. .
  Par mums
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 
Meklēšana datubāzē >> Detalizējums >> Izvērsums

Fonds:
Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas Tautas deputātu padomes Valde. LV_LVA_F 1462

Fondraži:
 • Rīgas Vidzemes priekšpilsētas tautas deputātu padomes valde, LV_LVA_I 0-01.011.1
 • Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas Tautas deputātu padomes Valde, LV_LVA_1462
 • Uzskaites saraksti:
 • Norēķinu un maksājumu saraksti, LV_LVA_F1462_US1,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Vispārējā daļa, LV_LVA_F1462_US2,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Grāmatvedība, LV_LVA_F1462_US3,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Kadru daļa, LV_LVA_F1462_US5,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Nojaukto māju Mājas grāmatas, nodots PDVA,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Personālsastāva lietas, LV_LVA_F1462_US4p,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Dokumenti par reliģiskām draudzēm, LV_LVA_F1462_US6,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Lietas:
 • Rajona padomes 9.sasaukuma deputātu atskaites par 1965.gadu vēlētāju priekšā, LV_LVA_F 1462_A2_L336
 • Rajona padomes 9.sasaukuma deputātu atskaites par 1966.-1967.gadiem vēlētāju priekšā, LV_LVA_F 1462_A2_L337
 • 8.sasaukuma deputātu personālās uzskaites saraksti un kartiņas, LV_LVA_F 1462_A2_L338
 • 9.sasaukuma deputātu personālās uzskaites saraksti un kartiņas, LV_LVA_F 1462_A2_L339
 • Rajona izpildkomitejas vispārējo un kadru jautājumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1462_A2_L340
 • Rajona izpildkomitejas vispārējo un kadru jautājumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1462_A2_L341
 • Rajona izpildkomitejas vispārējo un kadru jautājumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1462_A2_L342
 • Rajona padomes 9.sasaukuma 12.sesijas protokols ar pielikumiem, LV_LVA_F 1462_A2_L343
 • Rajona padomes 10.sasaukuma 1-5 sesiju protokoli ar pielikumiem, LV_LVA_F 1462_A2_L344
 • Rajona padomes 10.sasaukuma pastāvīgās mandātu komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti u.c.) ar pielikumiem, LV_LVA_F 1462_A2_L345
 • Rajona padomes 10.sasaukuma sociālistiskās likumības un sabiedriskās kārtības sargāšanas pastāvīgās komisijas dokumenti, LV_LVA_F 1462_A2_L346
 • Rajona padomes 10.sasaukuma rūpniecības, transporta un sakaru pastāvīgās komisijas dokumenti, LV_LVA_F 1462_A2_L347
 • Rajona padomes 10.sasaukuma plāna pastāvīgās komisijas dokumenti, LV_LVA_F 1462_A2_L348
 • Rajona padomes 10.sasaukuma finansu - budžeta pastāvīgās komisijas dokumenti, LV_LVA_F 1462_A2_L349
 • Rajona padomes 10.sasaukuma fiziskās kultūras un sporta pastāvīgās komisijas dokumenti, LV_LVA_F 1462_A2_L350
 • Rajona padomes 10.sasaukuma kultūras pastāvīgās komisijas dokumenti, LV_LVA_F 1462_A2_L351
 • Rajona padomes 10.sasaukuma tautas izglītības pastāvīgās komisijas dokumenti, LV_LVA_F 1462_A2_L352
 • Rajona padomes 10.sasaukuma sadzīves pakalpojumu pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu materiāli u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L353
 • Rajona padomes 10.sasaukuma tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu materiāli u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L354
 • Rajona padomes 10.sasaukuma dzīvokļu saimniecības pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu materiāli u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L355
 • Rajona padomes 10.sasaukuma veselības aizsardzības un sociālās nodrošināšanas pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu materiāli u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L356
 • Rajona padomes 10.sasaukuma komunālās saimniecības un labiekārtošanas pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu materiāli u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L357
 • Rajona padomes 10.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kartiņas, LV_LVA_F 1462_A2_L358
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.1-2; lēmumi Nr.1-61, LV_LVA_F 1462_A2_L359
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.3-7; lēmumi Nr.62-182, LV_LVA_F 1462_A2_L360
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.8-12; lēmumi Nr.183-304, LV_LVA_F 1462_A2_L361
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.3-17; lēmumi Nr.305-426, LV_LVA_F 1462_A2_L362
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.18-24; lēmumi Nr.427-529, LV_LVA_F 1462_A2_L363
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.25-28; lēmumi Nr.630-617, LV_LVA_F 1462_A2_L364
 • Rajona izpildkomitejas vispārējo un kadru jautājumu rīkojumi Nr.1-189, LV_LVA_F 1462_A2_L365
 • Rajona izpildkomitejas lēmumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1462_A2_L366
 • Rajona izpildkomitejas vispārējo un kadru jautājumu rīkojumu, LV_LVA_F 1462_A2_L367
 • Rajona padomes 10.sasaukuma 6-11 sesiju protokoli ar pielikumiem, LV_LVA_F 1462_A2_L368
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.1-5 ar pielikumiem; lēmumi Nr.1-88, LV_LVA_F 1462_A2_L369
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.6-10; ar pielikumiem; lēmumi Nr.89-157, LV_LVA_F 1462_A2_L370
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.11-14; ar pielikumiem; lēmumi Nr.158-256, LV_LVA_F 1462_A2_L371
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.15-19; ar pielikumiem; lēmumi Nr.257-337, LV_LVA_F 1462_A2_L372
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.20-23; ar pielikumiem; lēmumi Nr.338-393, LV_LVA_F 1462_A2_L373
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.24-27; ar pielikumiem; lēmumi Nr.394-458, LV_LVA_F 1462_A2_L374
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.28-30; ar pielikumiem; lēmumi Nr.459-522, LV_LVA_F 1462_A2_L375
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumi Nr.1-178 vispārējos un kadru jautājumos, LV_LVA_F 1462_A2_L376
 • Rajona izpildkomitejas lēmumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1462_A2_L377
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumi vispārējos un kadru jautājumos, LV_LVA_F 1462_A2_L378
 • Rajona padomes 10.sasaukuma 12.sesijas protokols ar pielikumiem, LV_LVA_F 1462_A2_L379
 • Rajona padomes 11.sasaukuma 1-5.sesiju protokoli ar pielikumiem, LV_LVA_F 1462_A2_L380
 • Rajona padomes 11.sasaukuma sociālistiskās likumības un sabiedriskās kārtības sargāšanas pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti u.c.) - 1.sējums, LV_LVA_F 1462_A2_L381
 • Rajona padomes 11.sasaukuma sociālistiskās likumības un sabiedriskās kārtības sargāšanas pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti u.c.) - 2.sējums, LV_LVA_F 1462_A2_L382
 • Rajona padomes 11.sasaukuma rūpniecības, transporta un sakaru pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L383
 • Rajona padomes 11.sasaukuma pastāvīgās plānu komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L384
 • Rajona padomes 11.sasaukuma finansu - budžeta pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti u.c.) - 1.sējums, LV_LVA_F 1462_A2_L385
 • Rajona padomes 11.sasaukuma finansu - budžeta pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti u.c.) - 2.sējums, LV_LVA_F 1462_A2_L386
 • Rajona padomes 11.sasaukuma fiziskās kultūras un sporta pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L387
 • Rajona padomes 11.sasaukuma kultūras pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L388
 • Rajona padomes 11.sasaukuma tautas izglītības pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L389
 • Rajona padomes 11.sasaukuma sadzīves pakalpojumu pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L390
 • Rajona padomes 11.sasaukuma tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L391
 • Rajona padomes 11.sasaukuma dzīvokļu saimniecības un celtniecības pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L392
 • Rajona padomes 11.sasaukuma veselības aizsardzības un sociālās nodrošināšanas pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti u.c.) - 1.sējums, LV_LVA_F 1462_A2_L393
 • Rajona padomes 11.sasaukuma veselības aizsardzības un sociālās nodrošināšanas pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti u.c.) - 2.sējums, LV_LVA_F 1462_A2_L394
 • Rajona padomes 11.sasaukuma komunālās saimniecības un labiekārtošanas pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L395
 • Rajona padomes 11.sasaukuma pastāvīgās komisijas darbā ar jaunatni dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti u.c.) - 1.sējums, LV_LVA_F 1462_A2_L396
 • Rajona padomes 11.sasaukuma pastāvīgās komisijas darbā ar jaunatni dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti u.c.) - 2.sējums, LV_LVA_F 1462_A2_L397
 • Rajona padomes 11.sasaukuma deputātu atskaites vēlētāju priekšā; vēlētāju norādījumi - 1.sējums, LV_LVA_F 1462_A2_L398
 • Rajona padomes 11.sasaukuma deputātu atskaites vēlētāju priekšā; vēlētāju norādījumi - 2.sējums, LV_LVA_F 1462_A2_L399
 • Apgabala vēlēšanu komisiju protokoli par rajona padomes 11.sasaukuma deputātu ievēlēšanu vēlēšanu apgabalos Nr.1-120, LV_LVA_F 1462_A2_L400
 • Apgabala vēlēšanu komisiju protokoli par rajona padomes 11.sasaukuma deputātu ievēlēšanu vēlēšanu apgabalos Nr.121-244, LV_LVA_F 1462_A2_L401
 • Rajona padomes 11.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kartiņas vēlēšanu apgabalos Nr.148-250, LV_LVA_F 1462_A2_L402
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.1-3 ar pielikumiem; lēmumi Nr.1-47, LV_LVA_F 1462_A2_L403
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.4 ar pielikumiem; lēmumi Nr.49-50, LV_LVA_F 1462_A2_L404
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.5-8 ar pielikumiem; lēmumi Nr.51-109, LV_LVA_F 1462_A2_L405
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.9-11 ar pielikumiem; lēmumi Nr.110-174, LV_LVA_F 1462_A2_L406
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.12-16 ar pielikumiem; lēmumi Nr.175-259, LV_LVA_F 1462_A2_L407
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.17-21 ar pielikumiem; lēmumi Nr.260-325, LV_LVA_F 1462_A2_L408
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.22-25 ar pielikumiem; lēmumi Nr.325a-375, LV_LVA_F 1462_A2_L409
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.26-29 ar pielikumiem; lēmumi Nr.376-431, LV_LVA_F 1462_A2_L410
 • Rajona izpildkomitejas vispārējo jautājumu rīkojumi Nr.1-130, LV_LVA_F 1462_A2_L411
 • Rajona izpildkomitejas lēmumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1462_A2_L412
 • Rajona izpildkomitejas vispārējo jautājumu rīkojumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1462_A2_L413
 • Rajona izpildkomitejas 11.sasaukuma 6-8 sesiju protokoli ar pielikumiem, LV_LVA_F 1462_A2_L414
 • Rajona izpildkomitejas 11.sasaukuma 9-11 sesiju protokoli ar pielikumiem, LV_LVA_F 1462_A2_L415
 • Statistiskās atskaites par deputātu, pastāvīgo komisiju sastāvu, par rajona padomes sesiju sasaukšanu, LV_LVA_F 1462_A2_L416
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.1-6 ar pielikumiem; lēmumi Nr.1-79, LV_LVA_F 1462_A2_L417
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.7-10 ar pielikumiem; lēmumi Nr.80-137, LV_LVA_F 1462_A2_L418
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.11-14 ar pielikumiem; lēmumi Nr.138-199, LV_LVA_F 1462_A2_L419
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.15-18 ar pielikumiem; lēmumi Nr.200-247, LV_LVA_F 1462_A2_L420
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.19-23 ar pielikumiem; lēmumi Nr.248-293, LV_LVA_F 1462_A2_L421
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.24-28 ar pielikumiem; lēmumi Nr.294-333, LV_LVA_F 1462_A2_L422
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.29-32 ar pielikumiem; lēmumi Nr.334-400, LV_LVA_F 1462_A2_L423
 • Rajona izpildkomitejas vispārējo jautājumu rīkojumi, LV_LVA_F 1462_A2_L424
 • Rajona izpildkomitejas lēmumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1462_A2_L425
 • Rajona izpildkomitejas vispārējo jautājumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1462_A2_L426
 • Rajona padomes 11.sasaukuma 12-13 sesiju protokoli ar pielikumiem, LV_LVA_F 1462_A2_L427
 • Rajona padomes 12.sasaukuma 1-4 sesiju protokoli ar pielikumiem, LV_LVA_F 1462_A2_L428
 • Rajona padomes 12.sasaukuma sociālistiskās likumības un sabiedriskās kārtības sargāšanas pastāvīgās komisijas dokumenti (protokoli, plāni, pārbaužu dokumenti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L429
 • Rajona padomes 12.sasaukuma rūpniecības, transporta un sakaru pastāvīgās komisijas dokumenti (protokoli, plāni, pārbaužu dokumenti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L430
 • Rajona padomes 12.sasaukuma plānu pastāvīgās komisijas dokumenti (protokoli, plāni, pārbaužu dokumenti u.c.) - 1.sējums, LV_LVA_F 1462_A2_L431
 • Rajona padomes 12.sasaukuma plānu pastāvīgās komisijas dokumenti (protokoli, plāni, pārbaužu dokumenti u.c.) - 2.sējums, LV_LVA_F 1462_A2_L432
 • Rajona padomes 12.sasaukuma finansu - budžeta pastāvīgās komisijas dokumenti (protokoli, plāni, pārbaužu dokumenti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L433
 • Rajona padomes 12.sasaukuma fiziskās kultūras un sporta pastāvīgās komisijas dokumenti (protokoli, plāni, pārbaužu dokumenti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L434
 • Rajona padomes 12.sasaukuma kultūras pastāvīgās komisijas dokumenti (protokoli, plāni, pārbaužu dokumenti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L435
 • Rajona padomes 12.sasaukuma tautas izglītības pastāvīgās komisijas dokumenti (protokoli, plāni, pārbaužu dokumenti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L436
 • Rajona padomes 12.sasaukuma sadzīves pakalpojumu pastāvīgās komisijas dokumenti (protokoli, plāni, pārbaužu dokumenti u.c.) - 1.sējums, LV_LVA_F 1462_A2_L437
 • Rajona padomes 12.sasaukuma sadzīves pakalpojumu pastāvīgās komisijas dokumenti (protokoli, plāni, pārbaužu dokumenti u.c.) - 2.sējums, LV_LVA_F 1462_A2_L438
 • Rajona padomes 12.sasaukuma tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pastāvīgās komisijas dokumenti (protokoli, plāni, pārbaužu dokumenti u.c.) - 1.sējums, LV_LVA_F 1462_A2_L439
 • Rajona padomes 12.sasaukuma tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pastāvīgās komisijas dokumenti (protokoli, plāni, pārbaužu dokumenti u.c.) - 2.sējums, LV_LVA_F 1462_A2_L440
 • Rajona padomes 12.sasaukuma dzīvokļu saimniecības un celtniecības pastāvīgās komisijas dokumenti (protokoli, plāni, pārbaužu dokumenti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L441
 • Rajona padomes 12.sasaukuma veselības aizsardzības un sociālās nodrošināšanas pastāvīgās komisijas dokumenti (protokoli, plāni, pārbaužu dokumenti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L442
 • Rajona padomes 12.sasaukuma komunālās saimniecības un labiekārtošanas pastāvīgās komisijas dokumenti (protokoli, plāni, pārbaužu dokumenti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L443
 • Rajona padomes 12.sasaukuma pastāvīgās komisijas darbam ar jaunatni dokumenti (protokoli, plāni, pārbaužu dokumenti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L444
 • Apgabala vēlēšanu komisiju protokoli par 12.sasaukuma rajona padomes deputātu ievēlēšanu vēlēšanu apgabalos Nr.1-82, LV_LVA_F 1462_A2_L445
 • Apgabala vēlēšanu komisiju protokoli par 12.sasaukuma rajona padomes deputātu ievēlēšanu vēlēšanu apgabalos Nr.83-164, LV_LVA_F 1462_A2_L446
 • Apgabala vēlēšanu komisiju protokoli par 12.sasaukuma rajona padomes deputātu ievēlēšanu vēlēšanu apgabalos Nr.165-244, LV_LVA_F 1462_A2_L447
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.1-3 ar pielikumiem; lēmumi Nr. 1-39, LV_LVA_F 1462_A2_L448
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.4-5 ar pielikumiem; lēmumi Nr.40-65, LV_LVA_F 1462_A2_L449
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokols Nr.6 ar pielikumiem; lēmumi Nr.66-87, LV_LVA_F 1462_A2_L450
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokols Nr.7 ar pielikumiem; lēmumi Nr.88-125, LV_LVA_F 1462_A2_L451
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokols Nr.8 ar pielikumiem; lēmumi Nr.126-137, LV_LVA_F 1462_A2_L452
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokols Nr.9 ar pielikumiem; lēmumi Nr.139-144, LV_LVA_F 1462_A2_L453
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.10-11 ar pielikumiem; lēmumi Nr.145-164, LV_LVA_F 1462_A2_L454
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.12-14 ar pielikumiem; lēmumi Nr.165-208, LV_LVA_F 1462_A2_L455
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.15-16 ar pielikumiem; lēmumi Nr.209-250, LV_LVA_F 1462_A2_L456
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.17-19 ar pielikumiem; lēmumi Nr.251-298, LV_LVA_F 1462_A2_L457
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.20-22 ar pielikumiem; lēmumi Nr.299-349, LV_LVA_F 1462_A2_L458
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.23-26 ar pielikumiem; lēmumi Nr.350-398, LV_LVA_F 1462_A2_L459
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.27-28 ar pielikumiem; lēmumi Nr.399-450, LV_LVA_F 1462_A2_L460
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumi vispārējos jautājumos Nr.1-159, LV_LVA_F 1462_A2_L461
 • Rajona izpildkomitejas lēmumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1462_A2_L462
 • Rajona izpildkomitejas vispārējo jautājumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1462_A2_L463
 • Rajona padomes 12.sasaukuma 5-7 sesiju protokoli, LV_LVA_F 1462_A2_L464
 • Rajona padomes 12.sasaukuma 8-10 sesiju protokoli, LV_LVA_F 1462_A2_L465
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.1-4; lēmumi Nr.1-58, LV_LVA_F 1462_A2_L466
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.5-7; lēmumi Nr.60-106, LV_LVA_F 1462_A2_L467
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.8-10; lēmumi Nr.107-165, LV_LVA_F 1462_A2_L468
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.11-13; lēmumi Nr.166-221, LV_LVA_F 1462_A2_L469
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.14-17; lēmumi Nr.222-283, LV_LVA_F 1462_A2_L470
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.18-21; lēmumi Nr.284-348, LV_LVA_F 1462_A2_L471
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.22-23; lēmumi Nr.349-386, LV_LVA_F 1462_A2_L472
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.24-25; lēmumi Nr.387-417, LV_LVA_F 1462_A2_L473
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumi par vispārējiem jautājumiem Nr.1-76, LV_LVA_F 1462_A2_L474
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumi par vispārējiem jautājumiem Nr.77-138, LV_LVA_F 1462_A2_L475
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1462_A2_L476
 • Rajona padomes 12.sasaukuma 11-12 sesiju protokoli ar pielikumiem, LV_LVA_F 1462_A2_L477
 • Rajona padomes 13.sasaukuma 1-2 sesiju protokoli ar pielikumiem, LV_LVA_F 1462_A2_L478
 • Rajona padomes 13.sasaukuma 3-4 sesiju protokoli ar pielikumiem, LV_LVA_F 1462_A2_L479
 • Rajona padomes 13.sasaukuma sociālistiskās likumības un sabiedriskās kārtības aizsardzības pastāvīgo komisiju dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti u.c.) - 1.sējums, LV_LVA_F 1462_A2_L480
 • Rajona padomes 13.sasaukuma sociālistiskās likumības un sabiedriskās kārtības aizsardzības pastāvīgo komisiju dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti u.c.) - 2.sējums, LV_LVA_F 1462_A2_L481
 • Rajona padomes 13.sasaukuma sociālistiskās likumības un sabiedriskās kārtības aizsardzības pastāvīgo komisiju dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti u.c.) - 3.sējums, LV_LVA_F 1462_A2_L482
 • Rajona padomes 13.sasaukuma rūpniecības, transporta un sakaru pastāvīgo komisiju dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L483
 • Rajona padomes 13.sasaukuma plāna - budžeta pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L484
 • Rajona padomes 13.sasaukuma fiziskās kultūras un sporta pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti u.c.) - 1.sējums, LV_LVA_F 1462_A2_L485
 • Rajona padomes 13.sasaukuma fiziskās kultūras un sporta pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti u.c.) - 2.sējums, LV_LVA_F 1462_A2_L486
 • Rajona padomes 13.sasaukuma kultūras pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti u.c.) - 1.sējums, LV_LVA_F 1462_A2_L487
 • Rajona padomes 13.sasaukuma kultūras pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti u.c.) - 2.sējums, LV_LVA_F 1462_A2_L488
 • Rajona padomes 13.sasaukuma izglītības pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti u.c.) - 1.sējums, LV_LVA_F 1462_A2_L489
 • Rajona padomes 13.sasaukuma izglītības pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti u.c.) - 2.sējums, LV_LVA_F 1462_A2_L490
 • Rajona padomes 13.sasaukuma sadzīves pakalpojumu pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L491
 • Rajona padomes 13.sasaukuma tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L492
 • Rajona padomes 13.sasaukuma dzīvokļu saimniecības un celtniecības pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L493
 • Rajona padomes 13.sasaukuma veselības aizsardzības un sociālās nodrošināšanas pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L494
 • Rajona padomes 13.sasaukuma komunālās saimniecības un labiekārtošanas pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L495
 • Rajona padomes 13.sasaukuma jaunatnes lietu pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti u.c.) - 1.sējums, LV_LVA_F 1462_A2_L496
 • Rajona padomes 13.sasaukuma jaunatnes lietu pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti u.c.) - 2.sējums, LV_LVA_F 1462_A2_L497
 • Rajona padomes 13.sasaukuma deputātu atskaites vēlētāju priekšā, vēlētāju norādījumi, LV_LVA_F 1462_A2_L498
 • Rajona padomes 13.sasaukuma deputātu personāla uzskaites kartītes un saraksti vēlēšanu apgabalos Nr.1-124, LV_LVA_F 1462_A2_L499
 • Rajona padomes 13.sasaukuma deputātu personāla uzskaites kartītes un saraksti vēlēšanu apgabalos Nr.125-250, LV_LVA_F 1462_A2_L500
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.1-3; lēmumi Nr.1-57, LV_LVA_F 1462_A2_L501
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.4-5; lēmumi Nr.58-89, LV_LVA_F 1462_A2_L502
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.6-8; lēmumi Nr.90-140, LV_LVA_F 1462_A2_L503
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.9-10; lēmumi Nr.141-171, LV_LVA_F 1462_A2_L504
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.11-13; lēmumi Nr.172-203, LV_LVA_F 1462_A2_L505
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.14-15; lēmumi Nr.204-241, LV_LVA_F 1462_A2_L506
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.16-18; lēmumi Nr.242-279, LV_LVA_F 1462_A2_L507
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.19-20; lēmumi Nr.280-318, LV_LVA_F 1462_A2_L508
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.21-22; lēmumi Nr.319-361, LV_LVA_F 1462_A2_L509
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.23-25; lēmumi Nr.362-400, LV_LVA_F 1462_A2_L510
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.26-27; lēmumi Nr.401-423, LV_LVA_F 1462_A2_L511
 • Rajona izpildkomitejas vispārējo jautājumu rīkojumi Nr.1-112, LV_LVA_F 1462_A2_L512
 • Rajona izpildkomitejas lēmumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1462_A2_L513
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumi vispārējos jautājumos, LV_LVA_F 1462_A2_L514
 • Rajona padomes 13.sasaukuma 5-6 sesiju protokoli ar pielikumiem, LV_LVA_F 1462_A2_L515
 • Rajona padomes 13.sasaukuma 7-8 sesiju protokoli ar pielikumiem, LV_LVA_F 1462_A2_L516
 • Rajona padomes 13.sasaukuma 9-10 sesiju protokoli ar pielikumiem, LV_LVA_F 1462_A2_L517
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.1-4 ar pielikumiem; lēmumi Nr.1-62, LV_LVA_F 1462_A2_L518
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.5-7 ar pielikumiem; lēmumi Nr.63-119, LV_LVA_F 1462_A2_L519
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.8-10 ar pielikumiem; lēmumi Nr.120-156, LV_LVA_F 1462_A2_L520
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.11-13 ar pielikumiem; lēmumi Nr.157-197, LV_LVA_F 1462_A2_L521
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.14-17 ar pielikumiem; lēmumi Nr.198-260, LV_LVA_F 1462_A2_L522
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.18-23 ar pielikumiem; lēmumi Nr.261-326, LV_LVA_F 1462_A2_L523
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.24-27 ar pielikumiem; lēmumi Nr.327-400, LV_LVA_F 1462_A2_L524
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.28-30 ar pielikumiem; lēmumi Nr.401-466, LV_LVA_F 1462_A2_L525
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumi vispārējos jautājumos Nr.1-56, LV_LVA_F 1462_A2_L526
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumi vispārējos jautājumos Nr.57-128, LV_LVA_F 1462_A2_L527
 • Rajona izpildkomitejas lēmumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1462_A2_L528
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumu vispārējos jautājumos reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1462_A2_L529
 • Rajona padomes 13.sasaukuma 11-12 sesiju protokoli ar pielikumiem, LV_LVA_F 1462_A2_L530
 • Rajona padomes 14.sasaukuma 1-4 sesiju protokoli ar pielikumiem, LV_LVA_F 1462_A2_L531
 • Rajona padomes 14.sasaukuma sociālistiskās likumības un sabiedriskās kārtības sargāšanas pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L532
 • Rajona padomes 14.sasaukuma rūpniecības, transporta un sakaru pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L533
 • Rajona padomes 14.sasaukuma plāna - budžeta pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L534
 • Rajona padomes 14.sasaukuma fiziskās kultūras un sporta pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L535
 • Rajona padomes 14.sasaukuma kultūras pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L536
 • Rajona padomes 14.sasaukuma tautas izglītības pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L537
 • Rajona padomes 14.sasaukuma sadzīves pakalpojumu pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L538
 • Rajona padomes 14.sasaukuma tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L539
 • Rajona padomes 14.sasaukuma dzīvokļu saimniecības un celtniecības pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L540
 • Rajona padomes 14.sasaukuma veselības aizsardzības un sociālās nodrošināšanas pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L541
 • Rajona padomes 14.sasaukuma komunālās saimniecības un labiekārtošanas pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L542
 • Rajona padomes 14.sasaukuma jaunatnes lietu pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu dokumenti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L543
 • Rajona padomes 14.sasaukuma deputātu atskaites vēlētāju priekšā; vēlētāju norādījumi - 1.sējums., LV_LVA_F 1462_A2_L544
 • Rajona padomes 14.sasaukuma deputātu atskaites vēlētāju priekšā; vēlētāju norādījumi - 2.sējums., LV_LVA_F 1462_A2_L545
 • Rajona padomes 14.sasaukuma deputātu atskaites vēlētāju priekšā; vēlētāju norādījumi - 3.sējums., LV_LVA_F 1462_A2_L546
 • Rajona padomes 14.sasaukuma deputātu atskaites vēlētāju priekšā; vēlētāju norādījumi - 4.sējums., LV_LVA_F 1462_A2_L547
 • Rajona padomes 14.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kartītes vēlēšanu apgabalos Nr.1-54, LV_LVA_F 1462_A2_L548
 • Rajona padomes 14.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kartītes vēlēšanu apgabalos Nr.55-131, LV_LVA_F 1462_A2_L549
 • Rajona padomes 14.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kartītes vēlēšanu apgabalos Nr.132-189, LV_LVA_F 1462_A2_L550
 • Rajona padomes 14.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kartītes vēlēšanu apgabalos Nr.190-250, LV_LVA_F 1462_A2_L551
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.1-3 ar pielikumiem; lēmummi Nr.1-57, LV_LVA_F 1462_A2_L552
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.4-6 ar pielikumiem; lēmummi Nr.58-120, LV_LVA_F 1462_A2_L553
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.7-10 ar pielikumiem; lēmummi Nr.121-181, LV_LVA_F 1462_A2_L554
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.11-12 ar pielikumiem; lēmummi Nr.182-221, LV_LVA_F 1462_A2_L555
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.13-15 ar pielikumiem; lēmummi Nr.222-272, LV_LVA_F 1462_A2_L556
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.16-18 ar pielikumiem; lēmummi Nr.273-312, LV_LVA_F 1462_A2_L557
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.19-21 ar pielikumiem; lēmummi Nr.313-370, LV_LVA_F 1462_A2_L558
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.22-25 ar pielikumiem; lēmummi Nr.371-426, LV_LVA_F 1462_A2_L559
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.26-27 ar pielikumiem; lēmummi Nr.427-448, LV_LVA_F 1462_A2_L560
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumi vispārējos jautājumos Nr.1-99, LV_LVA_F 1462_A2_L561
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumi vispārējos jautājumos Nr.100-160, LV_LVA_F 1462_A2_L562
 • Rajona izpildkomitejas lēmumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1462_A2_L563
 • Rajona padomes 14.sasaukuma 5-7 sesiju protokoli ar pielikumiem, LV_LVA_F 1462_A2_L564
 • Rajona padomes 14.sasaukuma 8-10 sesiju protokoli ar pielikumiem, LV_LVA_F 1462_A2_L565
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.1-3 ar pielikumiem; lēmumi Nr.1-50, LV_LVA_F 1462_A2_L566
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.4-5 ar pielikumiem; lēmumi Nr.51-84, LV_LVA_F 1462_A2_L567
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.6-8 ar pielikumiem; lēmumi Nr.85-109, LV_LVA_F 1462_A2_L568
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.9-11 ar pielikumiem; lēmumi Nr.110-137, LV_LVA_F 1462_A2_L569
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.12-13 ar pielikumiem; lēmumi Nr.138-182, LV_LVA_F 1462_A2_L570
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.14-16 ar pielikumiem; lēmumi Nr.193-227, LV_LVA_F 1462_A2_L571
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.17-20 ar pielikumiem; lēmumi Nr.228-289, LV_LVA_F 1462_A2_L572
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.21-23 ar pielikumiem; lēmumi Nr.290-359, LV_LVA_F 1462_A2_L573
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.24-26 ar pielikumiem; lēmumi Nr.360-421, LV_LVA_F 1462_A2_L574
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.27-28 ar pielikumiem; lēmumi Nr.422-473, LV_LVA_F 1462_A2_L575
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumi vispārējos jautājumos Nr.1-164, LV_LVA_F 1462_A2_L576
 • Rajona izpildkomitejas lēmumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1462_A2_L577
 • Rajona izpildkomitejas vispārējo jautājumu rīlojumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1462_A2_L578
 • Rajona padomes 14.sasaukuma 11-12 sesiju protokoli ar pielikumiem, LV_LVA_F 1462_A2_L579
 • Rajona padomes 15.sasaukuma 1-4 sesiju protokoli ar pielikumiem, LV_LVA_F 1462_A2_L580
 • Rajona padomes 15.sasaukuma pastāvīgās mandātu komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu rezultāti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L581
 • Rajona padomes 15.sasaukuma sociālistiskās likumības un sabiedriskās kārtības sargāšanas pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu rezultāti u.c.) - 1.sējums, LV_LVA_F 1462_A2_L582
 • Rajona padomes 15.sasaukuma sociālistiskās likumības un sabiedriskās kārtības sargāšanas pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu rezultāti u.c.) - 2.sējums, LV_LVA_F 1462_A2_L583
 • Rajona padomes 15.sasaukuma rūpniecības, transporta un sakaru pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu rezultāti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L584
 • Rajona padomes 15.sasaukuma plāna - budžeta pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu rezultāti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L585
 • Rajona padomes 15.sasaukuma fiziskās kultūras un sporta pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu rezultāti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L586
 • Rajona padomes 15.sasaukuma kultūras pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu rezultāti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L587
 • Rajona padomes 15.sasaukuma tautas izglītības pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu rezultāti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L588
 • Rajona padomes 15.sasaukuma sadzīves pakalpojumu pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu rezultāti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L589
 • Rajona padomes 15.sasaukuma tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu rezultāti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L590
 • Rajona padomes 15.sasaukuma dzīvokļu samniecības pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu rezultāti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L591
 • Rajona padomes 15.sasaukuma veselības aizsardzības un sociālās nodrošināšanas pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu rezultāti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L592
 • Rajona padomes 15.sasaukuma komunālās saimniecības un labiekārtošanas pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu rezultāti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L593
 • Rajona padomes 15.sasaukuma jaunatnes lietu pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu rezultāti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L594
 • Rajona padomes 15.sasaukuma celtniecības un arhitektūras pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, pārbaužu rezultāti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L595
 • Rajona padomes 15.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kariņas vēlēšanu apgabalos Nr.1-125, LV_LVA_F 1462_A2_L596
 • Rajona padomes 15.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kariņas vēlēšanu apgabalos Nr.126-250, LV_LVA_F 1462_A2_L597
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.1-4 ar pielikumiem; lēmumi Nr.1-68, LV_LVA_F 1462_A2_L598
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.5-8 ar pielikumiem; lēmumi Nr.69-132, LV_LVA_F 1462_A2_L599
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.9-11 ar pielikumiem; lēmumi Nr.133-179, LV_LVA_F 1462_A2_L600
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokols Nr.12 ar pielikumiem; lēmumi Nr.180-205, LV_LVA_F 1462_A2_L601
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.13-15 ar pielikumiem; lēmumi Nr.206-252, LV_LVA_F 1462_A2_L602
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.16-17 ar pielikumiem; lēmumi Nr.253-298, LV_LVA_F 1462_A2_L603
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.18-21 ar pielikumiem; lēmumi Nr.299-362, LV_LVA_F 1462_A2_L604
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.22-24 ar pielikumiem; lēmumi Nr.363-432, LV_LVA_F 1462_A2_L605
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.25-27 ar pielikumiem; lēmumi Nr.433-465, LV_LVA_F 1462_A2_L606
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.28-29 ar pielikumiem; lēmumi Nr.466-493, LV_LVA_F 1462_A2_L607
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.30-31 ar pielikumiem; lēmumi Nr.494-537, LV_LVA_F 1462_A2_L608
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumi vispārējos jautājumos Nr.1-139, LV_LVA_F 1462_A2_L609
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumi vispārējos jautājumos Nr.140-234, LV_LVA_F 1462_A2_L610
 • Rajona izpildkomitejas lēmumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1462_A2_L611
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumu vispārējos jautājumos reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1462_A2_L612
 • Rajona padomes 15.sasaukuma 5-6 sesiju protokoli ar pielikumiem, LV_LVA_F 1462_A2_L613
 • Rajona padomes 15.sasaukuma 7-9 sesiju protokoli ar pielikumiem, LV_LVA_F 1462_A2_L614
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.1-3 ar pielikumiem; lēmumi 1-48, LV_LVA_F 1462_A2_L615
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.4-6 ar pielikumiem; lēmumi 49-98, LV_LVA_F 1462_A2_L616
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.7-8 ar pielikumiem; lēmumi 99-142, LV_LVA_F 1462_A2_L617
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.9-11 ar pielikumiem; lēmumi 143-195, LV_LVA_F 1462_A2_L618
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.12-14 ar pielikumiem; lēmumi 196-244, LV_LVA_F 1462_A2_L619
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.15-17 ar pielikumiem; lēmumi 245-292, LV_LVA_F 1462_A2_L620
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.18-21 ar pielikumiem; lēmumi 293-357 , LV_LVA_F 1462_A2_L621
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.22-24 ar pielikumiem; lēmumi 358-407 , LV_LVA_F 1462_A2_L622
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.25-26 ar pielikumiem; lēmumi 408-430 , LV_LVA_F 1462_A2_L623
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumi vispārējos jautājumos Nr.1-82 , LV_LVA_F 1462_A2_L624
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumi vispārējos jautājumos Nr.83-168 , LV_LVA_F 1462_A2_L625
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumi vispārējos jautājumos Nr.170-285 , LV_LVA_F 1462_A2_L626
 • Rajona izpildkomitejas lēmumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1462_A2_L627
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumu vispārējos jautājumos reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1462_A2_L628
 • Rajona padomes 15.sasaukuma protokoli Nr.10-13 ar pielikumiem, LV_LVA_F 1462_A2_L629
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.1-3 ar pielikumiem; lēmumi Nr.1-42, LV_LVA_F 1462_A2_L630
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.4-5 ar pielikumiem; lēmumi Nr.43-82, LV_LVA_F 1462_A2_L631
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.6-8 ar pielikumiem; lēmumi Nr.83-136, LV_LVA_F 1462_A2_L632
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.9-10 ar pielikumiem; lēmumi Nr.137-187, LV_LVA_F 1462_A2_L633
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.11-15 ar pielikumiem; lēmumi Nr.190-252, LV_LVA_F 1462_A2_L634
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.16-18 ar pielikumiem; lēmumi Nr.253-313, LV_LVA_F 1462_A2_L635
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.19-21 ar pielikumiem; lēmumi Nr.314-365, LV_LVA_F 1462_A2_L636
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.22-25 ar pielikumiem; lēmumi Nr.366-420, LV_LVA_F 1462_A2_L637
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.26 un Nr.28-39 ar pielikumiem; lēmumi Nr.421-441 un Nr.444-469, LV_LVA_F 1462_A2_L638
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokols Nr.27 ar pielikumiem; lēmumi Nr.442-443, LV_LVA_F 1462_A2_L639
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumi vispārējos jautājumos Nr.1-131, LV_LVA_F 1462_A2_L640
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumi vispārējos jautājumos Nr.132-211, LV_LVA_F 1462_A2_L641
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumi vispārējos jautājumos Nr.212-273, LV_LVA_F 1462_A2_L642
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1462_A2_L643
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumu vispārējos jautājumos reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1462_A2_L644
 • Rajona padomes 16.sasaukuma 1-2 sesiju protokoli ar pielikumiem, LV_LVA_F 1462_A2_L645
 • Rajona padomes 16.sasaukuma 3-4 sesiju protokoli ar pielikumiem, LV_LVA_F 1462_A2_L646
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.1-2 ar pielikumiem; lēmumi Nr.1-17, LV_LVA_F 1462_A2_L647
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.3-5 ar pielikumiem; lēmumi Nr.18-48, LV_LVA_F 1462_A2_L648
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.6-8 ar pielikumiem; lēmumi Nr.49-89, LV_LVA_F 1462_A2_L649
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.9-10 ar pielikumiem; lēmumi Nr.90-130, LV_LVA_F 1462_A2_L650
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokols Nr.11 ar pielikumiem; lēmumi Nr.131-161, LV_LVA_F 1462_A2_L651
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.12-14 ar pielikumiem; lēmumi Nr.162-230, LV_LVA_F 1462_A2_L652
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.15-16 ar pielikumiem; lēmumi Nr.231-262, LV_LVA_F 1462_A2_L653
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.17-20 ar pielikumiem; lēmumi Nr.263-325, LV_LVA_F 1462_A2_L654
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.21-22 ar pielikumiem; lēmumi Nr.326-372, LV_LVA_F 1462_A2_L655
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.23-26 ar pielikumiem; lēmumi Nr.373-430, LV_LVA_F 1462_A2_L656
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumi vispārējos jautājumos Nr.1-141, LV_LVA_F 1462_A2_L657
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumi vispārējos jautājumos Nr.142-266, LV_LVA_F 1462_A2_L658
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1462_A2_L659
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumu vispārējos jautājumos reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1462_A2_L660
 • Rajona padomes 16.sasaukuma 5.sesijas protokols ar pielikumiem; sesijas lēmums, LV_LVA_F 1462_A2_L661
 • Rajona padomes 16.sasaukuma 6.sesijas protokols ar pielikumiem; sesijas lēmums, LV_LVA_F 1462_A2_L662
 • Rajona padomes 16.sasaukuma 7.sesijas protokols ar pielikumiem; sesijas lēmums, LV_LVA_F 1462_A2_L663
 • Rajona padomes 16.sasaukuma 8.sesijas protokols ar pielikumiem; sesijas lēmums, LV_LVA_F 1462_A2_L664
 • Rajona padomes 16.sasaukuma 9.sesijas protokols ar pielikumiem; sesijas lēmums, LV_LVA_F 1462_A2_L665
 • Rajona padomes 17.sasaukuma 1.sesijas protokols ar pielikumiem; sesijas lēmums, LV_LVA_F 1462_A2_L666
 • Rajona padomes 17.sasaukuma 2.sesijas protokols ar pielikumiem; sesijas lēmums, LV_LVA_F 1462_A2_L667
 • Rajona padomes 17.sasaukuma 3.sesijas protokols ar pielikumiem; sesijas lēmums, LV_LVA_F 1462_A2_L668
 • Rajona padomes 17.sasaukuma 4.sesijas protokols ar pielikumiem; sesijas lēmums, LV_LVA_F 1462_A2_L669
 • Rajona padomes 17.sasaukuma 5.sesijas protokols ar pielikumiem; sesijas lēmums, LV_LVA_F 1462_A2_L670
 • Rajona padomes 17.sasaukuma 6.sesijas protokols ar pielikumiem; sesijas lēmums, LV_LVA_F 1462_A2_L671
 • Rajona padomes 17.sasaukuma 7.sesijas protokols ar pielikumiem; sesijas lēmums, LV_LVA_F 1462_A2_L672
 • Rajona padomes 17.sasaukuma 8.sesijas protokols ar pielikumiem; sesijas lēmums, LV_LVA_F 1462_A2_L673
 • Rajona padomes 17.sasaukuma 9.sesijas protokols ar pielikumiem; sesijas lēmums, LV_LVA_F 1462_A2_L674
 • Rajona padomes 17.sasaukuma 10.sesijas protokols ar pielikumiem; sesijas lēmums, LV_LVA_F 1462_A2_L675
 • Rajona padomes 17.sasaukuma 11.sesijas protokols ar pielikumiem; sesijas lēmums, LV_LVA_F 1462_A2_L676
 • Rajona padomes 18.sasaukuma 1.sesijas protokols ar pielikumiem; sesijas lēmums, LV_LVA_F 1462_A2_L677
 • Rajona padomes 18.sasaukuma 2.sesijas protokols ar pielikumiem; sesijas lēmums, LV_LVA_F 1462_A2_L678
 • Rajona padomes 18.sasaukuma 3.sesijas protokols ar pielikumiem; sesijas lēmums, LV_LVA_F 1462_A2_L679
 • Rajona padomes 18.sasaukuma 4.sesijas protokols ar pielikumiem; sesijas lēmums, LV_LVA_F 1462_A2_L680
 • Rajona padomes 18.sasaukuma 5.sesijas protokols ar pielikumiem; sesijas lēmums, LV_LVA_F 1462_A2_L681
 • Rajona padomes 18.sasaukuma 6.sesijas protokols ar pielikumiem; sesijas lēmums, LV_LVA_F 1462_A2_L682
 • Rajona padomes 18.sasaukuma 7.sesijas protokols ar pielikumiem; sesijas lēmums, LV_LVA_F 1462_A2_L683
 • Rajona padomes 18.sasaukuma 8.sesijas protokols ar pielikumiem; sesijas lēmums, LV_LVA_F 1462_A2_L684
 • Rajona padomes 16.sasaukuma dzīvokļu saimniecības pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, informācija, atskaites, pārbaužu rezultāti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L685
 • Rajona padomes 16.sasaukuma likumības un sabiedriskās kārtības aizsardzības pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, informācija, atskaites, pārbaužu rezultāti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L686
 • Rajona padomes 16.sasaukuma plāna - budžeta pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni) - 1.sējums, LV_LVA_F 1462_A2_L687
 • Rajona padomes 16.sasaukuma plāna - budžeta pastāvīgās komisijas dokumenti (pārbaužu akti) - 2.sējums, LV_LVA_F 1462_A2_L688
 • Rajona padomes 16.sasaukuma kultūras pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, informācija, atskaites, pārbaužu rezultāti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L689
 • Rajona padomes 16.sasaukuma fiziskās kultūras un sporta pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, informācija, atskaites, pārbaužu rezultāti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L690
 • Rajona padomes 16.sasaukuma veselības aizsardzības un sociālās nodrošināšanas pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, informācija, atskaites, pārbaužu rezultāti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L691
 • Rajona padomes 16.sasaukuma komunālās samniecības un labiekārtošanas pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, informācija, atskaites, pārbaužu rezultāti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L692
 • Rajona padomes 16.sasaukuma rūpniecības pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, informācija, atskaites, pārbaužu rezultāti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L693
 • Rajona padomes 16.sasaukuma jaunatnes lietu pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, informācija, atskaites, pārbaužu rezultāti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L694
 • Rajona padomes 16.sasaukuma tautas izglītības pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, informācija, atskaites, pārbaužu rezultāti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L695
 • Rajona padomes 16.sasaukuma tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, informācija, atskaites, pārbaužu rezultāti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L696
 • Rajona padomes 16.sasaukuma sadzīves pakalpojumu pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, informācija, atskaites, pārbaužu rezultāti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L697
 • Rajona padomes 16.sasaukuma celtniecības un arhitektūras pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, informācija, atskaites, pārbaužu rezultāti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L698
 • Rajona padomes 16.sasaukuma sieviešu sadzīves un darba, mātes un bērna aizsardzības pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, informācija, atskaites, pārbaužu rezultāti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L699
 • Rajona padomes 16.sasaukuma dzīvokļu saimniecības pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, informācija, atskaites, pārbaužu rezultāti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L700
 • Rajona padomes 16.sasaukuma sociālistiskās likumības un sabiedriskās kārtības aizsardzības pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, informācija, atskaites, pārbaužu rezultāti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L701
 • Rajona padomes 16.sasaukuma plāna - budžeta pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, informācija, atskaites, pārbaužu rezultāti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L702
 • Rajona padomes 16.sasaukuma kultūras pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, informācija, atskaites, pārbaužu rezultāti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L703
 • Rajona padomes 16.sasaukuma fiziskās kultūras un sporta pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, informācija, atskaites, pārbaužu rezultāti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L704
 • Rajona padomes 16.sasaukuma veselības aizsardzības un sociālās nodrošināšanas pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, informācija, atskaites, pārbaužu rezultāti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L705
 • Rajona padomes 16.sasaukuma komunālās saimniecības un labiekārtošanas pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, informācija, atskaites, pārbaužu rezultāti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L706
 • Rajona padomes 16.sasaukuma rūpniecības pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, informācija, atskaites, pārbaužu rezultāti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L707
 • Rajona padomes 16.sasaukuma transporta un sakaru pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, informācija, atskaites, pārbaužu rezultāti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L708
 • Rajona padomes 16.sasaukuma jaunatnes lietu pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, informācija, atskaites, pārbaužu rezultāti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L709
 • Rajona padomes 16.sasaukuma tautas izglītības pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, informācija, atskaites, pārbaužu rezultāti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L710
 • Rajona padomes 16.sasaukuma tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, informācija, atskaites, pārbaužu rezultāti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L711
 • Rajona padomes 16.sasaukuma celtniecības un arhitektūras pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, informācija, atskaites, pārbaužu rezultāti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L712
 • Rajona padomes 16.sasaukuma sieviešu darba un sadzīves, mātes un bērna aizsardzības pastāvīgās komisijas dokumenti (sēžu protokoli, darba plāni, informācija, atskaites, pārbaužu rezultāti u.c.), LV_LVA_F 1462_A2_L713
 • Rajona Tautas deputātu padomes sesijās (16.sasaukuma 5-9 sesija; 17.sasaukuma 1-11 sesija; 18.sasaukuma 1-8.sesija) izskatīto jautājumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1462_A2_L714
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.1-4 ar pielikumiem; lēmumi Nr.1-67, LV_LVA_F 1462_A2_L715
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.5-7 ar pielikumiem; lēmumi Nr.68-127, LV_LVA_F 1462_A2_L716
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.8-10 ar pielikumiem; lēmumi Nr.128-179, LV_LVA_F 1462_A2_L717
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.11-13 ar pielikumiem; lēmumi Nr.180-245, LV_LVA_F 1462_A2_L718
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.14-17 ar pielikumiem; lēmumi Nr.246-291, LV_LVA_F 1462_A2_L719
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.18-21 ar pielikumiem; lēmumi Nr.292-355, LV_LVA_F 1462_A2_L720
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.22-25 ar pielikumiem; lēmumi Nr.356-423, LV_LVA_F 1462_A2_L721
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.26-28 ar pielikumiem; lēmumi Nr.424-479, LV_LVA_F 1462_A2_L722
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.1-3 ar pielikumiem; lēmumi Nr.1-39, LV_LVA_F 1462_A2_L723
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.4-5 ar pielikumiem; lēmumi Nr.40-92, LV_LVA_F 1462_A2_L724
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.6-7 ar pielikumiem; lēmumi Nr.93-98, LV_LVA_F 1462_A2_L725
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.8-9 ar pielikumiem; lēmumi Nr.99-132, LV_LVA_F 1462_A2_L726
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokols Nr.10 ar pielikumiem; lēmumi Nr.133-153, LV_LVA_F 1462_A2_L727
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.11-14 ar pielikumiem; lēmumi Nr.154-215, LV_LVA_F 1462_A2_L728
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.15-20 ar pielikumiem; lēmumi Nr.216-269, LV_LVA_F 1462_A2_L729
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.21-23 ar pielikumiem; lēmumi Nr.270-325, LV_LVA_F 1462_A2_L730
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.24-26 ar pielikumiem; lēmumi Nr.326-373, LV_LVA_F 1462_A2_L731
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.27-28 ar pielikumiem; lēmumi Nr.374-416, LV_LVA_F 1462_A2_L732
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.29-30 ar pielikumiem; lēmumi Nr.417-460, LV_LVA_F 1462_A2_L733
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.1-2 ar pielikumiem; lēmumi Nr.1-45, LV_LVA_F 1462_A2_L734
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.3-4 ar pielikumiem; lēmumi Nr.46-89, LV_LVA_F 1462_A2_L735
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.5-8 ar pielikumiem; lēmumi Nr.90-145, LV_LVA_F 1462_A2_L736
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.9-11 ar pielikumiem; lēmumi Nr.146-202, LV_LVA_F 1462_A2_L737
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.12-13 ar pielikumiem; lēmumi Nr.203-239, LV_LVA_F 1462_A2_L738
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.14-16 ar pielikumiem; lēmumi Nr.240-303, LV_LVA_F 1462_A2_L739
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.17-19 ar pielikumiem; lēmumi Nr.304-358, LV_LVA_F 1462_A2_L740
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.20-22 ar pielikumiem; lēmumi Nr.359-417, LV_LVA_F 1462_A2_L741
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokols Nr.23 ar pielikumiem; lēmumi Nr.418-440, LV_LVA_F 1462_A2_L742
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.24-25 ar pielikumiem; lēmumi Nr.441-478, LV_LVA_F 1462_A2_L743
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.26-29 ar pielikumiem; lēmumi Nr.479-498, LV_LVA_F 1462_A2_L744
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.1-2 ar pielikumiem; lēmumi Nr.1-26, LV_LVA_F 1462_A2_L745
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.3-5 ar pielikumiem; lēmumi Nr.27-65, LV_LVA_F 1462_A2_L746
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.6-8 ar pielikumiem; lēmumi Nr.66-104, LV_LVA_F 1462_A2_L747
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.9-11 ar pielikumiem; lēmumi Nr.105-143, LV_LVA_F 1462_A2_L748
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.12-13 ar pielikumiem; lēmumi Nr.144-188, LV_LVA_F 1462_A2_L749
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.14-17 ar pielikumiem; lēmumi Nr.189-234, LV_LVA_F 1462_A2_L750
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.18-20 ar pielikumiem; lēmumi Nr.235-291, LV_LVA_F 1462_A2_L751
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.21-22 ar pielikumiem; lēmumi Nr.292-323, LV_LVA_F 1462_A2_L752
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokols Nr.23 ar pielikumiem; lēmumi Nr.324-355, LV_LVA_F 1462_A2_L753
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokols Nr.24 ar pielikumiem; lēmumi Nr.356-375, LV_LVA_F 1462_A2_L754
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokols Nr.25 ar pielikumiem; lēmumi Nr.376-410, LV_LVA_F 1462_A2_L755
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokols Nr.26 ar pielikumiem; lēmumi Nr.411-435, LV_LVA_F 1462_A2_L756
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.27-28 ar pielikumiem; lēmumi Nr.436-450, LV_LVA_F 1462_A2_L757
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokols Nr.29 ar pielikumiem; lēmums Nr.451, LV_LVA_F 1462_A2_L758
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokols Nr.1 ar pielikumiem; lēmums Nr.1-12, LV_LVA_F 1462_A2_L759
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.2-4 ar pielikumiem; lēmumi Nr.13-35, LV_LVA_F 1462_A2_L760
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokols Nr.5 ar pielikumiem; lēmumi Nr.36-73, LV_LVA_F 1462_A2_L761
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokols Nr.6 ar pielikumiem; lēmumi Nr.74-96, LV_LVA_F 1462_A2_L762
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokols Nr.7 ar pielikumiem; lēmumi Nr.97-131, LV_LVA_F 1462_A2_L763
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.8-9 ar pielikumiem; lēmumi Nr.132-173, LV_LVA_F 1462_A2_L764
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.10-11 ar pielikumiem; lēmumi Nr.174-214, LV_LVA_F 1462_A2_L765
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.12-13 ar pielikumiem; lēmumi Nr.215-257, LV_LVA_F 1462_A2_L766
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.14-16 ar pielikumiem; lēmumi Nr.258-312, LV_LVA_F 1462_A2_L767
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.17-18 ar pielikumiem; lēmumi Nr.313-352, LV_LVA_F 1462_A2_L768
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.19-22 ar pielikumiem; lēmumi Nr.353-406, LV_LVA_F 1462_A2_L769
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.23-24 ar pielikumiem; lēmumi Nr.406-461, LV_LVA_F 1462_A2_L770
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.25-26 ar pielikumiem; lēmumi Nr.462-494, LV_LVA_F 1462_A2_L771
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.27-28 ar pielikumiem; lēmumi Nr.495-518, LV_LVA_F 1462_A2_L772
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.1-3 ar pielikumiem; lēmumi Nr.1-55, LV_LVA_F 1462_A2_L773
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.4-5 ar pielikumiem; lēmumi Nr.56-84, LV_LVA_F 1462_A2_L774
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.6-7 ar pielikumiem; lēmumi Nr.85-139, LV_LVA_F 1462_A2_L775
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.8-9 ar pielikumiem; lēmumi Nr.140-184, LV_LVA_F 1462_A2_L776
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.10-11 ar pielikumiem; lēmumi Nr.185-246, LV_LVA_F 1462_A2_L777
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.12-13 ar pielikumiem; lēmumi Nr.247-276, LV_LVA_F 1462_A2_L778
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.14-15 ar pielikumiem; lēmumi Nr.277-321, LV_LVA_F 1462_A2_L779
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.16-19 ar pielikumiem; lēmumi Nr.322-368, LV_LVA_F 1462_A2_L780
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.20-22 ar pielikumiem; lēmumi Nr.369-429, LV_LVA_F 1462_A2_L781
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.23-24 ar pielikumiem; lēmumi Nr.430-462, LV_LVA_F 1462_A2_L782
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokols Nr.25 ar pielikumiem; lēmumi Nr.463-486, LV_LVA_F 1462_A2_L783
 • Rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.26-27 ar pielikumiem; lēmumi Nr.487-531, LV_LVA_F 1462_A2_L784
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumi vispārējos jautājumos Nr.1-169; - 1.sējums, LV_LVA_F 1462_A2_L785
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumi vispārējos jautājumos Nr.170-294; - 2.sējums, LV_LVA_F 1462_A2_L786
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumi vispārējos jautājumos Nr.1-100; - 1.sējums, LV_LVA_F 1462_A2_L787
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumi vispārējos jautājumos Nr.101-200; - 2.sējums, LV_LVA_F 1462_A2_L788
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumi vispārējos jautājumos Nr.201-272; - 3.sējums, LV_LVA_F 1462_A2_L789
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumi vispārējos jautājumos Nr.1-109; - 1.sējums, LV_LVA_F 1462_A2_L790
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumi vispārējos jautājumos Nr.110-200; - 2.sējums, LV_LVA_F 1462_A2_L791
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumi vispārējos jautājumos Nr.201-306; - 3.sējums, LV_LVA_F 1462_A2_L792
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumi vispārējos jautājumos Nr.1-100; - 1.sējums, LV_LVA_F 1462_A2_L793
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumi vispārējos jautājumos Nr.101-200; - 2.sējums, LV_LVA_F 1462_A2_L794
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumi vispārējos jautājumos Nr.201-301; - 3.sējums, LV_LVA_F 1462_A2_L795
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumi vispārējos jautājumos Nr.1-100; - 1.sējums, LV_LVA_F 1462_A2_L796
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumi vispārējos jautājumos Nr.101-200; - 2.sējums, LV_LVA_F 1462_A2_L797
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumi vispārējos jautājumos Nr.201-320; - 3.sējums, LV_LVA_F 1462_A2_L798
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumi vispārējos jautājumos Nr.1-100; - 1.sējums, LV_LVA_F 1462_A2_L799
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumi vispārējos jautājumos Nr.101-200; - 2.sējums, LV_LVA_F 1462_A2_L800
 • Rajona izpildkomitejas rīkojumi vispārējos jautājumos Nr.201-290; - 3.sējums, LV_LVA_F 1462_A2_L801
 • Rajona izpildkomitejas lēmumumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1462_A2_L802
 • Rajona izpildkomitejas lēmumumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1462_A2_L803
 • Rajona izpildkomitejas lēmumumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1462_A2_L804
 • Rajona izpildkomitejas lēmumumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1462_A2_L805
 • Rajona izpildkomitejas lēmumumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1462_A2_L806
 • Rajona izpildkomitejas lēmumumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1462_A2_L807
 • Rajona izpildkomitejas vispārējo jautājumu rīkojumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1462_A2_L808
 • Rajona izpildkomitejas vispārējo jautājumu rīkojumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1462_A2_L809
 • Rajona izpildkomitejas vispārējo jautājumu rīkojumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1462_A2_L810
 • Rajona izpildkomitejas vispārējo jautājumu rīkojumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1462_A2_L811
 • Rajona izpildkomitejas vispārējo jautājumu rīkojumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1462_A2_L812
 • Rajona izpildkomitejas vispārējo jautājumu rīkojumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1462_A2_L813
 • Atskaites, izziņas, informācija personāla jautājumos, LV_LVA_F 1462_A2_L814
 • Latvijas PSR 9.izlaiduma naudas un mantu loterijas dokumenti (oriģināli: protokoli, saraksti, tirāžas tabula), izdoti 1982.gadā, LV_LVA_F 1462_A2_L815
 • Dokumenti (oriģināli: protokoli, saraksti, tirāžas tabula) par 4.izlozes tirāžas naudas un mantu laimestu noguldījumiem un 79.izlozes tirāžas naudas un mantu laimestu noguldījumiem, kuri glabājas Latvijas PSR krājkasēs, LV_LVA_F 1462_A2_L816
 • Apes iela 5; , LV_LVA_F 1462_A4_L1
 • Bajāru iela 12; , LV_LVA_F 1462_A4_L2
 • Baznīcas iela 32; 1.grāmata, LV_LVA_F 1462_A4_L3
 • Baznīcas iela 32; 2.grāmata, LV_LVA_F 1462_A4_L4
 • Baznīcas iela 34; 1.grāmata, LV_LVA_F 1462_A4_L5
 • Baznīcas iela 34; 2.grāmata, LV_LVA_F 1462_A4_L6
 • Baznīcas iela 34; 3.grāmata, LV_LVA_F 1462_A4_L7
 • Bērzpils iela 2; , LV_LVA_F 1462_A4_L8
 • Bērzpils iela 4; , LV_LVA_F 1462_A4_L9
 • Bērzpils iela 6; , LV_LVA_F 1462_A4_L10
 • Bērzpils iela 8; , LV_LVA_F 1462_A4_L11
 • Bērzpils iela 10; , LV_LVA_F 1462_A4_L12
 • Bērzpils iela 12; , LV_LVA_F 1462_A4_L13
 • Biķernieku iela 8; 1.grāmata, LV_LVA_F 1462_A4_L14
 • Biķernieku iela 8; 2.grāmata, LV_LVA_F 1462_A4_L15
 • Biķernieku iela 8; 3.grāmata, LV_LVA_F 1462_A4_L16
 • Biķernieku iela 14, LV_LVA_F 1462_A4_L17
 • Biķernieku iela 49, LV_LVA_F 1462_A4_L18
 • Biķernieku iela 60, LV_LVA_F 1462_A4_L19
 • Biķernieku iela 81, LV_LVA_F 1462_A4_L20
 • Brīvības iela 25, LV_LVA_F 1462_A4_L21
 • Brīvības gatve 31, LV_LVA_F 1462_A4_L22
 • Brīvības gatve 49; 1.grāmata, LV_LVA_F 1462_A4_L23
 • Brīvības gatve 49; 2.grāmata, LV_LVA_F 1462_A4_L24
 • Brīvības gatve 49; 3.grāmata, LV_LVA_F 1462_A4_L25
 • Brīvības iela 107; 1.grāmata, LV_LVA_F 1462_A4_L26
 • Brīvības iela 107; 2.grāmata, LV_LVA_F 1462_A4_L27
 • Brīvības iela 250, LV_LVA_F 1462_A4_L28
 • Brīvības iela 292; 1.grāmata, LV_LVA_F 1462_A4_L29
 • Brīvības iela 292; 2.grāmata, LV_LVA_F 1462_A4_L30
 • Brīvības iela 406; 1.grāmata, LV_LVA_F 1462_A4_L31
 • Brīvības iela 406; 2.grāmata, LV_LVA_F 1462_A4_L32
 • Brīvības iela 426, LV_LVA_F 1462_A4_L33
 • Caunas iela 11, LV_LVA_F 1462_A4_L34
 • Deglava A. iela 65, LV_LVA_F 1462_A4_L35
 • Deglava A. iela 73, LV_LVA_F 1462_A4_L36
 • Dzirnavu iela 35; 1.grāmata, LV_LVA_F 1462_A4_L37
 • Dzirnavu iela 35; 2.grāmata, LV_LVA_F 1462_A4_L38
 • Dzirnavu iela 35; 3.grāmata, LV_LVA_F 1462_A4_L39
 • Etnas iela 3a, LV_LVA_F 1462_A4_L40
 • Ežu iela 4, LV_LVA_F 1462_A4_L41
 • Ieroču iela 12, LV_LVA_F 1462_A4_L42
 • Induļa iela 4, LV_LVA_F 1462_A4_L43
 • Kaukāza iela 1, LV_LVA_F 1462_A4_L44
 • Kroņa iela 15; 1.grāmata, LV_LVA_F 1462_A4_L45
 • Kroņa iela 15; 2.grāmata, LV_LVA_F 1462_A4_L46
 • Ķeguma iela 43, LV_LVA_F 1462_A4_L47
 • Ķeguma iela 45a, LV_LVA_F 1462_A4_L48
 • Ķeguma iela 53, LV_LVA_F 1462_A4_L49
 • Lejas iela 8, LV_LVA_F 1462_A4_L50
 • Līduma iela 10; 1.grāmata, LV_LVA_F 1462_A4_L51
 • Līduma iela 10; 2.grāmata, LV_LVA_F 1462_A4_L52
 • Līduma iela 10; 3.grāmata, LV_LVA_F 1462_A4_L53
 • Malienas iela 19, LV_LVA_F 1462_A4_L54
 • Mārkalnes iela 14; 1.grāmata, LV_LVA_F 1462_A4_L55
 • Mārkalnes iela 14; 2.grāmata, LV_LVA_F 1462_A4_L56
 • Medņu iela 3, LV_LVA_F 1462_A4_L57
 • Medņu iela 4, LV_LVA_F 1462_A4_L58
 • Mežciema iela 11, LV_LVA_F 1462_A4_L59
 • Miera iela 44; 1.grāmata, LV_LVA_F 1462_A4_L60
 • Miera iela 44; 2.grāmata, LV_LVA_F 1462_A4_L61
 • Murjāņu iela 2, LV_LVA_F 1462_A4_L62
 • Paipalu iela 13, LV_LVA_F 1462_A4_L63
 • Palmu iela 8, LV_LVA_F 1462_A4_L64
 • Pīļu iela 9, LV_LVA_F 1462_A4_L65
 • Pūces iela 4, LV_LVA_F 1462_A4_L66
 • Pūces iela 5, LV_LVA_F 1462_A4_L67
 • Pūces iela 25, LV_LVA_F 1462_A4_L68
 • Pūces iela 33, LV_LVA_F 1462_A4_L69
 • Purvciema iela 22, LV_LVA_F 1462_A4_L70
 • Purvciema iela 48, LV_LVA_F 1462_A4_L71
 • Ropažu iela 9, LV_LVA_F 1462_A4_L72
 • Skolas iela 23, LV_LVA_F 1462_A4_L73
 • Stabu iela 15, LV_LVA_F 1462_A4_L74
 • Stirnu iela 13, LV_LVA_F 1462_A4_L75
 • Stirnu iela 19, LV_LVA_F 1462_A4_L76
 • Stirnu iela 25, LV_LVA_F 1462_A4_L77
 • Stirnu iela 25b, LV_LVA_F 1462_A4_L78
 • Stirnu iela 28, LV_LVA_F 1462_A4_L79
 • Stirnu iela 29, LV_LVA_F 1462_A4_L80
 • Stirnu iela 32, LV_LVA_F 1462_A4_L81
 • Stirnu iela 35, LV_LVA_F 1462_A4_L82
 • Stirnu iela 41, LV_LVA_F 1462_A4_L83
 • Stirnu iela 49, LV_LVA_F 1462_A4_L84
 • Stirnu iela 51, LV_LVA_F 1462_A4_L85
 • Stirnu iela 53, LV_LVA_F 1462_A4_L86
 • Stirnu iela 55, LV_LVA_F 1462_A4_L87
 • Stirnu iela 57, LV_LVA_F 1462_A4_L88
 • Šarlotes iela 10, LV_LVA_F 1462_A4_L89
 • Šmerļa iela 11 ; 1.grāmata, LV_LVA_F 1462_A4_L90
 • Šmerļa iela 11; 2.grāmata, LV_LVA_F 1462_A4_L91
 • Šmerļa iela 19, LV_LVA_F 1462_A4_L92
 • Tallinas iela 4; 1.grāmata, LV_LVA_F 1462_A4_L93
 • Tallinas iela 4; 2.grāmata, LV_LVA_F 1462_A4_L94
 • Tallinas iela 12; 1.grāmata, LV_LVA_F 1462_A4_L95
 • Tallinas iela 12; 2.grāmata, LV_LVA_F 1462_A4_L96
 • Upes iela 10, LV_LVA_F 1462_A4_L97
 • Ūnijas iela 15, LV_LVA_F 1462_A4_L98
 • Ūnijas iela 42, LV_LVA_F 1462_A4_L99
 • Ūnijas iela 46, LV_LVA_F 1462_A4_L100
 • Ūnijas iela 55, LV_LVA_F 1462_A4_L101
 • Ūnijas iela 58; 1.grāmata, LV_LVA_F 1462_A4_L102
 • Ūnijas iela 58; 2.grāmata, LV_LVA_F 1462_A4_L103
 • Ūnijas iela 59, LV_LVA_F 1462_A4_L104
 • Ūnijas iela 60, LV_LVA_F 1462_A4_L105
 • Ūnijas iela 66, LV_LVA_F 1462_A4_L106
 • Ūnijas iela 68, LV_LVA_F 1462_A4_L107
 • Ūnijas iela 69, LV_LVA_F 1462_A4_L108
 • Ūnijas iela 70, LV_LVA_F 1462_A4_L109
 • Ūnijas iela 73, LV_LVA_F 1462_A4_L110
 • Ūnijas iela 79; 1.grāmata, LV_LVA_F 1462_A4_L111
 • Ūnijas iela 79; 2.grāmata, LV_LVA_F 1462_A4_L112
 • Ūnijas iela 93, LV_LVA_F 1462_A4_L113
 • Ūnijas iela 97; 1.grāmata, LV_LVA_F 1462_A4_L114
 • Ūnijas iela 97; 2.grāmata, LV_LVA_F 1462_A4_L115
 • Ūnijas iela 99, LV_LVA_F 1462_A4_L116
 • Vairoga iela 21, LV_LVA_F 1462_A4_L117
 • Valdemāra Kr. iela 63; 1.grāmata, LV_LVA_F 1462_A4_L118
 • Valdemāra Kr. iela 63; 2.grāmata, LV_LVA_F 1462_A4_L119
 • Valdemāra Kr. iela 90, LV_LVA_F 1462_A4_L120
 • Valdemāra Kr. iela 92 ; (Šarlotes iela) 1.grāmata, LV_LVA_F 1462_A4_L121
 • Valdemāra Kr. iela 92; 2.grāmata, LV_LVA_F 1462_A4_L122
 • Valdemāra Kr. iela 92; 3.grāmata, LV_LVA_F 1462_A4_L123
 • Valdemāra Kr. iela 94 ; (Šarlotes iela 42) , LV_LVA_F 1462_A4_L124
 • Valdemāra Kr. iela 102 ; (Šarlotes iela 48), LV_LVA_F 1462_A4_L125
 • Valdemāra Kr. iela 111 , LV_LVA_F 1462_A4_L126
 • Varžu iela 14, LV_LVA_F 1462_A4_L127
 • Vāveres iela 4, LV_LVA_F 1462_A4_L128
 • Žagatu iela 3, LV_LVA_F 1462_A4_L129
 • Žagatu iela (Induļa iela) 5, LV_LVA_F 1462_A4_L130
 • Žagatu iela 13, LV_LVA_F 1462_A4_L131
 • Žagatu iela 13a, LV_LVA_F 1462_A4_L132
 • Žagatu iela 20, LV_LVA_F 1462_A4_L133
 • Žagatu iela 23, LV_LVA_F 1462_A4_L134
 • Žagatu iela 25, LV_LVA_F 1462_A4_L135
 • Žagatu iela 27 , LV_LVA_F 1462_A4_L136


 • Pēdējās izmaiņas: 5.01.2024.
  Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
  Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv