. .
  Par mums
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 
Meklēšana datubāzē >> Nozares >> Nozares fondi

Nozare:
K- Zinātniskās pētniecības darbs, operācijas ar nekustamo īpašumu, noma un cita komercdarbība

Fondi:
 • Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NĪ". LV_LVA_F 2603
 • Latvijas PSR Zivju rūpniecības ministrijas Tresta "Latribstroj" Mašīnu iznomāšanas bāze. LV_LVA_F 1091
 • Fondraži:
 • PVD Nacionālais diagnostikas centrs. LV_LVA_I 0-10.045
 • Fondi:
 • Latvijas sabiedriskais ražošanas organizācijas zinātniskās pētniecības institūts. LV_LVA_F 45
 • Latvijas PSR Tautas izglītības ministrijas Pedagoģijas zinātniskās pētniecības institūts. LV_LVA_F 143
 • Akciju sabiedrības "Alfa" Rīgas mikroaparātu zinātniskās pētniecības institūts. LV_LVA_F 182
 • Vissavienības zinātniskās pētniecības darba aizsardzības institūta Rīgas darba aizsardzības laboratorija. LV_LVA_F 411
 • Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Mācību un pētījumu kombināts. LV_LVA_F 455
 • Latvijas PSR Veselības aizsardzības ministrijas Republikāniskā zinātniski pētnieciskā sanitārā un ķīmiskā laboratorija. LV_LVA_F 671
 • Latvijas Republikas Rūpniecības un enerģētikas ministrijas Latvijas Vieglās rūpniecības zinātniskās pētniecības institūts. LV_LVA_F 1200
 • Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Meliorprojekts". LV_LVA_F 1201
 • Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Latvijas zinātniski tehniskās informācijas un tehniski ekonomisko problēmu zinātniskās pētniecības institūts. LV_LVA_F 1207
 • Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas Civilās aviācijas centrālais automatizēto vadības sistēmu zinātniskās pētniecības institūts. LV_LVA_F 1218
 • PSRS Jūras flotes ministrijas Ar Darba Sarkanā Karoga ordeni apbalvotā Centrālā jūras flotes zinātniski pētnieciskā institūta Rīgas filiāle. LV_LVA_F 1304
 • Latvijas Lauksaimniecības universitātes aģentūra "Ūdenssaimniecības un zemes zinātniskais institūts". LV_LVA_F 1323
 • Valsts SIA "Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs". LV_LVA_F 1331
 • Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Latvijas Zivsaimniecības pētniecības institūts. LV_LVA_F 1332
 • Latvijas Republikas Arhitektūras un celtniecības ministrijas Valsts būvtehnoloģiskais uzņēmums "IVIS". LV_LVA_F 1336
 • Latvijas Lauksaimniecības universitātes aģentūra "Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas Zinātnes centrs "Sigra". LV_LVA_F 1342
 • Patērētāju biedrību Centrālās padomes Vissavienības kooperatīvās tirdzniecības ekonomikas zinātniskās pētniecības institūta Latvijas filiāle. LV_LVA_F 1347
 • Latvijas Valsts celtniecības zinātniskās pētniecības un eksperimentālās tehnoloģijas institūts. LV_LVA_F 1411
 • Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Latvijas Traumatoloģijas un ortopēdijas zinātniskās pētniecības institūts. LV_LVA_F 1498
 • Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Bezpeļņas organizācija "Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"". LV_LVA_F 1575
 • Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas Latvijas Autoceļu un transporta uzņēmumu valsts projektēšanas institūts "Ceļuprojekts". LV_LVA_F 1588
 • Latvijas Republikas Zemkopības ministrija Latvijas Lauksaimniecības universitātes aģentūra "Zemkopības zinātniskais institūts". LV_LVA_F 1606
 • PSRS Labības produktu ministrijas Vissavienības kombinētās spēkbarības rūpniecības zinātniskās pētniecības institūta Latvijas filiāle. LV_LVA_F 1630
 • Latvijas Republikas Finansu ministrijas Valsts īpašuma fonda Valsts uzņēmums "Elektroizolācijas materiālu institūts". LV_LVA_F 1639
 • Vissavienības valsts projektēšanas un pētniecības institūta "Sojuzgiproļeshoz" Centrālais projektēšanas un konstruēšanas birojs un Vissavienības valsts projektēšanas un pētniecības institūta "Sojuzgiproļeshoz" Rīgas filiāle, Valsts uzņēmums “Silava projekts”. LV_LVA_F 1658
 • Latvijas Valsts zinātniskās pētniecības vagonbūves institūts. LV_LVA_F 1782
 • Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Medicīniski bioloģisko un ekoloģisko pētījumu centrs. LV_LVA_F 1792
 • Latvijas Republikas Veselības ministrijas Latvijas Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts. LV_LVA_F 1810
 • Latvijas Republikas Rūpniecības un enerģētikas ministrijas VEF Zinātniskās pētniecības institūts. LV_LVA_F 1815
 • Latvijas lauksaimniecības mehanizācijas un elektrifikācijas zinātniski pētnieciskais institūts un tā pēcteči. LV_LVA_F 1837
 • Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Latvijas Tautsaimniecības institūts. LV_LVA_F 1852
 • Valsts akciju sabiedrība "TLT". LV_LVA_F 1875
 • PSRS Ķīmiskās rūpniecības ministrijas Specializētais organiskās sintēzes konstruktoru birojs un Vissavienības ķīmisko reaktīvu un sevišķi tīro ķīmisko vielu institūta "IREA"Latvijas filiāle. LV_LVA_F 1891
 • Latvijas Republikas Finansu ministrijas Valsts īpašuma fonda Latvijas Valsts zinātniski tehniskā un komerciālā firma "Gauja". LV_LVA_F 1905
 • Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts zinātniskā ražošanas apvienība "Jūras inženierģeoloģija". LV_LVA_F 1915
 • Latvijas PSR Tautas saimniecības padomes Radioelektrotehniskās un metālapstrādes rūpniecības pārvaldes Speciālais konstruktoru birojs cietsakausējumu ieviešanai. LV_LVA_F 1919
 • Zinātniskā ražošanas apvienība "Progress" un tās pēcteči. LV_LVA_F 1925
 • Latvijas Valsts sakaru institūts. LV_LVA_F 1964
 • Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas Valsts institūts "Sakaru projekts". LV_LVA_F 1967
 • Latvijas PSR Kokapstrādes rūpniecības ministrijas Centrālais projektēšanas, konstruktoru un tehnoloģijas birojs. LV_LVA_F 2017
 • Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības attīstības institūts. LV_LVA_F 1912
 • Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas Valsts Rīgas autotransporta konstruktoru birojs. LV_LVA_F 2012
 • Latvijas Republikas Rūpniecības un enerģētikas ministrijas Valsts uzņēmums "Konstruktoru birojs "Orbīta". LV_LVA_F 2031
 • Valsts uzņēmējdarbības automatizācijas uzņēmums "Latvijas automatizētās biznesa sistēmas "LABS"". LV_LVA_F 2013
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Darba zinātniskās pētniecības institūts". LV_LVA_F 2060
 • Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas Valsts uzņēmums-speciālais konstruktoru birojs "Autodiagnostika". LV_LVA_F 2036
 • Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Valsts uzņēmums "Zinātnes un ražošanas uzņēmums "Kūrortoloģija"". LV_LVA_F 2081
 • Valsts darba organizācijas projektēšanas un ieviešanas centrs. LV_LVA_F 2085
 • Valsts akciju sabiedrība "Rīgas Radioizotopu aparatūras būves zinātniskās pētniecības institūts "RNIIRP"". LV_LVA_F 2227
 • Latvijas Zinātņu Akadēmijas Fizikas institūta Magnētiskās hidrodinamikas speciālais konstruktoru birojs. LV_LVA_F 2266
 • Latvijas Republikas Veselības ministrijas Latvijas Kardioloģijas institūts. LV_LVA_F 2244
 • Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Mežsaimniecības problēmu institūta Bolderājas Gāzes ģeneratoru laboratorija. LV_LVA_F 2345
 • Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Elektronikas un skaitļošanas tehnikas institūta Skaitļošanas tehnikas eksperimentālais uzņēmums. LV_LVA_F 2343
 • Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Fizikāli enerģētiskā institūta Eksperimentālā elektronikas un mehāniskā rūpnīca. LV_LVA_F 2341
 • Latvijas Zinātņu Akadēmijas Zinātniski tehnisko izstrādņu birojs "Koksne". LV_LVA_F 2344
 • Latvijas Republikas Finansu ministrijas Valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamā īpašuma aģentūra" Valsts zinātniskais uzņēmums Robottehnikas centrs. LV_LVA_F 2346
 • Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Organiskās sintēzes institūta Rīgas medicīnas preparātu rūpnīca. LV_LVA_F 2339
 • Latvijas Zinātņu Akadēmijas Organiskās sintēzes institūta Eksperimentālā rūpnīca. LV_LVA_F 2338
 • Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Latvijas Valsts Agrārās ekonomikas institūts. LV_LVA_F 2301
 • Latvijas Zinātņu Akadēmijas Valsts Bioķīmisko preparātu eksperimentālā rūpnīca. LV_LVA_F 2340
 • Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Neorganiskās ķīmijas institūta Neorganisko materiālu speciālais konstruktoru tehnoloģiskais birojs. LV_LVA_F 2348
 • Latvijas Zinātņu Akadēmijas Polimēru mehānikas institūta Zinātniskās aparātbūves speciālais konstruktoru birojs. LV_LVA_F 2347
 • Latvijas Zinātņu Akadēmijas Inženiertehnoloģijas centrs. LV_LVA_F 2349
 • Latvijas Zinātņu Akadēmijas Lietu pārvaldes Speciālais projektēšanas un konstruēšanas birojs. LV_LVA_F 2350
 • Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Celtniecības un arhitektūras institūts. LV_LVA_F 2359
 • Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Augsnes zinību un zemkopības institūts. LV_LVA_F 2358
 • Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Ģeoloģijas institūts. LV_LVA_F 2357
 • Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Meliorācijas institūts. LV_LVA_F 2356
 • Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Bioloģijas un eksperimentālās medicīnas institūts. LV_LVA_F 2354
 • Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Uztures institūts. LV_LVA_F 2353
 • Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Mikroelementu bioloģiskās ietekmes uz augiem, dzīvniekiem un cilvēkiem problēmas izpētes zinātniskā padome. LV_LVA_F 2355
 • LR Izglītības un zinātnes ministrija Latvijas Universitātes Fizikas institūts. LV_LVA_F 2378
 • Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Automātikas un mehānikas institūts. LV_LVA_F 2360
 • Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Bioloģijas institūta Pūres dārzkopības izmēģinājumu stacija. LV_LVA_F 2361
 • Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Mežsaimniecības problēmu institūta Mežu pētīšanas stacija "Kalsnava". LV_LVA_F 2362
 • Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Mikrobioloģijas institūta Sērumstacija. LV_LVA_F 2363
 • Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts. LV_LVA_F 2367
 • Atvasināta publiska persona "Latvijas Organiskās sintēzes institūts".. LV_LVA_F 2366
 • Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Latvijas Zinātņu Akadēmijas Fizikālās enerģētikas institūts. LV_LVA_F 2364
 • Valsts aģentūra "Nacionālais botāniskais dārzs". LV_LVA_F 2368
 • Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Radiofizikas observatorija. LV_LVA_F 2379
 • Latvijas Zinātņu Akadēmijas Augusta Kirhenšteina Mikrobioloģijas institūts. LV_LVA_F 2382
 • Latvijas Zinātņu Akadēmijas Koksnes ķīmijas institūts. LV_LVA_F 2381
 • Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts. LV_LVA_F 2439
 • Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas "Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Universitātes Matemātikas institūts". LV_LVA_F 2568
 • Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas "Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts". LV_LVA_F 2616
 • Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Valsts aģentūra "Latvijas Statistikas un darba tirgus prognozēšanas institūts". LV_LVA_F 2632
 • Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Rīgas Stradiņa universitātes aģentūra " Augusta Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts". LV_LVA_F 2654
 • Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RAPA". LV_LVA_F 2692
 • LR Vides ministrija Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vides projekti". LV_LVA_F 2758
 • Latvijas Hidroekoloģijas institūts. LV_LVA_F 2775
 • Latvijas Universitātes aģentūra "Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts". LV_LVA_F 2777
 • Latvijas Universitātes aģentūra Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts. LV_LVA_F 2365
 • Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Latvijas Universitātes Elektronikas un datorzinātņu institūts. LV_LVA_F 2377
 • Rīgas Tehniskās universitātes aģentūra "Rīgas Tehniskās universitātes Neorganiskās ķīmijas institūts". LV_LVA_F 2380
 • Atvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs". LV_LVA_F 2502
 • Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Latvijas Bibliogrāfijas institūts. LV_LVA_F 713
 • Latvijas Universitātes aģentūra Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts . LV_LVA_F 2757
 • Latvijas Zinātņu Akadēmijas Ekonomikas institūts. LV_LVA_F 2369
 • Latvijas Universitātes aģentūra "Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūts". LV_LVA_F 2371
 • Latvijas Zinātņu Akadēmijas Literatūras, folkloras un mākslas institūts. LV_LVA_F 2370
 • Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Valsts aģentūra "Latvijas institūts". LV_LVA_F 2677
 • Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Etnogrāfijas un folkloras institūts. LV_LVA_F 2372
 • Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts. LV_LVA_F 2374
 • Fondraži:
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Brigita Bazeviča. LV_LVA_I 6-02.034
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Loreta Balode. LV_LVA_I 6-02.041
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Sarmīte Orlovska. LV_LVA_I 6-02.042
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Leila Blūzmane. LV_LVA_I 6-02.040
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Lauma Šneidere. LV_LVA_I 6-02.039
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Sandra Jakušenoka. LV_LVA_I 6-02.044
 • Zverināta notāre Ligita Spradze. LV_LVA_I 0-02.047
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Inita Kalniņa. LV_LVA_I 6-02.048
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Agrita Liepniece. LV_LVA_I 6-02.056
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināts notārs Eduards Virko. LV_LVA_I 6-02.057
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Sandra Berķe (Zaķe). LV_LVA_I 6-02.059
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Iveta Vitkovska. LV_LVA_I 6-02.074
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Sandra Stīpniece. LV_LVA_I 6-02.061
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Ausma Sirmā. LV_LVA_I 0-02.062
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Ruta Rasnace. LV_LVA_I 0-02.063
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Renāte Rone. LV_LVA_I 6-02.064
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Ināra Reliņa. LV_LVA_I 6-02.065
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Elita Markeviča. LV_LVA_I 6-02.066
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Ilona Ķibilde. LV_LVA_I 6-02.067
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Ilona Klāmane. LV_LVA_I 6-02.068
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Ilze Freidenfelde. LV_LVA_I 6-02.069
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Sandra Eilande. LV_LVA_I 6-02.070
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Dace Čaklā. LV_LVA_I 6-02.071
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Sarmīte Bumbiere. LV_LVA_I 0-02.072
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Ineta Bulāne. LV_LVA_I 6-02.073
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Ilze Metuzāle. LV_LVA_I 6-02.078
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Diāna Tučkus. LV_LVA_I 6-02.079
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Sniedze Stubava. LV_LVA_I 0-02.083
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Valda Vaivara. LV_LVA_I 6-02.082
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Ņina Šarkova. LV_LVA_I 6-02.084
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināts notārs Uldis Bazevičs. LV_LVA_I 6-02.085
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināts notārs Aigars Kaupe. LV_LVA_I 6-02.086
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Anita Elksne. LV_LVA_I 6-02.087
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināte notāre Daila Anna Macko. LV_LVA_I 6-02.088
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Daina Trautmane. LV_LVA_I 6-02.089
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Dzintra Zitmane. LV_LVA_I 6-02.090
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Ināra Ceiča. LV_LVA_I 6-02.093
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Karina Kaugure. LV_LVA_I 6-02.094
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Zane Ernštreite. LV_LVA_I 6-02.095
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Barba Girgensone. LV_LVA_I 0-02.097
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināts notārs Hermanis Vidžups. LV_LVA_I 6-02.096
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Irēna Ziringa. LV_LVA_I 6-02.098
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Janīna Nollendorfa. LV_LVA_I 6-02.099
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Laila Lapiņa. LV_LVA_I 6-02.107
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Arlita Mintāle. LV_LVA_I 6-02.108
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Ingūna Bobrovska. LV_LVA_I 6-02.109
 • Rīgas apgabaltiesas zvērināts notārs Rihards Mintāls. LV_LVA_I 6-02.103
 • Rīgas apgabaltiesas zvērinātā notāre Dita Reliņa. LV_LVA_I 0-02.132
 • Fondi:
 • Latvijas PSR Tieslietu komisariāta Valsts notariāta kantori. LV_LVA_F 141
 • Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Latvijas Autortiesību aģentūra. LV_LVA_F 683
 • Rīgas pilsētas Pagaidu izpildu komitejas Juridiskā konsultācija. LV_LVA_F 1463
 • Krievijas Federācijas Izgudrojumu un atklājumu komitejas Ārpusresoru patentu pakalpojumu centra Rīgas filiāle. LV_LVA_F 1786
 • Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Uzņēmumu reģistrs. LV_LVA_F 2222
 • Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas 3. Rīgas Valsts notariāta kantoris. LV_LVA_F 2283
 • Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas 2. Rīgas Valsts notariāta kantoris. LV_LVA_F 2282
 • Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas 1. Rīgas Valsts notariāta kantoris. LV_LVA_F 2281
 • Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas 4.Rīgas Valsts notariāta kantoris. LV_LVA_F 2284
 • Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas 5.Rīgas Valsts notariāta kantoris. LV_LVA_F 2285
 • Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas 6.Rīgas Valsts notariāta kantoris. LV_LVA_F 2286
 • Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Jūrmalas Valsts notariāta kantoris. LV_LVA_F 2318
 • Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Specializētais Valsts notariāta birojs. LV_LVA_F 2337
 • Valsts Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MSB". LV_LVA_F 2430
 • Latvijas Republikas Valsts Zemes dienesta Valsts zemes ierīcības firma "Zemesprojekts". LV_LVA_F 504
 • Latvijas Republikas Finansu ministrijas Valsts īpašuma fonda Valsts uzņēmums "Latvijas ģeoloģija". LV_LVA_F 1158
 • PSRS Ģeoloģijas ministrijas Latvijas ģeoloģiskās izpētes darbu ražošanas apvienības "Latvijas ģeoloģija" Centrālā hidroģeoloģijas ekspedīcija. LV_LVA_F 1164
 • Latvijas PSR Komunālās saimniecības tautas komisariāta Projektēšanas trests. LV_LVA_F 1172
 • Latvijas PSR Tautas saimniecības padomes Vietējās rūpniecības pārvaldes Projektēšanas konstruktoru birojs. LV_LVA_F 1197
 • Latvijas Republikas Rūpniecības un enerģētikas ministrijas Vakuuma pārklājumu iekārtu izstrādes un ražošanas firma "Sidrabe". LV_LVA_F 1199
 • Latvijas Republikas Finansu ministrijas Valsts īpašuma fonda Valsts SIA "Teletons". LV_LVA_F 1202
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Projektu kantoris. LV_LVA_F 1216
 • Valsts Centrālais pārtikas rūpniecības projektu un konstruēšanas tehnoloģiskais birojs un Pārtikas rūpniecības zinātniskā ražošanas apvienība. LV_LVA_F 1219
 • Latvijas Republikas Finansu ministrijas Valsts īpašuma fonda Valsts projektēšanas institūts "Komunālprojekts". LV_LVA_F 1265
 • Latvijas Republikas Finansu ministrijas Valsts īpašuma fonda Vieglās rūpniecības valsts zinātniski tehniskais centrs. LV_LVA_F 1308
 • Latvijas Valsts lauku celtniecības projektēšanas institūts "Lauku projekts". LV_LVA_F 1341
 • Latvijas Valsts rūpniecības uzņēmumu projektēšanas institūts "Rūpnīcprojekts" un tā priekšteči. LV_LVA_F 1344
 • Latvijas Valsts pilsētu celtniecības projektēšanas institūts "Pilsētprojekts" un tā priekšteči. LV_LVA_F 1345
 • Arodbiedrību kūrortu pārvaldes centrālās padomes Vissavienības kūrortu, sanatoriju un atpūtas iestāžu projektēšanas institūta "Sojuzkurortprojekts" Latvijas nodaļa. LV_LVA_F 1402
 • Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Valsts uzņēmums "Restaurācijas institūts". LV_LVA_F 1485
 • Valsts uzņēmums "Siltumelektroprojekts" un Valsts zinātniskās pētniecības institūts "Energotīkluprojekts". LV_LVA_F 1523
 • Valsts uzņēmums "ITMA". LV_LVA_F 1576
 • Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Bezpeļņas organizācija "Valsts lopkopības mehanizācijas zinātnes un tehnikas centrs VSKB "Rāmava"". LV_LVA_F 1577
 • Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Valsts uzņēmums "Latvijas zivju rūpniecības inženieru centrs "Liedags"". LV_LVA_F 1580
 • Latvijas Republikas Finansu ministrijas Valsts īpašuma fonda Valsts akciju sabiedrība "Alata". LV_LVA_F 1584
 • Latvijas Kopdarbības centrālās savienības "Turība" Tehniskais centrs. LV_LVA_F 1587
 • Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas Valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" Uzņēmums "Dzelzceļprojekts". LV_LVA_F 1621
 • Latvijas PSR Vietējās rūpniecības ministrijas Specializētais mākslinieciskās konstruēšanas, projektēšanas un tehnoloģijas birojs. LV_LVA_F 1668
 • Latvijas Republikas Rūpniecības un enerģētikas ministrijas Valsts kūdras institūts. LV_LVA_F 1669
 • Rīgas pilsētas TDP valdes Rīgas pilsētas pašvaldības uzņēmums- projektēšanas institūts "Pakalpojumprojekts". LV_LVA_F 1832
 • Latvijas Republikas Lauksaimniecības ministrijas Latvijas republikāniskās celtniecības apvienības "Laukceltnieks" Projektēšanas institūts "Agroprojekts". LV_LVA_F 1835
 • Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Valsts akciju sabiedrība "Gaļas un piena rūpniecības inženiercentrs". LV_LVA_F 1836
 • PSRS Būvmateriālu rūpniecības ministrijas Zinātniskās ražošanas apvienības "Termoizolācija" Nomnieku organizācija "Termomateriālprojekts". LV_LVA_F 1841
 • PSRS Ģeoloģijas ministrijas Latvijas ģeoloģiskās izpētes darbu ražošanas apvienības "Latvijas ģeoloģija" Kompleksās ģeoloģiskās izpētes ekspedīcija. LV_LVA_F 1898
 • PSRS Ģeodēzijas un kartogrāfijas komitejas Baltijas teritoriālā valsts ģeodēzisko darbu uzraudzības inspekcija. LV_LVA_F 1904
 • Latvijas Republikas Finansu ministrijas Valsts uzņēmumu departamenta Ražošanas tehnoloģiskās komplektācijas kombināts. LV_LVA_F 1935
 • Latvijas Republikas Arhitektūras un celtniecības ministrijas Rīgas valsts tehniskās inventarizācijas birojs. LV_LVA_F 2231
 • Rīgas pašvaldības bezpeļņas organizācija akciju sabiedrība "Aģentūra Rīga 800". LV_LVA_F 2288
 • Latvijas Tautas saimniecības sasniegumu izstāde. LV_LVA_F 1233


 • Pēdējās izmaiņas: 5.01.2024.
  Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
  Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv