. .
  Par mums
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 
Arhīva dokumenti >> Meklēšana datubāzē >> Detalizējums

Līmenis:Fondradis
Numurs:02.001
Nosaukums:Tieslietu ministrija
Adrese:Brīvības bulv. 36, Rīga, LV 1536, Rīga
Nozare:S3. - Vietējās valsts varas un pārvaldes institūcijas
Vēsture: 1990.gada 4.maija, sakarā ar Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu bijusī Latvijas PSR Tieslietu ministrija kļuva par Latvijas Republikas Tieslietu ministriju. 1993.gada 3.augustā stājoties spēkā likumam "Par 1925.gada1.aprīļa likuma "Ministru kabineta iekārta" atjaunošanu, ministrija pārgāja Ministru kabineta pakļautībā. Saskaņā ar Ministru kabineta 1994.gada 23.augusta lēmumu Nr.118 "Par Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas nolikumu" un Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas nolikumu, Tieslietu ministrija ir valsts centrālā izpildvaras iestāde, ar kuras palīdzību Ministru kabinets realizē Satversmē un likumos notektās funkcijas un uzdevumus. Ministru kabineta 1998.gada 28.jūlija noteikumi Nr.271 "Tieslietu ministrijas nolikums" nosaka, ka ministrijas galvenie uzdevumi ir : veikt ministrijas pakļautībā un pārraudzībā esošo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) uzraudzību; izstrādāt un īstenot valsts politiku tiesu sistēmas pilnveidošanā; veikt informatīvo datu bāzu un reģistru aktualizAciju un pārraudzību ministrijas kompetencē esošajās jomās; pārraudzīt tiesu sistēmas pilnveidošanu. Ministrijas funkcijas ir: savas kompetences ietvaros izstrādāt likumu un citu normatīvo aktu projektus, saskaņojot tos ar Eiropas Savienības normām, kā arī Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem; savas kompetences ietvaros nodrošināt Latvijai saistošu starptautisko līgumu izpildi; sniegt atzinumus par citu ministrija izstrādātajiem normatīvo aktu projektiem; veikt normatīvo aktu savstarpēju salīdzināšanu un sagatavot priekšlikumus to pilnveidošanai saskaņā ar Eiropas Savienības normām un Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem; likumā noteiktajos ietvaros realizēt apgabaltiesu un rajonu (pilsētu) tiesu un zemesgrāmatu nodaļu organizatorisko vadību; sistematizēt un kodificēt normatīvos aktus; organizēt normatīvo aktu publicēšanu; legalizēt juridiskos dokumentus; reģistrēt politiskās organizācijas (partijas) un politisko organizāciju (partiju) a
Identifikators/GV  kods:LV_LVA_I 1-02.001
Fonds: Latvijas PSR Tieslietu ministrija, Latvijas PSR Ministru Padomes Juridiskā komisija un Latvijas Republikas Tieslietu ministrija
Fondradis ietver 11 ierakstus datubāzē


Pēdējās izmaiņas: 5.01.2024.
Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv