. .
  Par mums
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 
Meklēšana datubāzē >> Detalizējums >> Izvērsums

Fonds:
Latvijas Republikas Valsts reformu ministrija. LV_LVA_F 1988

Fondraži:
 • Latvijas Republikas Valsts reformu ministrija, LV_LVA_1988
 • Sērijas:
 • Valsts sekretāra sekretariāts, LV_LVA_F 1988_S1
 • Valdības reformu departaments, LV_LVA_F 1988_S2
 • Juridiskā nodaļa, LV_LVA_F 1988_S3
 • Sabiedrisko attiecību nodaļa, LV_LVA_F 1988_S4
 • Uzskaites saraksti:
 • Ministra sekretariāts,valsts sekretāra sekretariāts,valdības reformu departaments,pašvaldību nod.,juridiskā nod.,sabiedrisko attiecību nod., LV_LVA_F1988_US1,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Personālsastāvs, LV_LVA_F1988_US2p,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Preču pavadzīmes,reklāmas dokumenti, LV_LVA_F1988_USīsl.gl.
 • Lietas:
 • Ministra sekretariāts Ministrijas pagaidnolikums , Pašvaldību reformu departamenta nolikums , "Darbinieku darba pienākumi" , LV_LVA_F 1988_A1_L1
 • Eiropas Savienības PHARE programmas vadības vienības ziņojumi, atskaites par Valsts pārvaldes reformas projektu Latvijā (latviešu un angļu valodā) , LV_LVA_F 1988_A1_L2
 • Eiropas Savienības PHARE programmas vadības vienības ziņojumi, atskaites par Valsts pārvaldes reformas projektu Latvijā (latviešu un angļu valodā), LV_LVA_F 1988_A1_L3
 • Eiropas Savienības PHARE programmas vadības vienības ziņojumi, atskaites par Valsts pārvaldes reformas projektu Latvijā (latviešu un angļu valodā), LV_LVA_F 1988_A1_L4
 • Eiropas Savienības PHARE programmas vadības vienības ziņojumi, atskaites par Valsts pārvaldes reformas projektu Latvijā (latviešu un angļu valodā) , LV_LVA_F 1988_A1_L5
 • Eiropas Savienības PHARE programmas vadības vienības ziņojumi, atskaites par Valsts pārvaldes reformas projektu Latvijā (latviešu un angļu valodā), LV_LVA_F 1988_A1_L6
 • Eiropas Savienības PHARE programmas vadības vienības ziņojumi, atskaites par Valsts pārvaldes reformas projektu Latvijā (latviešu un angļu valodā), LV_LVA_F 1988_A1_L7
 • Eiropas Savienības PHARE programmas vadības vienības noslēguma atskaite par Valsts pārvaldes reformas projektu Latvijā (latviešu un angļu valodā) , LV_LVA_F 1988_A1_L8
 • Eiropas Savienības PHARE programmas ietvaros Rīgā 1995. g. 3. februāra atskaites semināra "Valsts pārvaldes reformas programmas - šodien un nākotnē" dokumenti (programma, darbinieku saraksti u.c.) (latviešu un angļu valoda) , LV_LVA_F 1988_A1_L9
 • Dokumenti (ziņas, sarakste u.c.) par Valsts pārvaldes reformas projekta Latvijā Eiropas Savienības PHARE programmas ietvaros (latviešu un angļu valodā) , LV_LVA_F 1988_A1_L10
 • Dokumenti (ziņas, sarakste u.c.) par Valsts pārvaldes reformas projekta Latvijā Eiropas Savienības PHARE programmas ietvaros (latviešu un angļu valodā), LV_LVA_F 1988_A1_L13
 • ASV Starptautiskās attīstības aģentūras tehniskās palīdzības projekts un ministrijas atzinums par to. , LV_LVA_F 1988_A1_L14
 • Ministres tikšanos ar starptautisko, ārvalstu un Latvijas organizāciju pārstāvjiem protokoli ar pielikumiem , LV_LVA_F 1988_A1_L15
 • Dokumenti (sarakste, programma u.c.) par ministres vizīti uz Dānijas pašvaldībām no 1995. g. 26. februāra līdz I.ma tam , LV_LVA_F 1988_A1_L16
 • Ministres vizīšu grafiks Latvijas valsts iekšzemē , LV_LVA_F 1988_A1_L17
 • Rīgā 1994. g. 25. -26. novembri ministrijas rīkotā starp tauti kā simpozija "Valsts pārvalde reformas Eiropā un Baltijā-panākumi un problēmas" dokument (programmas, dalībnieku sarak ti, sarakste u.c.) (latviešu un angļu valodā) , LV_LVA_F 1988_A1_L18
 • Dokumenti (ministres runa, informācija u.c.) par Eiropas ministru konferenci pašvaldībi jautājumos Varšavā 1994. g. 17. -18. oktobri (latviešu un angļu valodā) , LV_LVA_F 1988_A1_L19
 • Rīgā 1995- g. 27. -28. janvāri ministrijas rīkotā starptautiskā simpozija "Valsts pārvaldes reforma tirgus ekonomikas apstākļos" dokumenti (darba grupas sanāksmju protokoli, dalībnieku saraksti u.c.) (latviešu un angļu valodā) I.sēj. , LV_LVA_F 1988_A1_L20
 • Rīgā 1995- g. 27. -28. janvāri ministrijas rīkotā starptautiskā simpozija "Valsts pārvaldes reforma tirgus ekonomikas apstākļos" dokumenti (darba grupas sanāksmju protokoli, dalībnieku saraksti u.c.) (latviešu un angļu valodā) (ziņas par dalībniekiem, sarakste u.c.) 2. sēj. , LV_LVA_F 1988_A1_L21
 • Rīgā 1995- g. 27. -28. janvāri ministrijas rīkotā starptautiskā simpozija "Valsts pārvaldes reforma tirgus ekonomikas apstākļos" dokumenti (darba grupas sanāksmju protokoli, dalībnieku saraksti u.c.) (latviešu un angļu valodā) 3.sēj. , LV_LVA_F 1988_A1_L22
 • Rīgā 1995- g. 27. -28. janvāri ministrijas rīkotā starptautiskā simpozija "Valsts pārvaldes reforma tirgus ekonomikas apstākļos" dokumenti (darba grupas sanāksmju protokoli, dalībnieku saraksti u.c.) (latviešu un angļu valodā) (programmas, dalībnieku runas u.c.) 4. sēj. , LV_LVA_F 1988_A1_L23
 • Dokumenti (programmas, sarak" ste u.c.) par konferenci par līdztiesības jautājumiem Strasbūrā 1995- g. 9. -II. februārī ; Cilvēktiesību konferenci Manilā, Filipinās 1995 I8.-2I. aprīlī; konferenci par valsts pārvaldes attīstību pārmaiņu apstākļos Hāgā, Nīderlandē 1995. g. 26. -28. aprīlī (latviešu un angļu valodā) , LV_LVA_F 1988_A1_L24
 • Dokumenti (programmas , sarakste u.c.) par semināru par institucionālo attīstību Rīgā 1994. g. I. -2. jūnijā; konferenci par sieviešu lomu politikā un demokrātiskā sabiedrībā Elgā 1995- g- 13. -15 -jūnijā; Ziemeļvalstu-Latvijas politiskā semināra Jūrmalā 1995- g. 20. -21. jūnijā , LV_LVA_F 1988_A1_L25
 • Interešu konflikta likumprojekta izstrādāšanas dokumenti (likumprojekta teksti, atsauksme S| informācija u.c.) , LV_LVA_F 1988_A1_L26
 • Bar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanu un Deklarāciju likumprojekta izstrādāšanas dokumenti (likumproje tu teksti, atzinumi u.c.) , LV_LVA_F 1988_A1_L27
 • .Korupcijas novēršanas likumprojekta izstrādāšanas dokumenti (likumprojekta teksti, atsauksmes, informācija u.c.) , LV_LVA_F 1988_A1_L28
 • Atskaite Ministru prezidentam "100 dienu runas" sagatavošanai , LV_LVA_F 1988_A1_L29
 • Ministres priekšlikumi par pedagoģisko darbinieku darba sanaksu , LV_LVA_F 1988_A1_L30
 • Dokumenti (rīcības plāna koncepcijas projekti, zinas, izziņas u.c.) par valsts civildienesta ieviešanu Iekšlietu ministrijā , LV_LVA_F 1988_A1_L31
 • Ministriju, iestāžu ziņojumi par ierēdņu amatu vakantajām vietām valsts ci vilies tādās , LV_LVA_F 1988_A1_L32
 • Valsts reformu ministres un Valsts civildienesta pārvaldes priekšnieka līgums par abu pušu darbību 1995.g. , LV_LVA_F 1988_A1_L33
 • Valsts reformu ministres un Valsts administrācijas skolas direktores līgums par abu pušu darbību 1995.g., LV_LVA_F 1988_A1_L34
 • Plāni, štatu saraksti u.c. dokumenti Valsts civildienesta pārvaldes darbības jautājumos , LV_LVA_F 1988_A1_L35
 • Ministrijas darbinieku dienesta ziņojumi , LV_LVA_F 1988_A1_L36
 • Ministrijas darbinieku dienesta ziņojumi, LV_LVA_F 1988_A1_L37
 • LR Saeimas deputātu, iedzīvotāju iesniegumi, priekšlikumi , LV_LVA_F 1988_A1_L38
 • Sarakste ar Nevalstisko organizāciju darba grupu (angļu valodā) , LV_LVA_F 1988_A1_L40
 • Sarakste ar Brīvo Arodbiedrību savienību, Mākslinieka Savienību u.c. iestādēm, organizācijām par algu u.c. finansēšanas jautājumiem , LV_LVA_F 1988_A1_L41
 • Sarakste ar ārvalstu organizācijām par ministres ārvalstu braucieniem , LV_LVA_F 1988_A1_L42
 • Sarakste ar Latvijas un ārval stu iestādēm par ministres autobiogrāfijas jautājumiem , LV_LVA_F 1988_A1_L43
 • Sarakste ar Ministru Kabinetu un citām iestādēm par ēku Eaiņa bulvārī 4- un remonta iz maksas aprēķini , LV_LVA_F 1988_A1_L44
 • Sagatavošanas dokumenti (programmas, priekšlikumi u.c.) par ministrijas likvidāciju , LV_LVA_F 1988_A1_L45
 • Valsts sekretāra sekretariāts Ministra rīkojumi vispārējos jautājumos , LV_LVA_F 1988_A1_L46
 • Valsts sekretāru sanāksmju protokoli (kopijas) , LV_LVA_F 1988_A1_L47
 • Valsts sekretāru sanāksmju protokoli (kopijas), LV_LVA_F 1988_A1_L48
 • Valsts sekretāru sanāksmju protokoli (kopijas), LV_LVA_F 1988_A1_L49
 • Valsts sekretāru sanāksmju protokoli (kopijas) , LV_LVA_F 1988_A1_L50
 • Likumprojekta "Par Talsts ciValdienestu" izstrādāšanas dokumenti (likumprojekta teksti, atzinums, priekšlikumi u.c. ) , LV_LVA_F 1988_A1_L52
 • Likumprojekta "Par Talsts ciValdienestu" izstrādāšanas dokumenti (likumprojekta teksti, atzinums, priekšlikumi u.c. ), LV_LVA_F 1988_A1_L53
 • Likumprojekta "Par Talsts ciValdienestu" izstrādāšanas dokumenti (likumprojekta teksti, atzinums, priekšlikumi u.c. ) Valsts civildienesta nolikums Rīgā, 1935 .g. 30. ap rīlī, 114. -154 lp. , LV_LVA_F 1988_A1_L54
 • Dokumenti (noteikumu projekti, amatu saraksti u.c.) par valsts civildienesta ierēdņu kandidātu atestācijas sagata vošanu un gaitu Doc. K.Kiršteins "Ierēdņu jautājums mūsu valsti", Rīgā, 1931-g-i 156. -167. lp , LV_LVA_F 1988_A1_L55
 • Dokumenti (noteikumu projekti, amatu saraksti u.c.) par valsts civildienes tā ierēdņu kandidātu atestācijas sagatavošanu un gaitu , LV_LVA_F 1988_A1_L56
 • Dokumenti (noteikumu projekti amatu saraksti u.c.) par vāls civildienesta ierēdņu kandidātu atestācijas sagatavošanu un gaitu , LV_LVA_F 1988_A1_L57
 • Ministrijas un valsts civildienesta pārvaldes instrukcijas, informācijas valsts ci vi; dienesta ierēdņu kandidātu atestācijas jautājumos , LV_LVA_F 1988_A1_L58
 • Dokumenti (noteikumu projekti, aprēķinu tabulas u.c.) par valsts civildienesta ierēdņu kandidātu amatiem un atal gojumu , LV_LVA_F 1988_A1_L59
 • Dokumenti (noteikumu projekti, aprēķinu tabulas u.c.) par valsts civildienesta ierēdņu kandidātu amatiem un atal gojumu, LV_LVA_F 1988_A1_L60
 • Dokumenti (noteikumu projekti, aprēķinu tabulas u.c.) par valsts civildienesta ierēdņu kandidātu amatiem un atal gojumu, LV_LVA_F 1988_A1_L62
 • Dokumenti (noteikumu projekti, aprēķinu tabulas u.c.) par valsts civildienesta ierēdņu kandidātu amatiem un atal gojumu, LV_LVA_F 1988_A1_L63
 • Likumu, lēmumu u.c. rīkojumu dokumentu projekti un ministrijas atzinumi par tiem , LV_LVA_F 1988_A1_L64
 • Ministriju, iestāžu nolikumu projekti un ministrijas atzinumi par tiem , LV_LVA_F 1988_A1_L65
 • Dokumenti (pretendentu saraksts, dalībnieku personas dokumenti, intervijas ar pretendentiem u.c.) par konkursu uz Pašvaldību reformu depar- tamenta un Valdības reformu departamenta direktoru vietām , LV_LVA_F 1988_A1_L66
 • Dokumenti (konkursa komisijas sēdes protokols, pretendentu saraksts, dalībnieku personas dokumenti u.c.) par konkursu uz Valsts Administrācijas skolas direktora vietu , LV_LVA_F 1988_A1_L67
 • Dokumenti (konkursa noteikumi, pretendentu saraksts" dalībnieku personas dokumenti u.c.) par konkursu uz Civildienesta pārvaldes direktora vietu , LV_LVA_F 1988_A1_L68
 • Dokumenti (budžeta projekti, priekšlikumi u.c.) par piedalīšanos 1994- . g. valsts budžeta projekta sastādīšanā , LV_LVA_F 1988_A1_L69
 • Dokumenti (budžeta projekti, priekšlikumi u.c.) par piedalīšanos 1994- . g. valsts budžeta projekta sastādīšanā , LV_LVA_F 1988_A1_L71
 • Dokumenti (budžeta projekti, priekšlikumi u.c.) par piedalīšanos 1994. g . valsts budžeta projekta sastādīšanā , LV_LVA_F 1988_A1_L72
 • Ministrijas 1993. g. budžets , LV_LVA_F 1988_A1_L73
 • Ministrijas un ministrijai pakļauto iestāžu I994. g. budžets , LV_LVA_F 1988_A1_L74
 • Darbības programma un atskaites, dienesta ziņojumi par ministrijas darbību , LV_LVA_F 1988_A1_L75
 • Štatu saraksti 1993. - 1995. g. , LV_LVA_F 1988_A1_L77
 • Gada bilance par 1993. g. , LV_LVA_F 1988_A1_L78
 • Gada bilance par I994. g. , LV_LVA_F 1988_A1_L79
 • Statistiskie pārskati par darbinieku skaitu un darbinieku samaksu I994-.-I995.g. , LV_LVA_F 1988_A1_L80
 • Galvenā grāmata , LV_LVA_F 1988_A1_L81
 • Galvenā grāmata, LV_LVA_F 1988_A1_L82
 • Galvenā grāmata, LV_LVA_F 1988_A1_L83
 • Sarakste (nosūtītie dokumenti) ar ministrijām, iestādēm u.c. par ministrijas kompetencē esošiem jautājumiem , LV_LVA_F 1988_A1_L84
 • Sarakste (nosūtītie dokumenti) ar ministrijām, iestādēm u.c. par ministrijas kompetencē esošiem jautājumiem, LV_LVA_F 1988_A1_L85
 • Sarakste (nosūtītie dokumenti) ar ministrijām, iestādēm u.c. par ministrijas kompetencē esošiem jautājumiem, LV_LVA_F 1988_A1_L86
 • Sarakste (nosūtītie dokumenti) ar ministrijām, iestādēm u.c. par ministrijas kompetencē esošiem jautājumiem, LV_LVA_F 1988_A1_L87
 • Sarakste (nosūtītie dokumenti) ar ministrijām, iestādēm u.c. par ministrijas kompetencē esošiem jautājumiem, LV_LVA_F 1988_A1_L88
 • Sarakste (nosūtītie dokumenti) ar ministrijām, iestādēm u.c. par ministrijas kompetencē esošiem jautājumiem, LV_LVA_F 1988_A1_L89
 • Sarakste (nosūtītie dokumenti) ar ministrijām, iestādēm u.c. par ministrijas kompetencē esošiem jautājumiem, LV_LVA_F 1988_A1_L90
 • Sarakste (nosūtītie dokumenti) ar ministrijām, iestādēm u.c. par ministrijas kompetencē esošiem jautājumiem, LV_LVA_F 1988_A1_L91
 • Sarakste (nosūtītie dokumenti) ar ministrijām, iestādēm u.c. par ministrijas kompetencē esošiem jautājumiem, LV_LVA_F 1988_A1_L92
 • Sarakste (nosūtītie dokumenti) ar ministrijām, iestādēm u.c. par ministrijas kompetencē esošiem jautājumiem, LV_LVA_F 1988_A1_L93
 • Sarakste (nosūtītie dokumenti) ar ministrijām, iestādēm u.c. par ministrijas kompetencē esošiem jautājumiem, LV_LVA_F 1988_A1_L94
 • Sarakste (nosūtītie dokumenti) ar ministrijām, iestādēm u.c. par ministrijas kompetencē esošiem jautājumiem , LV_LVA_F 1988_A1_L95
 • Sarakste (nosūtītie dokumenti) ar ministrijām, iestādēm u.c. par ministrijas kompetencē esošiem jautājumiem, LV_LVA_F 1988_A1_L96
 • Sarakste (nosūtītie dokumenti) ar ministrijām, iestādēm u.c. par ministrijas kompetencē esošiem jautājumiem, LV_LVA_F 1988_A1_L97
 • Sarakste (nosūtītie dokumenti) ar ministrijām, iestādēm u.c. par ministrijas kompetencē esošiem jautājumiem, LV_LVA_F 1988_A1_L98
 • Sarakste (nosūtītie dokumenti) ar ministrijām, iestādēm u.c. par ministrijas kompetencē esošiem jautājumiem, LV_LVA_F 1988_A1_L99
 • Sarakste (nosūtītie dokumenti) ar ministrijām, iestādēm u.c. par ministrijas kompetencē esošiem jautājumiem, LV_LVA_F 1988_A1_L100
 • Sarakste (nosūtītie dokumenti) ar ministrijām, iestādēm u.c. par ministrijas kompetencē esošiem jautājumiem, LV_LVA_F 1988_A1_L101
 • Sarakste (nosūtītie dokumenti) ar ministrijām, iestādēm u.c. par ministrijas kompetencē esošiem jautājumiem, LV_LVA_F 1988_A1_L102
 • Sarakste (nosūtītie dokumenti) ar ministrijām, iestādēm u.c. par ministrijas kompetencē esošiem jautājumiem, LV_LVA_F 1988_A1_L103
 • Sarakste (nosūtītie dokumenti ar ministrijām, iestādēm u.c. par ministrijas kompetencē esošiem jautājumiem , LV_LVA_F 1988_A1_L105
 • Sarakste (nosūtītie dokumenti) ar ministrijām, iestādēm u.c. par ministrijas kompetencē esošiem jautājumiem, LV_LVA_F 1988_A1_L107
 • Sarakste (nosūtītie dokumenti) ar ministrijām, iestādēm u.c. par ministrijas kompetencē esošiem jautājumiem, LV_LVA_F 1988_A1_L109
 • Sarakste (nosūtītie dokumenti) ar ministrijām, iestādēm u.c. par ministrijas kompetencē esošiem jautājumiem, LV_LVA_F 1988_A1_L110
 • Sarakste (nosūtītie dokumenti) ar ministrijām, iestādēm u.c. par ministrijas kompetencē esošiem jautājumiem, LV_LVA_F 1988_A1_L111
 • Sarakste (nosūtītie dokumenti) ar ministrijām, iestādēm u.c. par ministrijas kompetencē esošiem jautājumiem, LV_LVA_F 1988_A1_L112
 • Sarakste (nosūtītie dokumenti) ar ministrijām, iestādēm u.c. par ministrijas kompetencē esošiem jautājumiem, LV_LVA_F 1988_A1_L113
 • Sarakste (nosūtītie dokumenti) ar ministrijām, iestādēm u.c. par ministrijas kompetencē esošiem jautājumiem , LV_LVA_F 1988_A1_L114
 • Sarakste (nosūtītie dokumenti) ar ministrijām, iestādēm u.c. par ministrijas kompetencē esošiem jautājumiem, LV_LVA_F 1988_A1_L115
 • Sarakste (nosūtītie dokumenti) ar ministrijām, iestādēm u.c. par ministrijas kompetencē esošiem jautājumiem, LV_LVA_F 1988_A1_L116
 • Sarakste (nosūtītie dokumenti) ar ministrijām, iestādēm u.c. par ministrijas kompetencē esošiem jautājumiem, LV_LVA_F 1988_A1_L118
 • Sarakste (nosūtītie dokumenti) ar ministrijām, iestādēm u.c. par ministrijas kompetencē esošiem jautājumiem, LV_LVA_F 1988_A1_L119
 • Saņemto dokumentu reģistrācijas žurnāls , LV_LVA_F 1988_A1_L120
 • Saņemto dokumentu reģistrācijas žurnāls , LV_LVA_F 1988_A1_L122
 • Saņemto dokumentu reģistrācijas žurnāls , LV_LVA_F 1988_A1_L123
 • Saņemto dokumentu reģistrācijas žurnāls , LV_LVA_F 1988_A1_L124
 • Saņemto dokumentu saraksts , LV_LVA_F 1988_A1_L125
 • Nosūtīto dokumentu reģistrācijas žurnāls , LV_LVA_F 1988_A1_L126
 • Nosūtīto dokumentu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1988_A1_L127
 • Nosūtīto dokumentu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1988_A1_L129
 • Lietu nomenklatūra (saraksts ) , LV_LVA_F 1988_A1_L130
 • Valsts pārvaldes reformas koncepcijas izstrādāšanas dokumenti (plāni, koncepcijas projekti u.c. ) , LV_LVA_F 1988_A1_L132
 • Valsts pārvaldes reformu koncepcijas izstrādāšanai izmantotie informatīvie dokumenti , LV_LVA_F 1988_A1_L133
 • Valsts nacionālās programmas koncepciju izstrādāšanas documenti (programmas projekti, atzinumi u.c. ) , LV_LVA_F 1988_A1_L134
 • Rūpniecības attīstības koncepcijas projekts u.c. dokumenti par šo jautājumu , LV_LVA_F 1988_A1_L135
 • Likumprojekta "Valsts pasūtījums" izstrādāšanas dokumenti (likumprojekta teksti, prieks likumi u.c. ) , LV_LVA_F 1988_A1_L136
 • Sarakste ar ārvalstu organizācijām, informācijas u.c. dokumenti, saistīti ar likumŗ jekta "Valsts pasūtījums" izstrādāšanu (latviešu un angļu1 valodā) , LV_LVA_F 1988_A1_L137
 • Sarakste ar ārvalstu organizācijām, informācijas u.c. dokumenti, saistīti ar likumprojekta "Valsts pasūtījums" izstrādāšanu (angļu valodā) , LV_LVA_F 1988_A1_L138
 • Interešu konfliktu likumprojekta izstrādāšanas dokumenti (likumprojekta teksti, informācijas u.c. ) , LV_LVA_F 1988_A1_L139
 • Latvijas Republikas profesiju klasifikatora projekta aktualizēšanas dokumenti (klasifikatora projekts, ieteikumi u.c. ) , LV_LVA_F 1988_A1_L140
 • Koncepcijas projekti par darba samaksas sistēmu no budžeta finansējamās iestādēs , LV_LVA_F 1988_A1_L141
 • Dokumenti (likumu, lēmumu prc jekti, ieteikumi u.c.) par Nacionālo bruņoto spēku, Aizsardzības spēku, Iekšlietu ministrijas bruņoto formējumu, Drošības dienesta karavīru un Zemessargu vienotas jaunas darba samaksas sistēmas izstrādāšanu , LV_LVA_F 1988_A1_L142
 • Dokumenti (likumu, lēmumu prc jekti, ieteikumi u.c.) par Nacionālo bruņoto spēku, Aizsardzības spēku, Iekšlietu ministrijas bruņoto formējumu, Drošības dienesta karavīru un Zemessargu vienotas jaunas darba samaksas sistēmas izstrādāšanu, LV_LVA_F 1988_A1_L143
 • Dokumenti (likumu, lēmumu prc jekti, ieteikumi u.c.) par Nacionālo bruņoto spēku, Aizsardzības spēku, Iekšlietu ministrijas bruņoto formējumu, Drošības dienesta karavīru un Zemessargu vienotas jaunas darba samaksas sistēmas izstrādāšanu, LV_LVA_F 1988_A1_L144
 • Dokumenti (likumu, lēmumu prc jekti, ieteikumi u.c.) par Nacionālo bruņoto spēku, Aizsardzības spēku, Iekšlietu ministrijas bruņoto formējumu, Drošības dienesta karavīru un Zemessargu vienotas jaunas darba samaksas sistēmas izstrādāšanu, LV_LVA_F 1988_A1_L145
 • Dokumenti (zinas, izziņas u.c par valsts pārvaldes reformu jautājumiem Aizsardzības ministrijas sistēmā , LV_LVA_F 1988_A1_L146
 • Dokumenti (ziņas, izziņas u.c) par valsts parvaldes reformu jautājumiem Ārlietu ministrijas sistēmā , LV_LVA_F 1988_A1_L147
 • Dokumenti (ziņas, izziņas u.c.) par valsts parvaldes reformu jautājumiem Ekonomikas ministr: jās sistēmā , LV_LVA_F 1988_A1_L148
 • Dokumenti (ziņas, izziņas u.c par valsts parvaldes reformu jautājumiem kas saistīti ar Finansu ministriju , LV_LVA_F 1988_A1_L149
 • Dokumenti (ziņas, izziņas u.c par valsts parvaldes reformu jautājumiem Iekšlietu ministrijas sistēmā , LV_LVA_F 1988_A1_L150
 • Dokumenti (ziņas, izziņas u.c par valsts parvaldes reformu jautājumiem Izglītības, kultūras un zinātnes ministrijas sistēmā , LV_LVA_F 1988_A1_L151
 • Dokumenti (ziņas, izziņas u.c par valsts parvaldes reformu jautājumiem Labklājības ministrijas sistēmā , LV_LVA_F 1988_A1_L152
 • Dokumenti (ziņas, izziņas u.c par valsts parvaldes reformu jautājumiem Labklājības ministrijas sistēmā, LV_LVA_F 1988_A1_L153
 • Dokumenti (ziņas, izziņas u.c par valsts parvaldes reformu jautājumiem Tieslietu ministrijas sistēmā , LV_LVA_F 1988_A1_L155
 • Dokumenti (ziņas, izziņas u.c par valsts parvaldes reformu jautājumiem Vides un reģionālai attīstības ministrijas sistēaā , LV_LVA_F 1988_A1_L156
 • Dokumenti (ziņas, izziņas u.c par valsts parvaldes reformu jautājumiem Zemkopības ministrijas, Meža ministrijas un Zemes dienesta sistēmā , LV_LVA_F 1988_A1_L157
 • Īpašu uzdevumu ministra aparāta nolikuma un struktūras projekti , LV_LVA_F 1988_A1_L158
 • Ārvalstu un Republikas ministriju, iestāžu dokumenti (zinas, uzziņas u.c.) par departamenta kompetencē esošiem jautājumiem , LV_LVA_F 1988_A1_L159
 • Dokumenti (sarakste, informācija u.c.) par "Valsts pārvaldes reformas" projektu Latvijā ANO Attīstības programmas ietvaros (latviešu un angļu valodā) , LV_LVA_F 1988_A1_L160
 • Dokumenti (sarakste, informācija u.c.) par "Valsts pārvaldes reformas" projektu Latvijā ANO Attīstības programmas ietvaros (latviešu un angļu valodā), LV_LVA_F 1988_A1_L161
 • Dokumenti (sarakste, informācija u.c.) par "Valsts pārvaldes reformas" projektu Latvijā ANO Attīstības programmas ietvaros (latviešu un angļu valodā), LV_LVA_F 1988_A1_L162
 • Dokumenti (sarakste, informācija u.c.) par "Valsts pārvaldes reformas" projektu Latvijā ANO Attīstības programmas ietvaros (latviešu un angļu valodā), LV_LVA_F 1988_A1_L164
 • Dokumenti (sarakste, informācija u.c.) par "Valsts pārvaldes reformas" projektu Latvijā ANO Attīstības programmas ietvaros (latviešu un angļu valodā), LV_LVA_F 1988_A1_L165
 • Dokumenti (ziņas, sarakste u.c.) par palīdzību Latvijai valsts pārvaldes reformā programmas SIGMA ietvaros (latviešu un angļu valodā) , LV_LVA_F 1988_A1_L166
 • Dokumenti (ziņas, sarakste u.c.) par palīdzību Latvijai valsts pārvaldes reformā programmas SIGMA ietvaros (latviešu un angļu valodā), LV_LVA_F 1988_A1_L167
 • Dokumenti (ziņas, sarakste u.c.) par palīdzību Latvijai valsts pārvaldes reformā programmas SIGMA ietvaros (latviešu un angļu valodā), LV_LVA_F 1988_A1_L168
 • Dokumenti (ziņas, sarakste u.c.) par palīdzību Latvijai valsts pārvaldes reformā programmas SIGMA ietvaros (latviešu un angļu valodā), LV_LVA_F 1988_A1_L169
 • Dokumenti (ziņas, sarakste u.c.) par palīdzību Latvijai valsts pārvaldes reformā programmas SIGMA ietvaros (latviešu un angļu valodā), LV_LVA_F 1988_A1_L170
 • Dokumenti (sarakste, zinas u.c.) par Pasaules Bankas finansēto projektu "Ekonomisko institūciju attīstība" (angļu valodā) , LV_LVA_F 1988_A1_L171
 • Dokumenti (ziņas, sarakste u.c.) par palīdzību Latvijai valsts pārvaldes reformā programmas SIGMA ietvaros (latviešu un angļu valodā), LV_LVA_F 1988_A1_L172
 • Lekciju kurss "Kvalitātes menedžmenta projekts" (latviešu un angļu valodā) , LV_LVA_F 1988_A1_L174
 • Nacionālās indikatīvās prograrammu I995.-l997.g. projekti un dokumenti (sarakste, informācija u.c.) par programmu sastādīšanu (latviešu un angļu valodā) , LV_LVA_F 1988_A1_L175
 • Dokumenti (programma , sarakste u.c.) par Ētikas konference . Vašingtonā 1994. g. 20. -23. novembrī (latviešu un angļu valodā) , LV_LVA_F 1988_A1_L176
 • Dokumenti (dienas kārtība, tēzes u.c.) par semināra "Par nacionālo programmu" Jūrmalā 1994. g. 5. -6. aprīlī , LV_LVA_F 1988_A1_L177
 • Departamenta darbinieku sapulču protokoli , LV_LVA_F 1988_A1_L178
 • Dienesta ziņojumi par valsts pārvaldes reformu jautājumiem , LV_LVA_F 1988_A1_L179
 • Ministrijas biļeteni "Nedēļas apskati" , LV_LVA_F 1988_A1_L180
 • Ministrijas biļeteni "Nedēļas apskati", LV_LVA_F 1988_A1_L181
 • Pašvaldību reformu departaments Pašvaldību problēmu nodaļa Finansu jautājumu darba grupas sēžu protokoli , LV_LVA_F 1988_A1_L183
 • Pašvaldību reformu Padomes protokoli (kopijas) un dokumenti (zināsi izziņas u.c.) pašvaldību reformu jautājumos , LV_LVA_F 1988_A1_L184
 • Pašvaldību reformu Padomes protokoli (kopijas) un dokumenti (zināsi izziņas u.c.) pašvaldību reformu jautājumos, LV_LVA_F 1988_A1_L185
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm, iedzīvotājiem par nodaļas kompetencē esošiem jautājumiem , LV_LVA_F 1988_A1_L186
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm, iedzīvotājiem par nodaļas kompetencē esošiem jautājumiem, LV_LVA_F 1988_A1_L187
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm par tiesību aktu projektiem , LV_LVA_F 1988_A1_L188
 • Sarakste ar pašvaldībām finansu jautājumos , LV_LVA_F 1988_A1_L189
 • Pašvaldību reformu departaments Pašvaldību koordinācijas nodaļa Ministrijas organizēto Ministru kabineta un pašvaldību .pārstāvju sanāksmes protokoli , LV_LVA_F 1988_A1_L190
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm pašvaldību jautājumos , LV_LVA_F 1988_A1_L192
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm pašvaldību jautājumos, LV_LVA_F 1988_A1_L193
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm pašvaldību jautājumos, LV_LVA_F 1988_A1_L194
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm pašvaldību jautājumos, LV_LVA_F 1988_A1_L195
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm pašvaldību jautājumos, LV_LVA_F 1988_A1_L196
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm pašvaldību jautājumos, LV_LVA_F 1988_A1_L197
 • Valdības aparāta Municipālās daļas saņemtie dokumenti (zinas, izziņas u.c.) no pašvaldībām un ministrijām īpašuma konversijas jautājumos , LV_LVA_F 1988_A1_L200
 • Valdības aparāta Municipālās daļas saņemtie dokumenti (zinas, izziņas u.c.) no pašvaldībām un ministrijām īpašuma konversijas jautājumos, LV_LVA_F 1988_A1_L201
 • Valdības aparāta Municipālās daļas saņemtie dokumenti (zinas, izziņas u.c.) no pašvaldībām un ministrijām īpašuma konversijas jautājumos, LV_LVA_F 1988_A1_L202
 • Valdības aparāta Municipālās daļas saņemtie dokumenti (zinas, izziņas u.c.) no pašvaldībām un ministrijām īpašuma konversijas jautājumos, LV_LVA_F 1988_A1_L203
 • Valdības aparāta Municipālās daļas saņemtie dokumenti (zinas, izziņas u.c.) no pašvaldībām un ministrijām īpašuma konversijas jautājumos, LV_LVA_F 1988_A1_L204
 • Valdības aparāta Municipālās daļas saņemtie dokumenti (zinas, izziņas u.c.) no pašvaldībām un ministrijām īpašuma konversijas jautājumos, LV_LVA_F 1988_A1_L205
 • Valdības aparāta Municipālās daļas saņemtie dokumenti (zinas, izziņas u.c.) no pašvaldībām un ministrijām īpašuma konversijas jautājumos, LV_LVA_F 1988_A1_L206
 • Valdības aparāta Municipālās daļas saņemtie dokumenti (zinas, izziņas u.c.) no pašvaldībām un ministrijām īpašuma konversijas jautājumos, LV_LVA_F 1988_A1_L208
 • Ministrijas saņemtie dokumenti gaiņās, izziņas u.c.) no pašvaldībām un ministrijām par īpašuma konversijas jautājumiem , LV_LVA_F 1988_A1_L209
 • Ministrijas saņemtie dokumenti (ziņas, izziņas u.c.) no pašvaldībām un ministrijām jar īpašuma konversijas jautājumiem , LV_LVA_F 1988_A1_L210
 • Ministrijas saņemtie dokumenti (ziņas, izziņas u.c.) no pašvaldībām un ministrijām jar īpašuma konversijas jautājumiem, LV_LVA_F 1988_A1_L211
 • Ministrijas saņemtie dokumenti (ziņas, izziņas u.c.) no pašvaldībām un ministrijām jar īpašuma konversijas jautājumiem, LV_LVA_F 1988_A1_L212
 • Ministrijas saņemtie dokumenti (ziņas, izziņas u.c.) no pašvaldībām un ministrijām jar īpašuma konversijas jautājumiem, LV_LVA_F 1988_A1_L213
 • Ministrijas saņemtie dokumenti (ziņas, izziņas u.c.) no pašvaldībām un ministrijām jar īpašuma konversijas jautājumiem, LV_LVA_F 1988_A1_L214
 • Ministrijas saņemtie dokumenti (ziņas, izziņas u.c.) no pašvaldībām un ministrijām jar īpašuma konversijas jautājumiem, LV_LVA_F 1988_A1_L215
 • Ministrijas saņemtie dokumenti (ziņas, izziņas u.c.) no pašvaldībām un ministrijām jar īpašuma konversijas jautājumiem, LV_LVA_F 1988_A1_L216
 • Iedzīvotāju iesniegumi, priekš likumi un sarakste par tiem , LV_LVA_F 1988_A1_L217
 • Juridiskā nodaļa Likumprojekta "Par informācijas "Patklātību un aizsardzību Valsts pārvaldē" izstrādāšanas dokumenti (likumprojekta teksti , anotācijas, priekšlikumi u.c,) , LV_LVA_F 1988_A1_L218
 • Disciplinārsodu likumprojekta izstrādāšanas dokumenti (likumprojekta teksti, atzinumi, priekšlikumi u.c.) , LV_LVA_F 1988_A1_L219
 • Likumprojekta par Administratīvo procesu un ādmini stratlrā pārvaldes procesa noteikumu izstrādāšanas dokumenti (likumprojekta teksts, atzinumi, priekšlikumi u.c.) , LV_LVA_F 1988_A1_L220
 • Noteikumu projekta "Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu lietvedība valsts un pašvaldību institūcijās" izstrādāšanas dokumenti (noteikumu teksts, anotācija, priekšlikumi u.c. ) , LV_LVA_F 1988_A1_L221
 • Iedzīvotāju iesniegumi, priekšlikumi un sarakste par tiem , LV_LVA_F 1988_A1_L222
 • Sabiedrisko attiecību nodaļa Dokumenti (līgums, avīzes u.c par avīzes "Reformas līkloči" pielikumu , LV_LVA_F 1988_A1_L223
 • Dokumenti (programma, ziņojumi bukletu paraugi u.c.) par minis;trijas informatīvo darbību programmas "Saikne ar pilsoni ietļvaros , LV_LVA_F 1988_A1_L224
 • Valsts sekretāra sekretariats Dokumenta (budžeta projekti u.c.) priekšlikumi par piedalīšanos 1995 -g.valsts budžeta projekta sastādīšanā , LV_LVA_F 1988_A1_L225
 • Dokumenta (budžeta projekti u.c.) priekšlikumi par piedalīšanos 1995 -g.valsts budžeta projekta sastādīšanā , LV_LVA_F 1988_A1_L226
 • Dokumenta (budžeta projekti u.c.) priekšlikumi par piedalīšanos 1995 -g.valsts budžeta projekta sastādīšanā, LV_LVA_F 1988_A1_L227
 • Ministrijas un. ministriJai pakļamto iestāžu I995.g. budžets , LV_LVA_F 1988_A1_L228
 • Ministrijas un ministrijai paikļauto iestāžu 1996. g. budžeta projekts , LV_LVA_F 1988_A1_L229
 • Izdevumu tāmes 1995 .g. , LV_LVA_F 1988_A1_L230
 • Bilance par 1995 g. I. pusgadu , LV_LVA_F 1988_A1_L231
 • Bilance pēc iestādes likvidēšanas , LV_LVA_F 1988_A1_L232
 • Galvenā grāmata , LV_LVA_F 1988_A1_L233
 • Pamatlīdzekļu uzskaites inventāra kartītes , LV_LVA_F 1988_A1_L234
 • Pamatlīdzekļu inventarizācijas saraksti , LV_LVA_F 1988_A1_L235
 • Valsts kontroles akti par ministrijās ua ministrijai pakļauto iestāžu finansiālās darbības pārbaudēm , LV_LVA_F 1988_A1_L236
 • Dokumenti (ziņas, sarakste u.c.) par Valsts pārvaldes reformas projekta Latvijā Eiropas Savienības PHARE programmas ietvaros (latviešu un angļu valodā) , LV_LVA_F 1988_A1_L11
 • Dokumenti (ziņas, sarakste u.c.) par Valsts pārvaldes reformas projekta Latvijā Eiropas Savienības PHARE programmas ietvaros (latviešu un angļu valodā), LV_LVA_F 1988_A1_L12
 • Sarakste ar starptautiskajām un ārvalstu organizācijām ārvalstu palīdzības ietvaros , LV_LVA_F 1988_A1_L39
 • Valsts sekretāru sanāksmju protokoli (kopijas), LV_LVA_F 1988_A1_L51
 • Dokumenti (noteikumu projekti, aprēķinu tabulas u.c.) par valsts civildienesta ierēdņu kandidātu amatiem un atal gojumu, LV_LVA_F 1988_A1_L61
 • Dokumenti (budžeta projekti, priekšlikumi u.c.) par piedalīšanos 1994- . g. valsts budžeta projekta sastādīšanā , LV_LVA_F 1988_A1_L70
 • Izdevumu tāmes 1993.g. 1994. g. un atskaites, analīzes par tāmes izpildi , LV_LVA_F 1988_A1_L76
 • Sarakste (nosūtītie dokumenti) ar ministrijām, iestādēm u.c. par ministrijas kompetencē esošiem jautājumiem, LV_LVA_F 1988_A1_L104
 • Sarakste (nosūtītie dokumenti) ar ministrijām, iestādēm u.c. par ministrijas kompetencē esošiem jautājumiem, LV_LVA_F 1988_A1_L106
 • Sarakste (nosūtītie dokumenti) ar ministrijām, iestādēm u.c. par ministrijas kompetencē esošiem jautājumiem, LV_LVA_F 1988_A1_L108
 • Sarakste (nosūtītie dokumenti) ar ministrijām, iestādēm u.c. par ministrijas kompetencē esošiem jautājumiem, LV_LVA_F 1988_A1_L117
 • Saņemto dokumentu reģistrācijas žurnāls , LV_LVA_F 1988_A1_L121
 • Nosūtīto dokumentu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1988_A1_L128
 • Valdības reformu departaments Valsts pārvaldes reformas ko cepcijas izstrādāšanas doku menti (plāni, koncepcijas prjekti u.c. ), LV_LVA_F 1988_A1_L131
 • Dokumenti (ziņas, izziņas u.c par valsts parvaldes reformu jautājumiem Satiksmes ministrijas sistēmā , LV_LVA_F 1988_A1_L154
 • Dokumenti (sarakste, informācija u.c.) par "Valsts pārvaldes reformas" projektu Latvijā ANO Attīstības programmas ietvaros (latviešu un angļu valodā), LV_LVA_F 1988_A1_L163
 • Ministrijas Menedžmenta audita komisijas sēžu protokoli un dokumenti (projekts, konkursa noteikumi, zinas u.c.) par menedžmenta audi tā sistēmas ieviešanu Latvijas valsts pārvaldē (latviešu un angļu valodā), LV_LVA_F 1988_A1_L173
 • Pašvaldību reformu departamer Pašvaldību problēmu nodaļa Finansu jautājumu darba grupas sēžu protokoli , LV_LVA_F 1988_A1_L182
 • Pašvaldību ziņas sakarā ar likuma "Par pašvaldībām" 93. pantu , LV_LVA_F 1988_A1_L191
 • Sarakste ar pašvaldībām administratīvi teritoriālā dalījuma jautājumos , LV_LVA_F 1988_A1_L198
 • Sarakste ar sabiedriskajām organizācijām pašvaldību jautājumos , LV_LVA_F 1988_A1_L199
 • Valdības aparāta Municipālās daļas saņemtie dokumenti (zinas, izziņas u.c.) no pašvaldībām un ministrijām īpašuma konversijas jautājumos, LV_LVA_F 1988_A1_L207


 • Pēdējās izmaiņas: 5.01.2024.
  Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
  Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv