. .
  Par mums
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 
Meklēšana datubāzē >> Nozares >> Nozares fondi

Nozare:
K74- Cita komercdarbība

Fondraži:
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Brigita Bazeviča. LV_LVA_I 6-02.034
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Loreta Balode. LV_LVA_I 6-02.041
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Sarmīte Orlovska. LV_LVA_I 6-02.042
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Leila Blūzmane. LV_LVA_I 6-02.040
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Lauma Šneidere. LV_LVA_I 6-02.039
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Sandra Jakušenoka. LV_LVA_I 6-02.044
 • Zverināta notāre Ligita Spradze. LV_LVA_I 0-02.047
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Inita Kalniņa. LV_LVA_I 6-02.048
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Agrita Liepniece. LV_LVA_I 6-02.056
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināts notārs Eduards Virko. LV_LVA_I 6-02.057
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Sandra Berķe (Zaķe). LV_LVA_I 6-02.059
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Iveta Vitkovska. LV_LVA_I 6-02.074
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Sandra Stīpniece. LV_LVA_I 6-02.061
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Ausma Sirmā. LV_LVA_I 0-02.062
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Ruta Rasnace. LV_LVA_I 0-02.063
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Renāte Rone. LV_LVA_I 6-02.064
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Ināra Reliņa. LV_LVA_I 6-02.065
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Elita Markeviča. LV_LVA_I 6-02.066
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Ilona Ķibilde. LV_LVA_I 6-02.067
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Ilona Klāmane. LV_LVA_I 6-02.068
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Ilze Freidenfelde. LV_LVA_I 6-02.069
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Sandra Eilande. LV_LVA_I 6-02.070
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Dace Čaklā. LV_LVA_I 6-02.071
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Sarmīte Bumbiere. LV_LVA_I 0-02.072
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Ineta Bulāne. LV_LVA_I 6-02.073
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Ilze Metuzāle. LV_LVA_I 6-02.078
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Diāna Tučkus. LV_LVA_I 6-02.079
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Sniedze Stubava. LV_LVA_I 0-02.083
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Valda Vaivara. LV_LVA_I 6-02.082
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Ņina Šarkova. LV_LVA_I 6-02.084
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināts notārs Uldis Bazevičs. LV_LVA_I 6-02.085
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināts notārs Aigars Kaupe. LV_LVA_I 6-02.086
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Anita Elksne. LV_LVA_I 6-02.087
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināte notāre Daila Anna Macko. LV_LVA_I 6-02.088
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Daina Trautmane. LV_LVA_I 6-02.089
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Dzintra Zitmane. LV_LVA_I 6-02.090
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Ināra Ceiča. LV_LVA_I 6-02.093
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Karina Kaugure. LV_LVA_I 6-02.094
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Zane Ernštreite. LV_LVA_I 6-02.095
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Barba Girgensone. LV_LVA_I 0-02.097
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināts notārs Hermanis Vidžups. LV_LVA_I 6-02.096
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Irēna Ziringa. LV_LVA_I 6-02.098
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Janīna Nollendorfa. LV_LVA_I 6-02.099
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Laila Lapiņa. LV_LVA_I 6-02.107
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Arlita Mintāle. LV_LVA_I 6-02.108
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Ingūna Bobrovska. LV_LVA_I 6-02.109
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināts notārs Rihards Mintāls. LV_LVA_I 6-02.103
 • Rīgas apgabaltiesas zvērinātā notāre Dita Reliņa. LV_LVA_I 0-02.132
 • Fondi:
 • Latvijas PSR Tieslietu komisariāta Valsts notariāta kantori. LV_LVA_F 141
 • Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Latvijas Autortiesību aģentūra. LV_LVA_F 683
 • Rīgas pilsētas Pagaidu izpildu komitejas Juridiskā konsultācija. LV_LVA_F 1463
 • Krievijas Federācijas Izgudrojumu un atklājumu komitejas Ārpusresoru patentu pakalpojumu centra Rīgas filiāle. LV_LVA_F 1786
 • Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Uzņēmumu reģistrs. LV_LVA_F 2222
 • Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas 3. Rīgas Valsts notariāta kantoris. LV_LVA_F 2283
 • Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas 2. Rīgas Valsts notariāta kantoris. LV_LVA_F 2282
 • Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas 1. Rīgas Valsts notariāta kantoris. LV_LVA_F 2281
 • Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas 4.Rīgas Valsts notariāta kantoris. LV_LVA_F 2284
 • Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas 5.Rīgas Valsts notariāta kantoris. LV_LVA_F 2285
 • Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas 6.Rīgas Valsts notariāta kantoris. LV_LVA_F 2286
 • Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Jūrmalas Valsts notariāta kantoris. LV_LVA_F 2318
 • Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Specializētais Valsts notariāta birojs. LV_LVA_F 2337
 • Valsts Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MSB". LV_LVA_F 2430
 • Latvijas Republikas Valsts Zemes dienesta Valsts zemes ierīcības firma "Zemesprojekts". LV_LVA_F 504
 • Latvijas Republikas Finansu ministrijas Valsts īpašuma fonda Valsts uzņēmums "Latvijas ģeoloģija". LV_LVA_F 1158
 • PSRS Ģeoloģijas ministrijas Latvijas ģeoloģiskās izpētes darbu ražošanas apvienības "Latvijas ģeoloģija" Centrālā hidroģeoloģijas ekspedīcija. LV_LVA_F 1164
 • Latvijas PSR Komunālās saimniecības tautas komisariāta Projektēšanas trests. LV_LVA_F 1172
 • Latvijas PSR Tautas saimniecības padomes Vietējās rūpniecības pārvaldes Projektēšanas konstruktoru birojs. LV_LVA_F 1197
 • Latvijas Republikas Rūpniecības un enerģētikas ministrijas Vakuuma pārklājumu iekārtu izstrādes un ražošanas firma "Sidrabe". LV_LVA_F 1199
 • Latvijas Republikas Finansu ministrijas Valsts īpašuma fonda Valsts SIA "Teletons". LV_LVA_F 1202
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Projektu kantoris. LV_LVA_F 1216
 • Valsts Centrālais pārtikas rūpniecības projektu un konstruēšanas tehnoloģiskais birojs un Pārtikas rūpniecības zinātniskā ražošanas apvienība. LV_LVA_F 1219
 • Latvijas Republikas Finansu ministrijas Valsts īpašuma fonda Valsts projektēšanas institūts "Komunālprojekts". LV_LVA_F 1265
 • Latvijas Republikas Finansu ministrijas Valsts īpašuma fonda Vieglās rūpniecības valsts zinātniski tehniskais centrs. LV_LVA_F 1308
 • Latvijas Valsts lauku celtniecības projektēšanas institūts "Lauku projekts". LV_LVA_F 1341
 • Latvijas Valsts rūpniecības uzņēmumu projektēšanas institūts "Rūpnīcprojekts" un tā priekšteči. LV_LVA_F 1344
 • Latvijas Valsts pilsētu celtniecības projektēšanas institūts "Pilsētprojekts" un tā priekšteči. LV_LVA_F 1345
 • Arodbiedrību kūrortu pārvaldes centrālās padomes Vissavienības kūrortu, sanatoriju un atpūtas iestāžu projektēšanas institūta "Sojuzkurortprojekts" Latvijas nodaļa. LV_LVA_F 1402
 • Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Valsts uzņēmums "Restaurācijas institūts". LV_LVA_F 1485
 • Valsts uzņēmums "Siltumelektroprojekts" un Valsts zinātniskās pētniecības institūts "Energotīkluprojekts". LV_LVA_F 1523
 • Valsts uzņēmums "ITMA". LV_LVA_F 1576
 • Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Bezpeļņas organizācija "Valsts lopkopības mehanizācijas zinātnes un tehnikas centrs VSKB "Rāmava"". LV_LVA_F 1577
 • Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Valsts uzņēmums "Latvijas zivju rūpniecības inženieru centrs "Liedags"". LV_LVA_F 1580
 • Latvijas Republikas Finansu ministrijas Valsts īpašuma fonda Valsts akciju sabiedrība "Alata". LV_LVA_F 1584
 • Latvijas Kopdarbības centrālās savienības "Turība" Tehniskais centrs. LV_LVA_F 1587
 • Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas Valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" Uzņēmums "Dzelzceļprojekts". LV_LVA_F 1621
 • Latvijas PSR Vietējās rūpniecības ministrijas Specializētais mākslinieciskās konstruēšanas, projektēšanas un tehnoloģijas birojs. LV_LVA_F 1668
 • Latvijas Republikas Rūpniecības un enerģētikas ministrijas Valsts kūdras institūts. LV_LVA_F 1669
 • Rīgas pilsētas TDP valdes Rīgas pilsētas pašvaldības uzņēmums- projektēšanas institūts "Pakalpojumprojekts". LV_LVA_F 1832
 • Latvijas Republikas Lauksaimniecības ministrijas Latvijas republikāniskās celtniecības apvienības "Laukceltnieks" Projektēšanas institūts "Agroprojekts". LV_LVA_F 1835
 • Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Valsts akciju sabiedrība "Gaļas un piena rūpniecības inženiercentrs". LV_LVA_F 1836
 • PSRS Būvmateriālu rūpniecības ministrijas Zinātniskās ražošanas apvienības "Termoizolācija" Nomnieku organizācija "Termomateriālprojekts". LV_LVA_F 1841
 • PSRS Ģeoloģijas ministrijas Latvijas ģeoloģiskās izpētes darbu ražošanas apvienības "Latvijas ģeoloģija" Kompleksās ģeoloģiskās izpētes ekspedīcija. LV_LVA_F 1898
 • PSRS Ģeodēzijas un kartogrāfijas komitejas Baltijas teritoriālā valsts ģeodēzisko darbu uzraudzības inspekcija. LV_LVA_F 1904
 • Latvijas Republikas Finansu ministrijas Valsts uzņēmumu departamenta Ražošanas tehnoloģiskās komplektācijas kombināts. LV_LVA_F 1935
 • Latvijas Republikas Arhitektūras un celtniecības ministrijas Rīgas valsts tehniskās inventarizācijas birojs. LV_LVA_F 2231
 • Rīgas pašvaldības bezpeļņas organizācija akciju sabiedrība "Aģentūra Rīga 800". LV_LVA_F 2288
 • Latvijas Tautas saimniecības sasniegumu izstāde. LV_LVA_F 1233


 • Pēdējās izmaiņas: 5.01.2024.
  Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
  Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv