. .
  Par mums
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 
Meklēšana datubāzē >> Nozares >> Nozares fondi

Nozare:
K74.2- Darb. arhitekt. un projekt. sfērā un ar to saistīto tehn. konsult. sniegš.

Fondi:
 • Latvijas Republikas Valsts Zemes dienesta Valsts zemes ierīcības firma "Zemesprojekts". LV_LVA_F 504
 • Latvijas Republikas Finansu ministrijas Valsts īpašuma fonda Valsts uzņēmums "Latvijas ģeoloģija". LV_LVA_F 1158
 • PSRS Ģeoloģijas ministrijas Latvijas ģeoloģiskās izpētes darbu ražošanas apvienības "Latvijas ģeoloģija" Centrālā hidroģeoloģijas ekspedīcija. LV_LVA_F 1164
 • Latvijas PSR Komunālās saimniecības tautas komisariāta Projektēšanas trests. LV_LVA_F 1172
 • Latvijas PSR Tautas saimniecības padomes Vietējās rūpniecības pārvaldes Projektēšanas konstruktoru birojs. LV_LVA_F 1197
 • Latvijas Republikas Rūpniecības un enerģētikas ministrijas Vakuuma pārklājumu iekārtu izstrādes un ražošanas firma "Sidrabe". LV_LVA_F 1199
 • Latvijas Republikas Finansu ministrijas Valsts īpašuma fonda Valsts SIA "Teletons". LV_LVA_F 1202
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Projektu kantoris. LV_LVA_F 1216
 • Valsts Centrālais pārtikas rūpniecības projektu un konstruēšanas tehnoloģiskais birojs un Pārtikas rūpniecības zinātniskā ražošanas apvienība. LV_LVA_F 1219
 • Latvijas Republikas Finansu ministrijas Valsts īpašuma fonda Valsts projektēšanas institūts "Komunālprojekts". LV_LVA_F 1265
 • Latvijas Republikas Finansu ministrijas Valsts īpašuma fonda Vieglās rūpniecības valsts zinātniski tehniskais centrs. LV_LVA_F 1308
 • Latvijas Valsts lauku celtniecības projektēšanas institūts "Lauku projekts". LV_LVA_F 1341
 • Latvijas Valsts rūpniecības uzņēmumu projektēšanas institūts "Rūpnīcprojekts" un tā priekšteči. LV_LVA_F 1344
 • Latvijas Valsts pilsētu celtniecības projektēšanas institūts "Pilsētprojekts" un tā priekšteči. LV_LVA_F 1345
 • Arodbiedrību kūrortu pārvaldes centrālās padomes Vissavienības kūrortu, sanatoriju un atpūtas iestāžu projektēšanas institūta "Sojuzkurortprojekts" Latvijas nodaļa. LV_LVA_F 1402
 • Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Valsts uzņēmums "Restaurācijas institūts". LV_LVA_F 1485
 • Valsts uzņēmums "Siltumelektroprojekts" un Valsts zinātniskās pētniecības institūts "Energotīkluprojekts". LV_LVA_F 1523
 • Valsts uzņēmums "ITMA". LV_LVA_F 1576
 • Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Bezpeļņas organizācija "Valsts lopkopības mehanizācijas zinātnes un tehnikas centrs VSKB "Rāmava"". LV_LVA_F 1577
 • Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Valsts uzņēmums "Latvijas zivju rūpniecības inženieru centrs "Liedags"". LV_LVA_F 1580
 • Latvijas Republikas Finansu ministrijas Valsts īpašuma fonda Valsts akciju sabiedrība "Alata". LV_LVA_F 1584
 • Latvijas Kopdarbības centrālās savienības "Turība" Tehniskais centrs. LV_LVA_F 1587
 • Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas Valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" Uzņēmums "Dzelzceļprojekts". LV_LVA_F 1621
 • Latvijas PSR Vietējās rūpniecības ministrijas Specializētais mākslinieciskās konstruēšanas, projektēšanas un tehnoloģijas birojs. LV_LVA_F 1668
 • Latvijas Republikas Rūpniecības un enerģētikas ministrijas Valsts kūdras institūts. LV_LVA_F 1669
 • Rīgas pilsētas TDP valdes Rīgas pilsētas pašvaldības uzņēmums- projektēšanas institūts "Pakalpojumprojekts". LV_LVA_F 1832
 • Latvijas Republikas Lauksaimniecības ministrijas Latvijas republikāniskās celtniecības apvienības "Laukceltnieks" Projektēšanas institūts "Agroprojekts". LV_LVA_F 1835
 • Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Valsts akciju sabiedrība "Gaļas un piena rūpniecības inženiercentrs". LV_LVA_F 1836
 • PSRS Būvmateriālu rūpniecības ministrijas Zinātniskās ražošanas apvienības "Termoizolācija" Nomnieku organizācija "Termomateriālprojekts". LV_LVA_F 1841
 • PSRS Ģeoloģijas ministrijas Latvijas ģeoloģiskās izpētes darbu ražošanas apvienības "Latvijas ģeoloģija" Kompleksās ģeoloģiskās izpētes ekspedīcija. LV_LVA_F 1898
 • PSRS Ģeodēzijas un kartogrāfijas komitejas Baltijas teritoriālā valsts ģeodēzisko darbu uzraudzības inspekcija. LV_LVA_F 1904
 • Latvijas Republikas Finansu ministrijas Valsts uzņēmumu departamenta Ražošanas tehnoloģiskās komplektācijas kombināts. LV_LVA_F 1935
 • Latvijas Republikas Arhitektūras un celtniecības ministrijas Rīgas valsts tehniskās inventarizācijas birojs. LV_LVA_F 2231


 • Pēdējās izmaiņas: 5.01.2024.
  Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
  Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv