. .
 
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 

Dokumentu un rakstu krājumi

Uzziņu krājumi

Krājumu iegādes iespējas

Dokumentu publikācijas presē

Digitālās publikācijas

Gada pārskats

Publikācijas un statistika >> Dokumentu kopas >> PSRS okupācijas armijas nodarītie zaudējumi Latvijas kultūrvidei

Dokumenti:

(publicēti: Izpostītā zeme. I. daļa. PSRS okupācijas armijas nodarītie zaudējumi Latvijas kultūrvidei. Dokumentu krājums. Sastādītājs J.Riekstiņš, Latvijas Valsts arhīvs, 1994., 81. lpp.; 83. lpp.; 84. lpp.; 100.-103. lpp.)

 1. Latvijas Evanģēliski luteriskās baznīcas Mežaparka draudzes macītāja L. Taivana 1944. g. 22. novembra informācija LPSR APP priekšsēdētājam A. Kirhenšteinam par karavīru nodarītajiem postījumiem Ādažu un Garkalnes baznīcai
  (LVA, 1448. f., 1. apr., 188. l., 1. lp. Oriģināls.)

 2. LPSR MP kara nodaļas priekšnieka apakšpulkveža D. Šarapova 1946. gada 30. oktobra informācija BKA štāba priekšniekam ģenerālleitnantam V. Vaškēvičam par k/d nodarītajiem postījumiem Cēsu pilsētas un Cēsu apriņķa dzīvokļu fondam
  (LVA, 270. f., 1.s apr., 230. l., 325. lp. Oriģināls. Tulkojums.)

 3. Cēsu pilsētas IK 1946. gada 15. oktobra akts par Cēsu garnizona postījumiem Kalna muižā
  (LVA, 270. f., 1.s apr., 230. l., 327. lp. Oriģināls.)

 4. LKP Pļaviņu RK sekretāra Vorobjova un Pļaviņu rajona DDP IK priekšsēdētāja Lustes 1956. g. 29. maija lūgums PSRS Aizsardzības ministram G. Žukovam pārdislocēt k/d Nr. 17965 nolūkā nodrošināt vidējās izglītības iegūšanas iespējas Pļaviņu rajona jauniešiem un atrisināt dzīvokļu un noliktavu fonda problēmas
  (LVA, 270. f., 1.s apr., 1123. l., 56. – 60. lp. Kopija. Tulkojums.)Pēdējās izmaiņas: 5.01.2024.
Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv