. .
 
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 

Dokumentu un rakstu krājumi

Uzziņu krājumi

Krājumu iegādes iespējas

Dokumentu publikācijas presē

Digitālās publikācijas

Gada pārskats

Publikācijas un statistika >> Dokumentu kopas >> Arhīva dokumentu kopa 9. klases mācību vielai - Latvija PSRS sastāvā 1940. gada augusts - 1941. gada jūnijs (skat. J. Freibergs. Jaunāko laiku vēsture. 20. gadsimts. - Rīga, 1998., 200. - 202. lpp.)

Anotācija:

1940. gada augustā sākās Latvijas sovjetizācija, t.i., Latvijas pilsoniskās sabiedrības pārveidošana atbilstoši PSRS totalitāras iekārtas vajadzībām - Satversmes vietā pieņemta Latvijas PSR konstitūcija; pilsētās, apriņķos, pagastos tika ieceltas izpildu komitejas, kuru darbību kontrolēja komunistiskās partijas vietējās organizācijas; nacionalizēti rūpniecības uzņēmumi, kuros strādājošo skaits pārsniedza 10 cilvēkus; devalvēts un likvidēts lats, kā arī konfiscēti privātie noguldījumi bankās; tika veikta agrārā reforma - visu zemi pasludināta par valsts īpašumu, zemnieku lietošanā atstāja ne vairāk kā 30 ha zemes vienai saimniecībai.

No valsts zemes fonda kalpiem un bezzemniekiem jaunsaimniecību vaidošanai piešķīra 10 ha, izveidojot ~50 tūkst. jaunsaimniecību bez jebkāda materiālā un finansiālā nodrošinājuma. Tā tika radīti nepieciešamie priekšnoteikumi lauksaimniecības kolektivizācijai.

Arhīva dokumentu kopa sastāv no 5 dokumentiem. Materiālu sagatavoja Sabiedrisko attiecību un dokumentu popularizācijas daļas vadītāja vietniece Iveta Šķiņķe.

Dokumenti:

 1. LKP CK sēdes protokols 1940. gada 1. augustā
  (LVA, PA – 101. f., 1. apr., 6. l., 7., 8., 13. lp.)

 2. Latvijas PSR TKP lēmums par iedzīvotāju pierakstīšanu un izrakstīšanu mājas grāmatās Latvijas PSR teritorijā 1940. gada 24. decembrī
  (LVA, 270. f., 1. apr., 16. l., 211. lp.)

 3. PSRS TKP lēmums par valūtas anulēšanu Lietuvas, Latvijas un Igaunijas PSR
  (LVA, 270. f., 1. s. apr., 16. l., 39. lp. Publicēts: Okupāciju varu politika Latvijā: 1939-1991. Dokumentu krājums. – Rīga, 1999. )

 4. Antona Baltmaņa lūgums LPSR finansu tautas komisāram 1941. gada 20. maijā
  (LVA, 327. f., 1. apr., 20. l., 22. lp.)

 5. Instrukcija par nacionalizācijas kārtību un termiņiem
  (LVA, 270. f., 1. s. apr., 30. l., 11. lp.)Pēdējās izmaiņas: 6.06.2022.
Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv