. .
 
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 
Aktualitātes >> Aktualitātes >> Starptautiskā sieviešu solidaritātes diena

Padomju Latvijas sieviete...

Starptautisko sieviešu solidaritātes dienu daudzas valstis svin jau vairāk nekā 100 gadus. Līdz 2008. gadam Latvijā Starptautisko sieviešu dienu nesvinēja ideoloģisku apsvērumu dēļ, saistot to tikai un vienīgi ar PSRS okupācijas mantojumu. 2007. gada 24. maijā Latvijas Republikas Saeima pieņēma grozījumus likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām", nosakot, ka 8. martā Starptautiskā sieviešu diena tiek svinēta arī Latvijā.

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva fondos glabājas dokumenti par "sieviešu jautājuma" risinājumu Padomju Latvijā atbilstoši tai sistēmai, tam modelim, kas tika īstenots Padomju Savienībā.

Piedāvājam ieskatu atsevišķos Latvijas Komunistiskās partijas dokumentos – Latvijas Komunistiskās (boļševiku) partijas (LK(b)P) Talsu apriņķa komitejas fondā (PA-126. fonds) un LK(b)P Ventspils apriņķa komitejas fondā (PA-130. fonds), kā arī tēlnieces Lejas Novožeņecas fonda (2307. fonds) personu dokumentos saglabātajām 8. marta atklātnēm.

Dokumenti

LK(b)P) CK (Latvijas Komunistiskās (boļševiku) partijas Centrālās komitejas) sekretāra Jāņa Kalnbērziņa vēstule Talsu apriņķa partijas sekretāram biedram Vladimiram Sējam. 1949. gada 28. maijs.
Latvijas Valsts arhīvs, PA-126. f., 7. apr., 92. l., 10. - 13. lp. Oriģināls.

LK(b)P Talsu apriņķa komitejas atskaite par darbu ar sievietēm 1949. gada jūnijs.
Latvijas Valsts arhīvs, PA-126. f., 7. apr., 92. l., 15. lp. Oriģināls.

LK(b)P Talsu apriņķa komitejas sekretāra Vladimira Sējas parakstītais Sieviešu organizācijas daļas darba plāns 1949. gada septembrim.
Latvijas Valsts arhīvs, PA-126. f., 7. apr., 92. l., 42. lp. Oriģināls.

LK(b)P Talsu apriņķa komitejas LK(b)P Centrālajai komitejai sagatavotā Sieviešu organizācijas atskaite par darbu 1949. gada oktobrī un sieviešu organizācijas daļas darba plāns 1949. gada oktobrim.
Latvijas Valsts arhīvs, PA-126. f., 7. apr., 92. l., 58., 59. lp. Oriģināls.

LK(b)P Talsu apriņķa komitejas ārštata instruktores A. Pīlāgs ziņojums 1949. gada 17. oktobrī LK(b)P Talsu apriņķa komitejas Sieviešu daļas vadītājai b. Kalniņai.
Latvijas Valsts arhīvs, PA-126. f., 7. apr., 92. l., 62. lp. Oriģināls.

Venstpils apriņķa Usmas pagasta sieviešu darba organizatores A. Macpanes atskaite par darbu 1949. gada novembrī.
Latvijas Valsts arhīvs, PA-130. f., 8. apr., 41. l., 79. lp. Oriģināls.

Venstpils apriņķa Usmas pagasta sieviešu darba organizatores A. Macpanes darba plāns 1949. gada decembrim.
Latvijas Valsts arhīvs, PA-130. f., 8. apr., 41. l., 80. lp. Oriģināls.Pēdējās izmaiņas: 5.01.2024.
Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv