. .
 
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 
Aktualitātes >> Aktualitātes >> 1949. gada 25. marta deportācija

1949. gada 25. marta deportācija

Dokumenti par Rīgas iedzīvotāju noskaņojumu deportācijas laikā

Latvijas Valsts arhīva 101. fonda "Latvijas Komunistiskās (boļševiku) partijas Centrālā komiteja" dokumenti uzskatāmi par svarīgu vēstures avotu grupu, pētot Latvijas iedzīvotāju otrās lielākās deportācijas norisi un politisko represiju plašāku vēsturisko kontekstu. Šī dokumentu grupa ir vienīgā Latvijas valsts arhīvā, kurā atrodamas liecības par LK(b)P Centrālās komitejas atskaitēm un informāciju, kas adresēta Vissavienības Komunistiskās boļševiku partijas (VK(b)P) Centrālajai komitejai par represīvās politikas īstenošanu.

Īpaši vērtīgi ir LK(b)P Centrālās komitejas biroja protokoli, lēmumi, partijas komiteju sekretāru ziņojumi un 1949. gada 29. marta pilnīgi slepenais LK(b)P Centrālās komitejas biroja lēmums no t. s. sevišķās mapes par "kulaku" un viņu ģimeņu, kā arī "bandītu" un "nacionālistu" ģimeņu izsūtīšanas rezultātiem.

Iepazīstinām ar dažiem no LK(b)P Rīgas pilsētas rajonu komiteju ziņojumiem par politisko stāvokli un iedzīvotāju noskaņojumu Rīgas pilsētas rajonos laikā no 25. līdz 28. martam. Šie ziņojumi balstās uz partijas pirmorganizāciju sekretāru rajonu komitejām sniegto informāciju par Rīgas iedzīvotāju reakciju uz notikušo deportāciju.

Ziņojumi adresēti LK(b)P Centrālās komitejas pirmajam sekretāram Jānim Kalnbērziņam, kas tolaik ir arī LK(b)P Rīgas komitejas pirmais sekretārs, Fjodoram Titovam – LK(b)P Centrālās komitejas otrajam sekretāram un LK(b)P Centrālās komitejas sekretāriem Pāvelam Ļitvinovam un Arvīdam Pelšem.

Atzīmes dokumentos liecina, ka rajonu komiteju sekretāru ziņojumu informācija novērtēta kā slepena vai pilnīgi slepena. Uz dokumenta oriģināla ir LK(b)P CK Sevišķā sektora Slepenās daļas spiedogs ar datējumu un norādi par dokumenta oriģināla atdošanu Slepenajā daļā, kā arī atzīmes par J. Kalnbērziņa, F. Titova, P. Ļitvinova un A. Pelšes iepazīšanos ar šo informāciju.

 

Grāmatas "Aizvestie. 1949. gada 25. marts" statistika, kas balstās uz arhīva darba grupas pētījuma datiem no Latvijas Valsts arhīvā glabāto izsūtīto ģimeņu lietu dokumentiem, rāda, ka 1949. gada 25.–30. marta deportācijā no Rīgas tika izsūtīti pavisam 1352 cilvēki, galvenokārt, "nacionālistu" ģimenes locekļi, kuri tika "iesēdināti" pirmajā no 33 izsūtāmo ešeloniem – Nr. 97329, kas no Ropažu stacijas izbrauca 1949. gada 25. martā plkst. 15.47. ("Aizvestie. 1949. gada 25. marts". Latvijas Valsts arhīvs, 2007, 179., 208. lpp.)

Dokumenti

LK(b)P Rīgas pilsētas komitejas partijas, arodbiedrību un komjauniešu organizāciju daļas vadītāja Nikolajeva informācija LK(b)P CK par iedzīvotāju politiski morālo noskaņojumu Rīgas pilsētas Kirova rajonā. 1949. gada 26. martā.
Latvijas Valsts arhīvs, PA-101. fonds, 12. apraksts, 81. lieta, 5.–7. lapa. Oriģināls.

"...neskatoties uz stingro slepenību norādītā pasākuma sagatavošanā, 24. marta priekšvakarā notika sarunas par gaidāmo izsūtīšanu un izplatījās provokatoriska versija, ka izsūtīšanai tiek pakļauti visi latvieši un tas tiek darīts tāpēc, ka tuvākajā laikā sāksies karš." "Partijas organizāciju sekretāriem doti norādījumi izskaidrot strādniekiem un kalpotājiem radušos jautājumu būtību. Šajā nolūkā 1949. gada 25. martā tika sasaukta to partijas organizāciju sekretāru sanāksme, kuri nepiedalījās pasākumā un nebija klāt instruktīvajā sanāksmē, partijas izglītības namā 1949. gada 24. martā."
LK(b)P Rīgas pilsētas Sarkanarmijas rajona komitejas sekretāres Malahovas slepenā informācija LK(b)P CK pirmajam sekretāram Jānim Kalnbērziņam par iedzīvotāju politisko noskaņojumu Sarkanarmijas rajonā 1949. gada 26. martā.
Latvijas Valsts arhīvs, PA-101. fonds, 12. apraksts, 81. lieta, 10.–11. lapa. Oriģināls.

"1. Veiktais pasākums liecina par drīzu kara sākumu, jo pirms kara, 1941. gadā veica analoģisku pasākumu. Sakarā ar to nepieciešams uzkrāt produktu rezerves.
2. Pasākums bija vērts pret latviešiem.
3. Sarunās noskaidrots, ka par pasākuma veikšanu zināja iepriekš.
4. Ir skaidrojums, ka nepaņēma "galvenos", bet "ierindniekus.""
LK(b)P Rīgas pilsētas Maskavas rajona komitejas sekretāra P. Gurjeva slepenā informācija LK(b)P Rīgas pilsētas komitejai par iedzīvotāju politisko noskaņojumu Maskavas rajonā pēc operācijas naktī uz 25. martu. 1949. gada 26. martā.
Latvijas Valsts arhīvs, PA-101. fonds, 12. apraksts, 81. lieta, 23.–24. lapa. Oriģināls.

"Rajona ražotnēs un iedzīvotāju vidū noskaņojums visumā veselīgs. Rūpnīcas "Jaunais komunārs" strādnieku kolektīvs atbalsta pašreizējo operāciju un nožēlo, ka vēlu sākuši risināt šo jautājumu."
"Dzelzceļa strādnieku apgādes pārvaldes proforgs Rozenbahs sašutis atnāca pie Dzelzceļa pārvaldes vietējās komitejas priekšsēdētāja Kļujeva un ziņoja, ka pie viņa 24.martā dienā bija atnācis kāds pilsonis (uzvārdu noskaidro) un jautājis, ko lai dara, runā, ka šonakt izvedīs visus latviešus. Un patiešām, kad pie dažiem 24. martā naktī atnāca uz dzīvokli, tad viņi jau bija gatavi aizbraukšanai un zināja, ka tiks izvesti..."
LK(b)P CK partijas, arodbiedrību un komjaunatnes organizāciju nodaļas vadītāja vietnieka Drozdova un informācijas sektora vadītāja Ņinova informācija LK(b)P CK sekretāriem Kalnbērziņam, Titovam, Ļitvinovam, Pelšem par Rīgas pilsētas iedzīvotāju politisko noskaņojumu sakarā ar pasākumiem naktī uz 24. un 25. martu. 1949. gada 26. martā.
Latvijas Valsts arhīvs, PA-101. fonds, 12. apraksts, 81. lieta, 55.–57. lapa. Oriģināls.

"Rīgas iedzīvotāju vidū pastiprinās pārrunas par naktī no 24. uz 25. III veiktajiem pasākumiem. Fabrikās, rūpnīcās, veikalos, tirgū – visur runā par notikušo faktu."
"Provokatoriskas baumas bijušas izplatītas rūpnīcā VEF."
"Starp citu, skolotāji tamlīdzīgas provokatoriskas sarunas neliek pārtraukt, viņi paši ir paniski noskaņoti it kā aiz bailēm, ka visu latviešu inteliģenci izvedīs no Latvijas."
"Neveselīgās provokatoriskās baumas rada nervozitāti godīgu strādnieku un strādnieču vidū."
"Valsts universitātē, tāpat kā iepriekš, notiek aizkulišu pārrunas, dzirdēti šādi atsevišķi izteikumi: "Izved visus ebrejus, 80% latviešu, un paliek vienīgi krievi – komunisti."
LK(b)P Rīgas pilsētas komitejas partijas, arodbiedrību un komjauniešu organizāciju daļas vadītāja Nikolajeva papildus informācija LK(b)P CK par iedzīvotāju politiski morālo noskaņojumu Kirova rajonā. Ne agrāk par 1949. gada 28. martu.
Latvijas Valsts arhīvs, PA-101. fonds, 12. apraksts, 81. lieta, 8.–9. lapa. Oriģināls.

"Maizes kombināta partijas organizācijas sekretārs b. Gordons ziņo, ka vispārējais strādnieku un kalpotāju noskaņojums 1. Maizes kombinātā veselīgs. Tomēr bijis fakts, ka ceptuvē strādājošie Spreģis un Kazans sarunājušies it kā visus latviešus izsūtīs. Partijas organizācijas sekretārs pārrunājis ar viņiem un devis šai jautājumā attiecīgus izskaidrojumus."
LK(b)P Rīgas pilsētas Ļeņina rajona komitejas sekretāra Ikoņņikova slepenā informācija LK(b)P CK un LK(b)P Rīgas pilsētas komitejai par iedzīvotāju politisko noskaņojumu Ļeņina rajonā sakarā ar operāciju naktī no 1949. gada 24. uz 25. martu. 1949. gada 28. martā.
Latvijas Valsts arhīvs, PA-101. fonds, 12. apraksts, 81. lieta, 14. lapa. Oriģināls.

"...Elektromehāniskās rūpnīcas strādniece Sudilkovska savu paziņu lokā risināja šādas sarunas:" Šonakt izsūtīja latviešus tāpat kā 1941. gadā. Tā pirms kara – 1941. gadā – arī bija izsūtīšana, bet pēc tam karš. Runā, ka Tukumā izcēlies mūsu karaspēks un nostiprina pozīcijas.. Paskatieties, kas notiek apkārt – apgādē ar maizi veikalos jau pārtraukumi, putraimu nav nekur, visi žāvē sausiņus..."


Pēdējās izmaiņas: 5.01.2024.
Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv