. .
  Par mums
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 
Meklēšana datubāzē >> Nozares >> Nozares fondi

Nozare:
L75.2- Pakalpojumu sniegšana sabiedrībai kopumā

Fondi:
 • Latvijas Republikas Ministru Padomes Ārējo ekonomisko sakaru departaments. LV_LVA_F 1922
 • Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Akciju sabiedrība "Interlatvija". LV_LVA_F 2189
 • Eiropas Integrācijas birojs. LV_LVA_F 2431
 • Fondraži:
 • Nacionālo bruņoto spēku Apvienotais štābs. LV_LVA_I 1-04.011
 • Militārā dienesta iesaukšanas centrs. LV_LVA_I 0-04.009
 • Aizsardzības īpašumu valsts aģentūra. LV_LVA_I 0-04.013
 • Fondi:
 • 183. strēlnieku divīzijas 623. artilērijas pulks. LV_LVA_F 27
 • 183. strēlnieku divizijas 285. strēlnieku pulks. LV_LVA_F 28
 • 183. teritoriālā strēlnieku divīzijas pārvalde. LV_LVA_F 356
 • Latvijas PSR Apriņķu un pilsētu kara komisariāti (Valkas, Valmieras, Ventspils, Jelgavas, Jēkabpils, Ilūkstes, Ludzas, Madonas, Rēzeknes, Rīgas apriņķa, Tukuma, Cēsu, Jaunlatgales, Rīgas pilsētas). LV_LVA_F 430
 • Latvijas PSR Civilās aizsardzības iestādes. LV_LVA_F 448
 • 83. strēlnieku divīzijas 227. strēlnieku pulks. LV_LVA_F 688
 • 181. vieglās artilērijas pulks. LV_LVA_F 689
 • 62. strēlnieku divīzijas 186. strēlnieku pulks. LV_LVA_F 691
 • Padomju Latvijas 24. teritoriālais strēlnieku korpuss. LV_LVA_F 698
 • 24. teritoriālā strēlnieku korpusa 183. strēlnieku divīzijas 295. strēlnieku pulks. LV_LVA_F 756
 • 290. atsevišķais darba bataljons. LV_LVA_F 1008
 • Latvijas PSR Kara komisariāts. LV_LVA_F 1248
 • Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas Aizsardzības spēku Valsts uzņēmums "Jūrniecības tehniskais centrs". LV_LVA_F 2388
 • Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas Rīgas Valsts militārā dienesta pārvalde un tās priekšteči. LV_LVA_F 2325
 • Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas Nacionālo bruņoto spēku Robežapsardzības spēku štābs. LV_LVA_F 2538
 • Latvijas PSR Rīgas pilsētas rajonu kara komisariātu un Jūrmalas pilsētas kara komisariāta dokumenti. LV_LVA_F 2587
 • Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas Militārā dienesta iesaukšanas centrs. LV_LVA_F 2608
 • LR Aizsardzības ministrija Jaunsardzes centrs. LV_LVA_F 2727
 • Valsts aģentūra "Tēvijas sargs". LV_LVA_F 2728
 • Partizānu kustības Latvijas štābs. LV_LVA_F PA-302
 • Fondraži:
 • Muitas lietu prokuratūra. LV_LVA_I 0-02.054
 • Rīgas pilsētas Kurzemes rajona prokuratūra. LV_LVA_I 1-02.024.3
 • Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas prokuratūra. LV_LVA_I 1-02.024.5
 • Rīgas pilsētas Centra rajona prokuratūra. LV_LVA_I 1-02.024.4
 • Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas prokuratūra. LV_LVA_I 1-02.024.1
 • Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas prokuratūra. LV_LVA_I 1-02.024.6
 • Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona prokuratūra. LV_LVA_I 1-02.024.2
 • Specializētā vairāku nozaru prokuratūra. LV_LVA_I 1-02.051
 • Reabilitācijas un specdienestu lietu prokuratūra. LV_LVA_I 0-02.049
 • Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētā prokuratūra. LV_LVA_I 1-02.053
 • Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūra. LV_LVA_I 1-02.050
 • Rīgas autotransporta prokuratūra. LV_LVA_I 1-02.052
 • Maksātnespējas administrācija, valsts aģentūra. LV_LVA_I 1-02.055
 • Reliģisko lietu pārvalde. LV_LVA_I 0-02.032
 • Datu valsts inspekcija. LV_LVA_I 1-02.033
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Santa Terjohina. LV_LVA_I 6-02.081
 • Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. LV_LVA_I 1-19.083
 • Brasas cietums. LV_LVA_I 1-P02.001
 • Iļģuciema cietums. LV_LVA_I 1-P02.003
 • Šķirotavas cietums. LV_LVA_I 0-P02.002
 • Fondi:
 • Latvijas Transporta prokuratūra. LV_LVA_F 78
 • Latvijas PSR Ārkārtējā republikāniskā komisija. LV_LVA_F 132
 • Latvijas PSR Valsts arbitrāža, Latvijas Republikas Valsts arbitrāža un Latvijas Saimnieciskā tiesa. LV_LVA_F 203
 • Latvijas PSR apriņķu un rajonu prokuratūras. LV_LVA_F 250
 • Latvijas PSR Tautas tiesu vēlēšanu komisija. LV_LVA_F 530
 • Rīgas apgabaltiesas prokurors. LV_LVA_F 621
 • Latvijas PSR "Injurkoleģijas" pilnvarotais. LV_LVA_F 795
 • Latvijas PSR Augstākā tiesa un Latvijas Republikas Augstākā tiesa. LV_LVA_F 856
 • Latvijas Republikas Veselības ministrijas Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs. LV_LVA_F 895
 • Latvijas PSR Tautas tiesas. LV_LVA_F 900
 • Latvijas Republikas Tieslietu ministrija Valsts tiesu ekspertīžu birojs. LV_LVA_F 942
 • PSRS Augstākās tiesas Rīgas līnijas transporta tiesa. LV_LVA_F 1003
 • Latvijas PSR Rīgas apgabaltiesa. LV_LVA_F 1009
 • Latvijas PSR Daugavpils, Liepājas, Rīgas apgabaltiesas. LV_LVA_F 1024
 • Latvijas PSR Valmieras apgabaltiesa. LV_LVA_F 1217
 • Latvijas PSR Prokuratūra. LV_LVA_F 1221
 • Latvijas PSR Liepājas apgabaltiesa. LV_LVA_F 1362
 • Latvijas PSR Tieslietu ministrijas Advokātu kolēģijas Prezidijs. LV_LVA_F 1404
 • Latvijas PSR Gulbenes apgabaltiesa. LV_LVA_F 1417
 • Latvijas Republikas Tieslietu minuistrijas Jūrmalas pilsētas tiesa. LV_LVA_F 1622
 • Baltijas kara apgabala Kara prokuratūra. LV_LVA_F 1824
 • Latvijas PSR Prokuratūras Rīgas pilsētas Prokuratūra. LV_LVA_F 1854
 • Latvijas PSR Prokuratūras Jūrmalas pilsētas Prokuratūra. LV_LVA_F 2011
 • Rīgas pilsētas Ļeņina rajona iecirkņu tautas tiesas. LV_LVA_F 2025
 • Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Valsts SIA "Tiesiskās informācijas centrs". LV_LVA_F 2088
 • Rīgas pilsētas Sarkanarmijas rajona iecirkņu tautas tiesas. LV_LVA_F 2055
 • LR Tieslietu ministrijas Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas. LV_LVA_F 1623
 • Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa. LV_LVA_F 2029
 • Latvijas Republikas Prokuratūras Rīgas ūdens transporta prokuratūra. LV_LVA_F 2148
 • Latvijas Republikas Prokuratūras Rīgas reģionālā transporta prokuratūra. LV_LVA_F 2147
 • Baltijas transporta prokuratūras Rīgas transporta prokuratūra. LV_LVA_F 2167
 • Baltijas transporta prokuratūras Rīgas ūdens transporta prokuratūra. LV_LVA_F 2168
 • Baltijas transporta prokuratūra. LV_LVA_F 2169
 • Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas. LV_LVA_F 2178
 • Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts bērna tiesību aizsardzības centrs. LV_LVA_F 2210
 • Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa. LV_LVA_F 2065
 • Latvijas PSR Tieslietu ministrijas Rīgas pilsētas Molotova rajona 1., 2. un 3. iecirkņu tautas tiesas. LV_LVA_F 2260
 • Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa. LV_LVA_F 1632
 • Rīgas pilsētas Proletāriešu rajona 1.-4. iecirkņa tautas tiesas. LV_LVA_F 2257
 • Rīgas pilsētas Staļina rajona tautas tiesa. LV_LVA_F 2258
 • Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa. LV_LVA_F 2054
 • Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Valsts cilvēktiesību birojs. LV_LVA_F 2631
 • Latvijas PSR Tieslietu ministrijas Rīgas pilsētas Staļina rajona 1.- 4. iecirkņu tautas tiesas. LV_LVA_F 2259
 • Latvijas Republikas Prokuratūras Rīgas pilsētas Prokuratūra. LV_LVA_F 2254
 • Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras Rīgas tiesas apgabala prokuratūra. LV_LVA_F 2479
 • Rīgas Bērnu tiesību aizsardzības centrs. LV_LVA_F 2685
 • Latvijas Republikas Prokuratūras Jūrmalas pilsētas Prokuratūra. LV_LVA_F 2487
 • Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Rīgas apgabaltiesa. LV_LVA_F 2595
 • Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Bēgļu lietu apelācijas padome. LV_LVA_F 2517
 • Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras Transporta prokuratūra. LV_LVA_F 2533
 • Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras Kara prokuratūra. LV_LVA_F 2534
 • Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras Ieslodzījuma vietu prokuratūra. LV_LVA_F 2535
 • Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūra. LV_LVA_F 2640
 • Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Reliģisko lietu pārvalde. LV_LVA_F 2633
 • Latvijas PSR Prokuratūras Rīgas pilsētas Oktobra rajona prokuratūra. LV_LVA_F 2598
 • Latvijas PSR Iekšlietu sistēmas iestādēs izbeigtās krimināllietas. LV_LVA_F 2667
 • Latvijas Satversmes aizsardzības biroja Totalitārisma seku dokumentēšanas centrs. LV_LVA_F 2668
 • Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras Reabilitācijas un specdienestu lietu prokuratūra. LV_LVA_F 2745
 • Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Totalitāro režīmu noziegumu izvērtēšanas komisija. LV_LVA_F 2747
 • Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Kriminoloģisko pētījumu centrs. LV_LVA_F 2748
 • Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona prokuratūra. LV_LVA_F 2812
 • LR Ģenerālprokuratūra Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētā prokuratūra. LV_LVA_F 2818
 • Daugavpils kara apgabala 6. iecirkņa kara izmeklētājs. LV_LVA_F PA-707
 • Latvijas PSR Iekšlietu tautas komisariāta Strādnieku zemnieku milicijas pārvalde. LV_LVA_F 271
 • Latvijas PSR Iekšlietu tautas komisariāta Strādnieku zemnieku milicijas pārvaldes Valkas apriņķa nodaļa. LV_LVA_F 285
 • Latvijas PSR Iekšlietu tautas komisariāta Strādnieku zemnieku milicijas pārvaldes Tukuma apriņķa nodaļa. LV_LVA_F 383
 • PSRS Iekšlietu tautas komisariāta Galvenās muitas pārvaldes Latvijas nodaļa. LV_LVA_F 391
 • Latvijas PSR Sabiedriskās kārtības aizsardzības ministrijas Labošanas darbu iestāžu pārvaldes ieslodzīto personas lietas. LV_LVA_F 592
 • Strādnieku gvardes štābs. LV_LVA_F 912
 • Latvijas PSR Ministru padomes Galvenā pārvalde valsts noslēpumu aizsardzībai presē. LV_LVA_F 917
 • Latvijas PSR Iekšlietu tautas komisariāta Naukšēnu bērnu audzināšanas un darba kolonija. LV_LVA_F 940
 • Latvijas PSR Iekšlietu tautas komisariāta Strādnieku zemnieku milicijas pārvaldes Valmieras apriņķa nodaļa. LV_LVA_F 970
 • PSRS Ārējās tirdzniecības ministrijas Galvenās muitas pārvaldes Rīgas muitnīca. LV_LVA_F 1021
 • Latvijas PSR Iekšlietu tautas komisariāta Strādnieku zemnieku milicijas pārvaldes Abrenes apriņķa nodaļa. LV_LVA_F 1035
 • Latvijas PSR Iekšlietu tautas komisariāta Strādnieku zemnieku milicijas pārvaldes Madonas apriņķa nodaļa. LV_LVA_F 1309
 • PSRS Pārbaudes filtrācijas punktos un nometnēs ieslodzīto Latvijas iedzīvotāju personas lietas. LV_LVA_F 1821
 • Latvijas PSR Valsts drošības ministrijas iznīcinātāju bataljoni. LV_LVA_F 1822
 • Latvijas PSR Valsts drošības komitejas (VDK) dokumentu kolekcija. LV_LVA_F 1825
 • PSRS Iekšlietu ministrijas Iekšlietu karaspēka 5.strēlnieku divīzija. LV_LVA_F 1847
 • 1949.gada 25.martā no Latvijas izsūtīto iedzīvotāju personas lietas. LV_LVA_F 1894
 • Latvijas PSR Valsts drošības komitejas (VDK) par sevišķi bīstamiem pretvalstiskiem noziegumiem apsūdzēto personu krimināllietas. LV_LVA_F 1986
 • 1941.gada 14.jūnijā no Latvijas izsūtīto iedzīvotāju personas lietas. LV_LVA_F 1987
 • 1945.-1953. gadā no Latvijas izsūtīto vācu tautības iedzīvotāju, bezvalstnieku, reliģisko sektu dalībnieku un antisociālo elementu personas lietas. LV_LVA_F 1994
 • Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvalde. LV_LVA_F 2656
 • Latvijas PSR Iekšlietu ministrijas Karagūstekņu un internēto daļa. LV_LVA_F 2658
 • PSRS Iekšlietu ministrijas Transporta milicijas pārvalde un Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Milicijas departamenta Transporta milicijas pārvalde. LV_LVA_F 2661
 • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. LV_LVA_F 2665
 • Latvijas PSR Iekšlietu ministrijas Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes Izpildu komitejas Iekšlietu daļa. LV_LVA_F 2733
 • Ieslodzījuma vietu pārvaldes Iļģuciema cietums. LV_LVA_F 2865


 • Pēdējās izmaiņas: 5.01.2024.
  Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
  Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv