. .
  Par mums
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 
Arhīva dokumenti >> Meklēšana datubāzē >> Detalizējums

Līmenis/Level:Fondradis
Numurs/Number:05.001
Nosaukums/Title:Ekonomikas ministrija
Adrese/Adress:Brīvības 55, Rīga
Nozare: L75.11- Vispārīgā valsts dienestu darbība
Vēsture/History:993.gada 3.augustā saskaņā ar likumu "Par 1925.gada 1.aprīļa likuma "Ministru kabineta iekārta" atjaunošanu" Ekonomisko reformu ministrijas funkcijas tika nodotas jaunizveidotajai Ekonomikas ministrijai. Ar Ministru kabineta 1995.gada 7.marta noteikumiem Nr.47 "Ekonomikas ministrijas nolikums" tika apstiprināts Ekonomikas ministrijas nolikums. Tas noteica, ka Ekonomikas ministrija ir centrālā izpildvaras iestāde, kas izstrādā un īsteno valsts politiku tautsaimniecībā.2 Tās uzdevumi un funkcijas tika izklāstīti Ministru kabineta 1997.gada 21.janvāra noteikumos Nr.40 "Ekonomikas ministrijas nolikums".3 Atbilstoši Ministru kabineta 1997.gada 19.augusta noteikumiem Nr.304 "Ekonomikas ministrijas nolikums", Ekonomikas ministrijai ir šādi galvenie uzdevumi : izstrādāt un īstenot valsts politiku tautsaimniecībā; savas kompetences ietvaros izstrādāt normatīvo aktu projektus, saskaņojot tos ar Eiropas līguma prasībām un Eiropas komisijas Baltās grāmatas ieteikumiem, un nodrošināt minēto prasību un ieteikumu ieviešanu; organizēt starptautisko sadarbību ekonomikas jomā. Ministrijai ir šādas galvenās funkcijas: tautsaimniecības stratēģijas un struktūrpolitikas jomā - nodrošināt ekonomiskās reformas īstenošanu un metodoloģisko vadību; izstrādāt tautsaimniecības attīstības koncepciju un tautsaimniecības attīstības prognozes; metodoloģiski vadīt un koordinēt ekonomikas valsts programmu (arī nacionālo programmu izstrādi) un īstenošanu; organizēt ministrijas uzdevumu izpildei nepieciešamos zinātniskos pētījumus ekonomikas jomā un to rezultātu ekspertīzi, kā arī nepieciešamo speciālistu apmācību. Rūpniecības politikas jomā - veicināt uzņēmējdarbības vides sakārtošanu un rūpēties par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) efektivitātes un konkurētspējas paaugstināšanu; veicināt rūpniecības prioritāro nozaru rekonstrukcijas un attīstības projektu un pasākumu programmu izstrādāšanu un atbalstīšanu; veicināt tādu rūpniecisko ražošanu, kas izmanto vietējās izejvielas un pārstrādā ražošanas atkritumu
Identifikators/GV  kods:LV_LVA_I 1-05.001
Fonds: Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija
Fondradis ietver 2 ierakstus datubāzē


Pēdējās izmaiņas: 6.06.2022.
Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv