Tulkojums no krievu valodas

slepeni

Nr. 485 / 957s

Rīga 1945. g. 20. novembrī

Eks. Nr. 2

ENERGOAPGĀDES PĀRVALDNIEKAM

biedram JURKĒVIČAM

Latvijas PSR TKP Lietu Pārvalde lūdz visus maksājumu rēķinus par elektroenerģiju Kirova ielā Nr. 21 dz. Nr. 5, kuru aizņem biedrs KALNBĒRZIŅŠ un Kirova ielā Nr. 13. dz. Nr. 4, kurā dzīvo biedrs LĀCIS, sūtīt uz Latvijas PSR TKP adresi, bet ne uz viņu dzīvokļiem, nesūtīt šim nolūkam uz viņu dzīvokļiem arī savus aģentus.

Latvijas PSR TKP
Lietu Pārvaldnieks
                                                            /O. Stanke/

(Latvijas Valsts arhīvs, 270. f., 1. s. apr., 160. l., 10. lpp.


Tulkojums no krievu valodas

Slepeni
eks. Nr.2

Iz. Nr. 899 s

1945. g. 30. oktobrī

LATVIJAS KOMUNISTISKĀS (boļševiku) PARTIJAS CENTRĀLĀ KOMITEJA

FINANSU SAIMNIECISKAIS SEKTORS
b. KOMISĀROVAM

Latvijas PSR TKP ar 1945. g. 17. oktobra lēmumu Nr. 971 s atļāva LPSR TKP Lietu Pārvaldei no soc.sadzīves fonda līdzekļiem nomaksāt nomas maksu par vadošo darbinieku nomātām vasarnīcām 100 % apmērā no vasarnīcas nomas maksas summas 1945. g. vasaras sezonā Latvijas PSR K(b) P CK un VK (b)P CK Orgbiroja Sekretāriem un 75 % apmērā – Latvijas PSR K(b)P CK Sekretāru Vietn., Latvijas K(b)P CK Nodaļu vadītājiem un Sekretāru palīgiem.

Samaksa veicama tikai pēc Vasarnīcu Tresta rēķiniem 100 % vai 75 % apmērā no šo rēķinu summas stingri bezskaidras naudas norēķinu kārtībā (ar bankas pārskaitījumiem).

Ar šo paziņojumu lūdzam Jūs nodrošināt šo maksājumu rēķinu slepenu iesniegšanu Latvijas PSR TKP Lietu Pārvaldes Galvenajai Grāmatvedībai augstāk norādītajos apmēros.

Latvijas PSR TKP
Lietu Pārvaldnieks
                                                            (O. Stanke)

Galvenais Grāmatvedis
                                                            (M. Ūdris)

Nodr. 2 eks.
30. 10. 45. g.

(Latvijas Valsts arhīvs, 270. f., 1. s. apr., 160. l., 17. lpp.)