. .
 
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 
Aktualitātes >> Aktualitātes >> Aktualitātes Latvijas vēsturē arhīva dokumentos


1990. gada 4. maijs

Pagājuši 20 gadi, kopš Latvijas PSR Augstākā Padome 1990. gada 4. maijā pieņēma Deklarāciju „Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”. Ar deklarāciju tika atjaunota 1918. gada 18. novembrī proklamētā Latvijas Republika. Vienlaikus parlaments noteica Latvijas Republikas valsts varas de facto atjaunošanas pārejas posmu, kas noslēdzās 1991. gada 21. augustā, kad tika pieņemts Latvijas Republikas Augstākās Padomes konstitucionālais likums „Par Latvijas Republikas valstisko statusu”, pasludinot Latvijas Republikas pilnīgu neatkarību, un izbeidzot 4. maija Deklarācijā noteikto pārejas periodu.

Latvijas Valsts arhīvā Latvijas PSR Augstākās Padomes un Latvijas Republikas Augstākās Padomes fondā (290. fonds) glabājas būtiski dokumenti, kas rāda valstiskuma atjaunošanas ceļu – gan Latvijas PSR AP 1989. gada 28. jūlija Deklarācija par Latvijas valsts suverenitāti, gan Latvijas PSR AP 1990. gada 15. februāra Deklarācija jautājumā par Latvijas valstisko neatkarību, kā arī pati 1990. gada 4. maijā pieņemtā Deklarācija „Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” un pārējie 4. maijā pieņemtie dokumenti.
Arhīvā glabājas sēžu protokoli, tajā skaitā, Latvijas Republikas pirmā sasaukuma Augstākās Padomes pirmās sesijas 2. sēdes stenogramma, kurā lemts un balsots par 4.maija Deklarāciju.

Šo notikumu izpētē nenoliedzami svarīgi ir arī LR AP Latvijas Tautas frontes frakcijas dokumenti, LR AP Preses centra ziņojumi, AP priekšsēdētājam adresētās ārvalstu valdību, parlamentu vadītāju u.c. oficiālās vēstules, kā arī LR AP Pilsoņu iesniegumu nodaļā saņemtās vēstules. Pretestību 4. maija Deklarācijai parāda Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas fonda (PA-101. fonds) dokumenti, tajā skaitā, Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas 1990. gada 4. maija biroja sēdes protokols Nr. 6 „Par Latvijas PSR Augstākās Padomes deklarāciju „Par Latvijas neatkarības atjaunošanu”, kurā LKP CK birojs nolemj lūgt PSRS prezidentu atcelt nelikumīgi pieņemto LR AP 4. maija Deklarāciju.

Latvijas PSR Augstākās Padomes 1990. gada 4. maijā pieņemtā Deklarācija "Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu". Ar deklarāciju tika atjaunota 1918. gada 18. novembrī proklamētā Latvijas Republika. Vienlaikus parlaments noteica Latvijas Republikas valsts varas de facto atjaunošanas pārejas posmu.
Latvijas Valsts arhīvs, 290. f., 10. apr., 2932. l., 41., 42. lp.
Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1990. gada 4. maija Aicinājums Latvijas tautai.
Latvijas Valsts arhīvs, 290. f., 10. apr., 2932. l., 43. lp.
Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1990. gada 4. maija Vēstījums PSRS prezidentam M. Gorbačovam.
Latvijas Valsts arhīvs, 290. f., 10. apr., 2932. l., 44. lp.
Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1990. gada 4. maija Aicinājums pasaules valstu valdībām.
Latvijas Valsts arhīvs, 290. f., 10. apr., 2932. l., 45. lp.
Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1990. gada 4. maija Vēstījums PSRS tautām un demokrātiskajām kustībām.
Latvijas Valsts arhīvs, 290. f., 10. apr., 2932. l., 46. lp.
Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1990. gada 4. maija Aicinājums Lietuvas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājam V. Landsberģa kungam.
Latvijas Valsts arhīvs, 290. f., 10. apr., 2932. l., 47. lp.
Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1990. gada 4. maija Aicinājums Igaunijas Augstākās Padomes priekšsēdētājam A. Rītela kungam.
Latvijas Valsts arhīvs, 290. f., 10. apr., 2932. l., 48. lp.
Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1990. gada 4. maija Aicinājums tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem.
Latvijas Valsts arhīvs, 290. f., 10. apr., 2932. l., 49. lp.
Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas 1990. gada 4. maija biroja sēdes protokols Nr. 6 „Par Latvijas PSR Augstākās Padomes deklarāciju „Par Latvijas neatkarības atjaunošanu”. LKP CK birojs nolemj lūgt PSRS prezidentu atcelt nelikumīgi pieņemto LR AP 4. maija Deklarāciju.
Latvijas Valsts arhīvs, PA-101. f., 65. apr., 28. l., 106.-108. lp.
Latvijas Republikas Augstākās Padomes Preses centra ziņojums 1990. gada 4. maijā par preses konferenci pēc tautas manifestācijas Daugavmalā.
Latvijas Valsts arhīvs, 290. f., 8. apr., 1035. l., 32. lp.
Igaunijas Republikas Augstākās Padomes apsveikuma telegramma Latvijas Republikas Augstākajai Padomei sakarā ar Neatkarības deklarācijas pieņemšanu. 1990. gada 5. maijs.
Latvijas Valsts arhīvs, 290. f., 8. apr., 1464. l., 14. lp.
ASV senatora, Republikāņu līdera Senātā Roberta Doula apsveikums LR Ministru Padomes priekšsēdētājam Ivaram Godmanim un LR Augstākās Padomes priekšsēdētājam Anatolijam Gorbunovam uzsākot pildīt amata pienākumus un sakarā ar 4. maija deklarāciju. 1990. gada 9. maijs.
Latvijas Valsts arhīvs, 290. f., 8. apr., 1111. l., 2. lp.
Lielbritānijas premjerministres Mārgaretas Tečeres atbilde uz 7. maijā nosūtīto telegrammu par Neatkarības deklarācijas pieņemšanu. Mārgareta Tečere uzsver, ka Lielbritānija nekad nav atzinusi Baltijas valstu inkorporāciju Padomju Savienībā, tomēr Baltijas neatkarība būs atkarīga no līguma ar Padomju Savienību. Tādēļ viņa apsveic Latvijas vadības gribu iesaistīties sarunās par politiskām, ekonomiskām un juridiskām attiecībām. 1990. gada 29. maijs.
Latvijas Valsts arhīvs, 290. f., 8. apr., 1111. l., 11. lp.


Pēdējās izmaiņas: 5.01.2024.
Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv