. .
  Par mums
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 
Arhīva dokumenti >> Meklēšana datubāzē >> Detalizējums

Līmenis:Fondradis
Numurs:22.001
Nosaukums:Kultūras ministrija
Adrese:Valdemāra 11a, Rīga
Nozare: L75.11- Vispārīgā valsts dienestu darbība
Vēsture:1993.gada 3.augustā saskaņā ar likumu "Par 1925.gada 1.aprīļa likuma "Ministru kabineta iekārta" atjaunošanu" tika likvidēta Izglītības ministrija un izveidota Izglītības, kultūras un zinātnes ministrija. Uz bijušās Kultūras ministrijas bāzes, Izglītības , kultūras un zinātnes ministrijas sastāvā tika izveidota patstāvīga struktūrvienība - valsts pārvaldes institūcija ar juridiskās personas tiesībām - Valsts kultūras pārvalde, kuras uzdevums bija pārraudzīt kultūras nozari (1). Ar MK 1994.gada 23.augusta lēmumu Nr.106 "Par Izglītības,kultūras un zinātnes ministrijas reorganizāciju", reorganizēja Izglītības, kultūras un zinātnes ministriju un ar 1994.gada 1.novembri izveidoja Kultūras ministrija (KM) (2). Saskaņā ar MK 1994.gada 6.decembra lēmumu Nr. 147 apstiprināto KM nolikumu (3) un tā grozījumiem (4), KM ir valsts pārvaldes institūcija, kas veido un koordinē valsts kultūrpolitiku un kultūrizglītības politiku. Ministrijas darbības galvenie virzieni ir : sagalabāt, popularizēt un iesaistīt aktīvā apritē nacionālās kultūras mantojumu kā latviešu tautas identitātes pamatu; nodrošināt kulyūras procesu demokrātisku un decentralizētu attīstību vastī; sekmēt sabiedrisko kultūras institūciju formu daudzveidību, jaunu kultūras biedrību un centru rašanos un visu veidu institūciju, kultūras interesentu grupu un atsevišķu indivīdu iesaisti valsts kultūras dzīves kvalitātes celšanā un augsta līmeņa kultūrvides izveidē; kā arī nodrošināt katra indivīda kultūras interešu un vajadzību pilnvērtīgas realizācijas iespējas. Ministrijas galvenās funkcijas ir : uzkrāt un analizēt informāciju par kultūras un kultūrizglītības situāciju un procesiem valstī; izstrādāt kultūras un kultūrizglītības stratēģiju; sagatavotlikumdošanas aktu un to grozījumu projektus iesniegšanai MK; sagatavot kultūras budžeta projektu; pārzināt un koordinēt kultūras nozaru un jomu attīstību; nodrošināt kultūras mantojuma apzināšanu un tā saglabāšanas kontroli kā arī veicināt kultūras mantojuma pieejamību un tā ies
Identifikators/GV  kods:LV_LVA_I 1-22.001
Fonds: Latvijas PSR Kultūras ministrija, Latvijas PSR Valsts kultūras komiteja un Latvijas Republikas Kultūras ministrija


Pēdējās izmaiņas: 5.01.2024.
Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv