. .
  Par mums
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 
Meklēšana datubāzē >> Detalizējums >> Izvērsums

Fonds:
Latvijas PSR Izglītības ministrija. LV_LVA_F 700

Fondraži:
 • Latvijas PSR Izglītības ministrija, LV_LVA_I 0-18.001.2
 • Latvijas PSR Izglītības ministrija, LV_LVA_700
 • Uzskaites saraksti:
 • Skolu pārvaldes sekretariāts,augstskolu pārvalde,adiministratīvi saimnieciskā pārvalde, LV_LVA_F700_US1,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Slepenā lietvedība, LV_LVA_F700_US1s
 • Personālsastāvs, LV_LVA_F700_US2,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Operatīvā grupa, LV_LVA_F700_US3,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Vadība, LV_LVA_F700_US4,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Specdaļa, LV_LVA_F700_US4a,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Skolu un bērnu iestāžu pārvalde, LV_LVA_F700_US5,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Pirmsskolas audzināšanas daļa, LV_LVA_F700_US6,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Augstāko mācību iestāžu pārvalde, LV_LVA_F700_US7,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Plānu,finansu daļa, LV_LVA_F700_US8,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Plānu,finansu daļas statistikas sektors, LV_LVA_F700_US9,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Grāmatvedība, LV_LVA_F700_US10,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Kadru daļa, LV_LVA_F700_US11,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Kapitālās celtniecības daļa, LV_LVA_F700_US12,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Likvidētās daļas:politiskās izgl.pārvalde,civilās aizsardzības daļa,sagādes daļa, LV_LVA_F700_US13,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Vietējā komiteja, LV_LVA_F700_US14,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Adiministratīvi saimnieciskā daļa, LV_LVA_F700_US15,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Fiziskās audzināšanas daļa, LV_LVA_F700_US16,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Centralizētā grāmatvedība, LV_LVA_F700_US17,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Tautas kontroles grupa, LV_LVA_F700_US18a,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Mācību grāmatu biblioteku fonda daļa, LV_LVA_F700_US19,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Bērnu adoptācija un patronāža, LV_LVA_F700_US18
 • Speciālo darbu inspektors-pavēles,lietu nomenklatūras,plāni, LV_LVA_F700_US4b,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Bērnu namu un internātskolu audzēkņu saraksti, bērnu ievietošanas zīmes bērnu namos un izrakstīšanas zīmes no bērnu namiem, patronēto bērnu saraksti, audzēkņu ievietošanas kartotēka, uzziņu dokumentācija u.c., LV_LVA_F700_US5p
 • Bērnu dārzu pedagoģiskā personāla saraksti, pavēļu noraksti par bērnu dārzu pedagoģiskā personāla atestāciju, bērnu ievietošanas zīmes bērnu namos un izrakstīšanas zīmes no bērnu namiem, bērnu namu audzēkņu saraksti u.c., LV_LVA_F700_US6p,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Lietas:
 • Ministrijas pavēles , LV_LVA_F 700_A4_L1
 • LRSR Ministru Padomes norādījumi un paskaidrojumi izglītības darba jautājumos , LV_LVA_F 700_A4_L2
 • LĻKS GK un LPSR Izglītības ministrijas lēmumi par skolu pionieru un komjaunatnes or ganizāciju darbu , LV_LVA_F 700_A4_L3
 • Rīgas pilsētas darbaļaužu deputātu Padomes izpildu komitejas lēmumi par izglītības darba jautājumiem , LV_LVA_F 700_A4_L4
 • Ministrijas pavēles , LV_LVA_F 700_A4_L5
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi , LV_LVA_F 700_A4_L6
 • Nolikumu projekti gar LPSR Izglītības Tautas komisariātu un tā daļām , LV_LVA_F 700_A4_L7
 • Izraksti no LĻKJS CK biroja protokoliem par skolu pionieru un komjaunatnes organizāciju darbu , LV_LVA_F 700_A4_L8
 • Ministrijas pavēles , LV_LVA_F 700_A4_L9
 • Koleģijas sēžu protokoli un lēmumi , LV_LVA_F 700_A4_L10
 • Ministrijas darba plāni 1946.g. , LV_LVA_F 700_A4_L11
 • Ministrijas pavēles , LV_LVA_F 700_A4_L12
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi , LV_LVA_F 700_A4_L13
 • Ministrijas darba plāni un paskaidrojumi par plāna izpildi 1947.g. , LV_LVA_F 700_A4_L14
 • LPSR Valsts Kontroles ministrijās pavēles par LPSR Izglītības ministrijai padoto ietāžu darba , LV_LVA_F 700_A4_L15
 • Ministrijas pavēles. I sējams , LV_LVA_F 700_A4_L16
 • Ministrijas pavēles. II sējums , LV_LVA_F 700_A4_L17
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi , LV_LVA_F 700_A4_L18
 • Ministrijas darba plāni un paskaidrojumi par plāna izpildi , LV_LVA_F 700_A4_L19
 • Ministrijas nolikums par LPSB Izglītības ministrijas mācība iestāžu un uzņemumu apgādes Galveno pārvaldi , LV_LVA_F 700_A4_L20
 • Ministrijas pavēles I sējums , LV_LVA_F 700_A4_L21
 • Ministrijas pavēles II sējums , LV_LVA_F 700_A4_L22
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi II sējams , LV_LVA_F 700_A4_L24
 • Ministrijas apkārtraksti par izglītības darba jautājumiem , LV_LVA_F 700_A4_L25
 • Ministrijas darba plāni 2. ,3. un 4. ceturksnim un paskaidro--jumi par plāna izpildi 1949. g. , LV_LVA_F 700_A4_L26
 • Apsveikuma raksti un telegrammas organizācījām un personām jubilejās , LV_LVA_F 700_A4_L27
 • Ministrijas pavēles I sējums , LV_LVA_F 700_A4_L28
 • Ministrijas pavēles II sējums , LV_LVA_F 700_A4_L29
 • Kolēgijas sēžu protokoli un lēmumi. I sējums , LV_LVA_F 700_A4_L30
 • Kolēgijas sēžu protokoli un lēmumi. II sējams , LV_LVA_F 700_A4_L31
 • Ministrijas darba plāni un paskaidrojumi par plāna izpildi I950.g. , LV_LVA_F 700_A4_L32
 • Nolikums par Latvijas PSR Izglītības ministrijas arnivu Materiālus par 1950. g. skatīt arī lietās 4.f8.,l5.,27., LV_LVA_F 700_A4_L33
 • Ministrijas paviles , LV_LVA_F 700_A4_L34
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi.I sējums , LV_LVA_F 700_A4_L35
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi. II sējums , LV_LVA_F 700_A4_L36
 • Ministrijas apkārtraksti par izglītības darba jautājumiem , LV_LVA_F 700_A4_L37
 • Ministrijas darba plāni 2., 3. un 4. ceturksnim , LV_LVA_F 700_A4_L38
 • Ministrijas pavēles I sējums , LV_LVA_F 700_A4_L39
 • Ministrijas pavēles. II sējums , LV_LVA_F 700_A4_L40
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi. I sējums , LV_LVA_F 700_A4_L41
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi.II sējums , LV_LVA_F 700_A4_L42
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi.III sējums , LV_LVA_F 700_A4_L43
 • Ministrijas apkārtraksti par izglītības darba jautājumiem , LV_LVA_F 700_A4_L44
 • Ministrijas darba plāni 1952. g. , LV_LVA_F 700_A4_L45
 • Ministrijas pavēles I sējums , LV_LVA_F 700_A4_L46
 • Ministrijas pavēles. II sējums , LV_LVA_F 700_A4_L47
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi .1 sējums , LV_LVA_F 700_A4_L48
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi.2. sējums , LV_LVA_F 700_A4_L49
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi.3. sējums , LV_LVA_F 700_A4_L50
 • Ministrijas apkārtraksti par izglītības darba jautājumiem , LV_LVA_F 700_A4_L51
 • Ministrijas darba plāni 1953. g. , LV_LVA_F 700_A4_L52
 • Ministrijas pavēles 1. sējums , LV_LVA_F 700_A4_L53
 • Ministrijas pavēles.2. sējums , LV_LVA_F 700_A4_L54
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi. I sējums , LV_LVA_F 700_A4_L55
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi. II sējums , LV_LVA_F 700_A4_L56
 • Ministrijas darba plāni 1954 g. , LV_LVA_F 700_A4_L57
 • Ministrijas pavēles I sējums , LV_LVA_F 700_A4_L58
 • Ministrijas pavēles. II sējums , LV_LVA_F 700_A4_L59
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi.I sējums , LV_LVA_F 700_A4_L60
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi. II sējums , LV_LVA_F 700_A4_L61
 • Ministrijas darba plāni I955.g. , LV_LVA_F 700_A4_L62
 • Ministrijas pavēles I sējums , LV_LVA_F 700_A4_L63
 • Ministrijas pavēles. II sējums , LV_LVA_F 700_A4_L64
 • Kolēģijas sēžu protokoli un llmumi . , LV_LVA_F 700_A4_L65
 • Ministrijas darba plāni I956.g., LV_LVA_F 700_A4_L66
 • Ministrijas pavēles , LV_LVA_F 700_A4_L67
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi.I sējums , LV_LVA_F 700_A4_L68
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi. II sējums , LV_LVA_F 700_A4_L69
 • Ministrijas darba plāni I957.g. , LV_LVA_F 700_A4_L70
 • 1958.g. Ministrijas pavēles I sējums , LV_LVA_F 700_A4_L71
 • Ministrijas pavēles. II sējums , LV_LVA_F 700_A4_L72
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi , LV_LVA_F 700_A4_L73
 • Ministrijas darba plāni I958.g. , LV_LVA_F 700_A4_L74
 • Ministrijas pavēles , LV_LVA_F 700_A4_L75
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi , LV_LVA_F 700_A4_L76
 • Ministrijas darba plāni 1959. g. 1960.g. , LV_LVA_F 700_A4_L77
 • LPSR Izglītības ministrijas kolē--ģijas, LĻĶJS CK, Izglītības, .augst--skolu un zinātnisko iestāžu darbinieku arodbiedrības Republikāniskās komitejas biroja sēžu protokoli un lēmumi par izglītības darba jautājumiem , LV_LVA_F 700_A4_L78
 • Ministrijas pavēles I sējums , LV_LVA_F 700_A4_L79
 • Ministrijas pavēles.11 stjums , LV_LVA_F 700_A4_L80
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi .1 sējums , LV_LVA_F 700_A4_L81
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi. II sējums , LV_LVA_F 700_A4_L82
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi. III sējums Ministrijas darba plāni 1960. g. , LV_LVA_F 700_A4_L83
 • Ministrijas darba plāni 1960.g., LV_LVA_F 700_A4_L84
 • Ministrijas pavēles I sējums , LV_LVA_F 700_A4_L85
 • Ministrijas pavēles, II sējums , LV_LVA_F 700_A4_L86
 • Ministrijas pavēles. III sējums , LV_LVA_F 700_A4_L87
 • Ministrijas pavēles. IV sējums , LV_LVA_F 700_A4_L88
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi. I sējums , LV_LVA_F 700_A4_L89
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi. II sējums , LV_LVA_F 700_A4_L90
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi. III sējums , LV_LVA_F 700_A4_L91
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi. IV sējums , LV_LVA_F 700_A4_L92
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi. V sējums , LV_LVA_F 700_A4_L93
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi. VI sējums , LV_LVA_F 700_A4_L94
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi. VII sējuma , LV_LVA_F 700_A4_L95
 • Ministrijas darba plāni 1961. g. , LV_LVA_F 700_A4_L96
 • LPSR Izglītības ministrijas kolēģijas LĻKJS CK biroja un Izglītības, augstskolu un. zinātnisko iestāšu darbinieku arodbiedrības Republikāniskās komitejas prezidija lēmumi par Izglītības darba jautājumiem , LV_LVA_F 700_A4_L97
 • LPSR Izglītības ministrijas kolēģijās, LĻKJS CK biroja, LPSR Tautas saimniecības Padomes Izglītības, augstskolu un zinātnisko iestāžu darbinieku arodbiedrības Republi--kāniskas komitejas u.c. lēmumi par izglītības darba jautājumiem , LV_LVA_F 700_A4_L98
 • Ministrijas pavēles I sējums , LV_LVA_F 700_A4_L99
 • Ministrijas pavēles. II sējums , LV_LVA_F 700_A4_L100
 • Ministrijas pavēles. III sējums , LV_LVA_F 700_A4_L101
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi. I sējums , LV_LVA_F 700_A4_L102
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi. II sējums , LV_LVA_F 700_A4_L103
 • Kolēģijas sēžu protokoliun lēmumi. III sējums , LV_LVA_F 700_A4_L104
 • Kolēģijas sēžu protokoliun lēmumi. IV sējums , LV_LVA_F 700_A4_L105
 • Kolēģijas sēžu protokoliun lēmumi . V sējums , LV_LVA_F 700_A4_L106
 • Ministrijas darba plāni 1962. g. , LV_LVA_F 700_A4_L107
 • Atskaites par skolu darbu 1962-1963 g. , LV_LVA_F 700_A4_L107
 • Nolikumi un instrukcijas par mācību - audzināšanas un ārpusklases darbu oriģināli , LV_LVA_F 700_A4_L108
 • Nolikumi un instrukcijās par mācību-audzināšanas ua ārpus klāses darbu noraksti , LV_LVA_F 700_A4_L109
 • Ministrijas pavēles oriģināli 1 sējums Nr .1-101 , LV_LVA_F 700_A4_L110
 • Ministrijas pavēles II sējums Nr. 102-254 , LV_LVA_F 700_A4_L111
 • Ministrijas pavēles /noraksti/ I sējums Nr. 1-101 , LV_LVA_F 700_A4_L112
 • Ministrijas pavēles /noraksti/ II sējums Nr. 102-254, LV_LVA_F 700_A4_L113
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi oriģināli I sējums , LV_LVA_F 700_A4_L114
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi II sējums , LV_LVA_F 700_A4_L115
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi III sējums , LV_LVA_F 700_A4_L116
 • Kolēģijas lēmumu noraksti , LV_LVA_F 700_A4_L117
 • Ministrijas darba plāni 1963. g. , LV_LVA_F 700_A4_L118
 • Ministrijas atskaite par skolu darbu l963./64.n.g. , LV_LVA_F 700_A4_L119
 • Nolikumi un instrukcijas par mācību-audzināšanas un ārpus klāses darbu /oriģināli/ , LV_LVA_F 700_A4_L120
 • Nolikumi un instrukcijas par mācību-audzināšanas un ārpusklases darbu /noraksti/ , LV_LVA_F 700_A4_L121
 • Ministriias pavēles / origināli/ I sējums Nr. 1 - 116 , LV_LVA_F 700_A4_L122
 • Ministriias pavēles II sējums Nr.114- 239, LV_LVA_F 700_A4_L123
 • Ministrijas pavēles /noraksti/ I sējums Mr. 1 - 116 , LV_LVA_F 700_A4_L124
 • Ministrijas pavēles II sēiums Nr.114- 239 , LV_LVA_F 700_A4_L125
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi I sējums , LV_LVA_F 700_A4_L23
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi /ori--ģināli/ I sējums , LV_LVA_F 700_A4_L126
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi II sijuas , LV_LVA_F 700_A4_L127
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi III Sējums , LV_LVA_F 700_A4_L128
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi IV sējums , LV_LVA_F 700_A4_L129
 • Kolēģijas lēmumu noraksti , LV_LVA_F 700_A4_L130
 • Ministrijas darba plāni 1964. g. , LV_LVA_F 700_A4_L131
 • Ministrijas atskaite par skolu darbu l964./65.m.g. , LV_LVA_F 700_A4_L132
 • Pavēle par Daugavpils Kolonijas nodošanu Izglītības Min. pārziņā , LV_LVA_F 700_A4_L132
 • Nolikumi par mācību-audzinā--šanas un ārpusklasēs darbu , LV_LVA_F 700_A4_L133
 • Ministrijas pavēles /oriģināli / I sējums Nr 1 - 130 , LV_LVA_F 700_A4_L134
 • Ministrijas pavēles II sējums Nr. 131 - 261 , LV_LVA_F 700_A4_L135
 • Ministrijas pavēles /noraksti/ I sējums Nr 1- 130 , LV_LVA_F 700_A4_L136
 • Ministrijas pavēles II sējuma Nr, 131 - 261 , LV_LVA_F 700_A4_L137
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi I sējums , LV_LVA_F 700_A4_L138
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi II sējums , LV_LVA_F 700_A4_L139
 • Ministrijas darba plāns 1965. g. , LV_LVA_F 700_A4_L140
 • Ministrijas atskaite par skolu darbu 1965./66.m.g. , LV_LVA_F 700_A4_L141
 • Nolikumi gar mācību-audzināšanas un ārpusklasēs darbu I sējums , LV_LVA_F 700_A4_L142
 • Nolikumi gar mācību-audzināšanas un ārpusklasēs darbu II sējums , LV_LVA_F 700_A4_L143
 • Ministrijas pavēles /origināli/ I sējums Nr, 1-103 , LV_LVA_F 700_A4_L144
 • Ministrijas pavēles II sējums Ir. 104 - 197 , LV_LVA_F 700_A4_L145
 • Ministrijas pavēles /noraksti/ I sējums Nr. l - 103 , LV_LVA_F 700_A4_L146
 • Ministrijas pavēles II sējums Nr. 104 - 197 , LV_LVA_F 700_A4_L147
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi I sējums , LV_LVA_F 700_A4_L148
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi II sējums , LV_LVA_F 700_A4_L149
 • Ministrijas darba plāns 1966.g. , LV_LVA_F 700_A4_L150
 • Ministrijas atskaite par skolu darba 1966, /67. m. g. , LV_LVA_F 700_A4_L151
 • Nolikumi par mācību-audzināšanas un ārpusklases darba , LV_LVA_F 700_A4_L152
 • Ministrijas pavēles /oriģināli/ I sējums Nr, 1 - 103 , LV_LVA_F 700_A4_L153
 • Ministrijas pavēles II sēj. Ir. 104 - 213 , LV_LVA_F 700_A4_L154
 • Ministrijas pavēles /noraksti/ I sējums. Ir. 1 - 103 , LV_LVA_F 700_A4_L155
 • Ministrijas pavēles II sēj. Ir. 104 - 213 , LV_LVA_F 700_A4_L156
 • Kolēģijās sēžu protokoli un lēmumi I sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L157
 • Kolēģijās sēžu protokoli un lēmumi II sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L158
 • Kolēģijas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 700_A4_L159
 • Ministrijas darba plāns 1967.g., LV_LVA_F 700_A4_L160
 • Ministrijas atskaite par skolu darbu 1967./68. m.g., LV_LVA_F 700_A4_L161
 • Ministrijas pavēles/oriģināli/ 1.sēj. Nr.1-118, LV_LVA_F 700_A4_L162
 • Ministrijas pavēles/oriģināli/ 2.sēj. Nr.119-266, LV_LVA_F 700_A4_L163
 • Ministrijas pavēles/noraksti ar pielikumiem/ 1.sēj. Nr.1-61, LV_LVA_F 700_A4_L164
 • Mistrijas pavēles/noraksti ar pielikumiem/ 2.sēj. Nr.62-118, LV_LVA_F 700_A4_L165
 • Kolēģijās sēžu protokoli un lēmumi 1.sēj. Nr.1-5, LV_LVA_F 700_A4_L168
 • Kolēģijās sēžu protokoli un lēmumi 2.sēj. Nr.6-11, LV_LVA_F 700_A4_L169
 • Kolēģijās sēžu protokoli un lēmumi 3.sēj. Nr.12-25, LV_LVA_F 700_A4_L170
 • Kolēģijas lēmumu noraksti I sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L171
 • Kolēģijas lēmumu noraksti II sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L172
 • Kolēģijas lēmumu pamatojumu izziņas , LV_LVA_F 700_A4_L173
 • Ministrijas darba plāns 1968. gadam , LV_LVA_F 700_A4_L174
 • Ministrijas saraksti par skolu darbu 1968./69. m.g. , LV_LVA_F 700_A4_L175
 • Ministrijas nolikumi un instrukcijas , LV_LVA_F 700_A4_L175
 • Ministrijas pavēles /origināli/ I sēj. Nr. 1 - 133 , LV_LVA_F 700_A4_L176
 • Ministrijas pavēles /origināli/ II sēj. Nr, 134 - 284 , LV_LVA_F 700_A4_L177
 • Ministrijas pavēles /noraksti ar pieliku--miem/ I sēj. Nr. 1-65 , LV_LVA_F 700_A4_L178
 • Ministrijas pavēles /noraksti ar pieliku--miem/ II sēj. Nr. 66 - 188 , LV_LVA_F 700_A4_L179
 • Ministrijas pavēles /noraksti ar pieliku--miem / III sēj. Nr. 189 - 284 , LV_LVA_F 700_A4_L180
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi I sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L181
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi II sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L182
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi III sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L183
 • Kolēģijas lēmumu pamatojuma materiāli , LV_LVA_F 700_A4_L184
 • Ministrijas darba plāns 1969. gadam /pa ceturkšņiem/ , LV_LVA_F 700_A4_L185
 • Ministrijas atskaite par skolu darbu 1969. /70. m. g. , LV_LVA_F 700_A4_L186
 • Ministrijas nolikumi , LV_LVA_F 700_A4_L186
 • Ministrijas pavēles /origināli/ I sēj. Nr. 1-143 , LV_LVA_F 700_A4_L187
 • Ministrijas pavēles /origināli/ II sēj. Nr. 144 - 289 , LV_LVA_F 700_A4_L188
 • Ministrijas pavēles /noraksti ar pielikumiem/ I sēj. Nr. 1-98 , LV_LVA_F 700_A4_L189
 • Ministrijas pavēles /noraksti ar pielikumiem/ II sēj. Nr. 99 - 135 , LV_LVA_F 700_A4_L190
 • Ministrijas pavēles /noraksti ar pielikumiem/ III sēj. Nr. 186 - 289 , LV_LVA_F 700_A4_L191
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi I sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L192
 • Kolēģijas sēžu protokoli un. lēmumi II sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L193
 • Kolēģijas sēžu protokoli un. lēmumi 3. sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L194
 • Kolēģijas lēmumu pamatojumu materiāli , LV_LVA_F 700_A4_L195
 • Ministrijas darba plāns 1970. gadam/pa ceturkšņiem/ , LV_LVA_F 700_A4_L196
 • Ministrijas atskaite par skolu darbu 1970. /7l. m g. , LV_LVA_F 700_A4_L197
 • Ministrijas nolikumi , LV_LVA_F 700_A4_L198
 • Ministrijas pavēles /oriģināli/ I sēj. Nr. 1 - 91 , LV_LVA_F 700_A4_L199
 • Ministrijas pavēles /oriģināli/ 2. sēj. Nr. 92 - 160-a , LV_LVA_F 700_A4_L200
 • Ministrijas pavēles /oriģināli/ III sēj. Nr. 161 - 237 , LV_LVA_F 700_A4_L201
 • Ministrijas pavēles /noraksts ar pielikumiem/ I sēj. Nr. 1-91 , LV_LVA_F 700_A4_L202
 • Ministrijas pavēles /norāksti ar pielikumiem / II sēj. Nr. 92 - 160-a , LV_LVA_F 700_A4_L203
 • Ministrijas pavēles /norāksti ar pielikumiem / III sēj. Nr. 161 - 237 , LV_LVA_F 700_A4_L204
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi I sēj,. , LV_LVA_F 700_A4_L205
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi II sēj , LV_LVA_F 700_A4_L206
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi un ministrijas pavēles , LV_LVA_F 700_A4_L206
 • Ministrijas apkārtraksti, LV_LVA_F 700_A4_L207
 • Ministrijas darba plāns 1971. gadam /pa ceturkšņim/ , LV_LVA_F 700_A4_L208
 • Ministrijas atskaite par skolu darbu 1971. /72. mācību gadā , LV_LVA_F 700_A4_L209
 • Ministrijas nolikumi , LV_LVA_F 700_A4_L210
 • Ministrijas pavēles /oriģināli/ I sēj. Nr.1 - 46 , LV_LVA_F 700_A4_L211
 • Ministrijas pavēles /oriģināli/ III sēj. Nr. 98 - 157-a , LV_LVA_F 700_A4_L213
 • Ministrijas pavēles /oriģināli/ IV sēj. Nr. 158 - 207, LV_LVA_F 700_A4_L214
 • Ministrijas pavēles /noraksti ar pielikumiem/ I sēj. Nr. 1-46 , LV_LVA_F 700_A4_L215
 • Ministrijas pavēles /noraksti ar pielikumiem/ II sēj. Nr. 47 - 97 , LV_LVA_F 700_A4_L216
 • Ministrijas pavēles /noraksti ar pielikumiem/ III sēj. Nr. 98 - 157-a , LV_LVA_F 700_A4_L217
 • Ministrijas pavēlis /noraksti ar pielikurniem/ IV sēj Nr, 158 - 207 , LV_LVA_F 700_A4_L218
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi I sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L219
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi II sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L220
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi III sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L221
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi IV sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L222
 • Pamatmateriāli kolēģijas sēdēm , LV_LVA_F 700_A4_L223
 • Ministrijas apkārtraksti I sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L224
 • Ministrijas apkārtraksti II sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L225
 • Ministrijas darba plāns 1972. gadam /pa ceturkšņiem un kopējais/ , LV_LVA_F 700_A4_L226
 • Ministrijas pārskats par vispārizglītojošo skola darba rezultātiem 1972./73.g. un uzdevumiem jaunajā mācību gadā , LV_LVA_F 700_A4_L227
 • Ministrijas nolikumi , LV_LVA_F 700_A4_L228
 • Ministrijas pavēles /oriģināli/ I sēj. Nr. 1.-277 , LV_LVA_F 700_A4_L229
 • Ministrijas pavēles /oriģināli/ II sēj, Nr, 28 .-54 , LV_LVA_F 700_A4_L230
 • Ministrijas pavēles /oriģināli/ III sēj, Nr. 55.-99 , LV_LVA_F 700_A4_L231
 • Ministrijas pavēles /oriģināli/ IV sēj. Nr. 100.-146 , LV_LVA_F 700_A4_L232
 • Ministrijas pavēles /oriģināli/ V sēj. Nr. 147.-190 , LV_LVA_F 700_A4_L233
 • Ministrijas pavēles /oriģināli/ VI sēj. Nr. 191.-240. , LV_LVA_F 700_A4_L234
 • Ministrijas pavēles /noraksti ar pielikumiem/ I sēj. Nr. 1.-27 , LV_LVA_F 700_A4_L235
 • Ministrijas pavēles /noraksti ar pielikumiem/ II sēj, Nr. 28.-54. , LV_LVA_F 700_A4_L236
 • Ministrijas pavēles /noraksti ar pielikumiem/ IV sēj. Nr. 100.-146. , LV_LVA_F 700_A4_L238
 • Ministrijas pavēles /noraksti ar pielikumiem/ VI sēj. Nr. 191. -240. , LV_LVA_F 700_A4_L240
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi I sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L241
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi II sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L242
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi III sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L243
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi IV sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L244
 • Ministrijas apkārtraksti un norādījumi I sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L245
 • Ministrijas apkārtraksti un norādījumi II sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L246
 • Ministrijas darba plāns 1973. gada. /pa ceturkšņiem/ un 1973/74.mācību gadam , LV_LVA_F 700_A4_L247
 • Ministrijas pārskats par 1973. /74. mācību. gada rezultātiem un uzde--vumiem I974./75.mācību gadā Vispārizglītojošas skolas , LV_LVA_F 700_A4_L248
 • Instrukcija eksāmenu orgānizēšanai skolēnu pārcelšanai nākamajā klasē un apbalvoša--nai Latvijas_PSR vispārizglī--tojošas skolas /latviešu un krievu valodā/ , LV_LVA_F 700_A4_L249
 • Ministrijas nolikumi , LV_LVA_F 700_A4_L250
 • Ministrijas pavēles /oriģināli ar pielikumiem/ I sēj. Nr. 1.-72 , LV_LVA_F 700_A4_L251
 • Ministrijas pavēles /oriģināli ar pielikumiem/II sēj. Nr.73.-130. , LV_LVA_F 700_A4_L252
 • Ministrijas pavēles /oriģināli ar pielikumiem/III sēj. Nr. 13 l. -181. , LV_LVA_F 700_A4_L253
 • Ministrijas pavēles /oriģināli ar pielikumiem/IV sēj. Nr.l82.-225. , LV_LVA_F 700_A4_L254
 • Ministrijas pavēles /otrie eksemplāri ar pielikumiem/ I sēj. Nr.l.-72. , LV_LVA_F 700_A4_L255
 • Ministrijas pavēles /otrie eksemplāri ar pielikumiem/ II sēj. Nr.73.-130. , LV_LVA_F 700_A4_L256
 • Ministrijas pavēles /otrie eksemplāri ar pielikumiem/ III sēj. Nr.131.-181. , LV_LVA_F 700_A4_L257
 • Ministrijas pavēles /otrie eksemplāri ar pielikumiem/ IV sēj. Nr.182.-225. , LV_LVA_F 700_A4_L258
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi ar pielikumiem I sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L259
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi ar pielikumiem II sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L260
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi ar pielikumiem III sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L261
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi ar pielikumiem IV sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L262
 • Ministrijas instruktīvie dokumenti I sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L263
 • Ministrijas instruktīvie dokumenti II sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L264
 • Ministrijas darba plāns 1974 .gadam /pa ceturkšņiem,/ , LV_LVA_F 700_A4_L265
 • Galvenie virzieni Latvijas PSR Izglītības ministrijas darbā 1974. gadam , LV_LVA_F 700_A4_L266
 • Ministrijas pārskats par 1974. /75. mācību gada rezultātiem un izdevumiem 1975./76. mācību gadā vispārizglītojošās skolas , LV_LVA_F 700_A4_L267
 • Vadības sarakste ar LPSR Ministru Padomi, Augs takas Padomes Prezidiju, Valsts Plāna komisiju u.c. par LPSR tautas izglītības likuma ieviešanu, sociāli-psihologisko problēmu simpoziju, darba mācības un prforietacijās starpslolu centra organizēšanu skolās, iesniegumu un sūdzību izskatī--šanu u.c. , LV_LVA_F 700_A4_L268
 • Vadības saraksta ar PSRS Izglītības ministriju par "?????????? ??????" jubilejas atzīmēšanu , auotomatizētās parvaldis sistēmu skolās , darba mācības un proforientācijās starp--skolas centra organizēšanu u.c. , LV_LVA_F 700_A4_L269
 • Ministrijas nolikumi , LV_LVA_F 700_A4_L270
 • Ministrijas pavēles /oriģināli/ Nr. 1 - Nr. 83 , LV_LVA_F 700_A4_L271
 • Ministrijas pavēles /oriģināli/ II sēj. Nr. 84 - Nr.170 , LV_LVA_F 700_A4_L272
 • Ministrijas pavēles /oriģināli/ III sēj. Nr.l71 -Nr. 236 , LV_LVA_F 700_A4_L273
 • Ministrijas pavēles /oriģināli/ IV sēj. Nr.237 - Nr. 284 , LV_LVA_F 700_A4_L274
 • Ministrijas pavēles /otrie eksemplāri ar pielikumiem/ I sēj. Nr. 1-83 , LV_LVA_F 700_A4_L275
 • Ministrijas pavēles /otrieeksemplāri ar pielikumiem/ II sēj. Nr. 84 - Nr. 170 , LV_LVA_F 700_A4_L276
 • Ministrijas pavēles /otrieeksemplāri ar pielikumiem/ III sēj. Nr. 171 - Nr. 236 , LV_LVA_F 700_A4_L277
 • Ministrijas pavēles /otrie eksemplāri ar pielikumiem/IV sēj. Nr. 237 - Nr. 284 , LV_LVA_F 700_A4_L278
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi /pavēles./ I sēj. Nr. l - 6 , LV_LVA_F 700_A4_L279
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi /pavēles./ II sēj. Nr. 7-12 , LV_LVA_F 700_A4_L280
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi /pavēles./ III sēj. Nr .13 - 21 , LV_LVA_F 700_A4_L281
 • Ministrijas instruktīvie dokumenti un norādījumi I sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L282
 • Ministrijas instruktīvie dokumenti un norādījumi II sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L283
 • Ministrijas darba plāns 1975./76.g.unvl975. gādā un pa ceturkšņiem , LV_LVA_F 700_A4_L284
 • Pārskats par Latvijas PSR Izglītības ministrijas vis--pārizglītojošo skolu darba rezultātiem 1975. /76. mācību gadā ua uzdevumiem 1976. /77. mācību gada , LV_LVA_F 700_A4_L285
 • Vadības sarakste ar LKP CK, Ministru Padomi, Augstākās Padomes Prezidiju, Valsts Plāna komisiju u.c. par IV dziesmu un deju svētkiem, piecgades plāna projektu, LPSR Tautas izglītības li--kuma spēka stāšanās kārtī--bu u.c. , LV_LVA_F 700_A4_L286
 • Ministrijas nolikumi un instrukcija , LV_LVA_F 700_A4_L287
 • Ministrijas pavēles /oriģināli/ I sēj. Nr- 1-75 , LV_LVA_F 700_A4_L288
 • Ministrijas pavēles/oriģināli/ II sēj. Nr. 76 - 155 , LV_LVA_F 700_A4_L289
 • Ministrijas pavēles/oriģināli/ III sēj. Nr. 156 - 259 , LV_LVA_F 700_A4_L290
 • Ministrijas pavēles/oriģināli/ IV sēj. Nr. 260 - 322 , LV_LVA_F 700_A4_L291
 • Ministrijas pavēles /otrie eksemplāri ar pielikumiem/ I sēj. Nr. 1-75 , LV_LVA_F 700_A4_L292
 • Ministrijas pavēles /otrie eksemplāri ar pielikumiem/ II sēj. Nr. 76 - 155 , LV_LVA_F 700_A4_L293
 • Ministrijas pavēles /otrie eksemplāri ar pielikumiem/ III šai. Nr. 156 - 259 , LV_LVA_F 700_A4_L294
 • Kolēģijas sēžu protokoli Nr. 1 - 4 I sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L296
 • Kolēģijas sēžu protokoli II sēi. Nr. 5 - 8 , LV_LVA_F 700_A4_L297
 • Kolēģijas sēžu protokoli III sēj. Nr. 9 - 12 , LV_LVA_F 700_A4_L298
 • Kolēģijas sēžu protokoli IV sēj. Nr. 13-17 , LV_LVA_F 700_A4_L299
 • Kolēģijas sēžu protokoli V sēj. Nr. 18 - 20 , LV_LVA_F 700_A4_L300
 • Ministrijas instruktlvie dokumenti un norādījumi I sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L301
 • Ministrijas instruktlvie dokumenti un norādījumi II sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L302
 • Ministrijas darba plāns 1976. /77. mācību gadam un 1976. gadam pa ceturkšņiem , LV_LVA_F 700_A4_L303
 • Pārskata par Latvijas PSR Izglītības ministrijas vispārizglītojošo skolu darba rezultātiem 1976. /77. mācību gadā un uzdevumiem 1977. /78, mācību gadam , LV_LVA_F 700_A4_L304
 • Materiāli (izziņas, informācija) par Ministrijas darbību , LV_LVA_F 700_A4_L304
 • Ministrijas pavēles /origināli/ar pielikumiem I sēj. Nr.l - 50 , LV_LVA_F 700_A4_L305
 • Ministrijas pavēles /origināli/ar pielikumiem II sēj. Nr. 51 - 105 , LV_LVA_F 700_A4_L306
 • Ministrijas pavēles /origināli/ar pielikumiem III sēj. Nr. 106 - 171 , LV_LVA_F 700_A4_L307
 • Ministrijas pavēles /origināli/ar pielikumiem IV sēj. Nr. 172 -249 , LV_LVA_F 700_A4_L308
 • Ministrijas pavēles /origināli/ar pielikumiem V sēj. Nr. 250 - 302 , LV_LVA_F 700_A4_L309
 • Ministrijas pavēles /origināli/ar pielikumiem VI sēj. Nr. 303, - 337 , LV_LVA_F 700_A4_L310
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi I sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L311
 • Ministrijas instinktīvie dokumenti , LV_LVA_F 700_A4_L313
 • Ministrijas darba plāns 1977. gadam /pa ceturkšņiem/ , LV_LVA_F 700_A4_L314
 • Pārskats par Latvijas PSR Izglītības ministrijas vispārizglītojošo skola darba rezulātiem 1977. /78. mācību gadā un uzdevumiem 1978. /79. mācību gadā , LV_LVA_F 700_A4_L315
 • Ministrijas pavēles /oriģināli/ Ar pielikumiem 1.sēj. Nr. 1-46, LV_LVA_F 700_A4_L316
 • Ministrijas pavēles /oriģināli/ Ar pielikumiem 2.sēj. Nr.47-103, LV_LVA_F 700_A4_L317
 • Ministrijas pavēles /oriģināli/ Ar pielikumiem 3.sēj. Nr.104-157, LV_LVA_F 700_A4_L318
 • Ministrijas pavēles /oriģināli/ Ar pielikumiem 4.sēj. Nr.158-211, LV_LVA_F 700_A4_L319
 • Ministrijas pavēles /oriģināli/ Ar pielikumiem 5.sēj. Nr.212-264, LV_LVA_F 700_A4_L320
 • Ministrijas pavēles /oriģināli/ Ar pielikumiem 6.sēj. Nr.265-328, LV_LVA_F 700_A4_L321
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi 1.sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L322
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi II sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L323
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi III sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L324
 • Ministrijas instinktīvie dokumenti un norādījumi I sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L325
 • Ministrijas instinktīvie dokumenti un norādījumi II sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L326
 • Ministrijas darba plāns 1978. gadam /ceturkšņu/ , LV_LVA_F 700_A4_L327
 • Pārskats par LKP CK un Ministru Padomes 1978. g. 7, martā lēmuma "Par vispārizglītojošo skolu au nu mācība un audzināšanas tālāk pilnveidošanu un viņu vil labāk sagatavošanu darbam" izpildes g tu 1978./79.m.ga4a un uzdevumiem 1979. /80. mācību gada , LV_LVA_F 700_A4_L328
 • Ministrijas pavēles (oriģināli ar pielikumiem) III sēj Nr.I26- 1.81 , LV_LVA_F 700_A4_L331
 • Ministrijas pavēles (oriģināli ar pielikumiem) IV sēj Nr-182 - 266 , LV_LVA_F 700_A4_L332
 • Ministrijas pavēles (oriģināli ar pielikumiem) V sēj, Nr.267 -323 , LV_LVA_F 700_A4_L333
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi I sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L334
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi II sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L335
 • Ministrijas informatīvie dokumenti tautas izglītības jautājumos I sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L336
 • Ministrijas darba plāns 1979. gadam (ceturkšņu) , LV_LVA_F 700_A4_L338
 • Pārskats par Latvijas PSR Izglītības- ministrijas vispārizglītojošo skolu darba rezultātiem 1978/79.m.g. un. uzdevumiem 1979./80.mācību Kādā- , LV_LVA_F 700_A4_L339
 • Ministrijas pavēles (oriģināli ar pielikumiem) I sēj. Nr.l - 4a , LV_LVA_F 700_A4_L340
 • Ministrijas pavēles (oriģināli ar pielikumiem) V sēj. Nr, 2 .1.6 - 268 , LV_LVA_F 700_A4_L344
 • Kolēgijas sēžu protokoli un lēmumi I sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L345
 • Kolēgijas sēžu protokoli un lēmumi II sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L346
 • Ministrijas darba plāns 1980. gadam ( ceturkšņu) , LV_LVA_F 700_A4_L349
 • Pārskats par Latvijas PSR Izglītības ministrijas vispārizglītojošo skolu darba rezultātiem 1979./80.m.g. un uzdevumiem 1980.81māc. gad. sagaidot. PSKP XXVI kongresu , LV_LVA_F 700_A4_L350
 • Ministrijas pavēles (oriģināli ar pielikumiem) I sēj. Nr.I - Nr. 30 , LV_LVA_F 700_A4_L351
 • Ministrijas pavēles (oriģināli ar pielikumiem) II sēj. Nr. 31 - Nr. 64 , LV_LVA_F 700_A4_L352
 • Ministrijas pavēles (oriģināli ar pielikumiem) III sēj. Nr. 65 - Nr. 138 , LV_LVA_F 700_A4_L353
 • Ministrijas pavēles (oriģināli ar pielikumiem) IV sēj. Nr. 139 - Nr. 170 , LV_LVA_F 700_A4_L354
 • Ministrijas pavēles (oriģināli ar pielikumiem) V sēj. Nr. 171 - Nr. 200 , LV_LVA_F 700_A4_L355
 • Ministrijas norādījumi un aprāksti TIN (oriģināli) , LV_LVA_F 700_A4_L359
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi I sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L360
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi II sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L361
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi III sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L362
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi IV sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L363
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi V sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L364
 • Izglītības iestāžu darba rezultāti I980./8I.m.g. , LV_LVA_F 700_A4_L365
 • LPSR Izglītības ministrijas darba plāns 1981. gadam , LV_LVA_F 700_A4_L366
 • Ministra pavēle (oriģināli ar pielikumiem) I sēj Nr.l - 885 , LV_LVA_F 700_A4_L367
 • Ministra pavēle (oriģināli ar pielikumiem) II sēj. Nr.87 - 140 , LV_LVA_F 700_A4_L368
 • Ministra pavēle (oriģināli ar pielikumiem) III sēj Nr. 141 - 221 , LV_LVA_F 700_A4_L369
 • Ministra pavēle (oriģināli ar pielikumiem) IV sēj. Nr, 222 - 319 , LV_LVA_F 700_A4_L370
 • Ministra pavēle (oriģināli ar pielikumiem) V sēj. NR. 320 - 367 , LV_LVA_F 700_A4_L371
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi I sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L372
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi II sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L373
 • Ministrijas informatīvie dokumenti tautas izglītības jautājumos (aprakstīt) , LV_LVA_F 700_A4_L374
 • Ministrijas darba plāns 1982 .gadam , LV_LVA_F 700_A4_L375
 • Pārskats par Izglītības ministrijas sistēmas tautai izglītības iestāžu darba rezultātiem PSKP XXVI kon--gresa; lēmumu izpildi 1981. /82;macību gadi un uzde--vumi 1982./83.māc. gadi , LV_LVA_F 700_A4_L376
 • 1983.g. Ministra pavlles (oriģināli ar pielikumiem) I sēj, NR.1 - 105 , LV_LVA_F 700_A4_L377
 • 1983.g. Ministra pavlles (oriģināli ar pielikumiem) II sēj. Nr, 106 - 162 , LV_LVA_F 700_A4_L378
 • 1983.g. Ministra pavlles (oriģināli ar pielikumiem) III sēj. Nr163 - 289 , LV_LVA_F 700_A4_L379
 • 1983.g. Ministra pavlles (oriģināli ar pielikumiem) IV sēj. Nr. 290 - 356 , LV_LVA_F 700_A4_L380
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi II sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L382
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi III sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L383
 • Ministrija informatīvie dokumenti tautas izglītī--bas jautājumos (apraksti) , LV_LVA_F 700_A4_L384
 • Ministrijas darba plāns 1983. gadam , LV_LVA_F 700_A4_L385
 • Pārskats par Izglītības ministrija sistēmas tautas izglītība" iestāžu darba rezultātiem PSKP XXVI kon--gresa lēmumu izpildi 1982/83 māc. gada un uzdevumi 1983. /84. māc. gadi , LV_LVA_F 700_A4_L386
 • Ministrijas pavēles ( oriģināli ar pielikumiem ) I sēj . Nr, I -Nr. 8-0 , LV_LVA_F 700_A4_L387
 • Ministrijas pavēles ( oriģināli ar pielikumiem ) II sēj. Nr. 81 -Nr. 162 , LV_LVA_F 700_A4_L388
 • Ministrijas pavēles ( oriģināli ar pielikumiem ) III sēj. Nr. 163 - Nr.2I7 , LV_LVA_F 700_A4_L389
 • Ministrijas pavēles ( oriģināli ar pielikumiem ) IV sēj. Nr. 218 -Nr. 309 , LV_LVA_F 700_A4_L390
 • Ministrijas pavēles ( oriģināli ar pielikumiem ) V sēj. Nr. 311-Nr.382 , LV_LVA_F 700_A4_L391
 • Ministrijas norādījumi un apkārtraksti TIN( oriģināli) 1. sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L393
 • Ministrijas norādījumi unapkārtraksti TIN( oriģināli) II sēj* , LV_LVA_F 700_A4_L394
 • Ministrijas norādījumi unapkārtraksti TIN( oriģināli) III sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L395
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi I sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L396
 • Kolēģijas sēži protokoli un lēmumi II sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L397
 • Kolēģijas sēži protokoli un lēmumi III sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L398
 • Kolēģijas sēži protokoli un lēmumi IV sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L399
 • Izglītības iestāžu darba rezultiti I983/84 m.g. , LV_LVA_F 700_A4_L400
 • LPSR Izglītības ministrijas darba pilna 1984. gadam , LV_LVA_F 700_A4_L401
 • Ministrijas pavēles (oriģināli ar pielikumiem Nr.46-Nr.l00 II sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L403
 • Ministrijas pavēles (oriģināli ar pielikumiem Nr.101-Nr.151 III sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L404
 • Ministrijas pavēles (oriģināli ar pielikumiem Nr.152-Nr.200 IV sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L405
 • Ministrijas pavēles (oriģināli ar pielikumiem Nr.240-Nr.300 VI sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L407
 • Ministrijas pavēles (oriģināli ar pielikumiem Nr.301-Ir.359 VII sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L408
 • Ministrijas pavēles (oriģināli ar pielikumiem Nr.36o-Nr.431 VIII sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L409
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi I sēj . , LV_LVA_F 700_A4_L410
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi II sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L411
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi IV sēj . , LV_LVA_F 700_A4_L413
 • Izglītības ministrijas darba plāns 1985. gadam /ceturkšņu/ , LV_LVA_F 700_A4_L414
 • Pārskats par Latvijas PSR Izglītības ministrijas vispārizglītojošo skolu darba rezultātiem 1985 . /86. m. g. un uzde--vumiem 1985. /06. m. g. , LV_LVA_F 700_A4_L415
 • Ministrijas pavēles /oriģināli ar pieliku--miem/ Nr.l-Nr.6l I sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L416
 • Ministrijas pavēles /oriģināli ar pielikumiem/ Nr. 62 -Nr. 100 II sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L417
 • Ministrijas pavēles /oriģināli ar pielikumiem/ Nr.101-Nr.154 III sēj . , LV_LVA_F 700_A4_L418
 • Ministrijas pavēles /oriģināli ar pielikumiem/ Nr.l55-Nr.200 IV sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L419
 • Ministrijas pavēles /oriģināli ar pielikumiem/ Nr. 201-241 V sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L420
 • Ministrijas pavēles /oriģināli ar pielikumiem/ Nr.242-Nr.300 VI sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L421
 • Ministrijas pavēles /oriģināli ar pielikumiem/ Nr.301-Nr.358 VII sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L422
 • Ministrijas pavēles /oriģināli ar pielikumiem/ Nr.359-Hr.422 VIII sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L423
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi I sēj . , LV_LVA_F 700_A4_L424
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi II sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L425
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi III sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L426
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi IV sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L427
 • Izglītības ministrijas darba plāns 1986. gadam , LV_LVA_F 700_A4_L428
 • Ministrijas pavēles /oriģināli ar pielikumiem/ Nr . 1 -Nr .75 1. sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L429
 • Ministrijas pavēles /oriģināli ar pielikumiem/ Nr.76-Nr.l40 II sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L430
 • Ministrijas pavēles /oriģināli ar pielikumiem/ Nr.141-Nr.204 II sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L431
 • Ministrijas pavēles /oriģināli ar pielikumiem/ Nr.205-Nr.284 IV sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L432
 • Ministrijas pavēles /oriģināli ar pielikumiem/ Nr.285-Nr.357 V sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L433
 • Ministrijas pavēles /oriģināli ar pielikumiem/ Nr.358-Nr.424 VI sēj . , LV_LVA_F 700_A4_L434
 • Izglītības ministrijas darba plāns 1987. g. /ceturkšņu/ , LV_LVA_F 700_A4_L437
 • Ministrijas pavēles (oriģināli ar pielikumiem) Nr . 1-Nr , 150 , LV_LVA_F 700_A4_L438
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi , LV_LVA_F 700_A4_L439
 • Izglītības ministrijas darba plāns 1988 g. , LV_LVA_F 700_A4_L440
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi 1. sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L435
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi II sēj . , LV_LVA_F 700_A4_L436
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi 3. sēj . , LV_LVA_F 700_A4_L412
 • Ministrijas pavēles (oriģināli ar pielikumiem Nr.201-Nr.239 V sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L406
 • Ministrijas pavēles (oriģināli ar pielikumiem Nr . 1-Nr .45} I sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L402
 • Ministrijas pavēles ( oriģināli ar pielikumiem ) VI sēj. Nr. 383 -Nr. 410 , LV_LVA_F 700_A4_L392
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi I sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L381
 • Ministrijas pavēles (oriģināli ar pielikumiem) VI sēj. Nr. 201 - Nr. 250 , LV_LVA_F 700_A4_L356
 • Ministrijas pavēles (oriģināli ar pielikumiem) VII sēj. Nr. 251 - Nr. 300 , LV_LVA_F 700_A4_L357
 • Ministrijas pavēles (oriģināli ar pielikumiem) VIII sēj. Nr. 301 - Nr. 382 , LV_LVA_F 700_A4_L358
 • Ministrijas informatīvie dokumenti tautas izglītības jautājumos I sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L347
 • Ministrijas informatīvie dokumenti tautas izglītības jautājumos 2. sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L348
 • Ministrijas pavēles (oriģināli ar pielikumiem) II sēj. Nr .43. -91 , LV_LVA_F 700_A4_L341
 • Ministrijas pavēles (oriģināli ar pielikumiem) III sēj. Nr .92 - 155. , LV_LVA_F 700_A4_L342
 • Ministrijas pavēles (oriģināli ar pielikumiem) IV sēj. Nr.156 - 215 , LV_LVA_F 700_A4_L343
 • Ministrijas informatīvie dokumenti tautas izglītības jautājumos II sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L337
 • Ministrijas pavēles (oriģināli ar pielikumiem) I sēj. Nr.l - 65 , LV_LVA_F 700_A4_L329
 • Ministrijas pavēles (oriģināli ar pielikumiem) II sēj. Nr .66 - 125 , LV_LVA_F 700_A4_L330
 • Kolēģijas sēžu protokoli un lēmumi II sēj. , LV_LVA_F 700_A4_L312
 • Ministrijas pavēles /otrie eksemplāri ar pielikumiem/ IV sēj. Nr. 260 - 322 , LV_LVA_F 700_A4_L295
 • Ministrijas pavēles /noraksti ar pielikumiem/ V sēj. lir.147.-190. , LV_LVA_F 700_A4_L239
 • Ministrijas pavēles /noraksti ar pielikumiem/ III sēj. Nr: 55. -99. , LV_LVA_F 700_A4_L237
 • Ministrijas pavēles /oriģināli/ II sēj. Nr.47 - 97 , LV_LVA_F 700_A4_L212
 • Mistrijas pavēles/noraksti ar pielikumiem/ 3.sēj. Nr.119-185, LV_LVA_F 700_A4_L166
 • Mistrijas pavēles/noraksti ar pielikumiem/ 4.sēj. Nr.186-266, LV_LVA_F 700_A4_L167
 • Vācu fašistisko iebrucēju nodarito zaudējumi uzskaites komisijas atskaite un zinojums par darbu Latvijas PSR Izglītības tautas komisariāta kultūras un izglītības iestādēs laikā no , LV_LVA_F 700_A4_L1


 • Pēdējās izmaiņas: 5.01.2024.
  Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
  Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv