. .
  Par mums
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 
Meklēšana datubāzē >> Detalizējums >> Izvērsums

Fonds:
PSRS Ministru Padomes Reliģijas lietu padomes pilnvarotais Latvijas PSR. LV_LVA_F 1419

Uzskaites saraksti:
 • Dokumenti par reliģiskās organizācijas darbu, LV_LVA_F1419_US1,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Sarakste par reliģisko kultu kalpotāju darbību, LV_LVA_F1419_US2,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Slepenā daļa, LV_LVA_F1419_US1s
 • Sarakste par reliģisko organ.un kulta kalpotāju starptautisko darbību,sarakste ar direktīviem orgāniem,statistiskās ziņas par rel.organ.darbību., LV_LVA_F1419_US3,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Lietas:
 • Materiāli par Rīgas Sērojošo krievu pareizticīgo baznīcu Rīgā, Lāčplēša ielā 108, LV_LVA_F 1419_A1_L20
 • Dokumenti par pareizticīgās baznīcas Ziemassvētku draudzi draudzi Rīgā, LV_LVA_F 1419_A1_L46
 • Materiāli par Cēsu rajona Zosēnu c/p Augstāru evaņģēliski luterisko draudzi, LV_LVA_F 1419_A1_L1
 • Materiāli par Rīgas rajona Baldones pilsētciemata Baldones evaņģēliski luteriskā draudzi, LV_LVA_F 1419_A1_L2
 • Materiāli par Cēsu rajona Zaubes c/p Zaubes evaņģēliski luteriskā draudzi, LV_LVA_F 1419_A1_L3
 • Materiāli par Gulbenes rajona Zeltiņu c/p Zeltiņu evaņģēliski luteriskā draudzi , LV_LVA_F 1419_A1_L4
 • Materiāli par Tukuma rajona Lestenes c/p Lestenes evaņģēliski luteriskā draudzi, LV_LVA_F 1419_A1_L5
 • Materiāli par Rīgas pilsētas evaņģēliski luterisko Pētera draudzi Rīgā, Komjaunatnes krastmalā 7, LV_LVA_F 1419_A1_L6
 • Materiāli par Madonas rajona Mārcienas c/p Mārcienas Svētā Alekseja Krievu pareizticīgo baznīcu, LV_LVA_F 1419_A1_L7
 • Materiāli par Madonas rajona Ērgļu Dieva Parādīšanās Krievu pareizticīgo baznīcu, LV_LVA_F 1419_A1_L8
 • Materiāli par Madonas rajona Cesvaines c/p Kārzdabas Dievmātes Piedzimšanas Krievu pareizticīgo baznīcu, LV_LVA_F 1419_A1_L9
 • Materiāli par Liepājas rajona Aizputes Svētā Nikolaja Krievu pareizticīgo baznīcu, LV_LVA_F 1419_A1_L10
 • Materiāli par Cēsu rajona Nītaures kristus Piedzimšanas Krievu pareizticīgo baznīcu, LV_LVA_F 1419_A1_L11
 • Materiāli par Limbažu rajona Ārciema c/p/ Ārciema evaņģēliski luterisko draudzi, LV_LVA_F 1419_A1_L12
 • Materiāli par Limbažu rajona Vitrupes c/p/Brīdagas evaņģēliski luterisko draudzi, LV_LVA_F 1419_A1_L13
 • Materiāli par Talsu rajona Gribuļu c/p Spāres evaņģēliski luterisko draudzi, LV_LVA_F 1419_A1_L14
 • Materiāli par Kuldīgas rajona Rendas c/p Usmas evaņģēliski luterisko draudzi, LV_LVA_F 1419_A1_L15
 • Materiāli par Limbažu rajona Umurgas c/p/ Augstrozes evaņģēliski luterisko draudzi, LV_LVA_F 1419_A1_L16
 • Materiāli par Tukuma rajona Vānes c/p Vānes evaņģēliski luterisko draudzi, LV_LVA_F 1419_A1_L17
 • Materiāli par Talsu rajona Kolkas c/p Kolkas evaņģēliski luterisko draudzi, LV_LVA_F 1419_A1_L18
 • Materiāli par Jēkabpils rajona Sēlpils c/p Sēlpils evaņģēliski luteriskō draudzi, LV_LVA_F 1419_A1_L19
 • Materiāli par Rīgas rajona Stopiņu c/p Biķeru evaņģēliski luterisko draudzi, LV_LVA_F 1419_A1_L21
 • Materiāli par Kuldīgas rajona Basu c/p Klosteres evaņģēliski luterisko draudzi, LV_LVA_F 1419_A1_L22
 • Materiāli par Bauskas rajona Skaistkalnes c/p Jaunsaules evaņģēliski luterisko draudzi, LV_LVA_F 1419_A1_L23
 • Materiāli par Talsu rajona Ķīļciema c/p Dzedru evaņģēliski luterisko draudzi, LV_LVA_F 1419_A1_L24
 • Materiāli par Kuldīgas rajona Rendas c/p Rendas evaņģēliski luterisko draudzi, LV_LVA_F 1419_A1_L25
 • Materiāli par Valmieras rajoma Bērzaines c/p Jaunburtnieku evaņģēliski luterisko draudzi, LV_LVA_F 1419_A1_L26
 • Materiāli par Jēkabpils rajona Kūku c/p Liepsalas vecticībnieku draudzi, LV_LVA_F 1419_A1_L27
 • Materiāli par Preiļu rajona Preiļu pilsētas Preiļu vecticībnieku draudzi, LV_LVA_F 1419_A1_L28
 • Materiāli par Preiļu rajona Silajāņu c/p Špaku vecticībnieku draudzi, LV_LVA_F 1419_A1_L29
 • Materiāli par Ludzas rajona Cirmas c/p Šķincevas vecticībnieku draudzi, LV_LVA_F 1419_A1_L30
 • Materiāli par Ventspils rajona Zīru c/p Sisses evaņģēliski kristīgo baptistu draudzi, LV_LVA_F 1419_A1_L31
 • Materiāli par Dobeles rajona Annenieku c/p Annenieku evaņģēliski luterisko draudzi, LV_LVA_F 1419_A1_L32
 • Materiāli par Kuldīgas rajona Vārnes c/p Vārnes evaņģēliski luterisko draudzi, LV_LVA_F 1419_A1_L33
 • Materiāli par Jēkabpils rajona Rubeņu c/p Kaldabruņas evaņģēliski luterisko draudzi, LV_LVA_F 1419_A1_L34
 • Materiāli par Rīgas rajona Krimuldas c/p Turaidas evaņģēliski luterisko draudzi, LV_LVA_F 1419_A1_L35
 • Materiāli par Krāslavas rajona Dagdas pilsētciemata Sv.Nikolaja Krievu pareizticīgo baznīcu, LV_LVA_F 1419_A1_L36
 • Materiāli par Cēsu rajona Sērmūkšu c/p Sv.Uspenska Krievu pareizticīgo baznīcu, LV_LVA_F 1419_A1_L37
 • Materiāli par Preiļu rajona Pēternieku c/p Pēternieku vecticībnieku draudzi, LV_LVA_F 1419_A1_L38
 • Materiāli par Valmieras rajona Burtnieku c/p Burtnieku evaņģēliski luterisko draudzi, LV_LVA_F 1419_A1_L39
 • Materiāli par Tukuma rajona Tumes c/p Irlavas evaņģēliski luterisko draudzi, LV_LVA_F 1419_A1_L40
 • Materiāli par Krāslavas rajona Kalniešu c/p Trestišku vecticībnieku draudzi, LV_LVA_F 1419_A1_L41
 • Materiāli par Cēsu rajona Inešu c/p Vecpiebalgas evaņģēliski kristīgo baptistu draudzi, LV_LVA_F 1419_A1_L42
 • Uzskaites kartiņas par evaņģē-liski luterisko, krievu pareizticīgo, vecticībnieku un evaņģēliski kristīgo baptistu draudžu noņemšanu no uzskaites, LV_LVA_F 1419_A1_L43
 • Dokumenti par pareizticīgās baznīcas Rīgas Sv.Trīsvienības Sergija sieviešu klosteri, 1.sēj., LV_LVA_F 1419_A1_L44
 • Dokumenti par pareizticīgās baznīcas Rīgas Sv.Trīsvienības Sergija sieviešu klosteri, 2.sēj., LV_LVA_F 1419_A1_L45
 • Dokumenti par Rīgas Grebenšči-kova vecticībnieku draudzi Rīgā, LV_LVA_F 1419_A1_L47
 • Dokumenti par Rīgas jūdu draudzēm, 1.sēj., LV_LVA_F 1419_A1_L48
 • Dokumenti par Rīgas jūdu draudzēm, 2.sēj., LV_LVA_F 1419_A1_L49
 • Dokumenti par krievu pareizti-cīgās baznīcas Kazaņas draudzi Jūrmalā, LV_LVA_F 1419_A1_L50
 • Dokumenti par krievu pareizticīgās baznīcas Sv.Trīsvienības draudzi Rīgā, LV_LVA_F 1419_A1_L51
 • Dokumenti par krievu pareizticīgās baznīcas Uspenskas draudzi, LV_LVA_F 1419_A1_L52
 • Dokumenti par krievu pareizticīgās Pokrova draudzi Rīgā, LV_LVA_F 1419_A1_L53
 • Dokumenti par Rīgas Romas katoļu garīgo semināru, LV_LVA_F 1419_A1_L54
 • Materiāli par Bauskas rajona Codes c/p evaņģēliski luterisko draudzi, LV_LVA_F 1419_A1_L55
 • Materiāli par Valkas rajona Palsmanes c/p Palsmanes evaņģēliski kristīgo baptistu draudzi, LV_LVA_F 1419_A1_L56
 • Materiāli par Bauskas rajona Svitenes c/p Bērsteles evaņģēliski luterisko draudzi, LV_LVA_F 1419_A1_L57
 • Materiāli par Liepājas rajona Vecpils c/p Asītes- Kalvenes evaņģēliski kristīgo baptistu draudzi, LV_LVA_F 1419_A1_L58
 • Materiāli par Bauskas rajona Svitenes c/p Bērsteles evaņģēliski luterisko draudzi, LV_LVA_F 1419_A1_L59
 • Materiāli par Madonas rajona Kalsnavas c/p Krievu pareizticīgās baznīcas Sv.Jāņa draudzi, LV_LVA_F 1419_A1_L60
 • Materiāli par Ludzas rajona Zilupes evaņģēliski kristīgo baptistu draudzi, LV_LVA_F 1419_A1_L61
 • Materiāli par Ventspils rajona Puzes c/p Puzes evaņģēliski luterisko draudzi, LV_LVA_F 1419_A1_L62
 • Materiāli par Daugavpils rajona Vecpils c/p Zastenku vecticībnieku draudzi, LV_LVA_F 1419_A1_L63
 • Materiāli par Talsu rajona Rojas pilsētciemata Ģipkas evaņģēliski luterisko draudzi, LV_LVA_F 1419_A1_L64
 • Materiāli par Rēzenes rajona Gaigalavas c/p Stružānu evaņģēliski luterisko draudzi, LV_LVA_F 1419_A1_L65
 • Materiāli par Ogres rajona Lielvārdes pilsētciemata Krievu pareizticīgās baznīcas Sv.Nikolaja draudzi, LV_LVA_F 1419_A1_L66
 • Materiāli par Talsu rajona Laucienas c/p Nūrmuižas evaņģēliski luterisko draudzi, LV_LVA_F 1419_A1_L67
 • Materiāli par Liepājas rajona Kazdangas c/p Kazdangas evaņģēliski kristīgo baptistu draudzi, LV_LVA_F 1419_A1_L68
 • Materiāli par Ogres rajona Madlienas c/p Madlienas evaņģēliski luterisko draudzi, LV_LVA_F 1419_A1_L69
 • Materiāli par Talsu rajona kolkas c/p Krievu pareizticīgās baznīcas Jēzus kristus Piedzimšanas draudzi, LV_LVA_F 1419_A1_L70
 • Materiāli par Daugavpils rajona Ilūkstes pilsētas Gorbunovas vecticībnieku draudzi, LV_LVA_F 1419_A1_L71
 • Uzskaites kartiņas par evaņģēlisko, krievu pareizticīgo, vecticībnieku un evaņģēliski kristīgo baptistu draudžu noņemšanu no uzskaites, LV_LVA_F 1419_A1_L72
 • Materiāli par Talsu rajona Kolkas c/p Sīkraga evaņģēliski kristīgo baptistu draudzi, LV_LVA_F 1419_A1_L73
 • Materiāli par Daugavpils rajona Maļinovas c/p Bondarišķu vecticībnieku draudzi, LV_LVA_F 1419_A1_L74
 • Materiāli par Rēzeknes rajona Ružinas c/p Tiskadu sādžas Sv.Trīsvienības pareizticīgo draudzi, LV_LVA_F 1419_A1_L75
 • Materiāli par Preiļu rajona Rudzētu c/p Mālkalnes vecticībnieku draudzi, LV_LVA_F 1419_A1_L76
 • Materiāli par Daugavpils rajona Vecsalienas c/p Ostrovas vecticībnieku draudzi, LV_LVA_F 1419_A1_L77
 • No reģistrācijas noņemto evaņģēliski kristīgo baptistu, pareizticīgo un vecticībnieku draudžu uzskaites kartiņas, LV_LVA_F 1419_A1_L78
 • Sarakste par krievu pareizticīgās baznīcas reliģiskā kulta kalpotāju darbību LPSR, 1.sēj., LV_LVA_F 1419_A2_L1
 • Sarakste par krievu pareizticīgās baznīcas reliģiskā kulta kalpotāju darbību LPSR, 2.sēj., LV_LVA_F 1419_A2_L2
 • Sarakste par krievu pareizticīgās baznīcas reliģiskā kulta kalpotāju darbību LPSR, 3.sēj., LV_LVA_F 1419_A2_L3
 • Sarakste par krievu pareizticīgās baznīcas reliģiskā kulta kalpotāju darbību LPSR, 4.sēj., LV_LVA_F 1419_A2_L4
 • Sarakste par krievu pareizticīgās baznīcas reliģiskā kulta kalpotāja Kirila Smirnova darbību LPSR, LV_LVA_F 1419_A2_L5
 • Sarakste par evaņģēliski luteriskās baznīcas reliģiskā kulta kalpotāju darbību LPSR 1.sēj., LV_LVA_F 1419_A2_L6
 • Sarakste par evaņģēliski luteriskās baznīcas reliģiskā kulta kalpotāju darbību LPSR 2.sēj., LV_LVA_F 1419_A2_L7
 • Sarakste par Romas katoļu baznīcas reliģiskā kulta kalpotāju darbību LPSR 1.sēj., LV_LVA_F 1419_A2_L8
 • Sarakste par Romas katoļu baznīcas reliģiskā kulta kalpotāju darbību LPSR 2.sēj., LV_LVA_F 1419_A2_L9
 • Sarakste par vecticībnieku baznīcas reliģiskā kulta kalpotāju darbību LPSR 1.sēj., LV_LVA_F 1419_A2_L10
 • Sarakste par vecticībnieku baznīcas reliģiskā kulta kalpotāju darbību LPSR 2.sēj., LV_LVA_F 1419_A2_L11
 • Sarakste par evanģēliski kristīgo baptistu reliģiskā kulta kalpotāju darbību LPSR, LV_LVA_F 1419_A2_L12
 • Sarakste par Septītās dienas adventistu reliģiskā kulta kalpotāju darbību LPSR, LV_LVA_F 1419_A2_L13
 • Uzskaites kartītes par evanģēliski luteriskās, Romas katoļu, krievu pareizticīgās, vecticībnieku, evanģēliski kristīgo baptistu, Septītās dienas adventistu un jūdu ticības reliģiskā kulta kalpotājiem, LV_LVA_F 1419_A2_L14
 • Sarakste par evaņģēliski luteriskās baznīcas reliģiskā kulta kalpotāju darbību LPSR, LV_LVA_F 1419_A2_L15
 • Sarakste par Romas katoļu baznīcas reliģiskā kulta kalpotāju darbību LPSR 1.sēj., LV_LVA_F 1419_A2_L16
 • Sarakste par Romas katoļu baznīcas reliģiskā kulta kalpotāju darbību LPSR 2.sēj., LV_LVA_F 1419_A2_L17
 • Sarakste par krievu pareizticīgās baznīcas reliģiskā kulta kalpotāju darbību LPSR 1.sēj., LV_LVA_F 1419_A2_L18
 • Sarakste par krievu pareizticīgās baznīcas reliģiskā kulta kalpotāju darbību LPSR 2.sēj., LV_LVA_F 1419_A2_L19
 • Sarakste par krievu pareizticīgās baznīcas reliģiskā kulta kalpotāju darbību LPSR 3.sēj., LV_LVA_F 1419_A2_L20
 • Sarakste par krievu pareizticīgās baznīcas reliģiskā kulta kalpotāju darbību LPSR 4.sēj., LV_LVA_F 1419_A2_L21
 • Sarakste par krievu pareizticīgās baznīcas reliģiskā kulta kalpotāju J.Ļegova un N.Trubecka darbību, LV_LVA_F 1419_A2_L22
 • Sarakste par vecticībnieku baznīcas reliģiskā kulta kalpotāju darbību LPSR, LV_LVA_F 1419_A2_L23
 • Sarakste par evanģēliski kristīgo baptistu reliģiskā kulta kalpotāju darbību LPSR, LV_LVA_F 1419_A2_L24
 • Sarakste par Septītās dienas adventistu reliģiskā kulta kalpotāju darbību LPSR, LV_LVA_F 1419_A2_L25
 • Uzskaites kartītes par evanģēliski luteriskās, Romas katoļu, krievu pareizticīgās, vecticībnieku, evanģēliski kristīgo baptistu un Septītās dienas adventistu reliģiskā kulta kalpotāju noņemšana no reģistrācijas laikā no 1974 - 1983 gadiem, LV_LVA_F 1419_A2_L26
 • Cēsu rajona Nītaures evaņģēliskās draudzes maksājumu kvītis, LV_LVA_F 1419_A1_L72


 • Pēdējās izmaiņas: 5.01.2024.
  Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
  Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv