REPRESIJAS

LATVIJAS LAUKOS

1944-1949

DOKUMENTI UN MATERIĀLI

 

REDKOLĒĢIJA

Daina Kļaviņa, Aija Kalnciema, Jānis Riekstiņš, Valdis Rūsiņš, Līga Vītola.

ANOTĀCIJA

Dokumentu krājumā publicēti Latvijas Valsts arhīva fondos esošie Latvijas Komunistiskās partijas, LPSR Ministru Padomes, prokuratūras, kā arī dažādu ministriju dokumenti par staļiniskā totalitārisma režīma represīvajiem  pasākumiem pret zemniecību, it īpaši pret tās turīgāko daļu. Lielākā daļa no dokumentiem tiek publicēta pirmo reizi.

ATBALSTĪTĀJI

Dokumentu krājuma sagatavošanu finansējusi Daugavas Vanagu organizācija,
izdošanu - Latviešu Fonds.

SATURS

Priekšvārds

I nodaļa Sagādes parādnieku sodīšana

II nodaļa Nodokļu politika – zemnieku izputināšanas līdzeklis

III nodaļa Zemnieku dzīšana meža darbos

IV nodaļa “Kadru tīrīšana”

V nodaļa Represīvo iestāžu darbinieku patvaļa

Saīsinājumi

Dokumentu saraksts

List of Documents

Summary

© Latvijas Valsts arhīvs, 2000