. .
  Par mums
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 
Meklēšana datubāzē >> Detalizējums >> Izvērsums

Fonds:
Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona Tautas deputātu padomes Valde. LV_LVA_F 1477

Fondraži:
 • Rīgas Ziemeļu rajona tautas deputātu padomes valde, LV_LVA_I 0-01.010.1
 • Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona Tautas deputātu padomes Valde, LV_LVA_1477
 • Uzskaites saraksti:
 • Vispārējā daļa,grāmatvedība,vēlēšanu komisija,privatizācijas kom.,finansu nod., LV_LVA_F1477_US1,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Grāmatvedība, LV_LVA_F1477_US2,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Kadru daļa, LV_LVA_F1477_US3,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Nojaukto māju mājas grāmatas, pierakstīšanas kartītes, saraksti., nodots PDVA,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Denacionalizēto un valstij nodoto namīpašumu mājas grāmatas, LV_LVA_F1477_US6,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Lietas:
 • Statistiskās atskaites par deputātu sastāvu, pastāvīgo komisiju sastāvu un rajonu padomes sesiju sasaukšanu, LV_LVA_F 1477_A1_L268
 • Rajona padomes 4.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kartītes vēlēšanu apgablos Nr.1-75; 77-225, LV_LVA_F 1477_A1_L269
 • Rajona padomes 5.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kartītes vēlēšanu apgablos Nr.1-225; 227-230, LV_LVA_F 1477_A1_L270
 • Rajona padomes 6.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kartītes vēlēšanu apgablos Nr.1-11; 13-230, LV_LVA_F 1477_A1_L271
 • Rajona padomes 6.sasaukuma deputātu atskaites vēlētāju priekšā, LV_LVA_F 1477_A1_L272
 • Rajona padomes 6.sasaukuma deputātu atskaites vēlētāju priekšā, LV_LVA_F 1477_A1_L273
 • Rajona padomes 6.sasaukuma 11-12 sesiju protokoli ar pielikumiem, LV_LVA_F 1477_A1_L274
 • Rajona padomes 7.sasaukuma 1-4 sesiju protokoli ar pielikumiem, LV_LVA_F 1477_A1_L275
 • Rajona padomes 7.sasaukuma pastāvīgās mandātu komisijas pārbaužu materiāli, sēžu protokoli, darba plāni., LV_LVA_F 1477_A1_L276
 • Rajona padomes 7.sasaukuma sociālistiskās likumības un sabiedriskās kārtības aizsardzības pastāvīgās komisijas pārbaužu materiāli, sēžu protokoli, darba plāni., LV_LVA_F 1477_A1_L277
 • Rajona padomes 7.sasaukuma rūpniecības, transporta un sakaru pastāvīgās komisijas pārbaužu materiāli, sēžu protokoli, darba plāni - 1.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L278
 • Rajona padomes 7.sasaukuma rūpniecības, transporta un sakaru pastāvīgās komisijas pārbaužu materiāli, sēžu protokoli, darba plāni - 2.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L279
 • Rajona padomes 7.sasaukuma plāna - budžeta pastāvīgās komisijas pārbaužu materiāli, sēžu protokoli, darba plāni, LV_LVA_F 1477_A1_L280
 • Rajona padomes 7.sasaukuma fiziskās kultūras un sporta pastāvīgās komisijas pārbaužu materiāli, sēžu protokoli, darba plāni, LV_LVA_F 1477_A1_L281
 • Rajona padomes 7.sasaukuma kultūras pastāvīgās komisijas pārbaužu materiāli, sēžu protokoli, darba plāni, LV_LVA_F 1477_A1_L282
 • Rajona padomes 7.sasaukuma tautas izglītības pastāvīgās komisijas pārbaužu materiāli, sēžu protokoli, darba plāni, LV_LVA_F 1477_A1_L283
 • Rajona padomes 7.sasaukuma sadzīves pakalpojumu pastāvīgās komisijas pārbaužu materiāli, sēžu protokoli, darba plāni, LV_LVA_F 1477_A1_L284
 • Rajona padomes 7.sasaukuma tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pastāvīgās komisijas pārbaužu materiāli, sēžu protokoli, darba plāni, LV_LVA_F 1477_A1_L285
 • Rajona padomes 7.sasaukuma dzīvokļu saimniecības pastāvīgās komisijas pārbaužu materiāli, sēžu protokoli, darba plāni, LV_LVA_F 1477_A1_L286
 • Rajona padomes 7.sasaukuma veselības aizsardzības un sociālās nodrošināšanas pastāvīgās komisijas pārbaužu materiāli, sēžu protokoli, darba plāni - 1.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L287
 • Rajona padomes 7.sasaukuma veselības aizsardzības un sociālās nodrošināšanas pastāvīgās komisijas pārbaužu materiāli, sēžu protokoli, darba plāni - 2.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L288
 • Rajona padomes 7.sasaukuma komunālās saimniecības un labiekārtošanas pastāvīgās komisijas pārbaužu materiāli, sēžu protokoli, darba plāni, LV_LVA_F 1477_A1_L290
 • Rajona padomes 7.sasaukuma jaunatnes lietu pastāvīgās komisijas pārbaužu materiāli, sēžu protokoli, darba plāni, LV_LVA_F 1477_A1_L291
 • Rajona padomes 7.sasaukuma sociālās nodrošināšanas sekcijas pastāvīgās komisijas pārbaužu materiāli, sēžu protokoli, darba plāni, LV_LVA_F 1477_A1_L289
 • Rajona padomes 7.sasaukuma deputātu atskaites vēlētāju priekšā, LV_LVA_F 1477_A1_L292
 • Rajona padomes 7.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kartītes vēlētāju apgabalos Nr.1-116; 171-230; 474, LV_LVA_F 1477_A1_L293
 • Statistiskās atskaites par deputātu sastāvu, pastāvīgo komisiju sastāvu un rajonu padomes sesiju sasaukšanu, LV_LVA_F 1477_A1_L294
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.1-3; lēmumi Nr.1-42, LV_LVA_F 1477_A1_L295
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.4-7; lēmumi Nr.43-85, LV_LVA_F 1477_A1_L296
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.8-9; lēmumi Nr.86-107, LV_LVA_F 1477_A1_L297
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokols Nr.10; lēmumi Nr.108-121, LV_LVA_F 1477_A1_L298
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.11-15; lēmumi Nr.122-160, LV_LVA_F 1477_A1_L299
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.16-19; lēmumi Nr.161-213, LV_LVA_F 1477_A1_L300
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.20-24; lēmumi Nr.214-272, LV_LVA_F 1477_A1_L301
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.25-29; lēmumi Nr.273-322, LV_LVA_F 1477_A1_L302
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumi vispārējos un personālsastāva jautājumos Nr.1-190, LV_LVA_F 1477_A1_L303
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumi vispārējos un personālsastāva jautājumos Nr.191-335, LV_LVA_F 1477_A1_L304
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1477_A1_L305
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumu vispārējos un personālsastāva jautājumos reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1477_A1_L306
 • Rajona padomes 7.sasaukuma 5-7 sesiju protokoli ar pielikumiem, LV_LVA_F 1477_A1_L307
 • Rajona padomes 7.sasaukuma 8-10 sesiju protokoli ar pielikumiem, LV_LVA_F 1477_A1_L308
 • Rajona padomes 7.sasaukuma deputātu atskaites vēlēāju priekšā, LV_LVA_F 1477_A1_L309
 • Statistiskās atskaites par deputātu sastāvu, pastāvīgo komisiju sastāvu un rajona padomes sesiju sasaukšanu, LV_LVA_F 1477_A1_L310
 • Rajona izpildkomitejas protokoli Nr.1-7; lēmumi Nr.1-59, LV_LVA_F 1477_A1_L311
 • Rajona izpildkomitejas protokoli Nr.8-11; lēmumi Nr.60-102, LV_LVA_F 1477_A1_L312
 • Rajona izpildkomitejas protokoli Nr.12-17; lēmumi Nr.103-156, LV_LVA_F 1477_A1_L313
 • Rajona izpildkomitejas protokoli Nr.18-22; lēmumi Nr.157-217, LV_LVA_F 1477_A1_L314
 • Rajona izpildkomitejas protokoli Nr.23-27; lēmumi Nr.218-279, LV_LVA_F 1477_A1_L315
 • Rajona izpildkomitejas protokoli Nr.28-32; lēmumi Nr.280-338, LV_LVA_F 1477_A1_L316
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumi vispārējos un personālsastāva jautājumos Nr.1-170, LV_LVA_F 1477_A1_L317
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumi vispārējos un personālsastāva jautājumos Nr.171-312, LV_LVA_F 1477_A1_L318
 • Rajona izpildkomitejas lēmumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1477_A1_L319
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumu vispārējos un personālsastāva jautājumos reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1477_A1_L320
 • Rajona padomes 7.sasaukuma 11-12 sesiju protokoli ar pielikumiem, LV_LVA_F 1477_A1_L321
 • Rajona padomes 8.sasaukuma 1-4 sesiju protokoli ar pielikumiem, LV_LVA_F 1477_A1_L322
 • Rajona padomes 8.sasaukuma pastāvīgās mandātu komisijas sesiju protokoli, darba plāni, pārbaužu materiāli, LV_LVA_F 1477_A1_L323
 • Rajona padomes 8.sasaukuma sociālistiskās likumības un sabiedriskās kārtības aizsardzības pastāvīgās komisijas sesiju protokoli, darba plāni, pārbaužu materiāli -1.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L324
 • Rajona padomes 8.sasaukuma sociālistiskās likumības un sabiedriskās kārtības aizsardzības pastāvīgās komisijas sesiju protokoli, darba plāni, pārbaužu materiāli -2.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L325
 • Rajona padomes 8.sasaukuma rūpniecības, transporta un sakaru pastāvīgās komisijas sesiju protokoli, darba plāni, pārbaužu materiāli -1.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L326
 • Rajona padomes 8.sasaukuma rūpniecības, transporta un sakaru pastāvīgās komisijas sesiju protokoli, darba plāni, pārbaužu materiāli -2.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L327
 • Rajona padomes 8.sasaukuma plāna - budžeta pastāvīgās komisijas sesiju protokoli, darba plāni, pārbaužu materiāli, LV_LVA_F 1477_A1_L328
 • Rajona padomes 8.sasaukuma fiziskās kultūras un sporta pastāvīgās komisijas sesiju protokoli, darba plāni, pārbaužu materiāli, LV_LVA_F 1477_A1_L329
 • Rajona padomes 8.sasaukuma kultūras pastāvīgās komisijas sesiju protokoli, darba plāni, pārbaužu materiāli, LV_LVA_F 1477_A1_L330
 • Rajona padomes 8.sasaukuma tautas izglītības pastāvīgās komisijas sesiju protokoli, darba plāni, pārbaužu materiāli, LV_LVA_F 1477_A1_L331
 • Rajona padomes 8.sasaukuma sadzīves pakalpojumu pastāvīgās komisijas sesiju protokoli, darba plāni, pārbaužu materiāli - 1.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L332
 • Rajona padomes 8.sasaukuma sadzīves pakalpojumu pastāvīgās komisijas sesiju protokoli, darba plāni, pārbaužu materiāli - 2.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L333
 • Rajona padomes 8.sasaukuma sadzīves pakalpojumu pastāvīgās komisijas sesiju protokoli, darba plāni, pārbaužu materiāli - 3.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L334
 • Rajona padomes 8.sasaukuma tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pastāvīgās komisijas sesiju protokoli, darba plāni, pārbaužu materiāli - 1.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L335
 • Rajona padomes 8.sasaukuma tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pastāvīgās komisijas sesiju protokoli, darba plāni, pārbaužu materiāli - 2.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L336
 • Rajona padomes 8.sasaukuma dzīvokļu saimniecības un celtniecības pastāvīgās komisijas sesiju protokoli, darba plāni, pārbaužu materiāli, LV_LVA_F 1477_A1_L337
 • Rajona padomes 8.sasaukuma veselības aizsardzības un sociālās nodrošināšanas pastāvīgās komisijas sesiju protokoli, darba plāni, pārbaužu materiāli - 1.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L338
 • Rajona padomes 8.sasaukuma veselības aizsardzības un sociālās nodrošināšanas pastāvīgās komisijas sesiju protokoli, darba plāni, pārbaužu materiāli - 2.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L339
 • Rajona padomes 8.sasaukuma sociālās nodrošināšanas sekcijas pastāvīgās komisijas sesiju protokoli, darba plāni, pārbaužu materiāli, LV_LVA_F 1477_A1_L340
 • Rajona padomes 8.sasaukuma komunālās saimniecības un labiekārtošanas pastāvīgās komisijas sesiju protokoli, darba plāni, pārbaužu materiāli - 1.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L341
 • Rajona padomes 8.sasaukuma komunālās saimniecības un labiekārtošanas pastāvīgās komisijas sesiju protokoli, darba plāni, pārbaužu materiāli - 2.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L342
 • Rajona padomes 8.sasaukuma jaunatnes lietu pastāvīgās komisijas sesiju protokoli, darba plāni, pārbaužu materiāli, LV_LVA_F 1477_A1_L343
 • Rajona padomes 8.sasaukuma deputātu personālas uzskaites kartiņas vēlēšanu apgabalos Nr.1-230, LV_LVA_F 1477_A1_L344
 • Statistiskās atskaites par deputātu sastāvu, pastāvīgo komisiju sastāvu un rajona padomes sesiju sasaukšanu, LV_LVA_F 1477_A1_L345
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.1-5; lēmumi Nr.1-55, LV_LVA_F 1477_A1_L346
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.6-8; lēmumi Nr.56-95, LV_LVA_F 1477_A1_L347
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokols Nr.9; lēmumi Nr.96-97, LV_LVA_F 1477_A1_L348
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.10-13; lēmumi Nr.98-143, LV_LVA_F 1477_A1_L349
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.14-17; lēmumi Nr.144-195, LV_LVA_F 1477_A1_L350
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.18-21; lēmumi Nr.196-248, LV_LVA_F 1477_A1_L351
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.22-25; lēmumi Nr.249-291, LV_LVA_F 1477_A1_L352
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.26-29; lēmumi Nr.292-330, LV_LVA_F 1477_A1_L353
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumi vispārējos un personālsastāva jautājumos Nr.1-160, LV_LVA_F 1477_A1_L354
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumi vispārējos un personālsastāva jautājumos Nr.161-301, LV_LVA_F 1477_A1_L355
 • Rajona izpildkomitejas lēmumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1477_A1_L356
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumu vispārējos un personālsastāva jautājumos reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1477_A1_L357
 • Rajona padomes 8.sasaukuma 5-8 sesiju protokoli ar pielikumiem, LV_LVA_F 1477_A1_L358
 • Rajona padomes 8.sasaukuma 9-10 sesiju protokoli ar pielikumiem, LV_LVA_F 1477_A1_L359
 • Rajona padomes 8.sasaukuma deputātu atskaites vēlētāju priekšā - 1.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L360
 • Rajona padomes 8.sasaukuma deputātu atskaites vēlētāju priekšā - 2.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L361
 • Statistiskās atskaites par deputātu sastāvu, pastāvīgo komisiju sastāvu un rajona padomes sesiju sasaukšanu, LV_LVA_F 1477_A1_L362
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.1-3; lēmumi Nr.1-35, LV_LVA_F 1477_A1_L363
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.4-5; lēmumi Nr.36-69, LV_LVA_F 1477_A1_L364
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.6-8; lēmumi Nr.70-109, LV_LVA_F 1477_A1_L365
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.9-10; lēmumi Nr.110-135, LV_LVA_F 1477_A1_L366
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.11-15; lēmumi Nr.136-179, LV_LVA_F 1477_A1_L367
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.16-22; lēmumi Nr.180-234, LV_LVA_F 1477_A1_L368
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.23-24; lēmumi Nr.235-265, LV_LVA_F 1477_A1_L369
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.25-27; lēmumi Nr.267-305, LV_LVA_F 1477_A1_L370
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.28-29; lēmumi Nr.306-332, LV_LVA_F 1477_A1_L371
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.30-31; lēmumi Nr.333-350, LV_LVA_F 1477_A1_L372
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumi vispārējos un personālsastāva jautājumos Nr.1-150, LV_LVA_F 1477_A1_L373
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumi vispārējos un personālsastāva jautājumos Nr.151-282, LV_LVA_F 1477_A1_L374
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1477_A1_L375
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumu vispārējos un personālsastāva jautājumos reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1477_A1_L376
 • Rajona padomes 8.sasaukuma 11-12 sesiju protokoli ar pielikumiem, LV_LVA_F 1477_A1_L377
 • Rajona padomes 9.sasaukuma 1-4 sesiju protokoli ar pielikumiem, LV_LVA_F 1477_A1_L378
 • Rajona padomes 9.sasaukuma pastāvīgās mandātu komisijas sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti, LV_LVA_F 1477_A1_L379
 • Rajona padomes 9.sasaukuma sociālistiskās likumības un sabiedriskās kārtības aizsardzības pastāvīgās komisijas sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti, LV_LVA_F 1477_A1_L380
 • Rajona padomes 9.sasaukuma rūpniecības, transporta un sakaru pastāvīgās komisijas sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti - 1.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L381
 • Rajona padomes 9.sasaukuma rūpniecības, transporta un sakaru pastāvīgās komisijas sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti - 2.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L382
 • Rajona padomes 9.sasaukuma rūpniecības, transporta un sakaru pastāvīgās komisijas sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti - 3.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L383
 • Rajona padomes 9.sasaukuma plāna - budžeta pastāvīgās komisijas sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti, LV_LVA_F 1477_A1_L384
 • Rajona padomes 9.sasaukuma fiziskās kultūras un sporta pastāvīgās komisijas sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti - 1.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L385
 • Rajona padomes 9.sasaukuma fiziskās kultūras un sporta pastāvīgās komisijas sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti - 2.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L386
 • Rajona padomes 9.sasaukuma kultūras pastāvīgās komisijas sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti, LV_LVA_F 1477_A1_L387
 • Rajona padomes 9.sasaukuma tautas izglītības pastāvīgās komisijas sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti, LV_LVA_F 1477_A1_L388
 • Rajona padomes 9.sasaukuma sadzīves pakalpojumu pastāvīgās komisijas sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti - 1.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L389
 • Rajona padomes 9.sasaukuma sadzīves pakalpojumu pastāvīgās komisijas sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti - 2.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L390
 • Rajona padomes 9.sasaukuma sadzīves pakalpojumu pastāvīgās komisijas sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti - 3.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L391
 • Rajona padomes 9.sasaukuma tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pastāvīgās komisijas sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti - 1.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L392
 • Rajona padomes 9.sasaukuma tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pastāvīgās komisijas sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti - 2.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L393
 • Rajona padomes 9.sasaukuma tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pastāvīgās komisijas sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti - 3.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L394
 • Rajona padomes 9.sasaukuma dzīvokļu saimniecības pastāvīgās komisijas sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti - 1.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L395
 • Rajona padomes 9.sasaukuma dzīvokļu saimniecības pastāvīgās komisijas sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti - 2.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L396
 • Rajona padomes 9.sasaukuma veselības aizsardzības un sociālās nodrošināšanas pastāvīgās komisijas sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti - 1.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L397
 • Rajona padomes 9.sasaukuma veselības aizsardzības un sociālās nodrošināšanas pastāvīgās komisijas sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti - 2.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L398
 • Rajona padomes 9.sasaukuma veselības aizsardzības un sociālās nodrošināšanas pastāvīgās komisijas sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti - 3.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L399
 • Rajona padomes 9.sasaukuma sociālās nodrošināšnas sekcijas pastāvīgās komisijas sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti - 1.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L400
 • Rajona padomes 9.sasaukuma sociālās nodrošināšnas sekcijas pastāvīgās komisijas sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti - 2.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L401
 • Rajona padomes 9.sasaukuma komunālās saimniecības un labiekārtošanas pastāvīgās komisijas sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti - 1.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L402
 • Rajona padomes 9.sasaukuma komunālās saimniecības un labiekārtošanas pastāvīgās komisijas sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti - 2.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L403
 • Rajona padomes 9.sasaukuma jaunatnes lietu pastāvīgās komisijas sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti - 1.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L404
 • Rajona padomes 9.sasaukuma jaunatnes lietu pastāvīgās komisijas sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti - 2.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L405
 • Rajona padomes 9.sasaukuma celtniecības un arhitektūras pastāvīgās komisijas sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti, LV_LVA_F 1477_A1_L406
 • Rajona padomes 9.sasaukuma deputātu atskaites vēlētāju priekšā, LV_LVA_F 1477_A1_L407
 • Rajona padomes 9.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kartiņas vēlēšanu apgabalos Nr.1-230, LV_LVA_F 1477_A1_L408
 • Statistiskās atskaites par deputātu sastāvu, pastāvīgo komisiju sastāvu un rajona padomes pastāvīgo komisiju sasaukšana, LV_LVA_F 1477_A1_L409
 • Rajona izpildomitejas sēžu protokoli Nr.1-4; lēmumi Nr.1-45, LV_LVA_F 1477_A1_L410
 • Rajona izpildomitejas sēžu protokoli Nr.5-6; lēmumi Nr.46-76, LV_LVA_F 1477_A1_L411
 • Rajona izpildomitejas sēžu protokoli Nr.7-8; lēmumi Nr.77-105, LV_LVA_F 1477_A1_L412
 • Rajona izpildomitejas sēžu protokols Nr.9; lēmumi Nr.106-121, LV_LVA_F 1477_A1_L413
 • Rajona izpildomitejas sēžu protokoli Nr.10-12; lēmumi Nr.122-163, LV_LVA_F 1477_A1_L414
 • Rajona izpildomitejas sēžu protokoli Nr.13-17; lēmumi Nr.164-214, LV_LVA_F 1477_A1_L415
 • Rajona izpildomitejas sēžu protokoli Nr.18-21; lēmumi Nr.215-271, LV_LVA_F 1477_A1_L416
 • Rajona izpildomitejas sēžu protokoli Nr.22-24; lēmumi Nr.272-292, LV_LVA_F 1477_A1_L417
 • Rajona izpildomitejas sēžu protokoli Nr.25-26; lēmumi Nr.293-328, LV_LVA_F 1477_A1_L418
 • Rajona izpildomitejas rīkojumi vispārējos un personālsastāva jautājumos Nr.1-33; 35-140; 142-150, LV_LVA_F 1477_A1_L419
 • Rajona izpildomitejas rīkojumi vispārējos un personālsastāva jautājumos Nr.151-156; 258-292, LV_LVA_F 1477_A1_L420
 • Rajona izpildomitejas rīkojumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1477_A1_L421
 • Rajona izpildomitejas rīkojumu vispārējos un personālsastāva jautājumos reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1477_A1_L422
 • Rajona padomes 9.sasaukuma 5-7 sesiju protokoli ar pielikumiem, LV_LVA_F 1477_A1_L423
 • Rajona padomes 9.sasaukuma 8-9 sesiju protokoli ar pielikumiem, LV_LVA_F 1477_A1_L424
 • Rajona padomes 9.sasaukuma deputātu atskaites vēlētāju priekšā - 1.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L425
 • Rajona padomes 9.sasaukuma deputātu atskaites vēlētāju priekšā - 2.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L426
 • Statistiskās atskaites par deputātu sastāvu, pastāvīgo komisiju sastāvu un rajona padomes pastāvīgo komisiju sasaukšana, LV_LVA_F 1477_A1_L427
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.1-3; lēmumi Nr.1-47, LV_LVA_F 1477_A1_L428
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.4-9; lēmumi Nr.48-94, LV_LVA_F 1477_A1_L429
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.10-13; lēmumi Nr.95-156, LV_LVA_F 1477_A1_L430
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.14-17; lēmumi Nr.157-221, LV_LVA_F 1477_A1_L431
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.18-22; lēmumi Nr.222-277, LV_LVA_F 1477_A1_L432
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.23-26; lēmumi Nr.278-326, LV_LVA_F 1477_A1_L433
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.27-29; lēmumi Nr.327-368, LV_LVA_F 1477_A1_L434
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumi vispārējos jautājumos Nr.1-79; 81-105; 107-171; 173-200, LV_LVA_F 1477_A1_L435
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumi vispārējos jautājumos Nr.201-205; 207-273; 275-308, LV_LVA_F 1477_A1_L436
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1477_A1_L437
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumu vispārējos un personālsastāva jautājumos reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1477_A1_L438
 • Rajona padomes 9.sasaukuma 10-12 sesiju protokoli ar pielikumiem, LV_LVA_F 1477_A1_L439
 • Rajona padomes 9.sasaukuma 13-14 sesiju protokoli ar pielikumiem, LV_LVA_F 1477_A1_L440
 • Rajona padomes 9.sasaukuma deputātu atskaites vēlētāju priekšā - 1.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L441
 • Rajona padomes 9.sasaukuma deputātu atskaites vēlētāju priekšā - 2.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L442
 • Statistiskās atskaites par deputātu sastāvu, pastāvīgo komisiju sastāvu un rajona padomes pastāvīgo komisiju sasaukšanu, LV_LVA_F 1477_A1_L443
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.1-4; lēmumi Nr.1-47, LV_LVA_F 1477_A1_L444
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.5-8; lēmumi Nr.48-115, LV_LVA_F 1477_A1_L445
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.9-12; lēmumi Nr.116-173, LV_LVA_F 1477_A1_L446
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.13-16; lēmumi Nr.174-233, LV_LVA_F 1477_A1_L447
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.17-20; lēmumi Nr.234-295, LV_LVA_F 1477_A1_L448
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.21-24; lēmumi Nr.296-347, LV_LVA_F 1477_A1_L449
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.25-26; lēmumi Nr.348-359, LV_LVA_F 1477_A1_L450
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokols Nr.27; lēmumi Nr.360-372 - 1.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L451
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokols Nr.27; lēmumi Nr.373-376 - 2.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L452
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumi vispārējos un personālsastāva jautājumos Nr.1-85; 87-96; 98-170, LV_LVA_F 1477_A1_L453
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumi vispārējos un personālsastāva jautājumos Nr.171-241; 243-262; 264-323; 325-348, LV_LVA_F 1477_A1_L454
 • Rajona izpildkomitejas lēmumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1477_A1_L455
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumu vispārējos un personālsastāva jautājumos reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1477_A1_L456
 • Rajona padomes 10.sasaukuma 1-3 sesiju protokoli un lēmumi (oriģināli), LV_LVA_F 1477_A1_L457
 • Rajona padomes 10.sasaukuma 4-6 sesiju protokoli un lēmumi (oriģināli), LV_LVA_F 1477_A1_L458
 • Rajona padomes 10.sasaukuma 7-8 sesiju protokoli un lēmumi (oriģināli), LV_LVA_F 1477_A1_L459
 • Rajona padomes 10.sasaukuma 9 sesijas protokols un lēmumi (oriģināli), LV_LVA_F 1477_A1_L460
 • Rajona padomes 10.sasaukuma veselības aizsardzības un sociālās nodrošināšanas pastāvīgās komisijas dokumenti (protokoli, plāni, informācija, saraksti u.c.) - 1.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L461
 • Rajona padomes 10.sasaukuma veselības aizsardzības un sociālās nodrošināšanas pastāvīgās komisijas dokumenti (protokoli, plāni, informācija, saraksti u.c.) - 2.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L462
 • Rajona padomes 10.sasaukuma sociālistiskās likumības un sabiedriskās kārtības pastāvīgās komisijas dokumenti (protokoli, plāni, informācija, saraksti u.c.), LV_LVA_F 1477_A1_L463
 • Rajona padomes 10.sasaukuma fiziskās kultūras un sporta pastāvīgās komisijas dokumenti (protokoli, plāni, informācija, saraksti u.c.), LV_LVA_F 1477_A1_L464
 • Rajona padomes 10.sasaukuma dzīvokļu saimniecības pastāvīgās komisijas dokumenti (protokoli, plāni, informācija, saraksti u.c.), LV_LVA_F 1477_A1_L465
 • Rajona padomes 10.sasaukuma jaunatnes lietu pastāvīgās komisijas dokumenti (protokoli, plāni, informācija, saraksti u.c.), LV_LVA_F 1477_A1_L466
 • Rajona padomes 10.sasaukuma plāna-budžeta pastāvīgās komisijas dokumenti (protokoli, plāni, informācija, saraksti u.c.), LV_LVA_F 1477_A1_L467
 • Rajona padomes 10.sasaukuma sieviešu darba un sadzīves, mātes un bērna aizsardzības pastāvīgās komisijas dokumenti (protokoli, plāni, informācija, saraksti u.c.) - 1.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L468
 • Rajona padomes 10.sasaukuma sieviešu darba un sadzīves, mātes un bērna aizsardzības pastāvīgās komisijas dokumenti (protokoli, plāni, informācija, saraksti u.c.) - 2.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L469
 • Rajona padomes 10.sasaukuma sadzīves pakalpojumu pastāvīgās komisijas dokumenti (protokoli, plāni, informācija, saraksti u.c.) - 1.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L470
 • Rajona padomes 10.sasaukuma sadzīves pakalpojumu pastāvīgās komisijas dokumenti (protokoli, plāni, informācija, saraksti u.c.) - 2.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L471
 • Rajona padomes 10.sasaukuma kultūras pastāvīgās komisijas dokumenti (protokoli, plāni, informācija, saraksti u.c.), LV_LVA_F 1477_A1_L472
 • Rajona padomes 10.sasaukuma tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pastāvīgās komisijas dokumenti (protokoli, plāni, informācija, saraksti u.c.), LV_LVA_F 1477_A1_L473
 • Rajona padomes 10.sasaukuma tautas izglītības pastāvīgās komisijas dokumenti (protokoli, plāni, informācija, saraksti u.c.), LV_LVA_F 1477_A1_L474
 • Rajona padomes 10.sasaukuma rūpniecības pastāvīgās komisijas dokumenti (protokoli, plāni, informācija, saraksti u.c.) - 1.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L475
 • Rajona padomes 10.sasaukuma rūpniecības pastāvīgās komisijas dokumenti (protokoli, plāni, informācija, saraksti u.c.) - 2.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L476
 • Rajona padomes 10.sasaukuma celtniecības un arhitektūras pastāvīgās komisijas dokumenti (protokoli, plāni, informācija, saraksti u.c.), LV_LVA_F 1477_A1_L477
 • Rajona padomes 10.sasaukuma pastāvīgās mandātu komisijas dokumenti (protokoli, plāni, informācija, saraksti u.c.), LV_LVA_F 1477_A1_L478
 • Rajona padomes 10.sasaukuma komunālās saimniecības un labiekārtošanas pastāvīgās komisijas dokumenti (protokoli, plāni, informācija, saraksti u.c.), LV_LVA_F 1477_A1_L479
 • Rajona padomes 10.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kartītes vēlēšanu apgabalos Nr.1-115, LV_LVA_F 1477_A1_L480
 • Rajona padomes 10.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kartītes vēlēšanu apgabalos Nr.116-230, LV_LVA_F 1477_A1_L481
 • Statistiskās atskaites par deputātu sastāvu, pastāvīgo komisiju sastāvu un rajona padomes pastāvīgo komisiju sasaukšanu, LV_LVA_F 1477_A1_L482
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli ar pielikumiem Nr.1-2; lēmumi Nr.1-28, LV_LVA_F 1477_A1_L483
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli ar pielikumiem Nr.3-6; lēmumi Nr.29-78, LV_LVA_F 1477_A1_L484
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli ar pielikumiem Nr.7-8; lēmumi Nr.79-116, LV_LVA_F 1477_A1_L485
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli ar pielikumiem Nr.9-11; lēmumi Nr.117-168, LV_LVA_F 1477_A1_L486
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli ar pielikumiem Nr.12-15; lēmumi Nr.169-225, LV_LVA_F 1477_A1_L487
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli ar pielikumiem Nr.16-19; lēmumi Nr.226-268, LV_LVA_F 1477_A1_L488
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli ar pielikumiem Nr.20-22; lēmumi Nr.269-318, LV_LVA_F 1477_A1_L489
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli ar pielikumiem Nr.23-25; lēmumi Nr.319-360, LV_LVA_F 1477_A1_L490
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli ar pielikumiem Nr.1-3; lēmumi Nr.1-59, LV_LVA_F 1477_A1_L491
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli ar pielikumiem Nr.4-6; lēmumi Nr.60-105, LV_LVA_F 1477_A1_L492
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli ar pielikumiem Nr.7-8; lēmumi Nr.106-146, LV_LVA_F 1477_A1_L493
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli ar pielikumiem Nr.9-11; lēmumi Nr.147-187, LV_LVA_F 1477_A1_L494
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli ar pielikumiem Nr.12-16; lēmumi Nr.188-231, LV_LVA_F 1477_A1_L495
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli ar pielikumiem Nr.17-22; lēmumi Nr.232-285, LV_LVA_F 1477_A1_L496
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli ar pielikumiem Nr.23-25; lēmumi Nr.286-331, LV_LVA_F 1477_A1_L497
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli ar pielikumiem Nr.26-27; lēmumi Nr.332-364, LV_LVA_F 1477_A1_L498
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli ar pielikumiem Nr.28-29; lēmumi Nr.365-396, LV_LVA_F 1477_A1_L499
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokols ar pielikumiem Nr.1; lēmumi Nr.1-16, LV_LVA_F 1477_A1_L500
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokols ar pielikumiem Nr.2; lēmumi Nr.17-33 (kopijas), LV_LVA_F 1477_A1_L501
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokols ar pielikumiem Nr.3; lēmumi Nr.34-49, LV_LVA_F 1477_A1_L502
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokols ar pielikumiem Nr.4; lēmumi Nr.50-63, LV_LVA_F 1477_A1_L503
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokols ar pielikumiem Nr.5; lēmumi Nr.64-78, LV_LVA_F 1477_A1_L504
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokols ar pielikumiem Nr.6; lēmumi Nr.79-90, LV_LVA_F 1477_A1_L505
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokols ar pielikumiem Nr.7; lēmumi Nr.91-93, LV_LVA_F 1477_A1_L506
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokols ar pielikumiem Nr.8; lēmumi Nr.94-119, LV_LVA_F 1477_A1_L507
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokols ar pielikumiem Nr.9; lēmumi Nr.120-122, LV_LVA_F 1477_A1_L508
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokols ar pielikumiem Nr.10; lēmumi Nr.123-136, LV_LVA_F 1477_A1_L509
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokols ar pielikumiem Nr.11; lēmumi Nr.137-150, LV_LVA_F 1477_A1_L510
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokols ar pielikumiem Nr.12; lēmumi Nr.151-171, LV_LVA_F 1477_A1_L511
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokols ar pielikumiem Nr.13; lēmumi Nr.172-195, LV_LVA_F 1477_A1_L512
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokols ar pielikumiem Nr.14; lēmumi Nr.196-212, LV_LVA_F 1477_A1_L513
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokols ar pielikumiem Nr.15; lēmumi Nr.213-233, LV_LVA_F 1477_A1_L514
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokols ar pielikumiem Nr.16; lēmumi Nr.234-248, LV_LVA_F 1477_A1_L515
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokols ar pielikumiem Nr.17; lēmumi Nr.249-264, LV_LVA_F 1477_A1_L516
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokols ar pielikumiem Nr.18; lēmumi Nr.265-276, LV_LVA_F 1477_A1_L517
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokols ar pielikumiem Nr.19; lēmumi Nr.277-295, LV_LVA_F 1477_A1_L518
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokols ar pielikumiem Nr.20; lēmumi Nr.296-315, LV_LVA_F 1477_A1_L519
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokols ar pielikumiem Nr.21; lēmumi Nr.316-331, LV_LVA_F 1477_A1_L520
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokols ar pielikumiem Nr.21; lēmumi Nr.332-350, LV_LVA_F 1477_A1_L521
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokols ar pielikumiem Nr.22; lēmumi Nr.351-367, LV_LVA_F 1477_A1_L522
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokols ar pielikumiem Nr.23; lēmumi Nr.368-387, LV_LVA_F 1477_A1_L523
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokols ar pielikumiem Nr.25; lēmumi Nr.388-407, LV_LVA_F 1477_A1_L524
 • Rajona izpildkomitejas lēmumu reģistrācijas kartotēka - 1.sējums (lēmumi Nr.1-136), LV_LVA_F 1477_A1_L525
 • Rajona izpildkomitejas lēmumu reģistrācijas kartotēka - 2.sējums (lēmumi Nr.137-264), LV_LVA_F 1477_A1_L526
 • Rajona izpildkomitejas lēmumu reģistrācijas kartotēka - 3.sējums (lēmumi Nr.265-407), LV_LVA_F 1477_A1_L527
 • Rajona izpildkomitejas lēmumu tematiskā kartotēka, LV_LVA_F 1477_A1_L528
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumi vispārējos un personālsastāva jautājumos - 1.sējums (rīkojumi Nr.1-200), LV_LVA_F 1477_A1_L529
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumi vispārējos un personālsastāva jautājumos - 2.sējums (rīkojumi Nr.201-371), LV_LVA_F 1477_A1_L530
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumi vispārējos un personālsastāva jautājumos - 1.sējums (rīkojumi Nr.1-158), LV_LVA_F 1477_A1_L531
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumi vispārējos un personālsastāva jautājumos - 2.sējums (rīkojumi Nr.159-330), LV_LVA_F 1477_A1_L532
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumi vispārējos un personālsastāva jautājumos - 1.sējums (rīkojumi Nr.1-154), LV_LVA_F 1477_A1_L533
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumi vispārējos un personālsastāva jautājumos - 2.sējums (rīkojumi Nr.155-313), LV_LVA_F 1477_A1_L534
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumu vispārējos un personālsastāva jautājumos reģistrācijas kartotēka - 1.sējums (rīkojumi Nr.2-149; 151-206), LV_LVA_F 1477_A1_L535
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumu vispārējos un personālsastāva jautājumos reģistrācijas kartotēka - 2.sējums (rīkojumi Nr.207-259; 261-297; 299-371), LV_LVA_F 1477_A1_L536
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumu vispārējos un personālsastāva jautājumos reģistrācijas kartotēka - 1.sējums (rīkojumi Nr.1-66), LV_LVA_F 1477_A1_L537
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumu vispārējos un personālsastāva jautājumos reģistrācijas kartotēka - 2.sējums (rīkojumi Nr.67-159), LV_LVA_F 1477_A1_L538
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumu vispārējos un personālsastāva jautājumos reģistrācijas kartotēka - 3.sējums (rīkojumi Nr.160-247), LV_LVA_F 1477_A1_L539
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumu vispārējos un personālsastāva jautājumos reģistrācijas kartotēka - 4.sējums (rīkojumi Nr.248-325), LV_LVA_F 1477_A1_L540
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumu vispārējos un personālsastāva jautājumos reģistrācijas kartotēka - 1.sējums (rīkojumi Nr.1-154), LV_LVA_F 1477_A1_L541
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumu vispārējos un personālsastāva jautājumos reģistrācijas kartotēka - 2.sējums (rīkojumi Nr.155-313), LV_LVA_F 1477_A1_L542
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumu vispārējos un personālsastāva jautājumos tematiskā kartotēka, LV_LVA_F 1477_A1_L543
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumu vispārējos un personālsastāva jautājumos tematiskā kartotēka, LV_LVA_F 1477_A1_L544
 • Rajona izpildkomitejas priekšsēdētāja uzstāšanās un referāti, LV_LVA_F 1477_A1_L545
 • Dokumenti par izpildkomitejas darba pārbaudēm, LV_LVA_F 1477_A1_L546
 • Pilsoņu priekšlikumi, iesniegumi un sūdzības par izpildkomitejas darba uzlabošanas jautājumiem, LV_LVA_F 1477_A1_L547
 • Pilsoņu iesniegumi un sūdzības par zemes platību iedalīšanas jautājumiem, namīpašumu nacionalizāciju un denacionalizāciju, par īpašuma strīdiem un dokumenti par šo jautājumu izskatīšanu, LV_LVA_F 1477_A1_L548
 • Apstiprinātās lietu nomenklatūras, LV_LVA_F 1477_A1_L549
 • Rajona izpildkomitejas sasaukto apspriežu protokoli, aktīvi, LV_LVA_F 1477_A1_L550
 • Rīgas Preobraženskas baznīcas (Meža prosp. 88) dokumenti (protokoli, saraksti, izziņas, pārziņu biogrāfijas), LV_LVA_F 1477_A1_L551
 • Ziņas un pārskati par Rīgas pilsētas Oktobra rajona reliģisko apvienību darbību, LV_LVA_F 1477_A1_L552
 • Ziņas un pārskati par Rīgas pilsētas Oktobra rajona reliģisko apvienību darbību, LV_LVA_F 1477_A1_L553
 • Sabiedriskās novērošanas komisijas protokoli un lēmumi, LV_LVA_F 1477_A1_L554
 • Sabiedriskās novērošanas komisijas protokoli un lēmumi, LV_LVA_F 1477_A1_L555
 • Sabiedriskās novērošanas komisijas protokoli un lēmumi, LV_LVA_F 1477_A1_L556
 • Rajona izpildkomitejas sabiedriskās novērošanas komisijas protokoli un lēmumi, LV_LVA_F 1477_A1_L557
 • Rajona izpildkomitejas sabiedriskās novērošanas komisijas protokoli un lēmumi, LV_LVA_F 1477_A1_L558
 • Rajona izpildkomitejas sabiedriskās novērošanas komisijas protokoli un lēmumi, LV_LVA_F 1477_A1_L559
 • Rajona izpildkomitejas sabiedriskās novērošanas komisijas protokoli un lēmumi, LV_LVA_F 1477_A1_L560
 • Oktobra rajona izpildkomitejas arodbiedrības komitejas dokumenti (protokoli, statistiskās atskaites), LV_LVA_F 1477_A1_L561
 • Oktobra rajona izpildkomitejas arodbiedrības komitejas dokumenti (protokoli, statistiskās atskaites), LV_LVA_F 1477_A1_L562
 • Oktobra rajona izpildkomitejas arodbiedrības komitejas dokumenti (protokoli, statistiskās atskaites), LV_LVA_F 1477_A1_L563
 • Apgabala vēlēšanu komisiju dokumenti (izvirzīšanas protokoli, reģistrācija, balsojumi u.c.) par rajona Tautas deputātu padomes vēlēšanām: 7.sasaukums - apgabals Nr.1-50, LV_LVA_F 1477_A1_L564
 • Apgabala vēlēšanu komisiju dokumenti (izvirzīšanas protokoli, reģistrācija, balsojumi u.c.) par rajona Tautas deputātu padomes vēlēšanām: 7.sasaukums - apgabals Nr.51-100, LV_LVA_F 1477_A1_L565
 • Apgabala vēlēšanu komisiju dokumenti (izvirzīšanas protokoli, reģistrācija, balsojumi u.c.) par rajona Tautas deputātu padomes vēlēšanām: 7.sasaukums - apgabals Nr.101-155, LV_LVA_F 1477_A1_L566
 • Apgabala vēlēšanu komisiju dokumenti (izvirzīšanas protokoli, reģistrācija, balsojumi u.c.) par rajona Tautas deputātu padomes vēlēšanām: 7.sasaukums - apgabals Nr.156-230, LV_LVA_F 1477_A1_L567
 • Apgabala vēlēšanu komisiju dokumenti (izvirzīšanas protokoli, reģistrācija, balsojumi u.c.) par rajona Tautas deputātu padomes vēlēšanām: 8.sasaukums - apgabals Nr.1-60, LV_LVA_F 1477_A1_L568
 • Apgabala vēlēšanu komisiju dokumenti (izvirzīšanas protokoli, reģistrācija, balsojumi u.c.) par rajona Tautas deputātu padomes vēlēšanām: 8.sasaukums - apgabals Nr.61-110, LV_LVA_F 1477_A1_L569
 • Apgabala vēlēšanu komisiju dokumenti (izvirzīšanas protokoli, reģistrācija, balsojumi u.c.) par rajona Tautas deputātu padomes vēlēšanām: 8.sasaukums - apgabals Nr.111-170, LV_LVA_F 1477_A1_L570
 • Apgabala vēlēšanu komisiju dokumenti (izvirzīšanas protokoli, reģistrācija, balsojumi u.c.) par rajona Tautas deputātu padomes vēlēšanām: 8.sasaukums - apgabals Nr.171-230, LV_LVA_F 1477_A1_L571
 • Apgabala vēlēšanu komisiju dokumenti (izvirzīšanas protokoli, reģistrācija, balsojumi u.c.) par rajona Tautas deputātu padomes vēlēšanām: 9.sasaukums - apgabals Nr.1-50, LV_LVA_F 1477_A1_L572
 • Apgabala vēlēšanu komisiju dokumenti (izvirzīšanas protokoli, reģistrācija, balsojumi u.c.) par rajona Tautas deputātu padomes vēlēšanām: 9.sasaukums - apgabals Nr.51-105, LV_LVA_F 1477_A1_L573
 • Apgabala vēlēšanu komisiju dokumenti (izvirzīšanas protokoli, reģistrācija, balsojumi u.c.) par rajona Tautas deputātu padomes vēlēšanām: 9.sasaukums - apgabals Nr.106-160, LV_LVA_F 1477_A1_L574
 • Apgabala vēlēšanu komisiju dokumenti (izvirzīšanas protokoli, reģistrācija, balsojumi u.c.) par rajona Tautas deputātu padomes vēlēšanām: 9.sasaukums - apgabals Nr.161-223, LV_LVA_F 1477_A1_L575
 • Apgabala vēlēšanu komisiju dokumenti (izvirzīšanas protokoli, reģistrācija, balsojumi u.c.) par rajona Tautas deputātu padomes vēlēšanām: 10.sasaukums - apgabals Nr.1-20, LV_LVA_F 1477_A1_L576
 • Apgabala vēlēšanu komisiju dokumenti (izvirzīšanas protokoli, reģistrācija, balsojumi u.c.) par rajona Tautas deputātu padomes vēlēšanām: 10.sasaukums - apgabals Nr.21-50, LV_LVA_F 1477_A1_L577
 • Apgabala vēlēšanu komisiju dokumenti (izvirzīšanas protokoli, reģistrācija, balsojumi u.c.) par rajona Tautas deputātu padomes vēlēšanām: 10.sasaukums - apgabals Nr.51-80, LV_LVA_F 1477_A1_L578
 • Apgabala vēlēšanu komisiju dokumenti (izvirzīšanas protokoli, reģistrācija, balsojumi u.c.) par rajona Tautas deputātu padomes vēlēšanām: 10.sasaukums - apgabals Nr.81-110, LV_LVA_F 1477_A1_L579
 • Apgabala vēlēšanu komisiju dokumenti (izvirzīšanas protokoli, reģistrācija, balsojumi u.c.) par rajona Tautas deputātu padomes vēlēšanām: 10.sasaukums - apgabals Nr.111-140, LV_LVA_F 1477_A1_L580
 • Apgabala vēlēšanu komisiju dokumenti (izvirzīšanas protokoli, reģistrācija, balsojumi u.c.) par rajona Tautas deputātu padomes vēlēšanām: 10.sasaukums - apgabals Nr.141-180, LV_LVA_F 1477_A1_L581
 • Apgabala vēlēšanu komisiju dokumenti (izvirzīšanas protokoli, reģistrācija, balsojumi u.c.) par rajona Tautas deputātu padomes vēlēšanām: 10.sasaukums - apgabals Nr.181-210, LV_LVA_F 1477_A1_L582
 • Apgabala vēlēšanu komisiju dokumenti (izvirzīšanas protokoli, reģistrācija, balsojumi u.c.) par rajona Tautas deputātu padomes vēlēšanām: 10.sasaukums - apgabals Nr.211-230, LV_LVA_F 1477_A1_L583
 • Rīgas pilsētas Oktobra rajona tautas tiesnešu vēlēšanu komisiju protokoli, LV_LVA_F 1477_A1_L584
 • Rīgas pilsētas Oktobra rajona tautas tiesnešu vēlēšanu komisiju protokoli, LV_LVA_F 1477_A1_L585
 • Rīgas pilsētas Oktobra rajona tautas tiesnešu vēlēšanu komisiju protokoli, LV_LVA_F 1477_A1_L586
 • Rīgas pilsētas Oktobra rajona tautas tiesnešu vēlēšanu komisiju protokoli, LV_LVA_F 1477_A1_L587
 • Tautas piesēdētāju vēlētāju sapulču protokoli - 1.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L588
 • Tautas piesēdētāju vēlētāju sapulču protokoli - 2.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L589
 • Tautas piesēdētāju vēlētāju sapulču protokoli - 1.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L590
 • Tautas piesēdētāju vēlētāju sapulču protokoli - 2.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L591
 • Tautas piesēdētāju vēlētāju sapulču protokoli - 1.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L592
 • Tautas piesēdētāju vēlētāju sapulču protokoli - 2.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L593
 • Tautas piesēdētāju vēlētāju sapulču protokoli - 1.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L594
 • Tautas piesēdētāju vēlētāju sapulču protokoli - 2.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L595
 • Tautas piesēdētāju vēlētāju sapulču protokoli - 1.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L596
 • Tautas piesēdētāju vēlētāju sapulču protokoli - 2.sējums, LV_LVA_F 1477_A1_L597
 • Statistiskās atskaites un izziņas par rajona izpildkomitejas darbinieku sastāvu un skaitu, LV_LVA_F 1477_A1_L598
 • Lielā Tēvijas kara dalībnieku saraksti, LV_LVA_F 1477_A1_L599
 • Speclīdzekļu tāmes, LV_LVA_F 1477_A2_L35
 • Štatu saraksti un budžeta un speclīdzekļu tāmes, LV_LVA_F 1477_A2_L36
 • Štatu saraksti un budžeta un speclīdzekļu tāmes, LV_LVA_F 1477_A2_L37
 • Štatu saraksti un budžeta un speclīdzekļu tāmes, LV_LVA_F 1477_A2_L38
 • Štatu saraksti un budžeta un speclīdzekļu tāmes, LV_LVA_F 1477_A2_L39
 • Štatu saraksti un budžeta un speclīdzekļu tāmes, LV_LVA_F 1477_A2_L40
 • Štatu saraksti un budžeta un speclīdzekļu tāmes, LV_LVA_F 1477_A2_L41
 • Štatu saraksti un budžeta un speclīdzekļu tāmes, LV_LVA_F 1477_A2_L42
 • Pārskats par rajona izpildkomitejas budžeta izpildi, LV_LVA_F 1477_A2_L43
 • Pārskats par rajona izpildkomitejas budžeta izpildi, LV_LVA_F 1477_A2_L44
 • Pārskats par rajona izpildkomitejas budžeta izpildi, LV_LVA_F 1477_A2_L45
 • Pārskats par rajona izpildkomitejas budžeta izpildi, LV_LVA_F 1477_A2_L46
 • Pārskats par rajona izpildkomitejas budžeta izpildi, LV_LVA_F 1477_A2_L47
 • Pārskats par rajona izpildkomitejas budžeta izpildi, LV_LVA_F 1477_A2_L48
 • Pārskats par rajona izpildkomitejas budžeta izpildi, LV_LVA_F 1477_A2_L49
 • Pārskats par rajona tautas kontroles komitejas budžeta izpildi, LV_LVA_F 1477_A2_L50
 • Izpildkomitejas un nodaļu apstiprinātie štatu saraksti un budžeta izdevumu tāmes, LV_LVA_F 1477_A2_L51
 • Izpildkomitejas un nodaļu apstiprinātie štatu saraksti un budžeta izdevumu tāmes, LV_LVA_F 1477_A2_L52
 • Izpildkomitejas un nodaļu apstiprinātie štatu saraksti un budžeta izdevumu tāmes, LV_LVA_F 1477_A2_L53
 • Speclīdzekļu tāmes un štatu saraksti, LV_LVA_F 1477_A2_L54
 • Speclīdzekļu tāmes un štatu saraksti, LV_LVA_F 1477_A2_L55
 • Speclīdzekļu tāmes un štatu saraksti, LV_LVA_F 1477_A2_L56
 • Rajona tautas kontroles komitejas štatu saraksti un tāmes, LV_LVA_F 1477_A2_L57
 • Rajona tautas kontroles komitejas štatu saraksti un tāmes, LV_LVA_F 1477_A2_L58
 • Rajona tautas kontroles komitejas štatu saraksti un tāmes, LV_LVA_F 1477_A2_L59
 • Rajona izpildkomitejas un nodaļu grāmatvedības pārskats, LV_LVA_F 1477_A2_L60
 • Rajona izpildkomitejas un nodaļu grāmatvedības pārskats, LV_LVA_F 1477_A2_L61
 • Rajona izpildkomitejas un nodaļu grāmatvedības pārskats, LV_LVA_F 1477_A2_L62
 • Rajona tautas kontroles komitejas grāmatvedības pārskats, LV_LVA_F 1477_A2_L63
 • Rajona tautas kontroles komitejas grāmatvedības pārskats, LV_LVA_F 1477_A2_L64
 • Rajona tautas kontroles komitejas grāmatvedības pārskats, LV_LVA_F 1477_A2_L65
 • Statistiskās atskaites personālsastāva jautājumos, LV_LVA_F 1477_A3_L3
 • Alekša iela 1 I, LV_LVA_F 1477_A6_L1
 • Alekša iela 1 II, LV_LVA_F 1477_A6_L2
 • Alūksnes iela 1 I, LV_LVA_F 1477_A6_L3
 • Alūksnes iela 1 II, LV_LVA_F 1477_A6_L4
 • Alūksnes iela 1 III, LV_LVA_F 1477_A6_L5
 • Alūksnes iela 1 IV, LV_LVA_F 1477_A6_L6
 • Alūksnes iela 3 I, LV_LVA_F 1477_A6_L7
 • Alūksnes iela 3 II, LV_LVA_F 1477_A6_L8
 • Alūksnes iela 3 III, LV_LVA_F 1477_A6_L9
 • Andreja Pumpura iela 2 I, LV_LVA_F 1477_A6_L10
 • Andreja Pumpura iela 2 II, LV_LVA_F 1477_A6_L11
 • Andreja Pumpura iela 2 III, LV_LVA_F 1477_A6_L12
 • Andreja Pumpura iela 2 IV, LV_LVA_F 1477_A6_L13
 • Andreja Pumpura iela 3 I, LV_LVA_F 1477_A6_L14
 • Andreja Pumpura iela 3 II, LV_LVA_F 1477_A6_L15
 • Andreja Pumpura iela 3 III, LV_LVA_F 1477_A6_L16
 • Andreja Pumpura iela 3 IV, LV_LVA_F 1477_A6_L17
 • Augstrozes iela 3, LV_LVA_F 1477_A6_L18
 • Augstrozes iela 7, LV_LVA_F 1477_A6_L19
 • Augstrozes iela 17, LV_LVA_F 1477_A6_L20
 • Ausekļa iela 1 I, LV_LVA_F 1477_A6_L21
 • Ausekļa iela 1 II, LV_LVA_F 1477_A6_L22
 • Ausekļa iela 2 I, LV_LVA_F 1477_A6_L23
 • Ausekļa iela 2 II, LV_LVA_F 1477_A6_L24
 • Ausekļa iela 2 III, LV_LVA_F 1477_A6_L25
 • Ausekļa iela 2 IV, LV_LVA_F 1477_A6_L26
 • Ausekļa iela 4 I, LV_LVA_F 1477_A6_L27
 • Ausekļa iela 4 II, LV_LVA_F 1477_A6_L28
 • Ausekļa iela 4 III, LV_LVA_F 1477_A6_L29
 • Ausekļa iela 4 IV, LV_LVA_F 1477_A6_L30
 • Ausekļa iela 4 V, LV_LVA_F 1477_A6_L31
 • Ausekļa iela 4 VI, LV_LVA_F 1477_A6_L32
 • Ausekļa iela 6a I, LV_LVA_F 1477_A6_L33
 • Ausekļa iela 6a II, LV_LVA_F 1477_A6_L34
 • Ausekļa iela 6a III, LV_LVA_F 1477_A6_L35
 • Ausekļa iela 6a IV, LV_LVA_F 1477_A6_L36
 • Ausekļa iela 14 I, LV_LVA_F 1477_A6_L37
 • Ausekļa iela 14 II, LV_LVA_F 1477_A6_L38
 • Ausekļa iela 22 I, LV_LVA_F 1477_A6_L39
 • Ausekļa iela 22 II, LV_LVA_F 1477_A6_L40
 • Bergmaņa iela 1 (Ernsta Bergmaņa iela), LV_LVA_F 1477_A6_L41
 • Bergmaņa iela 3 (Ernsta Bergmaņa iela), LV_LVA_F 1477_A6_L42
 • Beļinska iela 1/3 (Berģenes iela 1/3) (Bergenas iela), LV_LVA_F 1477_A6_L43
 • Beļinska iela 2 I (Berģenes iela) (Bergenas iela), LV_LVA_F 1477_A6_L44
 • Beļinska iela 2 II (Berģenes iela) (Bergenas iela), LV_LVA_F 1477_A6_L45
 • Beļinska iela 2 III (Berģenes iela) (Bergenas iela), LV_LVA_F 1477_A6_L46
 • Beļinska iela 4 (Berģenes iela) (Bergenas iela), LV_LVA_F 1477_A6_L47
 • Beļinska iela 6 I (Berģenes iela) (Bergenas iela), LV_LVA_F 1477_A6_L48
 • Beļinska iela 6 II (Berģenes iela) (Bergenas iela), LV_LVA_F 1477_A6_L49
 • Bērnudārza iela 2 I (Annas Sakses iela), LV_LVA_F 1477_A6_L50
 • Bērnudārza iela 2 II (Annas Sakses iela), LV_LVA_F 1477_A6_L51
 • Bērnudārza iela 2 III (Annas Sakses iela), LV_LVA_F 1477_A6_L52
 • Bērnudārza iela 5 (Annas Sakses iela), LV_LVA_F 1477_A6_L53
 • Bērnudārza iela 7 I (Annas Sakses iela), LV_LVA_F 1477_A6_L54
 • Bērnudārza iela 7 II (Annas Sakses iela), LV_LVA_F 1477_A6_L55
 • Bērnudārza iela 7 III (Annas Sakses iela), LV_LVA_F 1477_A6_L56
 • Bērnudārza iela 11 I (Annas Sakses iela), LV_LVA_F 1477_A6_L57
 • Bērnudārza iela 11 II (Annas Sakses iela), LV_LVA_F 1477_A6_L58
 • Bērnudārza iela 11 III (Annas Sakses iela), LV_LVA_F 1477_A6_L59
 • Bērnudārza iela 32 (Annas Sakses iela), LV_LVA_F 1477_A6_L60
 • Cimzes iela 1 I, LV_LVA_F 1477_A6_L61
 • Cimzes iela 1 II, LV_LVA_F 1477_A6_L62
 • Čiekurkalna 1.garā līnija 3, LV_LVA_F 1477_A6_L63
 • Čiekurkalna 1.garā līnija 7 I, LV_LVA_F 1477_A6_L64
 • Čiekurkalna 1.garā līnija 7 II, LV_LVA_F 1477_A6_L65
 • Čiekurkalna 1.garā līnija 7a, LV_LVA_F 1477_A6_L66
 • Čiekurkalna 1.garā līnija 9, LV_LVA_F 1477_A6_L67
 • Čiekurkalna 1.garā līnija 14, LV_LVA_F 1477_A6_L68
 • Čiekurkalna 1.garā līnija 24 I, LV_LVA_F 1477_A6_L69
 • Čiekurkalna 1.garā līnija 24 II, LV_LVA_F 1477_A6_L70
 • Čiekurkalna 1.garā līnija 25, LV_LVA_F 1477_A6_L71
 • Čiekurkalna 1.garā līnija 28 I, LV_LVA_F 1477_A6_L72
 • Čiekurkalna 1.garā līnija 28 II, LV_LVA_F 1477_A6_L73
 • Čiekurkalna 1.garā līnija 29 I, LV_LVA_F 1477_A6_L74
 • Čiekurkalna 1.garā līnija 29 II, LV_LVA_F 1477_A6_L75
 • Čiekurkalna 1.garā līnija 32, LV_LVA_F 1477_A6_L76
 • Čiekurkalna 1.garā līnija 34, LV_LVA_F 1477_A6_L77
 • Čiekurkalna 1.garā līnija 35, LV_LVA_F 1477_A6_L78
 • Čiekurkalna 1.garā līnija 37, LV_LVA_F 1477_A6_L79
 • Čiekurkalna 1.garā līnija 41a, LV_LVA_F 1477_A6_L80
 • Čiekurkalna 1.garā līnija 46 I, LV_LVA_F 1477_A6_L81
 • Čiekurkalna 1.garā līnija 46 II, LV_LVA_F 1477_A6_L82
 • Čiekurkalna 1.garā līnija 57, LV_LVA_F 1477_A6_L83
 • Čiekurkalna 1.garā līnija 72, LV_LVA_F 1477_A6_L84
 • Čiekurkalna 1.garā līnija 80, LV_LVA_F 1477_A6_L85
 • Čiekurkalna 1.garā līnija 86, LV_LVA_F 1477_A6_L86
 • Čiekurkalna 1.garā līnija 88, LV_LVA_F 1477_A6_L87
 • Čiekurkalna 2.garā līnija 1, LV_LVA_F 1477_A6_L88
 • Čiekurkalna 2.garā līnija 5, LV_LVA_F 1477_A6_L89
 • Čiekurkalna 2.garā līnija 6 b I, LV_LVA_F 1477_A6_L90
 • Čiekurkalna 2.garā līnija 6 b II, LV_LVA_F 1477_A6_L91
 • Čiekurkalna 2.garā līnija 11, LV_LVA_F 1477_A6_L92
 • Čiekurkalna 2.garā līnija 12 a, LV_LVA_F 1477_A6_L93
 • Čiekurkalna 2.garā līnija 13 I, LV_LVA_F 1477_A6_L94
 • Čiekurkalna 2.garā līnija 13 II, LV_LVA_F 1477_A6_L95
 • Čiekurkalna 2.garā līnija 13 III, LV_LVA_F 1477_A6_L96
 • Čiekurkalna 2.garā līnija 16, LV_LVA_F 1477_A6_L97
 • Čiekurkalna 2.garā līnija 17, LV_LVA_F 1477_A6_L98
 • Čiekurkalna 2.garā līnija 21 I, LV_LVA_F 1477_A6_L99
 • Čiekurkalna 2.garā līnija 21 II, LV_LVA_F 1477_A6_L100
 • Čiekurkalna 2.garā līnija 35, LV_LVA_F 1477_A6_L101
 • Čiekurkalna 2.garā līnija 43, LV_LVA_F 1477_A6_L102
 • Čiekurkalna 2.garā līnija 44, LV_LVA_F 1477_A6_L103
 • Čiekurkalna 2.garā līnija 45, LV_LVA_F 1477_A6_L104
 • Čiekurkalna 2.garā līnija 48, LV_LVA_F 1477_A6_L105
 • Čiekurkalna 2.garā līnija 51, LV_LVA_F 1477_A6_L106
 • Čiekurkalna 2.garā līnija 58, LV_LVA_F 1477_A6_L107
 • Čiekurkalna 2.garā līnija 61, LV_LVA_F 1477_A6_L108
 • Čiekurkalna 2.garā līnija 64 I, LV_LVA_F 1477_A6_L109
 • Čiekurkalna 2.garā līnija 64 II, LV_LVA_F 1477_A6_L110
 • Čiekurkalna 2.garā līnija 65 I, LV_LVA_F 1477_A6_L111
 • Čiekurkalna 2.garā līnija 65 II, LV_LVA_F 1477_A6_L112
 • Čiekurkalna 2.garā līnija 69 a, LV_LVA_F 1477_A6_L113
 • Čiekurkalna 1.šķērslīnija 3 , LV_LVA_F 1477_A6_L114
 • Čiekurkalna 1.šķērslīnija 4 I, LV_LVA_F 1477_A6_L115
 • Čiekurkalna 1.šķērslīnija 4 II, LV_LVA_F 1477_A6_L116
 • Čiekurkalna 1.šķērslīnija 10 I , LV_LVA_F 1477_A6_L117
 • Čiekurkalna 1.šķērslīnija 10 II, LV_LVA_F 1477_A6_L118
 • Čiekurkalna 2.šķērslīnija 2, LV_LVA_F 1477_A6_L119
 • Čiekurkalna 2.šķērslīnija 3, LV_LVA_F 1477_A6_L120
 • Čiekurkalna 2.šķērslīnija 5 a, LV_LVA_F 1477_A6_L121
 • Čiekurkalna 2.šķērslīnija 6, LV_LVA_F 1477_A6_L122
 • Čiekurkalna 3.šķērslīnija 4, LV_LVA_F 1477_A6_L123
 • Čiekurkalna 3.šķērslīnija 5 I, LV_LVA_F 1477_A6_L124
 • Čiekurkalna 3.šķērslīnija 5 II, LV_LVA_F 1477_A6_L125
 • Čiekurkalna 3.šķērslīnija 5 III, LV_LVA_F 1477_A6_L126
 • Čiekurkalna 3.šķērslīnija 12, LV_LVA_F 1477_A6_L127
 • Čiekurkalna 3.šķērslīnija 16 I, LV_LVA_F 1477_A6_L128
 • Čiekurkalna 3.šķērslīnija 16 II, LV_LVA_F 1477_A6_L129
 • Čiekurkalna 3.šķērslīnija 17, LV_LVA_F 1477_A6_L130
 • Čiekurkalna 3.šķērslīnija 19, LV_LVA_F 1477_A6_L131
 • Čiekurkalna 3.šķērslīnija 21, LV_LVA_F 1477_A6_L132
 • Čiekurkalna 3.šķērslīnija 22, LV_LVA_F 1477_A6_L133
 • Čiekurkalna 3.šķērslīnija 26, LV_LVA_F 1477_A6_L134
 • Čiekurkalna 3.šķērslīnija 30, LV_LVA_F 1477_A6_L135
 • Čiekurkalna 4.šķērslīnija 16, LV_LVA_F 1477_A6_L136
 • Čiekurkalna 4.šķērslīnija 21 I, LV_LVA_F 1477_A6_L137
 • Čiekurkalna 4.šķērslīnija 21 II, LV_LVA_F 1477_A6_L138
 • Čiekurkalna 4.šķērslīnija 22, LV_LVA_F 1477_A6_L139
 • Čiekurkalna 4.šķērslīnija 22 a bija kopmītne, LV_LVA_F 1477_A6_L140
 • Čiekurkalna 5.šķērslīnija 5, LV_LVA_F 1477_A6_L141
 • Čiekurkalna 5.šķērslīnija 8, LV_LVA_F 1477_A6_L142
 • Čiekurkalna 5.šķērslīnija 10, LV_LVA_F 1477_A6_L143
 • Čiekurkalna 5.šķērslīnija 18, LV_LVA_F 1477_A6_L144
 • Čiekurkalna 5.šķērslīnija 22, LV_LVA_F 1477_A6_L145
 • Čiekurkalna 5.šķērslīnija 28 I, LV_LVA_F 1477_A6_L146
 • Čiekurkalna 5.šķērslīnija 28 II, LV_LVA_F 1477_A6_L147
 • Čiekurkalna 5.šķērslīnija 30, LV_LVA_F 1477_A6_L148
 • Čiekurkalna 6.šķērslīnija 1, LV_LVA_F 1477_A6_L149
 • Čiekurkalna 6.šķērslīnija 4, LV_LVA_F 1477_A6_L150
 • Čiekurkalna 6.šķērslīnija 7, LV_LVA_F 1477_A6_L151
 • Čiekurkalna 6.šķērslīnija 8, LV_LVA_F 1477_A6_L152
 • Čiekurkalna 6.šķērslīnija 13, LV_LVA_F 1477_A6_L153
 • Čiekurkalna 8.šķērslīnija 3, LV_LVA_F 1477_A6_L154
 • Čiekurkalna 8.šķērslīnija 8 I, LV_LVA_F 1477_A6_L155
 • Čiekurkalna 8.šķērslīnija 8 II, LV_LVA_F 1477_A6_L156
 • Čiekurkalna 8.šķērslīnija 9 I, LV_LVA_F 1477_A6_L157
 • Čiekurkalna 8.šķērslīnija 9 II, LV_LVA_F 1477_A6_L158
 • Čiekurkalna 8.šķērslīnija 10, LV_LVA_F 1477_A6_L159
 • Čiekurkalna 8.šķērslīnija 20, LV_LVA_F 1477_A6_L160
 • Duntes iela 28 I, LV_LVA_F 1477_A6_L161
 • Duntes iela 28 II, LV_LVA_F 1477_A6_L162
 • Dzirnavu iela 1 I, LV_LVA_F 1477_A6_L163
 • Dzirnavu iela 1 II, LV_LVA_F 1477_A6_L164
 • Dzirnavu iela 4 I, LV_LVA_F 1477_A6_L165
 • Dzirnavu iela 4 II, LV_LVA_F 1477_A6_L166
 • Dzirnavu iela 11 I, LV_LVA_F 1477_A6_L167
 • Dzirnavu iela 11 II, LV_LVA_F 1477_A6_L168
 • Dzirnavu iela 11 III, LV_LVA_F 1477_A6_L169
 • Dzirnavu iela 13 I, LV_LVA_F 1477_A6_L170
 • Dzirnavu iela 13 II, LV_LVA_F 1477_A6_L171
 • Emīla Dārziņa iela 5 I, LV_LVA_F 1477_A6_L172
 • Emīla Dārziņa iela 5 II, LV_LVA_F 1477_A6_L173
 • Emīla Dārziņa iela 7 I, LV_LVA_F 1477_A6_L174
 • Emīla Dārziņa iela 7 II, LV_LVA_F 1477_A6_L175
 • Emīla Dārziņa iela 10 I, LV_LVA_F 1477_A6_L176
 • Emīla Dārziņa iela 10 II, LV_LVA_F 1477_A6_L177
 • Emīla Dārziņa iela 10 III, LV_LVA_F 1477_A6_L178
 • Emīla Dārziņa iela 14, LV_LVA_F 1477_A6_L179
 • Emmas iela 33 I, LV_LVA_F 1477_A6_L180
 • Emmas iela 33 II, LV_LVA_F 1477_A6_L181
 • Ezermalas iela 18 II, LV_LVA_F 1477_A6_L182
 • Ezermalas iela 20 a, LV_LVA_F 1477_A6_L183
 • Ezermalas iela 40, LV_LVA_F 1477_A6_L184
 • Ezermalas iela 49 I, LV_LVA_F 1477_A6_L185
 • Ezermalas iela 49 II, LV_LVA_F 1477_A6_L186
 • Ezermalas iela 51 I, LV_LVA_F 1477_A6_L187
 • Ezermalas iela 51 II, LV_LVA_F 1477_A6_L188
 • Ezermalas iela 51 III, LV_LVA_F 1477_A6_L189
 • Ezermalas iela 55 I, LV_LVA_F 1477_A6_L190
 • Ezermalas iela 55 II, LV_LVA_F 1477_A6_L191
 • Ezermalas iela 61, LV_LVA_F 1477_A6_L192
 • Ezermalas iela 65 I, LV_LVA_F 1477_A6_L193
 • Ezermalas iela 65 II, LV_LVA_F 1477_A6_L194
 • Ganību dambis 3 I, LV_LVA_F 1477_A6_L195
 • Ganību dambis 3 II, LV_LVA_F 1477_A6_L196
 • Ganību dambis 3 III, LV_LVA_F 1477_A6_L197
 • Ganību dambis 23, LV_LVA_F 1477_A6_L198
 • Gatartas iela 3 (Amatas iela), LV_LVA_F 1477_A6_L199
 • Gatartas iela 4 (Amatas iela), LV_LVA_F 1477_A6_L200
 • Gatartas iela 8 I (Amatas iela), LV_LVA_F 1477_A6_L201
 • Gatartas iela 8 II (Amatas iela), LV_LVA_F 1477_A6_L202
 • Gaujas iela 12, LV_LVA_F 1477_A6_L203
 • Gaujas iela 13 I, LV_LVA_F 1477_A6_L204
 • Gaujas iela 13 II, LV_LVA_F 1477_A6_L205
 • Gaujas iela 20 I, LV_LVA_F 1477_A6_L206
 • Gaujas iela 20 II, LV_LVA_F 1477_A6_L207
 • Gaujas iela 28 I, LV_LVA_F 1477_A6_L208
 • Gaujas iela 28 II, LV_LVA_F 1477_A6_L209
 • Gaujas iela 36, LV_LVA_F 1477_A6_L210
 • Gaujas iela 39, LV_LVA_F 1477_A6_L211
 • Gaujas iela 43, LV_LVA_F 1477_A6_L212
 • Gdaņskas iela 2 (Dancigas iela), LV_LVA_F 1477_A6_L213
 • Gdaņskas iela 9 I (Dancigas iela), LV_LVA_F 1477_A6_L214
 • Gdaņskas iela 9 II (Dancigas iela), LV_LVA_F 1477_A6_L215
 • Gdaņskas iela 14 (Dancigas iela), LV_LVA_F 1477_A6_L216
 • Gdaņskas iela 16 (Dancigas iela), LV_LVA_F 1477_A6_L217
 • Gdaņskas iela 19 I (Dancigas iela), LV_LVA_F 1477_A6_L218
 • Gdaņskas iela 19 II (Dancigas iela), LV_LVA_F 1477_A6_L219
 • Glika iela 16 I, LV_LVA_F 1477_A6_L220
 • Glika iela 16 II, LV_LVA_F 1477_A6_L221
 • Gorkija iela 9 I (Krišjāņa Valdemāra iela), LV_LVA_F 1477_A6_L222
 • Gorkija iela 9 II (Krišjāņa Valdemāra iela), LV_LVA_F 1477_A6_L223
 • Gorkija iela 9 III (Krišjāņa Valdemāra iela), LV_LVA_F 1477_A6_L224
 • Gorkija iela 9 IV (Krišjāņa Valdemāra iela), LV_LVA_F 1477_A6_L225
 • Gorkija iela 15 I (Krišjāņa Valdemāra iela), LV_LVA_F 1477_A6_L226
 • Gorkija iela 15 II (Krišjāņa Valdemāra iela), LV_LVA_F 1477_A6_L227
 • Gorkija iela 17 I (Krišjāņa Valdemāra iela), LV_LVA_F 1477_A6_L228
 • Gorkija iela 17 II (Krišjāņa Valdemāra iela), LV_LVA_F 1477_A6_L229
 • Gorkija iela 17 III (Krišjāņa Valdemāra iela), LV_LVA_F 1477_A6_L230
 • Hamburgas iela 3, LV_LVA_F 1477_A6_L231
 • Hamburgas iela 4, LV_LVA_F 1477_A6_L232
 • Hamburgas iela 6 a II, LV_LVA_F 1477_A6_L233
 • Hamburgas iela 6 a III, LV_LVA_F 1477_A6_L234
 • Hamburgas iela 8 I, LV_LVA_F 1477_A6_L235
 • Hamburgas iela 8 II, LV_LVA_F 1477_A6_L236
 • Hamburgas iela 8 III, LV_LVA_F 1477_A6_L237
 • Hamburgas iela 10, LV_LVA_F 1477_A6_L238
 • Hamburgas iela 14, LV_LVA_F 1477_A6_L239
 • Hamburgas iela 21, LV_LVA_F 1477_A6_L240
 • Hamburgas iela 25, LV_LVA_F 1477_A6_L241
 • Hamburgas iela 31 I, LV_LVA_F 1477_A6_L242
 • Hamburgas iela 31 II, LV_LVA_F 1477_A6_L243
 • Inčukalna iela 1 I, LV_LVA_F 1477_A6_L244
 • Inčukalna iela 1 II, LV_LVA_F 1477_A6_L245
 • Inčukalna iela 3 I, LV_LVA_F 1477_A6_L246
 • Inčukalna iela 3 II, LV_LVA_F 1477_A6_L247
 • Inčukalna iela 5, LV_LVA_F 1477_A6_L248
 • Jankas Kupalas iela 1 I (Vīlandes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L249
 • Jankas Kupalas iela 1 II (Vīlandes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L250
 • Jankas Kupalas iela 1 III (Vīlandes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L251
 • Jankas Kupalas iela 1 IV (Vīlandes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L252
 • Jankas Kupalas iela 2 I (Vīlandes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L253
 • Jankas Kupalas iela 2 II (Vīlandes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L254
 • Jankas Kupalas iela 2 III (Vīlandes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L255
 • Jankas Kupalas iela 2 IV (Vīlandes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L256
 • Jankas Kupalas iela 2 V (Vīlandes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L257
 • Jankas Kupalas iela 3 I (Vīlandes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L258
 • Jankas Kupalas iela 3 II (Vīlandes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L259
 • Jankas Kupalas iela 3 III (Vīlandes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L260
 • Jankas Kupalas iela 3 IV (Vīlandes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L261
 • Jankas Kupalas iela 4 I (Vīlandes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L262
 • Jankas Kupalas iela 4 II (Vīlandes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L263
 • Jankas Kupalas iela 4 III (Vīlandes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L264
 • Jankas Kupalas iela 6 I (Vīlandes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L265
 • Jankas Kupalas iela 6 II (Vīlandes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L266
 • Jankas Kupalas iela 6 III (Vīlandes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L267
 • Jankas Kupalas iela 8 I (Vīlandes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L268
 • Jankas Kupalas iela 8 II (Vīlandes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L269
 • Jankas Kupalas iela 9 (Vīlandes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L270
 • Jankas Kupalas iela10 I (Vīlandes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L271
 • Jankas Kupalas iela 10 II (Vīlandes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L272
 • Jankas Kupalas iela 10 III (Vīlandes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L273
 • Jankas Kupalas iela 11 I (Vīlandes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L274
 • Jankas Kupalas iela 11 II (Vīlandes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L275
 • Jankas Kupalas iela 11 III (Vīlandes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L276
 • Jankas Kupalas iela 11 IV (Vīlandes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L277
 • Jankas Kupalas iela 11 V (Vīlandes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L278
 • Jankas Kupalas iela 12 I (Vīlandes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L279
 • Jankas Kupalas iela 12 II (Vīlandes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L280
 • Jankas Kupalas iela 13 I (Vīlandes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L281
 • Jankas Kupalas iela 13 II (Vīlandes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L282
 • Jankas Kupalas iela 14 I (Vīlandes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L283
 • Jankas Kupalas iela 14 II (Vīlandes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L284
 • Jankas Kupalas iela 17 I (Vīlandes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L285
 • Jankas Kupalas iela 17 II (Vīlandes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L286
 • Jankas Kupalas iela 17 III (Vīlandes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L287
 • Jankas Kupalas iela 20 I (Vīlandes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L288
 • Jankas Kupalas iela 20 II (Vīlandes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L289
 • Jura Alunāna iela 3 I, LV_LVA_F 1477_A6_L290
 • Jura Alunāna iela 3 II, LV_LVA_F 1477_A6_L291
 • Jura Alunāna iela 3 III, LV_LVA_F 1477_A6_L292
 • Jura Alunāna iela 3 IV, LV_LVA_F 1477_A6_L293
 • Jura Alunāna iela 3 V, LV_LVA_F 1477_A6_L294
 • Jura Alunāna iela 6 I, LV_LVA_F 1477_A6_L295
 • Jura Alunāna iela 6 II, LV_LVA_F 1477_A6_L296
 • Jura Alunāna iela 6 III, LV_LVA_F 1477_A6_L297
 • Jura Alunāna iela 6 IV, LV_LVA_F 1477_A6_L298
 • Jura Alunāna iela 6 V, LV_LVA_F 1477_A6_L299
 • Jura Alunāna iela 6 VI, LV_LVA_F 1477_A6_L300
 • Jura Alunāna iela 6 VII, LV_LVA_F 1477_A6_L301
 • Jura Alunāna iela 9 I, LV_LVA_F 1477_A6_L302
 • Jura Alunāna iela 9 II, LV_LVA_F 1477_A6_L303
 • Katrīnas dambis 6/8, LV_LVA_F 1477_A6_L304
 • Katrīnas dambis 16 I, LV_LVA_F 1477_A6_L305
 • Katrīnas dambis 16 II, LV_LVA_F 1477_A6_L306
 • Katrīnas dambis 33 I, LV_LVA_F 1477_A6_L307
 • Katrīnas dambis 33 II, LV_LVA_F 1477_A6_L308
 • Katrīnas iela 7, LV_LVA_F 1477_A6_L309
 • Kārļa Vatsona iela 2 (Augusta Arāja Bērces iela-agrākais nosaukums), LV_LVA_F 1477_A6_L310
 • Kārļa Vatsona iela 3 (Augusta Arāja Bērces iela-agrākais nosaukums), LV_LVA_F 1477_A6_L311
 • Kārļa Vatsona iela 6 I (Augusta Arāja Bērces iela-agrākais nosaukums), LV_LVA_F 1477_A6_L312
 • Kārļa Vatsona iela 6 II (Augusta Arāja Bērces iela-agrākais nosaukums), LV_LVA_F 1477_A6_L313
 • Kirova iela 2 I (Elizabetes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L314
 • Kirova iela 2 II (Elizabetes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L315
 • Kirova iela 2 III (Elizabetes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L316
 • Kirova iela 2 IV (Elizabetes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L317
 • Kirova iela 7 I (Elizabetes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L318
 • Kirova iela 7 II (Elizabetes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L319
 • Kirova iela 7 III (Elizabetes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L320
 • Kirova iela 7 IV (Elizabetes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L321
 • Kirova iela 9 I (Elizabetes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L322
 • Kirova iela 9 II (Elizabetes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L323
 • Kirova iela 9 III (Elizabetes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L324
 • Kirova iela 9 IV (Elizabetes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L325
 • Kirova iela 10 I (Elizabetes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L326
 • Kirova iela 10 II (Elizabetes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L327
 • Kirova iela 10 III (Elizabetes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L328
 • Kirova iela 10 b I (Elizabetes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L329
 • Kirova iela 10 b II (Elizabetes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L330
 • Kirova iela 11 I (Elizabetes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L331
 • Kirova iela 11 II (Elizabetes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L332
 • Kirova iela 11 III (Elizabetes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L333
 • Kirova iela 11 IV (Elizabetes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L334
 • Kirova iela 13 I (Elizabetes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L335
 • Kirova iela 13 II (Elizabetes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L336
 • Kirova iela 15 (Elizabetes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L337
 • Kirova iela 19 I (Elizabetes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L338
 • Kirova iela 19 II (Elizabetes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L339
 • Kirova iela 19 III (Elizabetes iela), LV_LVA_F 1477_A6_L340
 • Kokneses prospekts 7, LV_LVA_F 1477_A6_L341
 • Kokneses prospekts 8 I, LV_LVA_F 1477_A6_L342
 • Kokneses prospekts 8 II, LV_LVA_F 1477_A6_L343
 • Kokneses prospekts 13 I, LV_LVA_F 1477_A6_L344
 • Kokneses prospekts 13 II, LV_LVA_F 1477_A6_L345
 • Kokneses prospekts 13 a I, LV_LVA_F 1477_A6_L346
 • Kokneses prospekts 13 a II, LV_LVA_F 1477_A6_L347
 • Kokneses prospekts 14 I, LV_LVA_F 1477_A6_L348
 • Kokneses prospekts 14 II, LV_LVA_F 1477_A6_L349
 • Kokneses prospekts 15 a I, LV_LVA_F 1477_A6_L350
 • Kokneses prospekts 15 a II, LV_LVA_F 1477_A6_L351
 • Kokneses prospekts15 a III, LV_LVA_F 1477_A6_L352
 • Kokneses prospekts 16, LV_LVA_F 1477_A6_L353
 • Kokneses prospekts 17, LV_LVA_F 1477_A6_L354
 • Kokneses prospekts 18, LV_LVA_F 1477_A6_L355
 • Kokneses prospekts 25, LV_LVA_F 1477_A6_L356
 • Kokneses prospekts 26a I, LV_LVA_F 1477_A6_L357
 • Kokneses prospekts 26a II, LV_LVA_F 1477_A6_L358
 • Kokneses prospekts 29, LV_LVA_F 1477_A6_L359
 • Kokneses prospekts 30, LV_LVA_F 1477_A6_L360
 • Kokneses prospekts 32, LV_LVA_F 1477_A6_L361
 • Kokneses prospekts 34, LV_LVA_F 1477_A6_L362
 • Kokneses prospekts 35, LV_LVA_F 1477_A6_L363
 • Kokneses prospekts 36 I, LV_LVA_F 1477_A6_L364
 • Kokneses prospekts 36 II, LV_LVA_F 1477_A6_L365
 • Kokneses prospekts 36 III, LV_LVA_F 1477_A6_L366
 • Komunāru bulvāris 5 I (Kalpaka bulvāris), LV_LVA_F 1477_A6_L367
 • Komunāru bulvāris 5 II (Kalpaka bulvāris), LV_LVA_F 1477_A6_L368
 • Komunāru bulvāris 5 III (Kalpaka bulvāris), LV_LVA_F 1477_A6_L369
 • Komunāru bulvāris 5 IV (Kalpaka bulvāris), LV_LVA_F 1477_A6_L370
 • Lēdurgas iela 6, LV_LVA_F 1477_A6_L371
 • Leona Paegles iela 3 I (Antonijas iela), LV_LVA_F 1477_A6_L372
 • Leona Paegles iela 3 II (Antonijas iela), LV_LVA_F 1477_A6_L373
 • Lībekas iela 10, LV_LVA_F 1477_A6_L374
 • Lībekas iela 13, LV_LVA_F 1477_A6_L375
 • Lībekas iela 19, LV_LVA_F 1477_A6_L376
 • Lībekas iela 26, LV_LVA_F 1477_A6_L377
 • Līgatnes iela 3, LV_LVA_F 1477_A6_L378
 • Līgatnes iela 5, LV_LVA_F 1477_A6_L379
 • Mazā Piena iela 5 I, LV_LVA_F 1477_A6_L380
 • Mazā Piena iela 5 II, LV_LVA_F 1477_A6_L381
 • Mazā Piena iela 6, LV_LVA_F 1477_A6_L382
 • Mātera iela 1 I, LV_LVA_F 1477_A6_L383
 • Mātera iela 1 II, LV_LVA_F 1477_A6_L384
 • Mātera iela 3, LV_LVA_F 1477_A6_L385
 • Mātera iela 7, LV_LVA_F 1477_A6_L386
 • Mātera iela 9 I, LV_LVA_F 1477_A6_L387
 • Mātera iela 9 II, LV_LVA_F 1477_A6_L388
 • Mātera iela 9 III, LV_LVA_F 1477_A6_L389
 • Mātera iela 13, LV_LVA_F 1477_A6_L390
 • Mātera iela 15 I, LV_LVA_F 1477_A6_L391
 • Mātera iela 15 II, LV_LVA_F 1477_A6_L392
 • Meža prospekts 4, LV_LVA_F 1477_A6_L393
 • Meža prospekts 8 I, LV_LVA_F 1477_A6_L394
 • Meža prospekts 8 II, LV_LVA_F 1477_A6_L395
 • Meža prospekts 10, LV_LVA_F 1477_A6_L396
 • Meža prospekts 12, LV_LVA_F 1477_A6_L397
 • Meža prospekts 14, LV_LVA_F 1477_A6_L398
 • Meža prospekts 18 I, LV_LVA_F 1477_A6_L399
 • Meža prospekts 18 II, LV_LVA_F 1477_A6_L400
 • Meža prospekts 20, LV_LVA_F 1477_A6_L401
 • Meža prospekts 30, LV_LVA_F 1477_A6_L402
 • Meža prospekts 32, LV_LVA_F 1477_A6_L403
 • Meža prospekts 46 I, LV_LVA_F 1477_A6_L404
 • Meža prospekts 46 II, LV_LVA_F 1477_A6_L405
 • Meža prospekts 48, LV_LVA_F 1477_A6_L406
 • Meža prospekts 50, LV_LVA_F 1477_A6_L407
 • Meža prospekts 56, LV_LVA_F 1477_A6_L408
 • Meža prospekts 56 a, LV_LVA_F 1477_A6_L409
 • Meža prospekts 58 I, LV_LVA_F 1477_A6_L410
 • Meža prospekts 58 II, LV_LVA_F 1477_A6_L411
 • Meža prospekts 58 III, LV_LVA_F 1477_A6_L412
 • Meža prospekts 60 I, LV_LVA_F 1477_A6_L413
 • Meža prospekts 60 II, LV_LVA_F 1477_A6_L414
 • Meža prospekts 64 I, LV_LVA_F 1477_A6_L415
 • Meža prospekts 64 II, LV_LVA_F 1477_A6_L416
 • Meža prospekts 68, LV_LVA_F 1477_A6_L417
 • Meža prospekts 72 I, LV_LVA_F 1477_A6_L418
 • Meža prospekts 72 II, LV_LVA_F 1477_A6_L419
 • Meža prospekts 74, LV_LVA_F 1477_A6_L420
 • Meža prospekts 76 I, LV_LVA_F 1477_A6_L421
 • Meža prospekts 76 II, LV_LVA_F 1477_A6_L422
 • Meža prospekts 86, LV_LVA_F 1477_A6_L423
 • Mores iela 18, LV_LVA_F 1477_A6_L425
 • Pāvu iela 6 I, LV_LVA_F 1477_A6_L426
 • Pāvu iela 6 II, LV_LVA_F 1477_A6_L427
 • Pāvu iela 6 III, LV_LVA_F 1477_A6_L428
 • Pētersalas iela 5 I, LV_LVA_F 1477_A6_L429
 • Pētersalas iela 5 II, LV_LVA_F 1477_A6_L430
 • Pētersalas iela 5 III, LV_LVA_F 1477_A6_L431
 • Pētersalas iela 5 IV, LV_LVA_F 1477_A6_L432
 • Pētersalas iela 5 V, LV_LVA_F 1477_A6_L433
 • Pētersalas iela 5 VI, LV_LVA_F 1477_A6_L434
 • Pētersalas iela 9 I, LV_LVA_F 1477_A6_L435
 • Pētersalas iela 9 II, LV_LVA_F 1477_A6_L436
 • Pēterupes iela 6 I, LV_LVA_F 1477_A6_L437
 • Pēterupes iela 6 II, LV_LVA_F 1477_A6_L438
 • Piena 2/4 (Lielā Piena iela), LV_LVA_F 1477_A6_L439
 • Piena iela 3 I (Lielā Piena iela), LV_LVA_F 1477_A6_L440
 • Piena iela 3 II (Lielā Piena iela), LV_LVA_F 1477_A6_L441
 • Piena iela 3 III (Lielā Piena iela), LV_LVA_F 1477_A6_L442
 • Piena iela 3 IV (Lielā Piena iela), LV_LVA_F 1477_A6_L443
 • Piena iela 7 I (Lielā Piena iela), LV_LVA_F 1477_A6_L444
 • Piena iela 7 II (Lielā Piena iela), LV_LVA_F 1477_A6_L445
 • Poruka iela 2, LV_LVA_F 1477_A6_L446
 • Poruka iela 3, LV_LVA_F 1477_A6_L447
 • Poruka iela 4, LV_LVA_F 1477_A6_L448
 • Poruka iela 5, LV_LVA_F 1477_A6_L449
 • Poruka iela 7 I, LV_LVA_F 1477_A6_L450
 • Poruka iela 7 II, LV_LVA_F 1477_A6_L451
 • Poruka iela 7 III, LV_LVA_F 1477_A6_L452
 • Poruka iela 8 I, LV_LVA_F 1477_A6_L453
 • Poruka iela 8 II, LV_LVA_F 1477_A6_L454
 • Poruka iela 8 III, LV_LVA_F 1477_A6_L455
 • Poruka iela 9, LV_LVA_F 1477_A6_L456
 • Poruka iela 11, LV_LVA_F 1477_A6_L457
 • Poruka iela 12 I, LV_LVA_F 1477_A6_L458
 • Poruka iela 12 II, LV_LVA_F 1477_A6_L459
 • Poruka iela 13, LV_LVA_F 1477_A6_L460
 • Poruka iela 15, LV_LVA_F 1477_A6_L461
 • Poruka iela 19, LV_LVA_F 1477_A6_L462
 • Poruka iela 20, LV_LVA_F 1477_A6_L463
 • Rūpniecības iela 1 I, LV_LVA_F 1477_A6_L464
 • Rūpniecības iela 1 II, LV_LVA_F 1477_A6_L465
 • Rūpniecības iela 1 III, LV_LVA_F 1477_A6_L466
 • Rūpniecības iela 3 I, LV_LVA_F 1477_A6_L467
 • Rūpniecības iela 3 II, LV_LVA_F 1477_A6_L468
 • Rūpniecības iela 3 III, LV_LVA_F 1477_A6_L469
 • Rūpniecības iela 4 I, LV_LVA_F 1477_A6_L470
 • Rūpniecības iela 4 II, LV_LVA_F 1477_A6_L471
 • Rūpniecības iela 5 I, LV_LVA_F 1477_A6_L472
 • Rūpniecības iela 5 II, LV_LVA_F 1477_A6_L473
 • Rūpniecības iela 5 III, LV_LVA_F 1477_A6_L474
 • Rūpniecības iela 5 IV, LV_LVA_F 1477_A6_L475
 • Rūpniecības iela 5 V, LV_LVA_F 1477_A6_L476
 • Rūpniecības iela 7 I, LV_LVA_F 1477_A6_L477
 • Rūpniecības iela 7 II, LV_LVA_F 1477_A6_L478
 • Rūpniecības iela 7 III, LV_LVA_F 1477_A6_L479
 • Rūpniecības iela 7 IV, LV_LVA_F 1477_A6_L480
 • Rūpniecības iela 9, LV_LVA_F 1477_A6_L481
 • Rūpniecības iela 11 I, LV_LVA_F 1477_A6_L482
 • Rūpniecības iela 11 II, LV_LVA_F 1477_A6_L483
 • Rūpniecības iela 11 III, LV_LVA_F 1477_A6_L484
 • Rūpniecības iela 11 IV, LV_LVA_F 1477_A6_L485
 • Rūpniecības iela 11 V, LV_LVA_F 1477_A6_L486
 • Rūpniecības iela 13 I, LV_LVA_F 1477_A6_L487
 • Rūpniecības iela 13 II, LV_LVA_F 1477_A6_L488
 • Rūpniecības iela 13 III, LV_LVA_F 1477_A6_L489
 • Rūpniecības iela 13 IV, LV_LVA_F 1477_A6_L490
 • Rūpniecības iela 14 I, LV_LVA_F 1477_A6_L491
 • Rūpniecības iela 14 II, LV_LVA_F 1477_A6_L492
 • Rūpniecības iela 14 III, LV_LVA_F 1477_A6_L493
 • Rūpniecības iela 14 IV, LV_LVA_F 1477_A6_L494
 • Rūpniecības iela 16 I, LV_LVA_F 1477_A6_L495
 • Rūpniecības iela 16 II, LV_LVA_F 1477_A6_L496
 • Rūpniecības iela 18, LV_LVA_F 1477_A6_L497
 • Rūpniecības iela 20 I, LV_LVA_F 1477_A6_L498
 • Rūpniecības iela 20 II, LV_LVA_F 1477_A6_L499
 • Rūpniecības iela 20 III, LV_LVA_F 1477_A6_L500
 • Sermuliņu iela 5, LV_LVA_F 1477_A6_L501
 • Siguldas prospekts 2, LV_LVA_F 1477_A6_L502
 • Siguldas prospekts 3, LV_LVA_F 1477_A6_L503
 • Siguldas prospekts 11/13, LV_LVA_F 1477_A6_L504
 • Siguldas prospekts 12, LV_LVA_F 1477_A6_L505
 • Siguldas prospekts 14 I, LV_LVA_F 1477_A6_L506
 • Siguldas prospekts 14 II, LV_LVA_F 1477_A6_L507
 • Siguldas prospekts 14 III, LV_LVA_F 1477_A6_L508
 • Siguldas prospekts 16 I, LV_LVA_F 1477_A6_L509
 • Siguldas prospekts 16 II, LV_LVA_F 1477_A6_L510
 • Siguldas prospekts 16 III, LV_LVA_F 1477_A6_L511
 • Siguldas prospekts 21 I, LV_LVA_F 1477_A6_L512
 • Siguldas prospekts 21 II, LV_LVA_F 1477_A6_L513
 • Siguldas prospekts 27, LV_LVA_F 1477_A6_L514
 • Siguldas prospekts 29 I, LV_LVA_F 1477_A6_L515
 • Siguldas prospekts 29 II, LV_LVA_F 1477_A6_L516
 • Siguldas prospekts 33, LV_LVA_F 1477_A6_L517
 • Siguldas prospekts 34 I, LV_LVA_F 1477_A6_L518
 • Siguldas prospekts 34 II, LV_LVA_F 1477_A6_L519
 • Siguldas prospekts 36, LV_LVA_F 1477_A6_L520
 • Siguldas prospekts 38, LV_LVA_F 1477_A6_L521
 • Siguldas prospekts 40, LV_LVA_F 1477_A6_L522
 • Siguldas prospekts 48 I, LV_LVA_F 1477_A6_L523
 • Siguldas prospekts 48 II, LV_LVA_F 1477_A6_L524
 • Siguldas prospekts 48 III, LV_LVA_F 1477_A6_L525
 • Siguldas prospekts 48 IV, LV_LVA_F 1477_A6_L526
 • Siguldas prospekts 50 I, LV_LVA_F 1477_A6_L527
 • Siguldas prospekts 50 II, LV_LVA_F 1477_A6_L528
 • Siguldas prospekts 52, LV_LVA_F 1477_A6_L529
 • Siguldas prospekts 56 I, LV_LVA_F 1477_A6_L530
 • Siguldas prospekts 56 II, LV_LVA_F 1477_A6_L531
 • Siguldas prospekts 60, LV_LVA_F 1477_A6_L532
 • Siguldas prospekts 64, LV_LVA_F 1477_A6_L533
 • Stendera iela 4, LV_LVA_F 1477_A6_L534
 • Stendera iela 6, LV_LVA_F 1477_A6_L535
 • Stendera iela 10, LV_LVA_F 1477_A6_L536
 • Stienes iela 1, LV_LVA_F 1477_A6_L537
 • Stienes iela 2, LV_LVA_F 1477_A6_L538
 • Stokholmas iela 6, LV_LVA_F 1477_A6_L539
 • Stokholmas iela 8, LV_LVA_F 1477_A6_L540
 • Stokholmas iela 9, LV_LVA_F 1477_A6_L541
 • Stokholmas iela 13, LV_LVA_F 1477_A6_L542
 • Stokholmas iela 21, LV_LVA_F 1477_A6_L543
 • Stokholmas iela 28 I, LV_LVA_F 1477_A6_L544
 • Stokholmas iela 28 II, LV_LVA_F 1477_A6_L545
 • Stokholmas iela 28 III, LV_LVA_F 1477_A6_L546
 • Stokholmas iela 29, LV_LVA_F 1477_A6_L547
 • Stokholmas iela 32, LV_LVA_F 1477_A6_L548
 • Stokholmas iela 36, LV_LVA_F 1477_A6_L549
 • Stokholmas iela 57 I, LV_LVA_F 1477_A6_L550
 • Stokholmas iela 57 II, LV_LVA_F 1477_A6_L551
 • Strēlnieku iela 1 a I, LV_LVA_F 1477_A6_L552
 • Strēlnieku iela 1 a II, LV_LVA_F 1477_A6_L553
 • Strēlnieku iela 7 I, LV_LVA_F 1477_A6_L554
 • Strēlnieku iela 7 II, LV_LVA_F 1477_A6_L555
 • Strēlnieku iela 19 I, LV_LVA_F 1477_A6_L556
 • Strēlnieku iela 19 II, LV_LVA_F 1477_A6_L557
 • Sudrabu Edžus iela 13 I, LV_LVA_F 1477_A6_L558
 • Sudrabu Edžus iela 13 II, LV_LVA_F 1477_A6_L559
 • Sudrabu Edžus iela 13 III, LV_LVA_F 1477_A6_L560
 • Sudrabu Edžus iela 13 IV, LV_LVA_F 1477_A6_L561
 • Sudrabu Edžus iela 20, LV_LVA_F 1477_A6_L562
 • Sudrabu Edžus iela 26, LV_LVA_F 1477_A6_L563
 • Sudrabu Edžus iela 28 II, LV_LVA_F 1477_A6_L564
 • Sverdlova iela 3 I (1.Ganību dambis) (Pulkveža Brieža iela), LV_LVA_F 1477_A6_L565
 • Sverdlova iela 3 II (1.Ganību dambis) (Pulkveža Brieža iela), LV_LVA_F 1477_A6_L566
 • Sverdlova iela 3 III (1.Ganību dambis) (Pulkveža Brieža iela), LV_LVA_F 1477_A6_L567
 • Sverdlova iela 4 un 4/6 I (1.Ganību dambis) (Pulkveža Brieža iela), LV_LVA_F 1477_A6_L568
 • Sverdlova iela 4 un 4/6 II (1.Ganību dambis) (Pulkveža Brieža iela), LV_LVA_F 1477_A6_L569
 • Sverdlova iela 4 un 4/6 III (1.Ganību dambis) (Pulkveža Brieža iela), LV_LVA_F 1477_A6_L570
 • Sverdlova iela 6 I (1.Ganību dambis) (Pulkveža Brieža iela), LV_LVA_F 1477_A6_L571
 • Sverdlova iela 6 II (1.Ganību dambis) (Pulkveža Brieža iela), LV_LVA_F 1477_A6_L572
 • Sverdlova iela 6 III (1.Ganību dambis) (Pulkveža Brieža iela), LV_LVA_F 1477_A6_L573
 • Sverdlova iela 8 I (1.Ganību dambis) (Pulkveža Brieža iela), LV_LVA_F 1477_A6_L574
 • Sverdlova iela 8 II (1.Ganību dambis) (Pulkveža Brieža iela), LV_LVA_F 1477_A6_L575
 • Sverdlova iela 8 III (1.Ganību dambis) (Pulkveža Brieža iela), LV_LVA_F 1477_A6_L576
 • Sverdlova iela 10 I (1.Ganību dambis) (Pulkveža Brieža iela), LV_LVA_F 1477_A6_L577
 • Sverdlova iela 10 II (1.Ganību dambis) (Pulkveža Brieža iela), LV_LVA_F 1477_A6_L578
 • Sverdlova iela 19 I ((1.Ganību dambis) (Pulkveža Brieža iela), LV_LVA_F 1477_A6_L579
 • Sverdlova iela 19 II (1.Ganību dambis) (Pulkveža Brieža iela), LV_LVA_F 1477_A6_L580
 • Sverdlova iela 20 I (1.Ganību dambis) (Pulkveža Brieža iela), LV_LVA_F 1477_A6_L581
 • Sverdlova iela 20 II (1.Ganību dambis) (Pulkveža Brieža iela), LV_LVA_F 1477_A6_L582
 • Sverdlova iela 20 III (1.Ganību dambis) (Pulkveža Brieža iela), LV_LVA_F 1477_A6_L583
 • Sverdlova iela 20 IV (1.Ganību dambis) (Pulkveža Brieža iela), LV_LVA_F 1477_A6_L584
 • Ščecinas iela 3, LV_LVA_F 1477_A6_L585
 • Ščecinas iela 5 I, LV_LVA_F 1477_A6_L586
 • Ščecinas iela 5 II, LV_LVA_F 1477_A6_L587
 • Ščecinas iela 7, LV_LVA_F 1477_A6_L588
 • Tēraudlietuves iela 2 I, LV_LVA_F 1477_A6_L589
 • Tēraudlietuves iela 2 II, LV_LVA_F 1477_A6_L590
 • Tēraudlietuves iela 6, LV_LVA_F 1477_A6_L591
 • Tēraudlietuves iela 8 I, LV_LVA_F 1477_A6_L592
 • Tēraudlietuves iela 8 II, LV_LVA_F 1477_A6_L593
 • Tēraudlietuves iela 10 I, LV_LVA_F 1477_A6_L594
 • Tēraudlietuves iela 10 II, LV_LVA_F 1477_A6_L595
 • Tēraudlietuves iela 12 I, LV_LVA_F 1477_A6_L596
 • Tēraudlietuves iela 12 II, LV_LVA_F 1477_A6_L597
 • Tēraudlietuves iela 14, LV_LVA_F 1477_A6_L598
 • Valkas iela 4 I, LV_LVA_F 1477_A6_L599
 • Valkas iela 4 II, LV_LVA_F 1477_A6_L600
 • Valkas iela 4 III, LV_LVA_F 1477_A6_L601
 • Vecmīlgrāvja 1.līnija 31, LV_LVA_F 1477_A6_L602
 • Vecmīlgrāvja 3.līnija 44 I (Skuju iela 16), LV_LVA_F 1477_A6_L603
 • Vecmīlgrāvja 3.līnija 44 II (Skuju iela 16), LV_LVA_F 1477_A6_L604
 • Vecmīlgrāvja 5.līnija 27, LV_LVA_F 1477_A6_L605
 • Velmes iela 2 un 3, Lībekas iela 13, LV_LVA_F 1477_A6_L606
 • Velmes iela 2, LV_LVA_F 1477_A6_L607
 • Velmes iela 3, LV_LVA_F 1477_A6_L608
 • Veru iela 5 I, LV_LVA_F 1477_A6_L609
 • Veru iela 5 II, LV_LVA_F 1477_A6_L610
 • Vidus iela 4 I, LV_LVA_F 1477_A6_L611
 • Vidus iela 4 II, LV_LVA_F 1477_A6_L612
 • Vidus iela 4 III, LV_LVA_F 1477_A6_L613
 • Vidus iela 4 IV, LV_LVA_F 1477_A6_L614
 • Vidus iela 5 I, LV_LVA_F 1477_A6_L615
 • Vidus iela 5 II, LV_LVA_F 1477_A6_L616
 • Vidus iela 5 III, LV_LVA_F 1477_A6_L617
 • Vidus iela 6 I, LV_LVA_F 1477_A6_L618
 • Vidus iela 6 II, LV_LVA_F 1477_A6_L619
 • Vidus iela 6 III, LV_LVA_F 1477_A6_L620
 • Vidus iela 11 I, LV_LVA_F 1477_A6_L621
 • Vidus iela 11 II, LV_LVA_F 1477_A6_L622
 • Vidus iela 11 III, LV_LVA_F 1477_A6_L623
 • Vidus iela 11 IV, LV_LVA_F 1477_A6_L624
 • Vidus iela 11 V, LV_LVA_F 1477_A6_L625
 • Viļa Lāča iela 5 I (Eksporta iela), LV_LVA_F 1477_A6_L626
 • Viļa Lāča iela 5 II (Eksporta iela), LV_LVA_F 1477_A6_L627
 • Viļa Lāča iela 5 III (Eksporta iela), LV_LVA_F 1477_A6_L628
 • Viļa Lāča iela 6 I (Eksporta iela), LV_LVA_F 1477_A6_L629
 • Viļa Lāča iela 6 II (Eksporta iela), LV_LVA_F 1477_A6_L630
 • Viļa Olava iela 1 I (Nikolaja Ostrovska iela - agrākais nosaukums), LV_LVA_F 1477_A6_L631
 • Viļa Olava iela 1 II (Nikolaja Ostrovska iela - agrākais nosaukums), LV_LVA_F 1477_A6_L632
 • Viļa Olava iela 2 I (Nikolaja Ostrovska iela - agrākais nosaukums), LV_LVA_F 1477_A6_L633
 • Viļa Olava iela 2 II (Nikolaja Ostrovska iela - agrākais nosaukums), LV_LVA_F 1477_A6_L634
 • Viļa Olava iela 3 (Nikolaja Ostrovska iela-agrākais nosaukums), LV_LVA_F 1477_A6_L635
 • Viļa Olava iela 4 (Nikolaja Ostrovska iela-agrākais nosaukums), LV_LVA_F 1477_A6_L636
 • Viļa Olava iela 7 I (Nikolaja Ostrovska iela - agrākais nosaukums), LV_LVA_F 1477_A6_L637
 • Viļa Olava iela 7 II (Nikolaja Ostrovska iela - agrākais nosaukums), LV_LVA_F 1477_A6_L638
 • Viļa Olava iela 8 (Nikolaja Ostrovska iela- agrākais nosaukums), LV_LVA_F 1477_A6_L639
 • Viļa Olava iela 10 (Nikolaja Ostrovska iela - agrākais nosaukums), LV_LVA_F 1477_A6_L640
 • Viļa Olava iela 11 (Nikolaja Ostrovska iela - agrākais nosaukums), LV_LVA_F 1477_A6_L641
 • Viļa Olava iela 12 I (Nikolaja Ostrovska iela - agrākais nosaukums), LV_LVA_F 1477_A6_L642
 • Viļa Olava iela 12 II (Nikolaja Ostrovska iela - agrākais nosaukums), LV_LVA_F 1477_A6_L643
 • Viļa Olava iela 20 I (Nikolaja Ostrovska iela - agrākais nosaukums), LV_LVA_F 1477_A6_L644
 • Viļa Olava iela 20 II (Nikolaja Ostrovska iela - agrākais nosaukums), LV_LVA_F 1477_A6_L645
 • Viļa Olava iela 22 I (Nikolaja Ostrovska iela - agrākais nosaukums), LV_LVA_F 1477_A6_L646
 • Viļa Olava iela 22 II (Nikolaja Ostrovska iela - agrākais nosaukums), LV_LVA_F 1477_A6_L647
 • Visbijas prospekts 4 (Friča Deglava prospekts - agrākais nosaukums), LV_LVA_F 1477_A6_L648
 • Visbijas prospekts 10 I (Friča Deglava prospekts - agrākais nosaukums), LV_LVA_F 1477_A6_L649
 • Visbijas prospekts 10 II (Friča Deglava prospekts - agrākais nosaukums), LV_LVA_F 1477_A6_L650
 • Visbijas prospekts 11 (Friča Deglava prospekts - agrākais nosaukums), LV_LVA_F 1477_A6_L651
 • Visbijas prospekts 11 a (Friča Deglava prospekts - agrākais nosaukums), LV_LVA_F 1477_A6_L652
 • Visbijas prospekts 15 I (Friča Deglava prospekts - agrākais nosaukums), LV_LVA_F 1477_A6_L653
 • Visbijas prospekts 15 II (Friča Deglava prospekts - agrākais nosaukums), LV_LVA_F 1477_A6_L654
 • Visbijas prospekts 17 (Friča Deglava prospekts - agrākais nosaukums), LV_LVA_F 1477_A6_L655
 • Visbijas prospekts 20 I (Friča Deglava prospekts - agrākais nosaukums), LV_LVA_F 1477_A6_L656
 • Visbijas prospekts 20 II (Friča Deglava prospekts - agrākais nosaukums), LV_LVA_F 1477_A6_L657
 • Visbijas prospekts 20 III (Friča Deglava prospekts - agrākais nosaukums), LV_LVA_F 1477_A6_L658
 • Visbijas prospekts 30 I (Friča Deglava prospekts - agrākais nosaukums), LV_LVA_F 1477_A6_L659
 • Visbijas prospekts 30 II (Friča Deglava prospekts - agrākais nosaukums), LV_LVA_F 1477_A6_L660
 • Visbijas prospekts 41 (Friča Deglava prospekts - agrākais nosaukums), LV_LVA_F 1477_A6_L661
 • Visbijas prospekts 43 (Friča Deglava prospekts - agrākais nosaukums), LV_LVA_F 1477_A6_L662
 • Visbijas prospekts 45 I (Friča Deglava prospekts - agrākais nosaukums), LV_LVA_F 1477_A6_L663
 • Visbijas prospekts 45 II (Friča Deglava prospekts - agrākais nosaukums), LV_LVA_F 1477_A6_L664
 • Visbijas prospekts 47 (Friča Deglava prospekts - agrākais nosaukums), LV_LVA_F 1477_A6_L665
 • Viskaļu iela 10, LV_LVA_F 1477_A6_L666
 • Viskaļu iela 16 a, LV_LVA_F 1477_A6_L667
 • Vijolīšu iela 5 (agrāk Sarfa māja)., LV_LVA_F 1477_A6_L668
 • Ziemeļu iela 25, LV_LVA_F 1477_A6_L669
 • Mores iela 12, 14, 18 un Tvaika iela 66, LV_LVA_F 1477_A6_L424


 • Pēdējās izmaiņas: 6.06.2022.
  Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
  Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv