. .
 
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 

Dokumentu un rakstu krājumi

Uzziņu krājumi

Krājumu iegādes iespējas

Dokumentu publikācijas presē

Digitālās publikācijas

Gada pārskats

Publikācijas un statistika >> Dokumentu kopas >> Latvijas iedzīvotāju izsūtīšana 1949. gada 25. martā no Viļakas apriņķa

Anotācija:

Arhīva dokumentu kopa par Latvijas iedzīvotāju izsūtīšanu 1949. gada 25. martā no Viļakas apriņķa sastāv no 5 dokumentiem no Jāņa Kivkucāna ģimenes izsūtīšanas lietas. Materiālu sagatavoja Sabiedrisko attiecību un dokumentu popularizācijas daļas vadītāja vietniece Iveta Šķiņķe.

Papildus informācija:

PSRS Ministru Padome 1949. gada 29. janvārī pieņēma pilnīgi slepenu lēmumu Nr. 390-138, kurā tika noteikts, kuras iedzīvotāju “kategorijas” no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas ir jāizsūta.

Tās bija šādas (pēc tā laika oficiālās terminoloģijas):

 • kulaki un viņu ģimenes;
 • nelegālā stāvoklī esošo bandītu un nacionālistu ģimenes locekļi, kā arī nošauto un notiesāto bandītu ģimenes locekļi;
 • legalizējušies bandīti un viņu ģimenes locekļi, kas turpina nodarboties ar pretpadomju dabību;
 • bandītu atbalstītāju ģimenes locekļi.

(Okupācijas varu politika Latvijā: 1939-1991. Dokumentu krājums. –Rīga, 1999.- 260. lpp.)

Dokumentus, kas attiecas uz deportācijas vispārējo norisi skatīt šeit.

No Viļakas apriņķa 1949.gadā no 25. līdz 29. martam izsūtīja 342 ģimenes, kopējais cilvēku skaits – 1508:
 • kā kulaki izsūtītas 111 ģimenes, pavisam 390 cilvēki;
 • kā nacionālisti izsūtīta 231 ģimene, pavisam - 1118 cilvēki.

Pēc vecuma izsūtītie iedalās:

 • bērni līdz 7 gadiem - 122;
 • no 7 līdz 16 gadiem – 285;
 • no 16 līdz 60 gadiem – 887;
 • virs 60 gadiem – 214 cilvēki.

Viļakas apriņķa iedzīvotāji pārsvarā tika izsūtīti uz Omskas apgabala Marjanovkas, Poltavkas un Šerbakulas rajoniem.

(Represēto saraksts 1949. LVA, 1995., 4. burtnīca, 121. lpp.)

Dokumenti no Jāņa Kivkucāna ģimenes izsūtīšanas lietas (LVA, 1894. f, 1. apr., 7232. lieta):
 1. Latvijas PSR Valsts drošības ministra Alfona Novika 1949. gada 1. martā apstiprinātais slēdziens par kulaka Jāņa Kivkucāna un viņa ģimenes izsūtīšanu
  (LVA, 1894. f., 1. apr., 7232. l., 5.- 5. o.p. lp.)

 2. Izziņa un ešelona Nr. 97337 priekšnieka paraksts par Jāņa Kivkucāna ģimenes pieņemšanu Balvu dzelzceļa stacijā 1949. gada 26. martā nosūtīšanai uz Omskas apgabala Isiļkulas staciju
  (LVA, 1894. f., 1. apr., 7232. l., 7. lp.)

 3. Specnometinātā Jāņa Kivkucāna paraksts par to, ka izsūtījums ir uz mūžu, un bēgšanas gadījumā viņš tiks saukta pie kriminālatbildības
  (LVA, 1894. f., 1. apr., 7232. l., 37. lp.)

 4. Jāņa Kivkucāna lūgums PSRS APP priekšsēdētājam par viņa un viņa ģimenes noņemšanu no specnometinājuma uzskaites un atļauju atgriezties Latvijā
  (LVA, 1894. f., 1. apr., 7232. l., 10.-11.op. lp.)

 5. Latvijas PSR Ministru Padomes 1954. gada 17. marta slepenais lēmums Nr. 231 ps par Kivkucānu ģimenes noņemšanu no specnometināto uzskaites un atļauju atgriezties Latvijas PSR
  (LVA, 1894. f., 1. apr., 7232. l., 28. lp.)Pēdējās izmaiņas: 6.06.2022.
Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv