. .
 
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 

Biežāk uzdotie jautājumi

Jūsu uzdotie jautājumi

Jautājuma uzdošanas forma

Jūsu jautājumi un mūsu atbildes >> Biežāk uzdotie jautājumi

1. Kādi dokumenti reglamentē institūcijas arhīva darbu? Kur tie ir pieejami?
Informācija pieejama Latvijas valsts arhīvu sistēmas mājas lapā : www.arhivi.gov.lv sadaļā Institūcijām

2. Kādas iespējas iegūt informāciju par dzimtas vēsturi, tai skaitā sastādīt ciltskoku?
Tā kā Latvijas Valsts arhīvā glabājas dokumenti no 1940.gada, tad par jautājumiem, kas saistīti ar dzimtas vēstures pētīšanu (ģeneoloģija) jāinteresējas Latvijas Valsts vēstures arhīvā: LVVA

3. Kur meklēt informāciju darba stāža apliecināšanai un informāciju par citiem personāla dokumentiem?
Institūcijas  personāla dokumentus (glabāšanas termiņš 75 gadi) glabā pati institūcija. Atsevišķos gadījumos personāla dokumenti glabājas Latvijas Valsts arhīvā. Institūcijas reorganizācijas vai likvidācijas gadījumā tos pārņem glabāšanā institūcijas funkciju pārņēmējs, augstākstāvošā institūcija, valsts arhīvi vai cits dokumentu glabātājs (par katru konkrētu gadījumu lūdzam interesēties atsevišķi).
Rīgas un Jūrmalas pilsētu likvidēto, privatizēto, bankrotējušo valsts un pašvaldību iestāžu un uzņēmumu personāla dokumenti glabājas Personāla dokumentu valsts arhīvā https://www.arhivi.gov.lv/lv/personala-dokumentu-valsts-arhivs. Pārējās Latvijas teritorijas likvidēto, bankrotējušo un privatizēto valsts iestāžu un uzņēmumu personāla dokumenti glabājas attiecīgajā zonālajā valsts arhīvā https://www.arhivi.gov.lv/lv/zonalie-valsts-arhivi.

4. Kur meklēt informāciju dzimtsarakstu (dzimšana, miršana, laulība u.c.) jautājumos?
Informācija dzimtsarakstu jautājumos meklējama:

līdz 1915. gadam
Latvijas Valsts vēstures arhīvā (Slokas ielā 16, Rīga, LV-1048, tālr. 20017505) vai citās LNA struktūrvienībās

no 1915. gada līdz mūsdienām
Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļā (Rīgā, Brīvības ielā 86, tālr. 67181261), Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta Arhīva nodaļā vai jebkurā pašvaldību dzimtsarakstu nodaļā. Vairāk: www.tm.gov.lv

5. Kā var uzzināt savu dzimšanas laiku?
Jums jāinteresējas medicīnas iestādē, kurā esat dzimis. Ja iestāde vairs neeksistē, jāinteresējas Personāla dokumentu valsts arhīvā (Rīga, Jūrmala) vai vai attiecīgajā zonālajā valsts arhīvā http://www.arhivi.gov.lv/ , lai uzzinātu, kur glabājas pacientu kartiņas un kādā kārtībā ziņas iespējams pieprasīt.

6. Vai var pasūtīt dokumentu meklēšanu arhīvā pa internetu un apmaksāt ar pārskaitījumu caur banku?
Informējam, ka pieprasījumi par arhīva izziņu, arhīva dokumentu izrakstu, norakstu un dokumentu kopiju izsniegšanu, iesniedzami Rīgā, Bezdelīgu ielā 1A vai iesūtāmi pa pastu, faksu vai e-pastu. Ja pieprasījumu iesūta pa faksu, tad pirms sagatavotā dokumenta saņemšanas jāiesniedz pieprasījuma oriģināls. Pieprasījumu izpilde ir maksas pakalpojums un norēķināties par tiem varat ar bankas starpniecību. Elektroniski pieprasot informāciju, informējam, ka LVA sagatavos un izsniegs vispārēja rakstura informāciju, savukārt par ierobežotas informācijas sagatavošanu, kas attiecas uz konkrētu personu, LVA sagatavos un izsniegs normatīvo aktu noteiktā kārtībā. Sīkāka informācija un konsultācija par konkrēta pieprasījuma noformēšanu iegūstama apmeklējot arhīvu vai LVA interneta mājas lapā, sadaļā Pakalpojumi.Pēdējās izmaiņas: 5.01.2024.
Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv