. .
  Par mums
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 
Meklēšana datubāzē >> Detalizējums >> Izvērsums

Fonds:
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Rīgas tehniskā universitāte. LV_LVA_F 399

Fondraži:
 • Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Rīgas tehniskā universitāte, LV_LVA_399
 • Uzskaites saraksti:
 • Slepenā lietvedība, LV_LVA_F399_US1s
 • Zinātniskā komunisma katedra, LV_LVA_F399_US4,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Mehānikas-celtniec.vakara neklātienes fakultāte, LV_LVA_F399_US5,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Kadru daļa, LV_LVA_F399_US6,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Mācību daļa, LV_LVA_F399_US8,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Grāmatvedība, LV_LVA_F399_US9,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Zinātniski-pētnieciskā daļa, LV_LVA_F399_US11,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Ķīmijas fakultāte, LV_LVA_F399_US13,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Celtniecības fakultāte, LV_LVA_F399_US14,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Elektroenerģētikas fakultāte, LV_LVA_F399_US15,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Mehānikas fakultāte, LV_LVA_F399_US16,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • PSKP vēstures katedra, LV_LVA_F399_US17,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Politekonomijas katedra, LV_LVA_F399_US18,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Fiziskās audzin.un sporta katedra, LV_LVA_F399_US19,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Svešvalodu katedra, LV_LVA_F399_US20,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Elektrisko mašīnu un aparātu katedra, LV_LVA_F399_US21,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Marksisma-ļeņinisma katedra, LV_LVA_F399_US23,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Aparātu būves katedra, LV_LVA_F399_US24,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Vispārējās ķīmijas katedra, LV_LVA_F399_US25,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Augstākās matemātikas katedra, LV_LVA_F399_US26,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Bibliotēka, LV_LVA_F399_US27,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Mašīnbūves ekonomikas un organizācijas katedra, LV_LVA_F399_US28,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Mašīnbūvniecības tehnoloģijas katedra, LV_LVA_F399_US29,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Rūpniecības un civilās celtn.katedra, LV_LVA_F399_US30,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Mašīnu elementu un maš.mehānismu teorijas katedra, LV_LVA_F399_US31,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Būvražošanas katedra, LV_LVA_F399_US32,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Šķiedru materiālu mehān.tehnol.katedra, LV_LVA_F399_US33,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Būvkonstrukciju katedra, LV_LVA_F399_US34,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Silikātu tehnol.katedra, LV_LVA_F399_US35,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Vispārējās ķīmijas tehnol.katedra, LV_LVA_F399_US36,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Automātisko elektrosakaru katedra, LV_LVA_F399_US37,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Elektrisko staciju,tīklu un sist.katedra, LV_LVA_F399_US38,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Visp.elektrotehnikas katedra, LV_LVA_F399_US39,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Organiskās ķīmijas katedra, LV_LVA_F399_US40,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Tēlotājas ģeometrijas un rasēšanas katedra, LV_LVA_F399_US41,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Ceļu,tiltu un aerodromu būvn.katedra, LV_LVA_F399_US42,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Ūdens apgādes un kanaliz.katedra, LV_LVA_F399_US43,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Materiālu pretestības katedra, LV_LVA_F399_US44,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Fizikas katedra, LV_LVA_F399_US45,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Arhitektūras un pilsētbūvniecības katedra, LV_LVA_F399_US46,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Polimēru ķīm.tehnoloģ.katedra, LV_LVA_F399_US47,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Teorētiskās mehānikas katedra, LV_LVA_F399_US48,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Radioaparatūras katedra, LV_LVA_F399_US49,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Liepājas vispārtehniskā fakultāte, LV_LVA_F399_US50,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Siltumenerģētikas katedra, LV_LVA_F399_US51,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Skaitļošanas tehnikas katedra, LV_LVA_F399_US52,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Būvdetaļu un būvmateriālu katedra, LV_LVA_F399_US53,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Automatizēto elektr.sistēmu katedra, LV_LVA_F399_US55,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Automātikas un telemehānikas katedra, LV_LVA_F399_US56,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Metālu tehnoloģijas katedra, LV_LVA_F399_US57,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Automātiskās elektropiedziņas katedra, LV_LVA_F399_US58,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Teorētiskās elektrotehnikas katedra, LV_LVA_F399_US59,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Automātikas un skaitļošanas tehn.katedra, LV_LVA_F399_US60,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Fizikālās ķīmijas katedra, LV_LVA_F399_US62,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Vietējā komiteja, LV_LVA_F399_US63,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Smalkās organ.sintēzes tehnol.katedra, LV_LVA_F399_US64,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Rīgas neklātienes vispārtehniskā fakultāte, LV_LVA_F399_US66,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Daugavpils vispārtehniskā fakultāte, LV_LVA_F399_US67,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Elektroapgādes katedra, LV_LVA_F399_US68,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Aparātu būves un automatizācijas fakultāte, LV_LVA_F399_US71,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Instrumentu ražošanas katedra, LV_LVA_F399_US72,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Metālu spiediena apstr.un tehnol. katedra, LV_LVA_F399_US76,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Augstākās matemātikas speckursu katedra, LV_LVA_F399_US77,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Tehniskās mehānikas katedra, LV_LVA_F399_US78,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Inženierekonomikas fakultāte, LV_LVA_F399_US79,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Teorētiskās radiotehnikas katedra, LV_LVA_F399_US80,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Daudzkanālu elektrosakaru katedra, LV_LVA_F399_US81,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Siltuma,gāzes apgādes un ventilācijas katedra, LV_LVA_F399_US82,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Jēkabpils mācību konsult.punkts, LV_LVA_F399_US83,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Rēzeknes mācību konsult.punkts, LV_LVA_F399_US84,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Gulbenes mācību konsult.punkts, LV_LVA_F399_US85,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Ventspils mācību konsult.punkts, LV_LVA_F399_US86,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Valmieras mācību konsult.punkts, LV_LVA_F399_US87,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Jelgavas mācību konsult.punkts, LV_LVA_F399_US88,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Darba un raž.vadības zinātn.organizācijas katedra, LV_LVA_F399_US90,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Mašīnbūves iekārtu katedra, LV_LVA_F399_US91,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Ģeodēzijas katedra, LV_LVA_F399_US93,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Darba aizsardzības katedra, LV_LVA_F399_US94,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Celtniecības ekonom.un organiz.katedra, LV_LVA_F399_US96,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Neorganiskās un analīt.ķīmijas katedra, LV_LVA_F399_US97,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Ražoš.procesu mehaniz.un automatiz.katedra, LV_LVA_F399_US98,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Tehniskās elektrodinamikas katedra, LV_LVA_F399_US99,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Siltuma,gāzes apgādes un ventilācijas katedra, LV_LVA_F399_US100,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Elektroskaitļojamo mašīnu un matem.apgādes katedra, LV_LVA_F399_US101,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Automatizēto vadības sistēmu katedra, LV_LVA_F399_US102,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Tekstilmašīnu un trikotāžas ražoš.katedra, LV_LVA_F399_US103,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Matemātiskās metodes ekonom.katedra, LV_LVA_F399_US104,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Rīgas vakara vispārtehn.fakultāte, LV_LVA_F399_US106,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Elektroenerģētiskā vakara nekl.fakultāte, LV_LVA_F399_US107,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Būvmehānikas katedra, LV_LVA_F399_US110,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Arhitektūras celtniecības fakultāte, LV_LVA_F399_US111,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Inženierceltniecības fakultāte, LV_LVA_F399_US112,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Arhitektūras grafikas un kompozīcijas katedra, LV_LVA_F399_US114,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Radioiekārtu katedra, LV_LVA_F399_US115,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Automātisko vadību sist.katedra, LV_LVA_F399_US116,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Vieglās rūpn.un enerģētikas ekonom.organizācijas katedra, LV_LVA_F399_US117,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Tautas kontroles grupa, LV_LVA_F399_US121,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Kanceleja,kadru d.,mācību d.,grāmatvedība,zinātniski pētniec.d.,viet.kom.,tautas kontroles gr., LV_LVA_F399_US122,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Elektroenerģētikas fakultāte un katedra, LV_LVA_F399_US123,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultāte un katedra, LV_LVA_F399_US124,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Radiotehnikas un sakaru fakultāte un katedra, LV_LVA_F399_US125,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Ķīmijas fakultāte un katedra, LV_LVA_F399_US126,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Mehānikas un mašīnbūvniecības fakultāte un katedra, LV_LVA_F399_US127,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Aparātu būves un automatizācijas fakultāte un katedra, LV_LVA_F399_US128,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Inženierekonomikas fakultāte un katedra, LV_LVA_F399_US129,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Arhitektūras celtniecības fakultāte un katedra, LV_LVA_F399_US130,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Inženierceltniecības fakultāte un katedra, LV_LVA_F399_US131,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Atslepenotā lietvedība, LV_LVA_F399_US1a,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Diplomdarbu aizstāvēšanas protokoli, LV_LVA_F399_US132,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Zinātniski pētnieciskā dokumentācija, LV_LVA_F399_US133,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Habilitācijas padomes sēžu protokoli, reģistru grāmatas, nostrifikācijas, promocijas, habilitācijas personas lietas, LV_LVA_F399_US134,  Skatīt aprakstu pdf formātā


 • Pēdējās izmaiņas: 5.01.2024.
  Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
  Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv