. .
  Par mums
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 
Meklēšana datubāzē >> Detalizējums >> Izvērsums

Fonds:
LĻKJS Jelgavas pilsētas komiteja. LV_LVA_F PA-204

Fondraži:
 • LĻKJS Jelgavas pilsētas komiteja, LV_LVA_PA-204
 • Uzskaites saraksti:
 • Biroja sēžu, aktīva sēžu, plēnumu, konferences protokoli; anketas, plāni, atskaites u.c., LV_LVA_FPA-204_US1,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Pirmorganizāciju sapulču protokoli, LV_LVA_FPA-204_US01,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Biroja sēžu, aktīva sēžu, plēnumu, konferences protokoli; anketas, uzskaites un reģistrācijas žurnāli, atskaites u.c., LV_LVA_FPA-204_US2,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Pirmorganizāciju sapulču protokoli, komitejas sēžu protokoli, plāni, LV_LVA_FPA-204_US02,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Pirmorganizāciju sapulču protokoli, komitejas sēžu protokoli, plāni, LV_LVA_FPA-204_US3,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Plēnumu, konferences protokoli; pirmorganizāciju sapulču protokoli, uzskaites un reģistrācijas žurnāli, atskaites u.c., LV_LVA_FPA-204_US4,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Plēnumu, konferences protokoli; pirmorganizāciju sapulču protokoli, uzskaites un reģistrācijas žurnāli, atskaites; konferences delegātu anketas u.c., LV_LVA_FPA-204_US5,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Biroja sēžu, plēnumu, pirmorganizāciju sapulču, komitejas sēžu protokoli; reģistrācijas un uzskaites grāmatas un žurnāli, atskaites u.c., LV_LVA_FPA-204_US6,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Konferenču protokoli; anketas,sanāksmju protokoli, uzskaites un reģistrācijas grām. un žurnāli, finansu dok.u.c., LV_LVA_FPA-204_US7,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Konferenču protokoli; anketas, sanāksmju protokoli, uzskaites un reģistrācijas grām. un žurnāli, finansu dok.u.c., personu lietas, LV_LVA_FPA-204_US8,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Plēnumu, biroja sēžu, sapulču protokoli; anketas,uzskaites un reģistrācijas žurnāli, finansu dok.u.c., LV_LVA_FPA-204_US9,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Plēnumu, biroja sēžu, sapulču protokoli; anketas,uzskaites un reģistrācijas žurnāli, finansu dok.u.c., konferenču protokoli, anketas, personu lietas, LV_LVA_FPA-204_US10,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Plēnumu, biroja sēžu, sapulču protokoli; uzskaites un reģistrācijas žurnāli, finansu dok.u.c., LV_LVA_FPA-204_US11,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Konferec., biroja sēžu, sapulču protokoli; anketas,uzskaites un reģistrācijas žurnāli, finansu dok., informatīvi mat., LV_LVA_FPA-204_US12,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Plēnumu, biroja sēžu, sapulču protokoli; akti, plāni, atskaites, rīkojumi, personas lietas, finansu dok.u.c., LV_LVA_FPA-204_US13,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Plēnumu, biroja sēžu, sapulču protokoli; akti, plāni, atskaites, rīkojumi, personas lietas, finansu dok.u.c., konferences protokoli, delegātu anketas, LV_LVA_FPA-204_US14,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Plēnumu, aktīva, biroja sēžu, sapulču protokoli; akti, plāni, atskaites, rīkojumi, personas lietas, finansu dok.u.c., LV_LVA_FPA-204_US15,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Plēnumu, biroja sēžu, sapulču protokoli; akti, plāni, atskaites, rīkojumi, personas lietas, finansu dok.u.c., konfernces mat., LV_LVA_FPA-204_US16,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Plēnumu, biroja sēžu, sapulču protokoli; akti, plāni, atskaites, rīkojumi, personas lietas, finansu dok.u.c., LV_LVA_FPA-204_US17,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Plēnumu, biroja sēžu, sapulču protokoli; akti, plāni, atskaites, rīkojumi, personas lietas, finansu dok.u.c., uzskaites grām. un reģistr. žurn., LV_LVA_FPA-204_US18,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Plēnumu, biroja sēžu, sapulču protokoli; akti, plāni, atskaites, rīkojumi, personas lietas, finansu dok.u.c., konferenc. mat., LV_LVA_FPA-204_US19,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Plēnumu, biroja sēžu, sapulču protokoli; akti, plāni, atskaites, rīkojumi, personas lietas, finansu dok.u.c., LV_LVA_FPA-204_US20,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Plēnumu, biroja sēžu, sapulču protokoli; akti, plāni, atskaites, rīkojumi, personas lietas, finansu dok.u.c., konferences materiāli, LV_LVA_FPA-204_US21,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Plēnumu, biroja sēžu, sapulču protokoli; akti, plāni, atskaites, rīkojumi, personas lietas, finansu dok.u.c., LV_LVA_FPA-204_US22,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Plēnumu, biroja sēžu, sapulču protokoli; akti, plāni, atskaites, rīkojumi, personas lietas, finansu dok.u.c., komjauniešu iesn., LV_LVA_FPA-204_US23,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Konferences protokoli, anketas, biroja sēžu protokoli; personas lietas, finansu dok., reģistrācijas žurn., LV_LVA_FPA-204_US24,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Konferences protokoli, biroja sēžu protokoli; rīkojumi, personas lietas, finansu dok., reģistrācijas žurn., LV_LVA_FPA-204_US25,  Skatīt aprakstu pdf formātā


 • Pēdējās izmaiņas: 6.06.2022.
  Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
  Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv