 • Personālvadības departaments, LV_LVA_F 938_S6
 • Plānu un finanšu departaments, LV_LVA_F 938_S7
 • Dzimtsarakstu departaments, LV_LVA_F 938_S8
 • Bāriņtiesu un pagasttiesu metodiskās vadības departaments, LV_LVA_F 938_S10
 • Starptautiskās tiesiskās sadarbības departaments, LV_LVA_F 938_S11
 • Juridiskais departaments, LV_LVA_F 938_S12
 • Uzskaites saraksti:
 • Pavēles,tautas tiesu darbinieku saraksti,protokoli, LV_LVA_F938_US1,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Personālsastāva dokumenti, LV_LVA_F938_US2,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Slepenā lietvedība, LV_LVA_F938_US2s
 • 1.nodaļa, LV_LVA_F938_US1s
 • Kanceleja,tautas tiesu pārvalde,likumdošanas sistem.pārv.,tiesību propogandas d.,notariāta d.,tautas saimniecības un advokatūras d.,kadru daļa, LV_LVA_F938_US3,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Likumdošanas un likumu projektu sagatavošanas pārvalde, LV_LVA_F938_US6,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Atslepenotā dokumentācija - pavēles, lēmumi, sarakste, atskaites par darbu, akti par dokumentu iznīcināšanu u.c., LV_LVA_F938_US1a,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Atslepenotā dokumentācija - pavēles, pārskati, statistisko datu krājumi par tiesu darbu, sarakste, nomenklatūra u.c., LV_LVA_F938_US2a,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Lietas:
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L4983
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L4984
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L4985
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L4986
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L4987
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L4988
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L4989
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L4990
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L4991
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L4992
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L4993
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L4994
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L4995
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L4996
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L4997
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L4998
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L4999
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5000
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5001
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5002
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5003
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5004
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5005
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5006
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5007
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5008
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5009
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5010
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5011
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5012
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5013
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5014
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5015
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5016
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5017
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5018
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5019
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5020
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5021
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5022
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5023
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5024
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5025
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5026
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5027
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5028
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5029
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5030
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5031
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5032
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5033
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5034
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5035
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5036
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5037
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5038
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5039
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5040
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5041
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5042
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5043
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5044
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5045
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5046
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5047
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5048
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5049
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5050
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5051
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5052
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5053
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5054
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5055
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5056
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5057
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5058
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L2059
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5060
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5061
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5062
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5063
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5064
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5065
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5066
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5067
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5068
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5069
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5070
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5071
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5072
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5073
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5074
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5075
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5076
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5077
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5078
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5079
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5080
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5081
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5082
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5083
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5084
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5085
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5086
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5087
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5088
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5089
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5090
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5091
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5092
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5093
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5094
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5095
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5096
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5097
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5098
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5099
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5100
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5101
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5102
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5103
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5104
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5105
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5106
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5107
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5108
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5109
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5110
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5111
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5112
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5113
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5114
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5115
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5116
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5117
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5118
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5119
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5120
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5121
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5122
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5123
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5124
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5125
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5126
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5127
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5128
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5129
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5130
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5131
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5132
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5133
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5134
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5135
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5136
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5137
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5138
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5139
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5140
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5141
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5142
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5143
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5144
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5145
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5146
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5147
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5148
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5149
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5150
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5151
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5152
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5153
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5154
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5155
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5156
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5157
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5158
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5159
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5160
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5161
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5162
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5163
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5164
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5165
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5166
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5167
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5168
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5169
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5170
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5171
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5172
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5173
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5174
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5175
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5176
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5177
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5178
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5179
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5180
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5181
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5182
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5183
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5184
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5185
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5186
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5187
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5188
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5189
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5190
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5191
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5192
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5193
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5194
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5195
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5196
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5197
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5198
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5199
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5200
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5201
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5202
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5203
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5204
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5205
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5206
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5207
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5208
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5209
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5210
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5211
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5212
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5213
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5214
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5215
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5216
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5217
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5218
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5219
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5220
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5221
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5222
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5223
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5224
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5225
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5226
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5227
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5228
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5229
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5230
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5231
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5232
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5233
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5234
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5235
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5236
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5237
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5238
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5239
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5240
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5241
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5242
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5243
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5244
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5245
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5246
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5247
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5248
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5249
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5250
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5251
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5252
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5253
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5254
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5255
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5256
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5257
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5258
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5259
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5260
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5261
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5262
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5263
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5264
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5265
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5266
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5267
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5268
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5269
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5270
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5271
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5272
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5273
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5274
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5275
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5276
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5277
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5278
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5279
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5280
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5281
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5282
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5283
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5284
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5285
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5286
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5287
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5288
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5289
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5290
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5291
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5292
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5293
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5294
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5295
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5296
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5297
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5298
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5299
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5300
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5301
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5302
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5303
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5304
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5305
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5306
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5307
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5308
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5309
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5310
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5311
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5312
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5313
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5314
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5315
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5316
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5317
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5318
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5319
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5320
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5321
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5322
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5323
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5324
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5325
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5326
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5327
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5328
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5329
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5330
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5331
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5332
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5333
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5334
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5335
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5336
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5337
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5338
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5339
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5340
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5341
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5342
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5343
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5344
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5345
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5346
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5347
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5348
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5349
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5350
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5351
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5352
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5353
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5354
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5355
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5356
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5357
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5358
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5359
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5360
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5361
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5362
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5363
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5364
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5365
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5366
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5367
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5368
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5369
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5370
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5371
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5372
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5373
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5374
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5375
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5376
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5377
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5378
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5379
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5380
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5381
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5382
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5383
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5384
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5385
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5386
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5387
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5388
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5389
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5390
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5391
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5392
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5393
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5394
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5395
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5396
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5397
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5398
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5399
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5400
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5401
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5402
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5403
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5404
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5405
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5406
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5407
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5408
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5409
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5410
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5411
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5412
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5413
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5414
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5415
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5416
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5417
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5418
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5419
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5420
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5421
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5422
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5423
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5424
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5425
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5426
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5427
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5428
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5429
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5430
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5431
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5432
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5433
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5434
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5435
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5436
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5437
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5438
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5439
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5440
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5441
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5442
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5443
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5444
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5445
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5446
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5447
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5448
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5449
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5450
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5451
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5452
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5453
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5454
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5455
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5456
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5457
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5458
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5459
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5460
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5461
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5462
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5463
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5464
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5465
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5466
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5467
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5468
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5469
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5470
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5471
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5472
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5473
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5474
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5475
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5476
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5477
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5478
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5479
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5480
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5481
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5482
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5483
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5484
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5485
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5486
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5487
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5488
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5489
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5490
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5491
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5492
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5493
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5494
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5495
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5496
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5497
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5498
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5499
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5500
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5501
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5502
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5503
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5504
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5505
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5506
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5507
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5508
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5509
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5510
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5511
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5512
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5513
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5514
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5515
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5516
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5517
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5518
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5519
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5520
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5521
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5522
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5523
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5524
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5525
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5526
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5527
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5528
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5529
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5530
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5531
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5532
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5533
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5534
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5535
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5536
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5537
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5538
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5539
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5540
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5541
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5542
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5543
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5544
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5545
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5546
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5547
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5548
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5549
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5550
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5551
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5552
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5553
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5554
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5555
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5556
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5557
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5558
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5559
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5560
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5561
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5562
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5563
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5564
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5565
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5566
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5567
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5568
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5569
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5570
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5571
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5572
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5573
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5574
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5575
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5576
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5577
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5578
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5579
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5580
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5581
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5582
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5583
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5584
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5585
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5586
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5587
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5588
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5589
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5590
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5591
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5592
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5593
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5594
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5595
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5596
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5597
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5598
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5599
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5600
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5601
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5602
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5603
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5604
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5605
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5606
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5607
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5608
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5609
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5610
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5611
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5612
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5613
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5614
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5615
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5616
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5617
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5618
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5619
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5620
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5621
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5622
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5623
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5624
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5625
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5626
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5627
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5628
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5629
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5630
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5631
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5632
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5633
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5634
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5635
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5636
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5637
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5638
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5639
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5640
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5641
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5642
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5643
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5644
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5645
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5646
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5647
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5648
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5649
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5650
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5651
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5652
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5653
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5654
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5655
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5656
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5657
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5658
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5659
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5660
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5661
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5662
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5663
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5664
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5665
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5666
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5667
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5668
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5669
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5670
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5671
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5672
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5673
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5674
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5675
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5676
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5677
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5678
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5679
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5680
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5681
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5682
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5683
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5684
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5685
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5686
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5687
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5688
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5689
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5690
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5691
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5692
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5693
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5694
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5695
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5696
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5697
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5698
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5699
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5700
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5701
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5702
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5703
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5704
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5705
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5706
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5708
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5709
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5710
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5711
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5712
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5713
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5714
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5715
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5716
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5717
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5718
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5719
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5720
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5721
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5722
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5723
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5724
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5725
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5726
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5727
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5728
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5729
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5730
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5731
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5732
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5733
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5734
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5735
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5736
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5737
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5738
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5739
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5740
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5741
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5742
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5743
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5744
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5745
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5746
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5747
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5748
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5749
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5750
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5751
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5752
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5753
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5754
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5755
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5756
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5757
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5758
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5759
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5760
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5761
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5762
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5763
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5764
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5765
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5766
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5767
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5768
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5769
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5770
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5771
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5772
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5773
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5774
 • xxx xxx, LV_LVA_F 938_A6_L5775
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi Nr.1-9, LV_LVA_F 938_A6_L5776
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.10-18, LV_LVA_F 938_A6_L5777
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.19-28, LV_LVA_F 938_A6_L5778
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.29-39, LV_LVA_F 938_A6_L5779
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.40-47, LV_LVA_F 938_A6_L5780
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.48-55, LV_LVA_F 938_A6_L5781
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.56-60, LV_LVA_F 938_A6_L5782
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.61-69, LV_LVA_F 938_A6_L5783
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.70-82, LV_LVA_F 938_A6_L5784
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.83-87, LV_LVA_F 938_A6_L5785
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.88-100, LV_LVA_F 938_A6_L5786
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.101-115, LV_LVA_F 938_A6_L5787
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.116-131, LV_LVA_F 938_A6_L5788
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.132-136, LV_LVA_F 938_A6_L5789
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.136, LV_LVA_F 938_A6_L5790
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.136-151, LV_LVA_F 938_A6_L5791
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.152-159, LV_LVA_F 938_A6_L5792
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.160-161, LV_LVA_F 938_A6_L5793
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.162-168, LV_LVA_F 938_A6_L5794
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.169-190, LV_LVA_F 938_A6_L5795
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.191-199, LV_LVA_F 938_A6_L5796
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.200-204, LV_LVA_F 938_A6_L5797
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.205-217, LV_LVA_F 938_A6_L5798
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.218, LV_LVA_F 938_A6_L5799
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.218, LV_LVA_F 938_A6_L5800
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.219-226, LV_LVA_F 938_A6_L5801
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.227, LV_LVA_F 938_A6_L5802
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.227, LV_LVA_F 938_A6_L5803
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.228-244, LV_LVA_F 938_A6_L5804
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.245-258, LV_LVA_F 938_A6_L5805
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.259-274, LV_LVA_F 938_A6_L5806
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.275-293, LV_LVA_F 938_A6_L5807
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.294-304, LV_LVA_F 938_A6_L5808
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.305-317, LV_LVA_F 938_A6_L5809
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.318-327, LV_LVA_F 938_A6_L5810
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.327-342, LV_LVA_F 938_A6_L5811
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.343-347, LV_LVA_F 938_A6_L5812
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.347-358, LV_LVA_F 938_A6_L5813
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.359-375, LV_LVA_F 938_A6_L5814
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.376-378, LV_LVA_F 938_A6_L5815
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.379-386, LV_LVA_F 938_A6_L5816
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.387-404, LV_LVA_F 938_A6_L5817
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.405-412, LV_LVA_F 938_A6_L5818
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.413-414, LV_LVA_F 938_A6_L5819
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.415-422, LV_LVA_F 938_A6_L5820
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.423-437, LV_LVA_F 938_A6_L5821
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.438-454, LV_LVA_F 938_A6_L5822
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.455-466, LV_LVA_F 938_A6_L5823
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.467-475, LV_LVA_F 938_A6_L5824
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.476-483, LV_LVA_F 938_A6_L5825
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.484-486, LV_LVA_F 938_A6_L5826
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.487-499, LV_LVA_F 938_A6_L5827
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.500-516, LV_LVA_F 938_A6_L5828
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.517-527, LV_LVA_F 938_A6_L5829
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.528-540, LV_LVA_F 938_A6_L5830
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.541-560, LV_LVA_F 938_A6_L5831
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.561-578, LV_LVA_F 938_A6_L5832
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.579-593, LV_LVA_F 938_A6_L5833
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.594-605, LV_LVA_F 938_A6_L5834
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.606-620, LV_LVA_F 938_A6_L5835
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.621-630, LV_LVA_F 938_A6_L5836
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.631-647, LV_LVA_F 938_A6_L5837
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.648-656, LV_LVA_F 938_A6_L5838
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.657-671, LV_LVA_F 938_A6_L5839
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.672-678, LV_LVA_F 938_A6_L5840
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.679-682, LV_LVA_F 938_A6_L5841
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.683-698, LV_LVA_F 938_A6_L5842
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.699-712, LV_LVA_F 938_A6_L5843
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.713-723, LV_LVA_F 938_A6_L5844
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.724-742, LV_LVA_F 938_A6_L5845
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.743-757, LV_LVA_F 938_A6_L5846
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.758-763, LV_LVA_F 938_A6_L5847
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.764-775, LV_LVA_F 938_A6_L5848
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.776-791, LV_LVA_F 938_A6_L5849
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.792-801, LV_LVA_F 938_A6_L5850
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi Nr.802-817, LV_LVA_F 938_A6_L5851
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.818-828, LV_LVA_F 938_A6_L5852
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.829-838, LV_LVA_F 938_A6_L5853
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.839-848, LV_LVA_F 938_A6_L5854
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.849-853, LV_LVA_F 938_A6_L5855
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.854-870, LV_LVA_F 938_A6_L5856
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.871-880, LV_LVA_F 938_A6_L5857
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.881-888, LV_LVA_F 938_A6_L5858
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.889-901, LV_LVA_F 938_A6_L5859
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.902-910, LV_LVA_F 938_A6_L5860
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.911, LV_LVA_F 938_A6_L5861
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.911-924, LV_LVA_F 938_A6_L5862
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.925-927, LV_LVA_F 938_A6_L5863
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.928-932, LV_LVA_F 938_A6_L5864
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.933-935, LV_LVA_F 938_A6_L5865
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.936-952, LV_LVA_F 938_A6_L5866
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.953-978, LV_LVA_F 938_A6_L5867
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.979-987, LV_LVA_F 938_A6_L5868
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.988-994, LV_LVA_F 938_A6_L5869
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.995-1010, LV_LVA_F 938_A6_L5870
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1011-1028, LV_LVA_F 938_A6_L5871
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1029-1039, LV_LVA_F 938_A6_L5872
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1040-1055, LV_LVA_F 938_A6_L5873
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1056-1065, LV_LVA_F 938_A6_L5874
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1066-1070, LV_LVA_F 938_A6_L5875
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1071-1084, LV_LVA_F 938_A6_L5876
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1085-1097, LV_LVA_F 938_A6_L5877
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1098-1109, LV_LVA_F 938_A6_L5878
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1110-1111, LV_LVA_F 938_A6_L5879
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1112-1133, LV_LVA_F 938_A6_L5880
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1134-1141, LV_LVA_F 938_A6_L5881
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1142-1162, LV_LVA_F 938_A6_L5882
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1163-1178, LV_LVA_F 938_A6_L5883
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1179-1191, LV_LVA_F 938_A6_L5884
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1192-1207, LV_LVA_F 938_A6_L5885
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1208-1226, LV_LVA_F 938_A6_L5886
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1227-1233, LV_LVA_F 938_A6_L5887
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1234-1255, LV_LVA_F 938_A6_L5888
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1256-1283, LV_LVA_F 938_A6_L5889
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1284-1309, LV_LVA_F 938_A6_L5890
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1310-1334, LV_LVA_F 938_A6_L5891
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1335-1346, LV_LVA_F 938_A6_L5892
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1347-1363, LV_LVA_F 938_A6_L5893
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1364-1375, LV_LVA_F 938_A6_L5894
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1376-1397, LV_LVA_F 938_A6_L5895
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi Nr.1398, LV_LVA_F 938_A6_L5896
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1399-1425, LV_LVA_F 938_A6_L5897
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1426-1439, LV_LVA_F 938_A6_L5898
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1440-1445, LV_LVA_F 938_A6_L5899
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1446-1469, LV_LVA_F 938_A6_L5900
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1470-1491, LV_LVA_F 938_A6_L5901
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1492-1506, LV_LVA_F 938_A6_L5902
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1507-1517, LV_LVA_F 938_A6_L5903
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1518-1533, LV_LVA_F 938_A6_L5904
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1534-1551, LV_LVA_F 938_A6_L5905
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1552-1579, LV_LVA_F 938_A6_L5906
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1580, LV_LVA_F 938_A6_L5907
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1580, LV_LVA_F 938_A6_L5908
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1580, LV_LVA_F 938_A6_L5909
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1580-1590, LV_LVA_F 938_A6_L5910
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1591-1612, LV_LVA_F 938_A6_L5911
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1613-1638, LV_LVA_F 938_A6_L5912
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1639-1659, LV_LVA_F 938_A6_L5913
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1660-1675, LV_LVA_F 938_A6_L5914
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1676-1699, LV_LVA_F 938_A6_L5915
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1700-1715, LV_LVA_F 938_A6_L5916
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1716-1722, LV_LVA_F 938_A6_L5917
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1723-1735, LV_LVA_F 938_A6_L5918
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1736-1761, LV_LVA_F 938_A6_L5919
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1762-1774, LV_LVA_F 938_A6_L5920
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1775-1790, LV_LVA_F 938_A6_L5921
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1790-1816, LV_LVA_F 938_A6_L5922
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1816-1834, LV_LVA_F 938_A6_L5923
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1835-1856, LV_LVA_F 938_A6_L5924
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1857-1876, LV_LVA_F 938_A6_L5925
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1877-1892, LV_LVA_F 938_A6_L5926
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1893, LV_LVA_F 938_A6_L5927
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1894-1906, LV_LVA_F 938_A6_L5928
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1907-1925, LV_LVA_F 938_A6_L5929
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1926-1933, LV_LVA_F 938_A6_L5930
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1934-1944, LV_LVA_F 938_A6_L5931
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1945-1960, LV_LVA_F 938_A6_L5932
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1961-1984, LV_LVA_F 938_A6_L5933
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1985-1998, LV_LVA_F 938_A6_L5934
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.1999-2020, LV_LVA_F 938_A6_L5935
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2021-2039, LV_LVA_F 938_A6_L5936
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2040-2047, LV_LVA_F 938_A6_L5937
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2048-2051, LV_LVA_F 938_A6_L5938
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2052-2068, LV_LVA_F 938_A6_L5939
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2069-2086, LV_LVA_F 938_A6_L5940
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi Nr.2087-2101, LV_LVA_F 938_A6_L5941
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2102-2115, LV_LVA_F 938_A6_L5942
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2116-2121, LV_LVA_F 938_A6_L5943
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2122-2128, LV_LVA_F 938_A6_L5944
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2129-2146, LV_LVA_F 938_A6_L5945
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2147-2161, LV_LVA_F 938_A6_L5946
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2161-2176, LV_LVA_F 938_A6_L5947
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2177-2198, LV_LVA_F 938_A6_L5948
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2199-2216, LV_LVA_F 938_A6_L5949
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2217-2225, LV_LVA_F 938_A6_L5950
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2226-2242, LV_LVA_F 938_A6_L5951
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2243-2257, LV_LVA_F 938_A6_L5952
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2258-2264, LV_LVA_F 938_A6_L5953
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2265-2270, LV_LVA_F 938_A6_L5954
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2271-2283, LV_LVA_F 938_A6_L5955
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2284-2294, LV_LVA_F 938_A6_L5956
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2295-2310, LV_LVA_F 938_A6_L5957
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2311-2332, LV_LVA_F 938_A6_L5958
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2333-2347, LV_LVA_F 938_A6_L5959
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2348-2365, LV_LVA_F 938_A6_L5960
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2366-2386, LV_LVA_F 938_A6_L5961
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2387-2406, LV_LVA_F 938_A6_L5962
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2407-2424, LV_LVA_F 938_A6_L5963
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2425-2450, LV_LVA_F 938_A6_L5964
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2451-2463, LV_LVA_F 938_A6_L5965
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2464-2479, LV_LVA_F 938_A6_L5966
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2480-2495, LV_LVA_F 938_A6_L5967
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2496-2512, LV_LVA_F 938_A6_L5968
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2513-2532, LV_LVA_F 938_A6_L5969
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2533-2544, LV_LVA_F 938_A6_L5970
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2545-2562, LV_LVA_F 938_A6_L5971
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2563-2583, LV_LVA_F 938_A6_L5972
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2584-2608, LV_LVA_F 938_A6_L5973
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2609-2629, LV_LVA_F 938_A6_L5974
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2630-2640, LV_LVA_F 938_A6_L5975
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2641-2656, LV_LVA_F 938_A6_L5976
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2657-2669, LV_LVA_F 938_A6_L5977
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2670-2684, LV_LVA_F 938_A6_L5978
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2685-2698, LV_LVA_F 938_A6_L5979
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2699-2714, LV_LVA_F 938_A6_L5980
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2715-2734, LV_LVA_F 938_A6_L5981
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2735-2743, LV_LVA_F 938_A6_L5982
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2743-2755, LV_LVA_F 938_A6_L5983
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2756-2762, LV_LVA_F 938_A6_L5984
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2763-2772, LV_LVA_F 938_A6_L5985
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi Nr.2772, LV_LVA_F 938_A6_L5986
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2773-2781, LV_LVA_F 938_A6_L5987
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2782-2788, LV_LVA_F 938_A6_L5988
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2789-2800, LV_LVA_F 938_A6_L5989
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2801, LV_LVA_F 938_A6_L5990
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2801-2815, LV_LVA_F 938_A6_L5991
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2816-2820, LV_LVA_F 938_A6_L5992
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2821-2838, LV_LVA_F 938_A6_L5993
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2839-2862, LV_LVA_F 938_A6_L5994
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2863-2868, LV_LVA_F 938_A6_L5995
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2868-2875, LV_LVA_F 938_A6_L5996
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2876-2883, LV_LVA_F 938_A6_L5997
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2884-2898, LV_LVA_F 938_A6_L5998
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2899-2909, LV_LVA_F 938_A6_L5999
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2910-2919, LV_LVA_F 938_A6_L6000
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2919-2935, LV_LVA_F 938_A6_L6001
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2936-2948, LV_LVA_F 938_A6_L6002
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2949-2966, LV_LVA_F 938_A6_L6003
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2967-2979, LV_LVA_F 938_A6_L6004
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2980-2986, LV_LVA_F 938_A6_L6005
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.2987-3012, LV_LVA_F 938_A6_L6006
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.3013-3018, LV_LVA_F 938_A6_L6007
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.3019-3031, LV_LVA_F 938_A6_L6008
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.3032-3045, LV_LVA_F 938_A6_L6009
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.3046-3062, LV_LVA_F 938_A6_L6010
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.3063-3074, LV_LVA_F 938_A6_L6011
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.3075-3082, LV_LVA_F 938_A6_L6012
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.3083, LV_LVA_F 938_A6_L6013
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.3084-3096, LV_LVA_F 938_A6_L6014
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.3097-3115, LV_LVA_F 938_A6_L6015
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.3116-3125, LV_LVA_F 938_A6_L6016
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.3126-3138, LV_LVA_F 938_A6_L6017
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.3139-3146, LV_LVA_F 938_A6_L6018
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.3146-3154, LV_LVA_F 938_A6_L6019
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.3155-3170, LV_LVA_F 938_A6_L6020
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.3171-3187, LV_LVA_F 938_A6_L6021
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.3188-3199, LV_LVA_F 938_A6_L6022
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.3199-3213, LV_LVA_F 938_A6_L6023
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.3214-3237, LV_LVA_F 938_A6_L6024
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.3238-3256, LV_LVA_F 938_A6_L6025
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.3257-3274, LV_LVA_F 938_A6_L6026
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.3275-3288, LV_LVA_F 938_A6_L6027
 • Alsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti, Tieslietu ministrijas atzinumi , Nr.3289-3294, LV_LVA_F 938_A6_L6028
 • Atzinumu sniegšanai saņemto valsts institūciju izstrādāto tiesību aktu projektu reģistrs, LV_LVA_F 938_A6_L6029
 • Nosūtīto Tieslietu ministrijas atzinumu reģistrs, LV_LVA_F 938_A6_L6030
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti Nr.1-16, LV_LVA_F 938_A6_L6031
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.17-39, LV_LVA_F 938_A6_L6032
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.40-65, LV_LVA_F 938_A6_L6033
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.66-183, LV_LVA_F 938_A6_L6034
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.184-297, LV_LVA_F 938_A6_L6035
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.298-345, LV_LVA_F 938_A6_L6036
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.346-426, LV_LVA_F 938_A6_L6037
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.427-537, LV_LVA_F 938_A6_L6038
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.538-587, LV_LVA_F 938_A6_L6039
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.588-632, LV_LVA_F 938_A6_L6040
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.633-639, LV_LVA_F 938_A6_L6041
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.640-699, LV_LVA_F 938_A6_L6042
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.700-733, LV_LVA_F 938_A6_L6043
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.734-809, LV_LVA_F 938_A6_L6044
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.810, LV_LVA_F 938_A6_L6045
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.811-1062, LV_LVA_F 938_A6_L6046
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.1063, LV_LVA_F 938_A6_L6047
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.1064-1130, LV_LVA_F 938_A6_L6048
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.1131-1256, LV_LVA_F 938_A6_L6049
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.1257-1273, LV_LVA_F 938_A6_L6050
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.1273, LV_LVA_F 938_A6_L6051
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.1274-1421, LV_LVA_F 938_A6_L6052
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.1422-1464, LV_LVA_F 938_A6_L6053
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.1465-1567, LV_LVA_F 938_A6_L6054
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.1568-1693, LV_LVA_F 938_A6_L6055
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.1694-1801, LV_LVA_F 938_A6_L6056
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.1802-1880, LV_LVA_F 938_A6_L6057
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.1881-1943, LV_LVA_F 938_A6_L6058
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.1943-2028, LV_LVA_F 938_A6_L6059
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.2029-2136, LV_LVA_F 938_A6_L6060
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.2137-2202, LV_LVA_F 938_A6_L6061
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.2203-2304, LV_LVA_F 938_A6_L6062
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.2305-2394, LV_LVA_F 938_A6_L6063
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.2395-2438, LV_LVA_F 938_A6_L6064
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.2439-2444, LV_LVA_F 938_A6_L6065
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.2445-2555, LV_LVA_F 938_A6_L6066
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.2556-2595, LV_LVA_F 938_A6_L6067
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.2596-2615, LV_LVA_F 938_A6_L6068
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.2616-2741, LV_LVA_F 938_A6_L6069
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.2742-2780, LV_LVA_F 938_A6_L6070
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.2781-2982, LV_LVA_F 938_A6_L6071
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti Nr.2983-3051, LV_LVA_F 938_A6_L6072
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.3052-3112, LV_LVA_F 938_A6_L6073
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.3113-3271, LV_LVA_F 938_A6_L6074
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.3272-3282, LV_LVA_F 938_A6_L6075
 • Tieslietu ministrijas izstrādāto tiesību aktu projektu reģistrs , LV_LVA_F 938_A6_L6076
 • Valsts pārvaldes iestāžu izstrādātie iekšējo normatīvo aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegti atzinumi Nr.1-10, LV_LVA_F 938_A6_L6077
 • Valsts pārvaldes iestāžu izstrādātie iekšējo normatīvo aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegti atzinumi , Nr.11-15, LV_LVA_F 938_A6_L6078
 • Valsts pārvaldes iestāžu izstrādātie iekšējo normatīvo aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegti atzinumi , Nr.16-33, LV_LVA_F 938_A6_L6079
 • Valsts pārvaldes iestāžu izstrādātie iekšējo normatīvo aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegti atzinumi , Nr.34-50, LV_LVA_F 938_A6_L6080
 • Valsts pārvaldes iestāžu izstrādātie iekšējo normatīvo aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegti atzinumi , Nr.51-55, LV_LVA_F 938_A6_L6081
 • Valsts pārvaldes iestāžu izstrādātie iekšējo normatīvo aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegti atzinumi , Nr.56-71, LV_LVA_F 938_A6_L6082
 • Valsts pārvaldes iestāžu izstrādātie iekšējo normatīvo aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegti atzinumi , Nr.72-86, LV_LVA_F 938_A6_L6083
 • Valsts pārvaldes iestāžu izstrādātie iekšējo normatīvo aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegti atzinumi , Nr.87-98, LV_LVA_F 938_A6_L6084
 • Valsts pārvaldes iestāžu izstrādātie iekšējo normatīvo aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegti atzinumi , Nr.99-112, LV_LVA_F 938_A6_L6085
 • Valsts pārvaldes iestāžu izstrādāto iekšējo normatīvo aktu projektu un Tieslietu ministrijas sniegto atzinumu reģistrs, LV_LVA_F 938_A6_L6086
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi Nr.1-26, LV_LVA_F 938_A6_L6087
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.27-45, LV_LVA_F 938_A6_L6088
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.46-64, LV_LVA_F 938_A6_L6089
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.65-79, LV_LVA_F 938_A6_L6090
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.80-94, LV_LVA_F 938_A6_L6091
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.95-110, LV_LVA_F 938_A6_L6092
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.111-121, LV_LVA_F 938_A6_L6093
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.122-134, LV_LVA_F 938_A6_L6094
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.135-149, LV_LVA_F 938_A6_L6095
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.150-160, LV_LVA_F 938_A6_L6096
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.161-178, LV_LVA_F 938_A6_L6097
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.179-185, LV_LVA_F 938_A6_L6098
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.186-192, LV_LVA_F 938_A6_L6099
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.193-199, LV_LVA_F 938_A6_L6100
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.200-215, LV_LVA_F 938_A6_L6101
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.216-227, LV_LVA_F 938_A6_L6102
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.228-242, LV_LVA_F 938_A6_L6103
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.243-262, LV_LVA_F 938_A6_L6104
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.263-280, LV_LVA_F 938_A6_L6105
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.281, LV_LVA_F 938_A6_L6106
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.282-302, LV_LVA_F 938_A6_L6107
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi Nr.303-316, LV_LVA_F 938_A6_L6108
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.317-331, LV_LVA_F 938_A6_L6109
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.332, LV_LVA_F 938_A6_L6110
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.333-339, LV_LVA_F 938_A6_L6111
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.340-354, LV_LVA_F 938_A6_L6112
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.355-377, LV_LVA_F 938_A6_L6113
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.378-393, LV_LVA_F 938_A6_L6114
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.394-406, LV_LVA_F 938_A6_L6115
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.407-428, LV_LVA_F 938_A6_L6116
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.429-445, LV_LVA_F 938_A6_L6117
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.446-447, LV_LVA_F 938_A6_L6118
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.447-456, LV_LVA_F 938_A6_L6119
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.457-476, LV_LVA_F 938_A6_L6120
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.477-489, LV_LVA_F 938_A6_L6121
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.490-512, LV_LVA_F 938_A6_L6122
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.513-538, LV_LVA_F 938_A6_L6123
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.539-556, LV_LVA_F 938_A6_L6124
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.557-575, LV_LVA_F 938_A6_L6125
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.576-589, LV_LVA_F 938_A6_L6126
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.590-603, LV_LVA_F 938_A6_L6127
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.604-613, LV_LVA_F 938_A6_L6128
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.614-626, LV_LVA_F 938_A6_L6129
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.627-637, LV_LVA_F 938_A6_L6130
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.638-654, LV_LVA_F 938_A6_L6131
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.655-678, LV_LVA_F 938_A6_L6132
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.679-693, LV_LVA_F 938_A6_L6133
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.694-713, LV_LVA_F 938_A6_L6134
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.714-726, LV_LVA_F 938_A6_L6135
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.727-743, LV_LVA_F 938_A6_L6136
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.744-754, LV_LVA_F 938_A6_L6137
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.755-773, LV_LVA_F 938_A6_L6138
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.774-792, LV_LVA_F 938_A6_L6139
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.793-814, LV_LVA_F 938_A6_L6140
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.815-830, LV_LVA_F 938_A6_L6141
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.831-838, LV_LVA_F 938_A6_L6142
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.839-864, LV_LVA_F 938_A6_L6143
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.865-873, LV_LVA_F 938_A6_L6144
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.874-887, LV_LVA_F 938_A6_L6145
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.888-903, LV_LVA_F 938_A6_L6146
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.904-926, LV_LVA_F 938_A6_L6147
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.927-962, LV_LVA_F 938_A6_L6148
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.963-970, LV_LVA_F 938_A6_L6149
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.971-988, LV_LVA_F 938_A6_L6150
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.989-995, LV_LVA_F 938_A6_L6151
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.996-1008, LV_LVA_F 938_A6_L6152
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi Nr.1009-1024, LV_LVA_F 938_A6_L6153
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.1025-1046, LV_LVA_F 938_A6_L6154
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.1047-1064, LV_LVA_F 938_A6_L6155
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.1065-1087, LV_LVA_F 938_A6_L6156
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.1088-1102, LV_LVA_F 938_A6_L6157
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.1103-1119, LV_LVA_F 938_A6_L6158
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.1120-1141, LV_LVA_F 938_A6_L6159
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.1142-1158, LV_LVA_F 938_A6_L6160
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.1159-1180, LV_LVA_F 938_A6_L6161
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.1181-1205, LV_LVA_F 938_A6_L6162
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.1206-1222, LV_LVA_F 938_A6_L6163
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.1223-1240, LV_LVA_F 938_A6_L6164
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.1241-1252, LV_LVA_F 938_A6_L6165
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.1253-1263, LV_LVA_F 938_A6_L6166
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.1263-1268, LV_LVA_F 938_A6_L6167
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.1269-1280, LV_LVA_F 938_A6_L6168
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.1281-1297, LV_LVA_F 938_A6_L6169
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.1298-1318, LV_LVA_F 938_A6_L6170
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.1319-1342, LV_LVA_F 938_A6_L6171
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.1343-1354, LV_LVA_F 938_A6_L6172
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.1355-1364, LV_LVA_F 938_A6_L6173
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.1365-1380, LV_LVA_F 938_A6_L6174
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.1381-1393, LV_LVA_F 938_A6_L6175
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.1394-1419, LV_LVA_F 938_A6_L6176
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.1420-1440, LV_LVA_F 938_A6_L6177
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.1441-1451, LV_LVA_F 938_A6_L6178
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.1452-1465, LV_LVA_F 938_A6_L6179
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.1466-1781, LV_LVA_F 938_A6_L6180
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.1782-1505, LV_LVA_F 938_A6_L6181
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.1506-1523, LV_LVA_F 938_A6_L6182
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.1524-1537, LV_LVA_F 938_A6_L6183
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.1538-1554, LV_LVA_F 938_A6_L6184
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.1555-1564, LV_LVA_F 938_A6_L6185
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.1565-1575, LV_LVA_F 938_A6_L6186
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.1576-1593, LV_LVA_F 938_A6_L6187
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.1594-1608, LV_LVA_F 938_A6_L6188
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.1609-1618, LV_LVA_F 938_A6_L6189
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.1619-1630, LV_LVA_F 938_A6_L6190
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.1631-1638, LV_LVA_F 938_A6_L6191
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.1639-1648, LV_LVA_F 938_A6_L6192
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.1649-1670, LV_LVA_F 938_A6_L6193
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.1671-1687, LV_LVA_F 938_A6_L6194
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.1688-1699, LV_LVA_F 938_A6_L6195
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.1700-1716, LV_LVA_F 938_A6_L6196
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.1717-1729, LV_LVA_F 938_A6_L6197
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi Nr.1730-1746, LV_LVA_F 938_A6_L6198
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.1747-1759, LV_LVA_F 938_A6_L6199
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.1760-1772, LV_LVA_F 938_A6_L6200
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.1773-1791, LV_LVA_F 938_A6_L6201
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.1792-1811, LV_LVA_F 938_A6_L6202
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.1812-1828, LV_LVA_F 938_A6_L6203
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.1829-1840, LV_LVA_F 938_A6_L6204
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.1841-1848, LV_LVA_F 938_A6_L6205
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.1848-1853, LV_LVA_F 938_A6_L6206
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.1854-1869, LV_LVA_F 938_A6_L6207
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.1870-1882, LV_LVA_F 938_A6_L6208
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.1883-1903, LV_LVA_F 938_A6_L6209
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.1904-1916, LV_LVA_F 938_A6_L6210
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.1917-1925, LV_LVA_F 938_A6_L6211
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.1926-1941, LV_LVA_F 938_A6_L6212
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.1942-1964, LV_LVA_F 938_A6_L6213
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.1965-1977, LV_LVA_F 938_A6_L6214
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.1978-1987, LV_LVA_F 938_A6_L6215
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.1988-2009, LV_LVA_F 938_A6_L6216
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2010-2025, LV_LVA_F 938_A6_L6217
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2026-2030, LV_LVA_F 938_A6_L6218
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2031-2050, LV_LVA_F 938_A6_L6219
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2051-2068, LV_LVA_F 938_A6_L6220
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2069-2082, LV_LVA_F 938_A6_L6221
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2082-2088, LV_LVA_F 938_A6_L6222
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2089-2102, LV_LVA_F 938_A6_L6223
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2103-2113, LV_LVA_F 938_A6_L6224
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2114-2132, LV_LVA_F 938_A6_L6225
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2133-2137, LV_LVA_F 938_A6_L6226
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2138-2155, LV_LVA_F 938_A6_L6227
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2156-2171, LV_LVA_F 938_A6_L6228
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2172-2184, LV_LVA_F 938_A6_L6229
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2185-2192, LV_LVA_F 938_A6_L6230
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2193-2203, LV_LVA_F 938_A6_L6231
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2204-2206, LV_LVA_F 938_A6_L6232
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2207-2225, LV_LVA_F 938_A6_L6233
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2226-2244, LV_LVA_F 938_A6_L6234
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2245-2262, LV_LVA_F 938_A6_L6235
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2263-2268, LV_LVA_F 938_A6_L6236
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2268-2277, LV_LVA_F 938_A6_L6237
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2278-2293, LV_LVA_F 938_A6_L6238
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2294-2307, LV_LVA_F 938_A6_L6239
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2308-2322, LV_LVA_F 938_A6_L6240
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2323-2339, LV_LVA_F 938_A6_L6241
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2340-2353, LV_LVA_F 938_A6_L6242
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi Nr.2354-2362, LV_LVA_F 938_A6_L6243
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2362, LV_LVA_F 938_A6_L6244
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2363-2375, LV_LVA_F 938_A6_L6245
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2376-2400, LV_LVA_F 938_A6_L6246
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2401-2421, LV_LVA_F 938_A6_L6247
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2422-2435, LV_LVA_F 938_A6_L6248
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2436-2448, LV_LVA_F 938_A6_L6249
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2449-2457, LV_LVA_F 938_A6_L6250
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2458-2472, LV_LVA_F 938_A6_L6251
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2473-2484, LV_LVA_F 938_A6_L6252
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2485-2496, LV_LVA_F 938_A6_L6253
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2497-2517, LV_LVA_F 938_A6_L6254
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2518-2530, LV_LVA_F 938_A6_L6255
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2531-2542, LV_LVA_F 938_A6_L6256
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2542, LV_LVA_F 938_A6_L6257
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2542-2555, LV_LVA_F 938_A6_L6258
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2556-2571, LV_LVA_F 938_A6_L6259
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2572-2582, LV_LVA_F 938_A6_L6260
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2583-2604, LV_LVA_F 938_A6_L6261
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2605-2621, LV_LVA_F 938_A6_L6262
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2622-2632, LV_LVA_F 938_A6_L6263
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2633-2650, LV_LVA_F 938_A6_L6264
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2651-2680, LV_LVA_F 938_A6_L6265
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2681-2698, LV_LVA_F 938_A6_L6266
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2698-2721, LV_LVA_F 938_A6_L6267
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2722-2724, LV_LVA_F 938_A6_L6268
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2724-2731, LV_LVA_F 938_A6_L6269
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2732-2740, LV_LVA_F 938_A6_L6270
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2741-2758, LV_LVA_F 938_A6_L6271
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2759-2767, LV_LVA_F 938_A6_L6272
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2768-2775, LV_LVA_F 938_A6_L6273
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2776-2792, LV_LVA_F 938_A6_L6274
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2793-2819, LV_LVA_F 938_A6_L6275
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2820-2835, LV_LVA_F 938_A6_L6276
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2836-2850, LV_LVA_F 938_A6_L6277
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2851-2860, LV_LVA_F 938_A6_L6278
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2861-2873, LV_LVA_F 938_A6_L6279
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2874-2885, LV_LVA_F 938_A6_L6280
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2886-2895, LV_LVA_F 938_A6_L6281
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2896-2916, LV_LVA_F 938_A6_L6282
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2917-2933, LV_LVA_F 938_A6_L6283
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2934-2957, LV_LVA_F 938_A6_L6284
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2958-2972, LV_LVA_F 938_A6_L6285
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2973-2987, LV_LVA_F 938_A6_L6286
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2988-2993, LV_LVA_F 938_A6_L6287
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.2997-3003, LV_LVA_F 938_A6_L6289
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.3003-3010, LV_LVA_F 938_A6_L6290
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.3010-3018, LV_LVA_F 938_A6_L6291
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.3019-3039, LV_LVA_F 938_A6_L6292
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.3040-3054, LV_LVA_F 938_A6_L6293
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.3055-3068, LV_LVA_F 938_A6_L6294
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.3069-3081, LV_LVA_F 938_A6_L6295
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.3082-3095, LV_LVA_F 938_A6_L6296
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.3096-3113, LV_LVA_F 938_A6_L6297
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.3114-3136, LV_LVA_F 938_A6_L6298
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.3137-3149, LV_LVA_F 938_A6_L6299
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.3150-3165, LV_LVA_F 938_A6_L6300
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.3166-3167, LV_LVA_F 938_A6_L6301
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.3168-3169, LV_LVA_F 938_A6_L6302
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.3170-3175, LV_LVA_F 938_A6_L6303
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.3176-3188, LV_LVA_F 938_A6_L6304
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.3189-3199, LV_LVA_F 938_A6_L6305
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.3200-3207, LV_LVA_F 938_A6_L6306
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.3208-3234, LV_LVA_F 938_A6_L6307
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.3235-3237, LV_LVA_F 938_A6_L6308
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.3237-3246, LV_LVA_F 938_A6_L6309
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.3247-3255, LV_LVA_F 938_A6_L6310
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.3256-3273, LV_LVA_F 938_A6_L6311
 • Valsts institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegtie atzinumi , Nr.3274-3287, LV_LVA_F 938_A6_L6312
 • Nosūtīto Tieslietu ministrijas atzinumu reģistrs , LV_LVA_F 938_A6_L6313
 • Atzinumu sniegšanai saņemto valsts institūciju izstrādāto tiesību aktu projektu reģistrs, LV_LVA_F 938_A6_L6314
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti Nr.1-69, LV_LVA_F 938_A6_L6315
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.70-140, LV_LVA_F 938_A6_L6316
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.141-248, LV_LVA_F 938_A6_L6317
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.249-342, LV_LVA_F 938_A6_L6318
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.343-396, LV_LVA_F 938_A6_L6319
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.397-436, LV_LVA_F 938_A6_L6320
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.437-495, LV_LVA_F 938_A6_L6321
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.496-567, LV_LVA_F 938_A6_L6322
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.568-712, LV_LVA_F 938_A6_L6323
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.713-799, LV_LVA_F 938_A6_L6324
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.800, LV_LVA_F 938_A6_L6325
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.801-849, LV_LVA_F 938_A6_L6326
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.850-858, LV_LVA_F 938_A6_L6327
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.859-929, LV_LVA_F 938_A6_L6328
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.930-960, LV_LVA_F 938_A6_L6329
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.961-1016, LV_LVA_F 938_A6_L6330
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.1017-1070, LV_LVA_F 938_A6_L6331
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti Nr.1071-1191, LV_LVA_F 938_A6_L6332
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.1192-1248, LV_LVA_F 938_A6_L6333
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.1249-1306, LV_LVA_F 938_A6_L6334
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.1307-1404, LV_LVA_F 938_A6_L6335
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.1405-1433, LV_LVA_F 938_A6_L6336
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.1434-1511, LV_LVA_F 938_A6_L6337
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.1512-1592, LV_LVA_F 938_A6_L6338
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.1593-1731, LV_LVA_F 938_A6_L6339
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.1732-1838, LV_LVA_F 938_A6_L6340
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.1839-1908, LV_LVA_F 938_A6_L6341
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.1909-1984, LV_LVA_F 938_A6_L6342
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.1985-2053, LV_LVA_F 938_A6_L6343
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.2054-2100, LV_LVA_F 938_A6_L6344
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.2101-2119, LV_LVA_F 938_A6_L6345
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.2120-2182, LV_LVA_F 938_A6_L6346
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.2183-2214, LV_LVA_F 938_A6_L6347
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.2215-2248, LV_LVA_F 938_A6_L6348
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.2249-2317, LV_LVA_F 938_A6_L6349
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.2318-2369, LV_LVA_F 938_A6_L6350
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.2370-2462, LV_LVA_F 938_A6_L6351
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.2463-2546, LV_LVA_F 938_A6_L6352
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.2547-2644, LV_LVA_F 938_A6_L6353
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.2645-2696, LV_LVA_F 938_A6_L6354
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.2697-2748, LV_LVA_F 938_A6_L6355
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.2749-2789, LV_LVA_F 938_A6_L6356
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.2790-2881, LV_LVA_F 938_A6_L6357
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.2882-3007, LV_LVA_F 938_A6_L6358
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.3008-3063, LV_LVA_F 938_A6_L6359
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.3064-3133, LV_LVA_F 938_A6_L6360
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.3134-3184, LV_LVA_F 938_A6_L6361
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.3185-3196, LV_LVA_F 938_A6_L6362
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.3196-3222, LV_LVA_F 938_A6_L6363
 • Tieslietu ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti , Nr.3223-3281, LV_LVA_F 938_A6_L6364
 • Tieslietu ministrijas izstrādāto tiesību aktu projektu reģistrs , LV_LVA_F 938_A6_L6365
 • Valsts pārvaldes iestāžu izstrādātie iekšējo normatīvo aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegti atzinumi Nr.1-60, LV_LVA_F 938_A6_L6366
 • Valsts pārvaldes iestāžu izstrādātie iekšējo normatīvo aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegti atzinumi , Nr.61-502, LV_LVA_F 938_A6_L6367
 • Valsts pārvaldes iestāžu izstrādātie iekšējo normatīvo aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegti atzinumi , Nr.503-863, LV_LVA_F 938_A6_L6368
 • Valsts pārvaldes iestāžu izstrādātie iekšējo normatīvo aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegti atzinumi , Nr.863-909, LV_LVA_F 938_A6_L6369
 • Valsts pārvaldes iestāžu izstrādātie iekšējo normatīvo aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegti atzinumi , Nr.910-1049, LV_LVA_F 938_A6_L6370
 • Valsts pārvaldes iestāžu izstrādātie iekšējo normatīvo aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegti atzinumi , Nr.1050-1058, LV_LVA_F 938_A6_L6371
 • Valsts pārvaldes iestāžu izstrādātie iekšējo normatīvo aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegti atzinumi , Nr.1059-1377, LV_LVA_F 938_A6_L6372
 • Valsts pārvaldes iestāžu izstrādātie iekšējo normatīvo aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegti atzinumi , Nr.1378-1458, LV_LVA_F 938_A6_L6373
 • Valsts pārvaldes iestāžu izstrādātie iekšējo normatīvo aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegti atzinumi Nr.1459-1590, LV_LVA_F 938_A6_L6374
 • Valsts pārvaldes iestāžu izstrādātie iekšējo normatīvo aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegti atzinumi , Nr.1591-2130, LV_LVA_F 938_A6_L6375
 • Valsts pārvaldes iestāžu izstrādātie iekšējo normatīvo aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegti atzinumi , Nr.2131-2371, LV_LVA_F 938_A6_L6376
 • Valsts pārvaldes iestāžu izstrādātie iekšējo normatīvo aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegti atzinumi , Nr.2372-2557, LV_LVA_F 938_A6_L6377
 • Valsts pārvaldes iestāžu izstrādātie iekšējo normatīvo aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegti atzinumi , Nr.2558-3302, LV_LVA_F 938_A6_L6378
 • Valsts pārvaldes iestāžu izstrādātie iekšējo normatīvo aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegti atzinumi , Nr.3303-3451, LV_LVA_F 938_A6_L6379
 • Valsts pārvaldes iestāžu izstrādātie iekšējo normatīvo aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegti atzinumi , Nr.3451-3616, LV_LVA_F 938_A6_L6380
 • Valsts pārvaldes iestāžu izstrādātie iekšējo normatīvo aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegti atzinumi , Nr.3617-4084, LV_LVA_F 938_A6_L6381
 • Valsts pārvaldes iestāžu izstrādātie iekšējo normatīvo aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegti atzinumi , Nr.4085-4474, LV_LVA_F 938_A6_L6382
 • Valsts pārvaldes iestāžu izstrādātie iekšējo normatīvo aktu projekti un Tieslietu ministrijas sniegti atzinumi , Nr.4474-4484, LV_LVA_F 938_A6_L6383
 • Valsts pārvaldes iestāžu izstrādāto iekšējo normatīvo aktu projektu un Tieslietu ministrijas sniegto atzinumu reģistrs, LV_LVA_F 938_A6_L6384


 • Pēdējās izmaiņas: 5.01.2024.
  Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
  Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv