. .
 
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 

Dokumentu un rakstu krājumi

Uzziņu krājumi

Krājumu iegādes iespējas

Dokumentu publikācijas presē

Digitālās publikācijas

Gada pārskats

Publikācijas un statistika >> Dokumentu kopas >> PSRS militāristi Rīgā

Dokumenti:

(publicēti: Izpostītā zeme. III. daļa. PSRS militāristi Rīgā. Dokumentu krājums. Sastādītājs J.Riekstiņš, Latvijas Valsts arhīvs, 1998., 40.-41. lpp.; 75.- 76. lpp.; 216.-219. lpp.)

  1. Izraksts no Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes 1941. gada 9. aprīļa lēmuma Nr. 8 par ēku nodošanu PSRS Aizsardzības tautas komisariāta bilancē
    (LVA, 270. f., 1. s. apr., 223. l., 2. lp. Kopija. Tulkojums.)

  2. Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes 1945. gada 21. jūnija lēmuma Nr. 584-s pielikums par Baltijas kara apgabala štāba izvietošanai pagaidu lietošanā nododamām ēkām
    (LVA, PA-101. f., 8. apr., 11. l., 10. lp. Oriģināls. Tulkojums.)

  3. PSRS bruņoto spēku atvaļināto militārpersonu darba, dzīvokļu un sadzīves jautājumu risināšanas Rīgas pilsētas komisijas 1989. gada 27. janvāra sēdes protokols Nr. 1 par dzīvokļu piešķiršanu
    (Rīgas IKA, 1400. f., 13. apr., 308. l., 1.-5. lp. Oriģināls. Tulkojums.)Pēdējās izmaiņas: 5.01.2024.
Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv