. .
 
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 
Aktualitātes >> Aktualitātes >> LKP CK biroja stingri slepenais lēmums


Tulkojums no krievu valodas

VISU ZEMJU PROLETĀRIEŠI, SAVIENOJIETIES!
VISSAVIENĪBAS KOMUNISTISKĀ (BOĻŠEVIKU) PARTIJA
LATVIJAS KOMŪNISTISKĀS (BOĻŠEVIKU) PARTIJAS CENTRĀLĀ KOMITEJA

STINGRI SLEPENI
(No sevišķās mapes)

Lēmums

Latvijas K(b)P CK birojs. Protokols nr. 14. 26 §. 1949. gada 29. martā

Par kulaku un viņu ģimeņu, bandītu un nacionālistu ģimeņu izsūtīšanas no republikas operācijas rezultātiem (bb. Noviks, Golovkovs)

1. Atzīt, ka Latvijas PSR Valsts drošības ministrija ar PSRS VDM palīdzību sekmīgi sagatavojusi un veikusi kulaku un viņu ģimeņu, bandītu un nacionālistu ģimeņu izsūtīšanu.

PSR Savienības Valdības un Latvijas PSR Ministru Padomes lēmumi šajā jautājumā izpildīti.

2. Atzīmēt republikas partijas organizācijas, komjaunatnes un padomju aktīva aktīvo piedalīšanos izsūtīšanas veikšanā.

Latvijas K(b)P CK sekretārs J. Kalnbērziņš


2. eks.

1. eks. izsūtīts VK(b)P CK 2.IV.49.g.  Z. Veršiņina

____________________________________________________________________

LATVIJAS K(b)P CK SLEPENO DOKUMENTU LIETOŠANAS KĀRTĪBA

Biedrs, kurš saņem konspiratīvus dokumentus, nevar tos ne nodot, ne ar tiem iepazīstināt nevienu, lai kas viņš arī būtu, ja uz to nav speciālas Latvijas K(b)P CK atrunas. Norādīto dokumentu kopēšana un izrakstu izdarīšana no tiem kategoriski aizliegta. Atzīmi par iepazīšanos un tās datējumu uz katra dokumenta personiski izdara biedrs, kuram dokuments adresēts, un personiski par to parakstās.

CK lēmumi jāglabā sevišķās lietās, un nekādā gadījumā nav pieļaujama to pievienošana komjaunatnes vai arodbiedrību lietvedībai.

(LVA PA, 101. f., 12. apr., 38. a.l., 3. lp. Publicēts: Latvijas padomju režīma varā: 1945-1986. Dokumentu krājums. - Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2001. - 79. lpp.)Pēdējās izmaiņas: 6.06.2022.
Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv