. .
 
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 
Aktualitātes >> Aktualitātes >> Arhīvs 2013

 12.12.2013 Jauna virtuālā izstāde

Šogad aprit 30 gadi kopš Latvijas Padomju Sociālistiskajā Republikā notika virkne politisko prāvu, kuru rezultātā astoņi cilvēki – Gunārs Astra, Jānis Barkāns, Ints Cālītis, Lidija Doroņina-Lasmane, Gunārs Freimanis, Boriss Grezins, Jānis Rožkalns un Jānis Vēveris par "pretpadomju aģitāciju un propagandu" tika notiesāti un ieslodzīti PSRS labošanas darbu kolonijās, bet Ģedertam Melngailim par to tika piemērota piespiedu ārstēšana "speciāla tipa psihiatriskajā slimnīcā". Šie 1983. gada notikumi iegājuši vēsturē kā pēdējā vērienīgā PSRS okupācijas varai nepakļāvīgo cilvēku vajāšanas kampaņa Latvijā. Pieminot šos notikumus Latvijas Nacionālais arhīvs ir sagatavojis virtuālo izstādi: 1983. GADA POLITISKĀS PRĀVAS OKUPĒTAJĀ LATVIJĀ.
Projekta vadītājs un izstādes koncepcijas autors Gints Zelmenis. Darba grupa: Aija Kalnciema, Ainārs Bambals, Ainars Mazvērsītis un Guntis Švītiņš.

 28.11.2013 Dalība starptautiskā konferencē

LNA Latvijas Valsts arhīva Dokumentu aprakstīšanas daļas galvenais arhīvists Ainārs Bambals 2013.gada 25.–27.novembrī piedalījās Austrumeiropas valstu, kuras glabā bijušo specdienestu arhīvu dokumentus, rīkotajā starptautiskajā konferencē "Transition in Eastern Europe throughout the documents of the communist secret services", Sofijā. To šogad organizēja Bulgārijas Specdienestu arhīvu Komiteja (COMDOS). A.Bambals nolasīja referātu "Declassification of Latvia SSR KGB, Ministry of Interior and Latvian Communist Party documents in the National Archives of Latvia. Latvian experience."

 05.11.2013 Jauna izstāde LVA

LNA Latvijas Valsts arhīvā (Bezdelīgu ielā 1) apskatāma Ilzes Ezernieces personālizstāde "Ceļš uz Jūru".

 21.10.2013 Topošie lietveži LVA

18.oktobrī Latvijas Valsts arhīvu apmeklēja grupa lietvežu no mācību centrs "BUTS". Interesenti tika iepazīstināti ar Latvijas Nacionālā arhīva dokumentu krājumu specifiku, veidošanu, un saglabāšanu. Personu fondu un ārvalstu nodaļas vadītāja Inese Kalniņa pastāstīja par personu un ārvalstu latviešu organizāciju dokumentu krājumu. Par LVA dokumentu izmantošanas un popularizēšanas dažādajām formām, kā arī par sagatavotajām virtuālajām izstādēm stāstīja arhīva eksperts Guntis Švītiņš.

 11.10.2013 Jaunas sadaļas virtuālajā izstādē

LNA Latvijas Valsts arhīvs sadarbībā ar Ventspils Zonālo valsts arhīvu virtuālajā izstādē "1941.gada 14.jūnijs Latvijas apriņķos" ir sagatavojis Ventspils un Talsu apriņķu sadaļu. Izstādes atvēršana š.g. 17.oktobrī LNA Ventspils Zonālajā valsts arhīvā.

 1.10.2013 Atvērto durvju diena LVA

27. septembrī Latvijas Nacionālajā arhīvā tika rīkota atvērto durvju diena un ikviens interesents tika iepazīstināts ar stāstījumu par Latvijas Valsts arhīva dokumentu krājumu kopumā. Atsevišķs stāsts bija sagatavots par personu un ārvalstu (trimdas) dokumentu komplektēšanu, aprakstīšanu un izmantošanu. Noslēgumā bija arī iespēja apmeklēt dokumentu glabātuvi Personu fondu un ārvalstu dokumentu nodaļas vadītājas Ineses Kalniņas un arhīva eksperta Gunta Švītiņa pavadībā.

 1.10.2013 Tikšanās ar Jāzepu Osmani LVA

25. septembrī dzejnieks Jāzeps Osmanis viesojās LNA Latvijas Valsts arhīvā, kur patlaban apskatāma viņa gleznu izstāde. Tikšanos atklāja Latvijas Valsts arhīva direktors Artis Freimanis, tad Personu fondu un ārvalstu dokumentu nodaļas speciālisti pastāstīja par J.Osmaņa radošā darba dokumentiem, kas atrodas Valsts arhīvā, un vadīja sarunu ar dzejnieku un klātesošajiem. Tikšanās pasākumu darīja emocionālu komponistes un dziesminieces Daces Priedoliņas dziedājums. J.Osmaņa krāsainais stāstījums par bērnības laiku, kad viņš pirmo reizi saskārās ar mākslu un māksliniekiem, raisīja gan smieklus, gan vielu pārdomām. Dzejas lasījumi autora izpildījumā klātesošajiem atgādināja, ka gleznas tapušas ar dzejnieka roku.
Arhīva darbinieku pulciņu papildināja dzejnieka meita, draugi un Ķeguma ļaudis – grāmatas "Tūkstoš un viena diena" autors Harijs Jaunzems, novada Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Dace Māliņa un citi viesi.

 19.08.2013 "Sveika Latvija" viesojas LVA

Jau 30 reizi ierodas Amerikas latviešu apvienības (ALA) organizētais brauciens jauniešiem "Sveika Latvija". 16. augustā piecpadsmit jauni cilvēki no ASV, Austrālijas un Kanādas apmeklēja arī LNA Latvijas Valsts arhīvu un iepazinās ar trimdas latviešu dokumentu kārtošanas procesu, saglabāšanu un izmantošanu. Ievadā arhīva eksperts Guntis Švītiņš pastāstīja par Latvijas Nacionālā arhīva struktūrām un atšķirīgajiem dokumentu veidiem, kas glabājas Latvijas arhīvos. Viesi ar interesi uzklausīja Personu fondu un ārvalstu dokumentu nodaļas vadītājas Ineses Kalniņas stāstu par trimdas dokumentiem. Arhīva speciāliste Aija Gūtmane parādīja, kā praktiski notiek dokumentu kārtošana. Pēc tam sekoja neliela ekskursija pa arhīva glabātavu, kurā atrodas Latvijas kultūras un izglītības institūciju, kā arī ārvalstu dokumentu krājums.

 14.06.2013 Dzejnieka gleznas LVA

LNA Latvijas Valsts arhīva 1. un 2. stāva foajē ir apskatāma dzejnieka Jāzepa Osmaņa gleznu izstāde.
2013. gadā Jāzeps Osmanis ir papildinājis Latvijas Nacionālā arhīva (LNA) dokumentāro mantojumu ar savu personfondu, nododot Latvijas valsts glabāšanā nozīmīgus dokumentus par savu radošo un dienesta darbību. Jāzepa Osmaņa dokumentu fondu veido biogrāfiskie dokumenti, manuskripti, dienasgrāmatas, sarakste u.c. materiāli ar literatūrzinātnisku, vēsturisku un arhīvisku vērtību.
Jāzeps Osmanis latviešu literatūrā ir pazīstams ar bērniem un jauniešiem sacerētiem dzejoļiem, daudzu dziesmu tekstu autors, kuram arī izdotas 40 oriģinālgrāmatas. Izdevniecības "Sprīdītis" un vēlāk arī "Annele" izveidotājs un vadītājs. Ar gleznošanu dzejnieks sāka nodarboties jau 1950.tajos gados, bet tad izveidojās 50 gadu pārtraukums šajā laukā.
Izstādē apskatāmi 30 darbi, kas galvenokārt stāsta par Ķegumu un tā apkārtni. Dzejnieks skatītājam piedāvā emocionālu sarunu krāsu valodā par gadalaikiem, ainavām, ziediem, noskaņām un sajūtām.

 02.06.2013 LVA ceļojošā izstāde Ventspilī

Tuvojas XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki un Ventspils arhīvs piedāvā interesentiem ieskatīties svētku vēsturē.
Līdz šā gada 12.jūlijam LNA Ventspils valsts zonālajā arhīvā apskatāma Latvijas Valsts arhīva (LVA) sagatavotā ceļojošā izstāde Latviešu Dziesmu svētki Eslingenā 1947.gada 25.maijā.
31.maijā ar izstādi iepazīstināja LVA arhīva eksperts Guntis Švītiņš. Klātesošie Ventspils arhīva darbinieki, žurnālistes no "Ventas Balss" un Talsu novadpētnieks bija ieinteresēti par tālajiem notikumiem bēgļu nometnēs Vācijā. Jautājumi liecināja par vēlēšanos uzzināt un papildināt savu priekšstatu par pēckara norisēm kultūrā ārpus Latvijas, kā arī par šādu izstāžu lietderību.

LVA sagatavotās ceļojošās izstādes piedāvā eksponēšanai skolās, muzejos, kā arī citiem interesentiem. Arhīva darbinieki sniedz konsultācijas vai stāstījumu par izstādēm. Skatīt vairāk sadaļā "Izstādes".

 28.05.2013 Mākslas akadēmijas studenti arhīvā

Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas zinātnes un teorijas nodaļas 2.kursa studenti tika iepazīstināti ar Latvijas Nacionālā arhīva struktūru, kā arī ar Latvijas lielāko arhīvu specifiku un dokumentu krājumu. Personu fondu un ārvalstu dokumentu nodaļas galvenā arhīviste Aija Gūtmane pastāstīja un parādīja kā notiek no Austrālijas atsūtīto dokumentu grupēšana un sakārtošana lietās, kā arī atbildēja uz interesentu jautājumiem.
Topošie mākslas zinātnieki uzzināja par gleznotāju, grafiķu un citu radošo profesiju pārstāvju dokumentu krājumu Latvijas Valsts arhīvā. Studenti iepazinās ne tikai ar gleznotāja Jāņa Liepiņa akvareļiem un izdevniecības "Liesma" fondā esošajiem grāmatu vāku un ilustrāciju oriģināliem, bet arī apmeklēja dokumentu glabātuvi, kas sniedza papildus priekšstatu par arhīva darbu un funkcijām. Semināru vadīja LVA arhīva eksperts Guntis Švītiņš.

 08.05.2013 Latvijas Universitātes maģistranti arhīvā

LNA Latvijas Valsts arhīvu (LVA) apmeklēja Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes maģistrantūras studenti un iepazinās galvenokārt ar Personu fondu un ārvalstu dokumentu (PFĀD) krājumu un specifiku. Par trimdas latviešu personu un organizāciju dokumentiem pastāstīja PFĀD nodaļas vadītāja Inese Kalniņa, kā arī piedāvāja praktiski iepazīties ar atsevišķiem paraugiem. Pēc tam sekoja ekskursija pa dokumentu glabātuvi. Lai atvieglotu studentu izpētes darbu arhīvā, jau minētās nodaļas, arhīva eksperts Guntis Švītiņš pastāstīja par datu bāzēm, informācijas meklēšanas iespējām un sagatavotajām virtuālajām izstādēm, kas arī apskatāmas LVA mājas lapā.

 29.04.2013 LVA kolekcijas izstāde Latvijas Ārlietu ministrijā

29.aprīlī Latvijas Ārlietu ministrijā notika Latvijas sūtņa Lielbritānijā, diplomāta un valstsvīra Kārļa Zariņa (04. 12. 1879. – 29. 04.1963.) piemiņas pasākums. Sadarbībā ar Latvijas Ārlietu ministriju LNA Latvijas Valsts arhīvs eksponēja albumu kolekciju "Latviešu bēgļu dzīve nometnēs Vācijā 1945. – 1949. dāvinājums Kārlim Zariņam, ārkārtējo pilnvaru nesējam, Latvijas sūtnim Lielbritānijā". Klātesošos uzrunāja Ārlietu ministrijas valsts sekretārs Andris Teikmanis, par latviešu bēgļu dzīvi un jautājumu risināšanas vēsturiskajiem aspektiem stāstīja LVA Personu fondu un ārvalstu dokumentu nodaļas vadītāja Inese Kalniņa un Ārlietu ministrijas Politiskā arhīva konsultante Silvija Križēvica. Pasākumu noslēdza ekskursija un S. Križevicas stāstījums jaunatklātajā K. Zariņa salonā.

LVA sagatavotās ceļojošās izstādes piedāvā eksponēšanai skolās, muzejos, kā arī citiem interesentiem. Arhīva darbinieki sniedz konsultācijas vai stāstījumu par izstādēm. Skatīt vairāk sadaļā "Izstādes".

 24.04.2013 Māksliniekam Alfejam Bromultam – 100
Godinot latviešu reālistiskās glezniecības izcilu pārstāvi Alfeju Bromultu simtajā dzimšanas dienā LNA Latvijas Valsts arhīvs ir sagatavojis virtuālo izstādi "Mākslinieks Alfejs Bromults. 1913-1991". Izstāde veidota no Latvijas Valsts arhīva krājumā esošajiem oriģināldarbiem – gleznām, zīmējumiem, kā arī no dokumentiem un fotogrāfijām.
Virtuālā izstāde iepazīstina ar LVA dokumentu krājuma daudzveidību un piedāvā interesentiem ieskatu mākslinieka savdabīgajā personībā un daiļradē.
Darba grupa: Aija Kalnciema, Ainars Mazvērsītis, Guntis Švītiņš no LNA Latvijas Valsts arhīva, Elza Ungure no Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes.
 18.04.2013 Apskatāma LVA ceļojošā izstāde
LNA Latvijas Valsts Vēstures arhīva vestibilā, Slokas iela 16 no 18.aprīļa apskatāma Latvijas Valsts arhīva (LVA) sagatavotā ceļojošā izstāde Latviešu Dziesmu svētki Eslingenā 1947.gada 25.maijā, kas bija eksponēta Freiburgā, Minsterē un Anabergā (Vācija) un Austrālijas latviešu biedrību namos.

LVA sagatavotās ceļojošās izstādes piedāvā eksponēšanai skolās, muzejos, kā arī citiem interesentiem. Arhīva darbinieki sniedz konsultācijas vai stāstījumu par izstādēm. Skatīt vairāk sadaļā "Izstādes".
 05.04.2013 Jauna virtuālā izstāde
5.aprīlī tiek atvērta Latvijas Nacionālā arhīva sagatavotā virtuālā izstāde "Tiesas procesi pret Gunāru Astru."
2013. gada 6. aprīlī aprit 25 gadi kopš Gunāra Astras nāves. Viņš bija viens no tiem, kurus PSRS okupācijas laikā neoficiāli dēvēja par disidentiem. Pašam Astram šāds apzīmējums nepatika. Viņš uzskatīja, ka disidenti var būt tikai savā zemē, taču Latvija bija okupēta valsts. Tādēļ Gunārs Astra un citi līdzīgu uzskatu cilvēki drīzāk uzskatāmi par pretošanās kustības dalībniekiem. Par tādiem viņus uzskata arī šīs izstādes veidotāji.
Projekta vadītājs un izstādes koncepcijas autors Gints Zelmenis. Darba grupa: Aija Kalnciema, Ainārs Bambals, Ainars Mazvērsītis un Guntis Švītiņš.
 13.12.2012 Virtuālā izstāde
13.decembrī Kurzemes un Zemgales hercogistes 450. dzimšanas dienai veltītā projekta noslēguma pasākumā – virtuālās izstādes No hercoga Gotharda līdz hercogam Jēkabam atvēršana. Izstāde realizēta sadarbojoties LNA Latvijas Valsts vēstures arhīvam, LU Latvijas vēstures institūtam un LNA Latvijas Valsts arhīvam. Virtuālo izstādi sagatavoja: Ainars Mazvērsītis, web programmēšana un Guntis Švītiņš, dizains, vizuālā koncepcija.

Aktualitāšu arhīvs:

2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    2008    2007    2006    2005Pēdējās izmaiņas: 6.06.2022.
Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv