. .
 
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 
Pakalpojumi >> Arhīva izziņas

LVA pēc fizisko un juridisko personu pieprasījuma izsniedz:
 • arhīva izziņas pamatojoties uz arhīvā esošajiem dokumentiem;
 • arhīva dokumentu izrakstus un norakstus;
 • arhīva dokumentu kopijas.

LVA galvenie izziņu veidi

Pieprasījumu noformēšana

E-pakalpojumu veidi

Informācijas meklēšana citos arhīvos, iestādēs, organizācijās

Arhīva sniegto pakalpojumu maksa ir noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.

2013. gada 1. janvārī stājās spēkā Ministru kabineta 2012. gada 28. decembra noteikumi Nr.887 “Noteikumi par valsts nodevu par Latvijas Nacionālā arhīva sociāli tiesiskās izziņas sagatavošanu un izsniegšanu”

Valsts nodevas apmērs par arhīva izziņas sagatavošanu un izsniegšanu likumā noteiktajā termiņā ir:
 • 14.23 eiro, ja arhīva izziņā ir iekļauti 1 vai 2 fakti;
 • 28.46 eiro, ja arhīva izziņā ir iekļauti no 3 līdz 7 faktiem;
 • 49.80 eiro, ja arhīva izziņā ir iekļauti no 8 līdz 13 faktiem;
 • 71.14 eiro, ja arhīva izziņā ir iekļauti no 14 līdz 19 faktiem;
 • 99.60 eiro, ja arhīva izziņā ir iekļauti 20 un vairāk fakti.

 

Valsts nodevas apmērs par arhīva izziņas sagatavošanu un izsniegšanu 11 līdz 15 darba dienu laikā ir:
 • 28.46 eiro, ja arhīva izziņā ir iekļauti 1 vai 2 fakti;
 • 56.91 eiro, ja arhīva izziņā ir iekļauti no 3 līdz 7 faktiem;
 • 99.60 eiro, ja arhīva izziņā ir iekļauti no 8 līdz 13 faktiem;
 • 142.29 eiro, ja arhīva izziņā ir iekļauti no 14 līdz 19 faktiem;
 • 199.20 eiro, ja arhīva izziņā ir iekļauti 20 un vairāk fakti.

 

Valsts nodevas apmērs par arhīva izziņas sagatavošanu un izsniegšanu 6 līdz 10 darba dienu laikā ir:
 • 42.69 eiro, ja arhīva izziņā ir iekļauti 1 vai 2 fakti;
 • 85.37 eiro, ja arhīva izziņā ir iekļauti no 3 līdz 7 faktiem;
 • 149.40 eiro, ja arhīva izziņā ir iekļauti no 8 līdz 13 faktiem;
 • 213.43 eiro, ja arhīva izziņā ir iekļauti no 14 līdz 19 faktiem;
 • 298.80 eiro, ja arhīva izziņā ir iekļauti 20 un vairāk fakti.

 

Valsts nodevas apmērs par arhīva izziņas sagatavošanu un izsniegšanu 5 darba dienu laikā ir:
 • 56.91 eiro, ja arhīva izziņā ir iekļauti 1 vai 2 fakti;
 • 113.83 eiro, ja arhīva izziņā ir iekļauti no 3 līdz 7 faktiem;
 • 199.20 eiro, ja arhīva izziņā ir iekļauti no 8 līdz 13 faktiem;
 • 284.57 eiro, ja arhīva izziņā ir iekļauti no 14 līdz 19 faktiem;
 • 398.40 eiro, ja arhīva izziņā ir iekļauti 20 un vairāk fakti.

 

Valsts nodevu par sociāli tiesiskas izziņas sagatavošanu un izsniegšanu samazina par 50 procentiem politiski represētām personām, I vai II grupas invalīdiem un par trūcīgām atzītām personām, uzrādot attiecīgu statusu apliecinoša dokumenta oriģinālu, kā arī ja pieprasītā informācija personai vai institūcijai nepieciešama bērna tiesību un interešu aizsardzībai, pēc pamatota iesnieguma saņemšanas.

Klientu aizpildītos pieprasījums var iesniegt:
 • LNA LVA Bezdelīgu ielā 1A, LNA administrācijā Šķūņu ielā 11, LNA PDVA, 1.kabinetā, Ata ielā 1, LNA LVVA Slokas ielā 16 vai LNA zonālajos valsts arhīvos Latvijas reģionos;
 • nosūtīt pa pastu - LNA Latvijas Valsts arhīvs, Bezdelīgu iela 1A, Rīga, LV-1048;
 • nosūtīt pa e-pastu: lva@arhivi.gov.lv


Pēdējās izmaiņas: 5.01.2024.
Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv