. .
 
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 

Dokumentu un rakstu krājumi

Uzziņu krājumi

Krājumu iegādes iespējas

Dokumentu publikācijas presē

Digitālās publikācijas

Gada pārskats

Publikācijas un statistika >> Dokumentu un rakstu krājumi >> Konferences "Trimda, kultūra, nacionālā identitāte" referātu krājuma satura rādītājs

Ojārs Celle. Ieskats trimdas latviešu kultūras archipelāgā

Tālivaldis Bērziņš. PBLA KF vēsture un tā nozīme latvietības saglabāšanā

Lilita Zaļkalne. "Kultūras sakari" – sākums un izveide (1955–1961)

Guntis Liepiņš. Kultūras sakari – Latvija/Ziemeļamerika (1967–1990)

Anna Šmite. Latviskā mantojuma fonda centieni svešumu pārvērst draudzībā

Fritz Traugott Kristbergs. Atšķirība un identitāte

Elmārs Ernsts Rozītis. Baznīcas nozīme trimdā

Brigita Tamuža. Nacionālo un reliģisko vērtību pretstati Brazīlijas latviešu baptistu sabiedrībā 20. gadsimtā

Indulis Zvirgzdiņš. Latviešu preses biedrība

Velga Kince. Trimdas prese kā ļoti nozīmīgs Latvijas kultūras vēstures avots

Valda Liepiņa. Preses un citu mediju darbība Austrālijā

Andris Straumanis. Virtuālā trimda: Interneta lapas ārzemju latviešu mediju vēstures kontekstā

Gundega Michele. Latviešu papildskolu darbība ASV no 1950. līdz 1990. gadam

Ģirts Kaugars. Ārpusskolas izglītība

Līga Ruperte. Trīsreiztrīs nometņu loma latviskās identitātes saglabāšanā trimdā

Roberts Jānis Kukainis. Trimdas latviešu jaunatne – otrā paaudze ASV

Jānis Robiņš. Sporta nozīme latvietības saglabāšanā trimdā

Aija Abene. Kāpēc mēs vairs nerunājam latviski?

Agra Asmus-Vāgnere. Trimdas latviešu skolas – kultūras un tautiskuma šūpulis

Arvīds Bolšteins. Latviskā izglītība ASV un tās rezultāti

Baiba Metuzāle-Kangere. Trimda un valoda

Eva Eglāja-Kristsone. Okupētās Latvijas dzejnieku un trimdas literātu saskarsme (1960–1990): problēmas un aspekti

Inguna Daukste-Silasproģe. Rakstnieku sarīkojumi latviešu trimdas literatūras un kopības kontekstā (ASV 1950–1960)

Valters Nollendorfs. Trimdas literātūras periodizācija II

Aina Štrāle, Inese Auziņa-Smita. Latviešu grāmatu krātuves Rietumu pasaulē

Ilga Šuplinska. Kultūrpolitikas saskares punkti nacistiskās okupācijas, nometņu laika un sociālistiskā reālisma periodā

Paulīne Zalāne. Latgales rakstnieku devums trimdā

Viesturs Zanders. Haralds Biezais (1909–1995) un trimdas grāmatniecība

Rimands Ceplis. Komunikācijas problēmas T. Ķiķaukas romānos

Dace Zvirgzdiņa. Egila Kalmes (1909–1983) dokumentālais romāns In the Shadow
of Freedom (1979) – pirmais angliski uzrakstītais latviešu vēstījums par leģionāriem

Anita Stašulāne. Konstantīna Raudives darbība "zinātniskā" spiritisma jomā

Ināra Ņefedova. Tēlotājas mākslas attīstības plusi un mīnusi trimdā un Latvijā

Dagnija Greste. Austrālijas latviešu kultūras dienu tēlotājas mākslas izstādes 1952.– 1992. gadā

Māra Lāce. Trimdas mākslas mantojums Valsts Mākslas muzejā

Liena Kaugara. Latviešu lietiskā māksla trimdā

Lilita Spure. Latvisku rotu valkāšanas nozīme trimdā

Amanda Zaeska Jātniece. Dievtuŗu iespaids latvietības uzturēšanā trimdā

Valentīna Liepa. "Latviešu mākslas veicinātāji" Zviedrijā: darbība un nozīme trimdas latviešu kultūras saglabāšanā

Guntis Švītiņš. Mākslinieka L. Liberta radošā darbība Eiropas un
Amerikas mākslas vidē. 1944–1959

Laimonis Mieriņš. Latviešu mākslinieki Anglijā

Rasma Birzgale. Latviešu teātŗa darbības trimdā

Anita Apele. Trimdas smagā nasta. Sidnejas Latviešu teātŗa (SLT) sabiedriskā, nacionālistiskā un polītiskā nozīme

Ingrīda Zemzare. Trimdas mūzikas nozīme kopējā nacionālās kultūras kontekstā un dažas latviešu mūzikas attīstības problēmas 20. gadsimta otrajā pusē

Arnolds Klotiņš. Trimdas mūzikas pašnovērtējums

Skaidrīte Darius. Latviešu tautasdejas attīstība Austrālijā

Juris Ruņģis. Austrālijas latviešu tautas deju kopas līdz "Saules jostai"

Viktors Jānis Grigulis. Dziesma, deja un latvietība
Zane Jekste Freivalde. Rīgas Filma un Alberts Jekste cauri laikiem un pāri kontinentiem
Jānis Lejnieks. Latvijas arhitekti trimdā. Trīs paaudzes

Arnis Siksna. Latviešu izcelsmes architekti Austrālijā

Raimonds Gunārs Slaidiņš. Architektūra, māksla un citas aktīvitātes Latvijas kultūras apmaiņā

Maija Hinkle. Latviskā identitāte un trimdas kultūra Amerikas latviešu dzīvesstāstos

Baiba Bela-Krūmiņa. Kultūras nozīme latviskās identitātes uzturēšanā un pārmantošanā trimdā

Māra Zirnīte. Kultūras identitātes individuālie aspekti mutvārdu vēstures krājumā

Uldis Neiburgs. Latviešu pretestības kustības dalībnieku apvienība (LPKDA) trimdas sabiedriski politiskajā dzīvē pēckara Vācijā (1946–1949)

Inta Purva. Latviešu kultūra – tautas dzīvības avots

Summaries

Ziņas par referātu autoriemPēdējās izmaiņas: 5.01.2024.
Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv