. .
  Par mums
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 
Meklēšana datubāzē >> Detalizējums >> Izvērsums

Fonds:
Latvijas Republikas Meža ministrija. LV_LVA_F 2074

Fondraži:
 • Meža ministrija, LV_LVA_I 0-10.025.1
 • Latvijas Republikas Meža ministrija, LV_LVA_2074
 • Uzskaites saraksti:
 • Administratīvā daļa, Finansu un grāmatvedības daļa, Meža apsaimniekošanas daļa, Meža izmantošanas daļa, Meža uzraudzības daļa, Meža būvju daļa, LV_LVA_F2074_US1,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Lietas:
 • Latvijas Republikas Ministru Padomes lēmumi ministrijas darbībā, LV_LVA_F 2074_A1_L1
 • Latvijas Republikas Ministru Padomes lēmumi ministrijas darbībā, LV_LVA_F 2074_A1_L2
 • Latvijas Republikas Ministru Padomes lēmumi ministrijas darbībā, LV_LVA_F 2074_A1_L3
 • Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmumi ministrijas darbībā, LV_LVA_F 2074_A1_L4
 • Latvijas Republikas Ministru Padomes rīkojumi ministrijas darbība , LV_LVA_F 2074_A1_L5
 • Latvijas Republikas Meža ministrijas nolikums , LV_LVA_F 2074_A1_L6
 • Sadarbības līgumi ar Baltijas valstīm , LV_LVA_F 2074_A1_L17
 • Sadarbības līgumi ar ārvalstīm , LV_LVA_F 2074_A1_L18
 • Sarakste ar ārvalstu institūcijām meža jautājumos , LV_LVA_F 2074_A1_L19
 • Informatīvais biļetens par mežrūpniecības produkcijas ražošanu un tirdzniecību Nr. 1-11 , LV_LVA_F 2074_A1_L20
 • Lietu nomenklatūra 1992.gadam , LV_LVA_F 2074_A1_L21
 • Lietu nomenklatūra, 1993.gadam , LV_LVA_F 2074_A1_L22
 • Paraugu lietu nomenklatūra - virsmežniecībām , LV_LVA_F 2074_A1_L23
 • Ministrijas un virsmežniecību (un pakļautas institūcijas) finansēšanas plāni 1991. gadam , LV_LVA_F 2074_A1_L25
 • Ministrijas un virsmežniecību (un pakļautasinstitūcijas)finansēšanas plāni 1992.gadam , LV_LVA_F 2074_A1_L26
 • Ministrijas un virsmežniecību (un pakļautasinstitūcijas)finansēšanas plāni 1993. gadam , LV_LVA_F 2074_A1_L27
 • Ministrijas un virsmežniecību kapitālieguldījumu finansēšanas plāni 1991. gadam , LV_LVA_F 2074_A1_L28
 • Ministrijas un virsmežniecību kapitālieguldījumu finansēšanas plāni 1992.gadam , LV_LVA_F 2074_A1_L29
 • Ministrijas speciālo līdzekļu ieņēmumu un izdevumu tāmes un štatu saraksti 1991. gadam , LV_LVA_F 2074_A1_L30
 • Ministrijas speciālo līdzekļuieņēmumu un izdevumu tāmes un štatu saraksti 1992.gadam , LV_LVA_F 2074_A1_L31
 • Ministrijas speciālo līdzekļuieņēmumu un izdevumu tāmes un štatu saraksti 1993. gadam , LV_LVA_F 2074_A1_L32
 • Virsmežniecību speciālo līdzekļu ieņēmumu un izdevumu tāmes 1992.gadam , LV_LVA_F 2074_A1_L33
 • Virsmežniecību speciālo līdzekļu ieņēmumu un izdevumu tāmes 1993. gadam , LV_LVA_F 2074_A1_L34
 • Virsmežniecību mežsaimmecisko darbu plāni 1992.gadam , LV_LVA_F 2074_A1_L35
 • Izdevumu aprēķini un tāmes bērnu dārza "Kalsnava" uzturēšanai 1991. gadam , LV_LVA_F 2074_A1_L36
 • Virsgrāmata , LV_LVA_F 2074_A1_L37
 • Virsgrāmata , LV_LVA_F 2074_A1_L38
 • Virsgrāmata , LV_LVA_F 2074_A1_L39
 • Materiālo vērtību un dokumentācijas nodošanas un pieņemšanas akti un to pielikumi, kas sastādīti sakarā ar reorganizāciju Alūksnes un Žīguru mežrūpniecības saimniecības Alūksnes virsmežniecībai, sējums Nr.l , LV_LVA_F 2074_A1_L40
 • Materiālo vērtību un dokumentācijas nodošanas un pieņemšanas akti un to pielikumi, kas sastādīti sakarā ar reorganizāciju Bauskas mežrūpnie- cības saimniecība - Bauskas virsmež- niecībai, sējums Nr.2 , LV_LVA_F 2074_A1_L41
 • Materiālo vērtību un dokumentācijas nodošanas un pieņemšanas akti un to pielikumi, kas sastādīti sakarā ar reorganizāciju Cēsu mežrūpniecības saimniecība - Cēsu virsmežniecībai un Gaujas Nacionālajam parkam, sējums Nr.3 , LV_LVA_F 2074_A1_L42
 • Materiālo vērtību un dokumentācijas nodošanas un pieņemšanas akti un to pielikumi, Daugavpils mežrūpniecības saimniecība - Daugavpils, Krāslavas un Līvānu virsmežniecībām, sējums Nr.4 , LV_LVA_F 2074_A1_L43
 • Materiālo vērtību un dokumentācijas nodošanas un pieņemšanas akti un to pielikumi, Gulbenes mežrūpniecības saimniecība - Gulbenes virsmežniecībai, sējums Nr.5 , LV_LVA_F 2074_A1_L44
 • Materiālo vērtību un dokumentācijas nodošanas un pieņemšanas akti un to pielikumi, Inčukalna mežrūpniecības saimniecība - Inčukalna virsmežniecībai, sējums Nr.6 , LV_LVA_F 2074_A1_L45
 • Materiālo vērtību un dokumentācijas nodošanas un pieņemšanas akti un to pielikumi, Jaunjelgavas mežrūpniecī- bas saimniecība - Jaunjelgavas virsmežniecībai, sējums Nr.7 , LV_LVA_F 2074_A1_L46
 • Materiālo vērtību un dokumentācijas nodošanas un pieņemšanas akti un to pielikumi, Jēkabpils mežrūpniecības saimniecība - Jēkabpils un Līvānu virsmežniecībām, sējums Nr.8 , LV_LVA_F 2074_A1_L47
 • Materiālo vērtību un dokumentācijas nodošanas un pieņemšanas akti un to pielikumi, kas sastādīti sakarā ar reorganizāciju Jelgavas mežrūpniecī- bas saimniecība - Dobeles un Jelga- vas virsmežniecībām, sējums Nr.9 , LV_LVA_F 2074_A1_L48
 • Materiālo vērtību un dokumentācijas nodošanas un pieņemšanas akti un to pielikumi, Jūrmalas mežrūpniecības saimniecība - Jūrmalas virsmežniecī- bai, sējums Nr. 10 , LV_LVA_F 2074_A1_L49
 • Materiālo vērtību un dokumentācijas nodošanas un pieņemšanas akti un to pielikumi, MPS "Kalsnava", sējums Nr. 11 , LV_LVA_F 2074_A1_L50
 • Materiālo vērtību un dokumentācijas nodošanas un pieņemšanas akti un to pielikumi, Kokneses mežrūpniecības saimniecība - Cēsu un Kokneses virsmežniecībām, sējums Nr. 12 , LV_LVA_F 2074_A1_L51
 • Materiālo vērtību un dokumentācijas nodošanas un pieņemšanas akti un to pielikumi, Kuldīgas izmēģinājumu un parauga mežrūpniecības saimniecība - Kuldīgas virsmežniecībai, sējums Nr. 13 , LV_LVA_F 2074_A1_L52
 • Materiālo vērtību un dokumentācijas nodošanas un pieņemšanas akti un to pielikumi, Liepājas mežrūpniecības saimniecība - Aizputes un Liepājas virsmežniecībām, sējums Nr. 14 , LV_LVA_F 2074_A1_L53
 • Materiālo vērtību un dokumentācijas nodošanas un pieņemšanas akti un to pielikumi, Limbažu mežrūpniecības saimniecība - Limbažu virsmežniecī- bai, sējums Nr. 15 , LV_LVA_F 2074_A1_L54
 • Materiālo vērtību un dokumentācijas nodošanas un pieņemšanas akti un to pielikumi, Lubānas mežrūpniecības saimniecība - Cesvaines virsmežnie-cībai, sējums Nr. 16 , LV_LVA_F 2074_A1_L55
 • Materiālo vērtību un dokumentācijas nodošanas un pieņemšanas akti un to pielikumi, kas sastādīti sakarā ar reorganizāciju Mazsalacas mežrūp- niecības saimniecība - Gaujas Nacionālajam parkam un Valmieras virsmežniecībai, sējums Nr. 17 , LV_LVA_F 2074_A1_L56
 • Materiālo vērtību un dokumentācijas nodošanas un pieņemšanas akti un to pielikumi, Ogres mežrūpniecības saimniecība - Ogres virsmežniecībai, sējums Nr. 18 , LV_LVA_F 2074_A1_L57
 • Materiālo vērtību un dokumentācijas nodošanas un pieņemšanas akti un to pielikumi, Rēzeknes mežrūpniecības saimniecība - Krāslavas, Ludzas un Rēzeknes virsmežniecībām, sējums Nr. 19 , LV_LVA_F 2074_A1_L58
 • Materiālo vērtību un dokumentācijas nodošanas un pieņemšanas akti un to pielikumi, Saldus mežrūpniecības saimniecība - Dobeles un Saldus virsmežniecībām, sējums Nr.20 , LV_LVA_F 2074_A1_L59
 • Materiālo vērtību un dokumentācijas nodošanas un pieņemšanas akti un to pielikumi, Smiltenes mežrūpniecības saimniecība - Cēsu, Gulbenes un Smiltenes virsmežniecībām, sējums Nr.21 , LV_LVA_F 2074_A1_L60
 • Materiālo vērtību un dokumentācijas nodošanas un pieņemšanas akti un to pielikumi, Strenču mežrūpniecības saimniecība - Strenču virsmežniecībai, sējums Nr.22 , LV_LVA_F 2074_A1_L61
 • Materiālo vērtību un dokumentācijas nodošanas un pieņemšanas akti un to pielikumi, Talsu mežrūpniecības saimniecība - Dundagas un Talsu virsmežniecībām, sējums Nr.23 , LV_LVA_F 2074_A1_L62
 • Materiālo vērtību un dokumentācijas nodošanas un pieņemšanas akti un to pielikumi, kas sastādīti sakarā ar reorganizāciju Tukuma mežrūpniecī- bas saimniecība - Tukuma virsmežniecībai, sējums Nr.24 , LV_LVA_F 2074_A1_L63
 • Materiālo vērtību un dokumentācijas nodošanas un pieņemšanas akti un to pielikumi, Mežrūpniecības ražošanas apvienība "Kursa" - Dundagas virs- mežniecībai, sējums Nr.25 , LV_LVA_F 2074_A1_L64
 • Materiālo vērtību un dokumentācijas nodošanas un pieņemšanas akti un to pielikumi, Mežrūpniecības ražošanas apvienība "Kursa" - Ugāles virsmež- niecībai, sējums Nr.26 , LV_LVA_F 2074_A1_L65
 • Materiālo vērtību un dokumentācijas nodošanas un pieņemšanas akti un to pielikumi, Mežrūpniecības ražošanas apvienība "Kursa" - Ventspils virs- mežniecībai, sējums Nr.27. , LV_LVA_F 2074_A1_L66
 • Materiālo vērtību un dokumentācijas nodošanas un pieņemšanas akti un to pielikumi, Žīguru mežrūpniecības saimniecība - Alūksnes un Žīguru virsmežniecībām, sējums Nr.28 , LV_LVA_F 2074_A1_L67
 • Bilanču rindu atšifrējumi uz 1990.gadu 1. decembri, ko virsmežniecības pieņem no mežrūp- niecības saimniecībām sakarā ar re- organizāciju (pielikumi pie nodošanas-pieņemšanas aktiem) , LV_LVA_F 2074_A1_L68
 • Valsts informātikas firmas "Silva- Info" akts ar pielikumiem sakarā ar reorganizāciju , LV_LVA_F 2074_A1_L69
 • Pamatlīdzekļu un inventāra saraksti, kurus virsmežniecības nodod sakarā ar Valsts medību saimniecību izveidošanu , LV_LVA_F 2074_A1_L70
 • Pieņemšanas-nodošanas akti ar pieli- kumiem, mainoties valsts virsmež- niecību vadītājiem , LV_LVA_F 2074_A1_L71
 • Cēsu un Smiltenes virsmežniecību un MPS "Kalsnava" pieņemšanas un nodošanas akti ar pielikumiem sakarā ar virsmežziņu mainu , LV_LVA_F 2074_A1_L72
 • Jūrmalas virsmežniecības pieņemša- nas un nodošanas akti ar pieliku- miem sakarā ar virsmežziņu maiņu , LV_LVA_F 2074_A1_L73
 • Ogres meža tehnikuma pieņemšanas un nodošanas akti ar pielikumiem sakarā ar reorganizāciju , LV_LVA_F 2074_A1_L74
 • Dokumenti (akti, saraksti u.c.) par valsts īpašuma objektu un pamatlīdzekļu nodošanu no bilances uz bilanci (MPS "Kalsnava" - Kalsnavas pagastam un Limbažu mežrūpniecības saimniecība - Valsts kokmateriālu eksporta uzņēmumam "Latvijas koku eksports" , LV_LVA_F 2074_A1_L75
 • Ministrijas gada bilance ar pielikumiem un paskaidrojumiem par 1990.gadu (100-iedaļa) pamatdarbībā, sējums Nr. 1 , LV_LVA_F 2074_A1_L76
 • Ministrijas gada bilance ar pielikumiem un paskaidrojumiem par 1990.gadu (214-iedaļa) - ministrijas uzturēšana, sējums Nr.2 , LV_LVA_F 2074_A1_L77
 • Ministrijas gada bilance ar pieliku- miem un paskaidrojumiem par 1991.gadu - (100-iedaļa) pamatdarbībā, sējums Nr. 1 , LV_LVA_F 2074_A1_L78
 • Ministrijas gada bilance ar pielikumiem un paskaidrojumiem par 1990.gadu (214-iedaļa) ministrijas uzturēšana, sējums Nr.2 , LV_LVA_F 2074_A1_L79
 • Ministrijas gada bilance ar pielikumiem un paskaidrojumiem par 1992.gadu , LV_LVA_F 2074_A1_L80
 • Ministrijas gada bilance ar pielikumiem un paskaidrojumiem par 1993. gadu , LV_LVA_F 2074_A1_L81
 • Virsmežniecību gada bilances ar pielikumiem un paskaidrojumiem par 1990.gadu - Aizputes - Jūrmalas virsmežniecības (virsmežniecības sistematizētas pēc kodiem) un Gaujas Nacionālais parks, sējums Nr.l V , LV_LVA_F 2074_A1_L82
 • Virsmežniecību gada bilances ar pielikumiem un paskaidrojumiem par 1990.gadu , MPS "Kalsnava", Kokneses oSmiltenes virsmežniecības,sējums Nr.2 , LV_LVA_F 2074_A1_L83
 • Virsmežniecību gada bilances ar pielikumiem un paskaidrojumiem par 1990.gadu - Strenču - Žīguru virsmežniecības, sējums Nr.3 , LV_LVA_F 2074_A1_L84
 • Virsmežniecību gada bilances ar pielikumiem un paskaidrojumiem par 1991. gadu - Aizputes - Jūrmalas virsmežniecības, Gaujas Nacionālais parks un MPS "Kalsnava", sējums Nr.l , LV_LVA_F 2074_A1_L85
 • Virsmežniecību gada bilances ar pielikumiem un paskaidrojumiem, Kokneses - Žīguru virsmežniecības, Valsts mežierīcības uzņēmums un Valsts informātikas firma "Silva-Info", sējums Nr.2 , LV_LVA_F 2074_A1_L86
 • Virsmežniecību gada bilances ar pielikumiem un paskaidrojumiem, par 1992.gadu Aizputes - Jelgavas virsmežniecības un Gaujas Nacionālais parks, sējums Nr.l , LV_LVA_F 2074_A1_L87
 • Virsmežniecību gada bilances ar pielikumiem un paskaidrojumiem, Jūrmalas - Strenču virsmež- niecības, MPS "Kalsnava" un LLU Mācību un pētījumu mežsaimniecība, sējums Nr.2 , LV_LVA_F 2074_A1_L88
 • Virsmežniecību gada bilances ar pielikumiem un paskaidrojumiem, Talsu - Žīguru virsmežniecības, Latvijas valsts mežierīcības institūts, Valsts informātikas firma "Silva-Info", Valsts medību saimniecība un Valsts kokmateriālu eksporta uzņēmums "Latvijas koku eksports",sējums Nr.3 , LV_LVA_F 2074_A1_L89
 • Virsmežniecību gada bilances ar pielikumiem un paskaidrojumiem par 1993.gadu Aizputes - Inčukalna virsmežniecības un Gaujas Nacionā- lais parks, sējums Nr.l , LV_LVA_F 2074_A1_L90
 • Virsmežniecību gada bilances ar pielikumiem un paskaidrojumiem, Jaunjelgavas - Rēzeknes virsmežniecības, MPS "Kalsnava" un LLU Mācību un pētījumu mežsaimniecība, sējums Nr.2 , LV_LVA_F 2074_A1_L91
 • Virsmežniecību gada bilances ar pielikumiem un paskaidrojumiem, Saldus - Žīguru virsmežniecības, Valsts mežierīcības institūts, Valsts informātikas firma "Silva-Info", Valsts medību saimniecība, Valsts kokmateriālu eksporta uzņēmums "Latvijas koku eksports", Ogres meža tehnikums un Meža un medību valsts inspekcija, sējums Nr. 3 , LV_LVA_F 2074_A1_L92
 • Gada atskaite par darba spēka izmantošanu 1990.gadā (veidlapas Nr. 1-t, l-t(ļes)) , LV_LVA_F 2074_A1_L93
 • Pārskats par darbinieku skaita sadalījumu pēc darba samaksas apmēriem 1991. gada septembrī (veidlapas Nr.l un 2) , LV_LVA_F 2074_A1_L94
 • Darba pārskati par 1991. gadu (veidlapas Nr. 1-D un 1-T) - kopsavilkumi un virsmežniecības, Nf.7-ms - par mežsaimniecisko darbību virsmežniecībās , LV_LVA_F 2074_A1_L95
 • Dokumenti par valsts meža platību atsavināšanu (lēmumi, akti, skices, sarakste u.c.) , LV_LVA_F 2074_A1_L102
 • Dokumenti par zemju uzskaiti un meža resursiem (zemes bilance, kok- materiālu sortimenta prognoze u.c.) , LV_LVA_F 2074_A1_L103
 • Gada atskaite par meža meliorācijas darbu 1990.gada plāna izpildi (veidlapa Nr. 1-lh) , LV_LVA_F 2074_A1_L104
 • Dokumenti (norādījumi, noteikumi un sarakste) par audžu augšanas gaitu un to kopšanu , LV_LVA_F 2074_A1_L105
 • Dokumenti (norādījumi, pavēles ar pielikumiem, kopsavilkumi un rezultāti) par meža kultūru atestāciju un meža kokaudzētavu inventarizāciju , LV_LVA_F 2074_A1_L106
 • Kokaudzētavas inventarizācijas kopsavilkumi un rezultāti , LV_LVA_F 2074_A1_L107
 • Kokaudzētavas inventarizācijas kopsavilkumi un apmežojumu tehniskās pieņemšanas rezultāti , LV_LVA_F 2074_A1_L108
 • Pārskati par koku izciršanu meža galvenajā un starpcirtē un meža izmantošanu par 1991. gadu (veidlapas Nr.l-ms un 2-ms) - ministrijas kopsavilkums, Aizputes - Jaunjelgavas virsmežniecības un Gaujas Nacionālais parks, sējums Nr.l , LV_LVA_F 2074_A1_L109
 • Pārskati par koku izciršanu meža galvenajā un starpcirtē un meža izmantošanu par 1991. gadu (veidlapas Nr.l-ms un 2-ms) - ministrijas kopsavilkums, Jēkabpils - Žīguru virsmežniecības un MPS "Kalsnava", sējums Nr.2 , LV_LVA_F 2074_A1_L110
 • Pārskats par koku izciršanu meža galvenajā un starpcirtē kopā (veidlapa Nr.l-ms) , LV_LVA_F 2074_A1_L111
 • Pārskats par meža izmantošanu 1992.gadā (veidlapa Nr.2-ms) - Aizputes - Jūrmalas virsmežniecības, Gaujas Nacionālais parks un MPS "Kalsnava", sējums Nr. 1 , LV_LVA_F 2074_A1_L112
 • Pārskats par meža izmantošanu 1992.gadā (veidlapa Nr.2-ms) , Kokneses - Žīguru virsmežniecības, sējums Nr.2 , LV_LVA_F 2074_A1_L113
 • Ugunsgrēku uzskaites žurnāls , LV_LVA_F 2074_A1_L114
 • Pārskats par meža ugunsgrēkiem pēc stāvokļa uz 1991. gada 1. novembri (veidlapa Nr.3-ms) , LV_LVA_F 2074_A1_L115
 • Pārskats par meža ugunsgrēkiem pēc stāvokļa uz 1992.gada 1. novembri (veidlapa Nr. 3-ms) , LV_LVA_F 2074_A1_L116
 • Pārskats par meža ugunsgrēkiem pēc stāvokļa uz 1993. gada 1. novembri (veidlapa Nr. 3-ms) , LV_LVA_F 2074_A1_L117
 • Pārskats par meža likumdošanas pārkāpumiem un tām nodarīto materiālo zaudējumu atlīdzību un soda sankcijām par 1991. gadu (ļvjjidlapa Nr.4-ms) , LV_LVA_F 2074_A1_L118
 • Pārskats par meža likumdošanas pārkāpumiem un tām nodarīto materiālo zaudējumu atlīdzību un soda sankcijām par 1992.gadu (veidlapa Nr.4-ms) , LV_LVA_F 2074_A1_L119
 • Pārskats par meža likumdošanas pārkāpumiem un tām nodarīto materiālo zaudējumu atlīdzību un soda sankcijām par 1993.gadu (veidlapa Nr.4-ms). , LV_LVA_F 2074_A1_L120
 • Pārskats par meža aizsardzību par 1990,gadu (veidlapa Nr.l2-lh) , LV_LVA_F 2074_A1_L121
 • Pārskats par meža aizsardzību par 1991. gadu (veidlapa Nr.5-ms) , LV_LVA_F 2074_A1_L122
 • Pārskats par meža aizsardzību par 1992.gadu (veidlapa Nr.5-ms) , LV_LVA_F 2074_A1_L123
 • Pārskats par meža aizsardzību par 1993. gadu (veidlapa Nr.5-ms) , LV_LVA_F 2074_A1_L124
 • Dokumenti (noteikumi un sarakste) par Gaujas Nacionālā parka aizsardzību , LV_LVA_F 2074_A1_L130
 • Sarakste ar virsmežniecībām un Citām juridiskajām personām par medību un zivsaimniecības jautājumiem , LV_LVA_F 2074_A1_L132
 • Sarakste ar virsmežniecībām un Citām juridiskajām personām par medību un zivsaimniecības jautājumiem , LV_LVA_F 2074_A1_L133
 • Sarakste ar virsmežniecībām un Citām juridiskajām personām par medību un zivsaimniecības jautājumiem , LV_LVA_F 2074_A1_L134
 • Meža dzīvnieku uzskaite uz 1991,gadu l.martu un medījamo dzīvnieku medīšanas limiti 1991./1992.gada medību sezonai , LV_LVA_F 2074_A1_L135
 • Meža dzīvnieku uzskaite uz 1. martu un nomedīšanas 1992./1993.gada medību sezonai , LV_LVA_F 2074_A1_L136
 • Atskaite par nomedītiem meža dzvīniekiem 1990./1991.gada medību sezonā , LV_LVA_F 2074_A1_L137
 • Medījamo un nomedīto meža dzīvnieku uzskaite 1991./1992.gada medību sezonā un nomedīšanas limiti , LV_LVA_F 2074_A1_L138
 • Medījamo un nomedīto meža dzīvnieku uzskaite 1992./1993.gada medību sezonā un nomedīšanas limiti , LV_LVA_F 2074_A1_L139
 • Alņu buļļu vai govju 1990/1991. gada medību sezonas licenču saraksti , LV_LVA_F 2074_A1_L140
 • Atskaite par nomedītiem aļņu buļļiem vai govīm 1991/1992.gada medību sezonā un licenču saraksti , LV_LVA_F 2074_A1_L141
 • Aļņu buļļu vai govju 1992/1993. gada medību sezonas licenču saraksti , LV_LVA_F 2074_A1_L142
 • Alņu teļu 1990/1991. gada medību sezonas licenču saraksti , LV_LVA_F 2074_A1_L143
 • Atskaite par nomedītiem aļņu teļiem 1991./1992.gada medību sezonā un licenču saraksti , LV_LVA_F 2074_A1_L144
 • Aļņu teļu 1992./1993.gada medību sezonas licenču saraksti , LV_LVA_F 2074_A1_L145
 • Briežu buļļu 1990./1991.gada medību sezonas licenču saraksti , LV_LVA_F 2074_A1_L146
 • Atskaite par nomedītiem medību briežu buļļiem 1991./1992.gada medību sezonā un licenču saraksti , LV_LVA_F 2074_A1_L147
 • Briežu buļļu 1992./1993.gada medību sezonas licenču saraksti , LV_LVA_F 2074_A1_L148
 • Briežu govju 1990./1991.gada medību sezonas licenču saraksti , LV_LVA_F 2074_A1_L149
 • Atskaite par nomedītām briežu govīm 1991./1992.gada medību sezonā un licenču saraksti , LV_LVA_F 2074_A1_L150
 • Briežu govju 1992./1993.gada medību sezonas licenču saraksti , LV_LVA_F 2074_A1_L151
 • Briežu teļu 1990./1991.gada medību sezonas licenču saraksti , LV_LVA_F 2074_A1_L152
 • Atskaite par nomedītiem briežu teļiem 1991./1992.gada medību sezonā un licenču saraksti , LV_LVA_F 2074_A1_L153
 • Briežu teļu 1992./1993.gada medību sezonas licenču saraksti , LV_LVA_F 2074_A1_L154
 • Stirnu āžu 1990./1991.gada medību sezonas licenču saraksti , LV_LVA_F 2074_A1_L155
 • Atskaite par nomedītiem stirnu āžiem 1991./1992.gada medību sezonā un licenču saraksti , LV_LVA_F 2074_A1_L156
 • Stirnu āžu 1992./1993.gada medību sezonas licenču saraksti , LV_LVA_F 2074_A1_L157
 • Stirnu āžu vai kazu 1990./1991.gada medību sezonas licenču saraksti , LV_LVA_F 2074_A1_L158
 • Atskaite par nomedītiem stirnu āžiem vai kazām 1991./ 1992. gada medību sezonā un licenču saraksti , LV_LVA_F 2074_A1_L159
 • Stirnu āžu vai kazu 1992./1993.gada medību sezonas licenču saraksti , LV_LVA_F 2074_A1_L160
 • Meža cūku 1990./1991.gada medību sezonas licenču saraksti , LV_LVA_F 2074_A1_L161
 • Atskaite par nomedītām meža cūkām 1991./1992.gada medību sezonā un licenču saraksti , LV_LVA_F 2074_A1_L162
 • Meža cūku 1992./1993.gada medību sezonas licenču saraksti , LV_LVA_F 2074_A1_L163
 • Bebru 1992./1993.gada medību sezonas licenču saraksti , LV_LVA_F 2074_A1_L164
 • Atskaite par putnu un nelimitēto meža dzīvnieku nomedīšanu 1991./1992.gada medību sezonā , LV_LVA_F 2074_A1_L165
 • Atskaite par putnu un nelimitēto meža dzīvnieku nomedīšanu 1992./1993.gada medību sezonā , LV_LVA_F 2074_A1_L166
 • Atskaite par nomedītiem putniem 1990.gada medību sezonā , LV_LVA_F 2074_A1_L167
 • Atskaite par nomedītiem putniem 1991. gada medību sezonā un meža putnu uzskaite uz 1991. gada maiju - kopsavilkumi, Aizputes-Kuldīgas virsmežniecības, sējums Nr. 1 , LV_LVA_F 2074_A1_L168
 • Atskaite par nomedītiem putniem 1991. gada medību sezonā un meža putnu uzskaite uz 1991. gada maiju - kopsavilkumi,Liepājas-Žīguru virsmežniecības, Gaujas Nacionālais parks, MPS "Kalsnava" un Kara mežniecībā, sējums Nr. 2 , LV_LVA_F 2074_A1_L169
 • Atskaite par nomedītiem putniem 1992.gada medību sezonā un meža putnu uzskaite uz 1992.gada maiju , LV_LVA_F 2074_A1_L170
 • Medņu riestu uzskaite, nomedītie un uzskaitītie gaiļi 1992.gada un limita aprēķins 1993.gadam , LV_LVA_F 2074_A1_L171
 • Akti par pabeigto celtniecības objektu pieņemšanu ekspluatācijā , LV_LVA_F 2074_A1_L172
 • Akti par pabeigto celtniecības objektu pieņemšanu ekspluatācijā , LV_LVA_F 2074_A1_L173
 • Akti par pabeigto celtniecības objektu pieņemšanu ekspluatācijā , LV_LVA_F 2074_A1_L174
 • Akti par ugunsnovērošanas torņu pieņemšanu ekspluatācijā , LV_LVA_F 2074_A1_L175
 • Akti par ugunsnoverošanas torņu pieņemšanu ekspluatācijā , LV_LVA_F 2074_A1_L176
 • Akti par ugunsnoverošanas torņu pieņemšanu ekspluatācijā , LV_LVA_F 2074_A1_L177
 • Akti par ugunsnoverošanas torņu pieņemšanu ekspluatācijā , LV_LVA_F 2074_A1_L178
 • Pārskata kopsavilkums par valsts īpašumā stāvokli uz 1993. gadu , LV_LVA_F 2074_A1_L179
 • Dokumenti par pabalstiem individuālo dzīvojamo māju celtniecībā (akti, iesniegumi, sarakste u.c.) , LV_LVA_F 2074_A1_L184
 • Sarakste ar juridiskajām personām pamatlīdzekļu privatizācijā , LV_LVA_F 2074_A1_L180
 • Sarakste ar juridiskajām personām pamatlīdzekļu privatizācijā, LV_LVA_F 2074_A1_L181
 • Dokumenti (protokoli, akti, izziņas, sarakste u.c.) par dzīvojamo māju privatizāciju un pārdošanu , LV_LVA_F 2074_A1_L182
 • Dokumenti par pabalstiem individuālo dzīvojamo māju celtniecībā (noteikumi, protokoli, akti u.c.) , LV_LVA_F 2074_A1_L183
 • Dokumenti (noteikumi un sarakste)par aizsardzību, apsaimniekošanu un izmantošanu , LV_LVA_F 2074_A1_L131
 • Dokumenti (sanitāro kailciršu akti, cirsmu novērtēšanas saraksti, iestigotās platības skices u.c.) par meža rekognescējošo un detalizēto uzraudzību, meža kaitēkļu un slimību ligzdu inventarizāciju un diagnostiku), sējums Nr.l , LV_LVA_F 2074_A1_L125
 • Dokumenti (sanitāro kailciršu akti, cirsmu novērtēšanas saraksti, iestigotās platības skices u.c.) par meža rekognescējošo un detalizēto uzraudzību, meža kaitēkļu un slimību ligzdu inventarizāciju un diagnostiku), sējums Nr.2 , LV_LVA_F 2074_A1_L126
 • Dokumenti (sanitāro kailciršu akti, cirsmu novērtēšanas saraksti, iestigotās platības skices u.c.) par meža rekognescējošo un detalizēto uzraudzību, meža, sējums Nr.l 1991., LV_LVA_F 2074_A1_L127
 • Dokumenti (sanitāro kailciršu akti, cirsmu novērtēšanas saraksti, iestigotās platības skices u.c.) par meža rekognescējošo un detalizēto uzraudzību, sējums Nr.2 , LV_LVA_F 2074_A1_L128
 • Dokumenti (sanitāro kailciršu akti, citsmu novērtēšanas saraksti, iestigotās platības skices u.c.) par meža rekognescējošo un detalizēto uzraudzību, meža kaitēkļu un slimību ligzdu inventarizāciju un diagnostiku), sējums Nr.3 , LV_LVA_F 2074_A1_L129
 • Latvijas Republikas Ministru Padomes lēmumi un rīkojumi par meža apsaimniekošanu , LV_LVA_F 2074_A1_L96
 • Latvijas Republikas Ministru Padomes lēmumi un rīkojumi par meža apsaimniekošanu, LV_LVA_F 2074_A1_L97
 • Latvijas Republikas Augstākās Padomes, Ministru Padomes un Ministru Kabineta likumi, lēmumi, noteikumi un rīkojumi u.c. par meža apsaimniekošanu , LV_LVA_F 2074_A1_L98
 • Sarakste ar Latvijas Republikas Ministru Padomi un citām juridiskajām personām par meža apsaimniekošanu un dokumenti pie tās (lēmumu projekti, protokoli, izraksti, slēdzieni u.c.) , LV_LVA_F 2074_A1_L99
 • Sarakste ar Latvijas Republikas Augstāko Padomi, Ministru Padomi un ministrijām par meža apsaimniekošanu un dokumenti pie tās (lēmumu projekti, protokoli, sarakste u.c.) , LV_LVA_F 2074_A1_L100
 • Sarakste ar Latvijas Republikas Saeimu, Ministru Kabinetu un Rīgas pilsētas valdi par meža apsaimniekošanu un dokumenti pie tās (likumi, lēmumi, protokoli u.c.) , LV_LVA_F 2074_A1_L101
 • Paraugu lietu 1993.gads nomenklatūra - mežniecībām , LV_LVA_F 2074_A1_L24
 • Ministrijas pavēles mežsaimniecības jautājumos Nr. 1 - 9 , LV_LVA_F 2074_A1_L7
 • Ministrijas pavēles mežsaimniecībasjautājumos , Nr. 1 - 55, sējums Nr.l , LV_LVA_F 2074_A1_L8
 • Ministrijas pavēles mežsaimniecībasjautājumos , Nr. 56 - 102, sējums Nr.2 , LV_LVA_F 2074_A1_L9
 • Ministrijas pavēles mežsaimniecībasjautājumos , Nr. 1 - 50, sējums Nr.l , LV_LVA_F 2074_A1_L10
 • Ministrijas pavēles mežsaimniecībasjautājumos , Nr. 51 - 117, sējums Nr.2 , LV_LVA_F 2074_A1_L11
 • Ministrijas pavēles mežsaimniecībasjautājumos , Nr. 1-43, sējums Nr.l , LV_LVA_F 2074_A1_L12
 • Ministrijas pavēles mežsaimniecībasjautājumos , Nr. 44 - 84, sējums Nr.2 , LV_LVA_F 2074_A1_L13
 • Dokumenti (protokols Nr.l un darba kārtība) par sanāksmju organizēšanu un norisi , LV_LVA_F 2074_A1_L14
 • Dokumenti (protokoli, referāti, delegātu saraksti u.c.) par sanāksmju organizēšanu un norisi Nr . 1 - 1 3 , LV_LVA_F 2074_A1_L15
 • Dokumenti (protokoli, referāti, delegātu saraksti u.c.) par sanāksmju organizēšanu un norisi, Nr. 1-6 , LV_LVA_F 2074_A1_L16


 • Pēdējās izmaiņas: 6.06.2022.
  Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
  Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv