. .
  Par mums
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 
Arhīva dokumenti >> Meklēšana datubāzē >> Detalizējums

Līmenis/Level:Fondradis
Numurs/Number:01.004
Nosaukums/Title:Valsts Civildienesta pārvalde
Adrese/Adress:Raiņa bulvāris 4, LV- 1050, Rīga
Nozare: L75.11- Vispārīgā valsts dienestu darbība
Vēsture/History: Ar MK 1993.gada 7.decembra lēmumu Nr.63 "Par Valsts civildienesta pārvaldes un Valsts administrācijas skolas dibināšanu" tika izveidota Valsts civildienesta pārvalde Valsts reformu ministrijas pakļautībā. Ar MK 1994.gada 10.maija lēmumu Nr.43 tika apstiprināts "Valsts Civildienesta pārvaldes nolikums", saskaņa ar kuru Pārvaldes uzdevumi ir: realizēt valsts politiku valsts civildienesta nozarē, t.sk. analizēt un prognozēt stāvokli valsts civildienestā; koordinēt valsts civiliestāžu darbību; kontrolēt, kā valsts civiliestādes ievēro likumu "Par valsts civildienestu"; organizēt ierēdņu kandidātu kvalifikācijas pārbaudes; veidot vienotu valsts civildienesta ierēdņu informācijas reģistru, sniegt operatīvus statistikas datus par ierēdņu skaiti valstī; nodrošināt valsts civildienesta efektīvu darbu. Parvaldes darbu vada pārvaldes priekšnieks, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata MK pēc valsts reforme ministra ieteikuma. Ar 1995.gada 30.jūniju, pamatojoties uz MK 1995.gada 29,jūnija rīkojumu Nr.352 "Par Valsts reformu ministrijas likvidāciju" Valsts reformu ministrija tika likvidēta. LR MK 1995.gada 30.maija noteikumi Nr. 145 "Grozījumi tiesību aktos sakarā ar Valsts reformu ministrijas likvidāciju" paredzēja, ka Valsts civildienesta pārvalde pāriet Valsts kancelejas pārraudzībā. Ar MK 1996.gada 23.oktobra rīkojumu Nr.435 "Par Valsts civildienesta pārvaldi, Valsts administrācijas skolu un Valsts kancelejas Valdības reformu departamentu" pārvalde ar 1997.gada 1.janvāri pāriet Labklājības ministrijas pārraudzībā. MK 1997.gada 11.jūnija rīkojums Nr.289 "Par Valsts pArvaldes reformas biroja izveidošanu" noteica, ka ar 1997.gada 1.jūliju tiek izveidots Valsts pārvaldes reformas birojs, kura pārraudzībā pāriet Valsts civildienesta pārvalde". Saskaņā ar 1999.gada 15.decembra MK rīkojumu Nr.587 "Par Valsts pārvaldes reformu biroja tiesību un saistību nodošanu Īpašu uzdevumu ministra valsts pārvaldes un pašvaldību reformu sekretariātam", 2000.gad
Identifikators/GV  kods:LV_LVA_I 0-01.004
Fondradis: Valsts pārvaldes reformu birojs
Fonds: Īpašu uzdevumu ministra valsts reformu lietās Valsts Civildienesta pārvalde
Fondradis ietver 1 ierakstus datubāzē


Pēdējās izmaiņas: 6.06.2022.
Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv