1933.gada 13.novembrī

dzimis Trapenes pagasta Dumpjos

1942-1948

mācības Trapenes pamatskolā

1948-1952

mācības Gaujienas vidusskolā

1950

pirmā publikācija

1952-1957

studijas LVU Filoloģijas fakultātē

1954

literārais līdzstrādnieks laikrakstā Literatūra un Māksla

1956

pirmais krājums Tālu ceļu vējš

1956

Latvijas PSR Rakstnieku Savienības biedrs

1956-1957

redaktors Latvijas Valsts izdevniecībā

1958

krājums Ugunīs

1958-1959

literārais līdzstrādnieks žurnālā Liesma

1959

garstāsts Tās dienas acīm

1959-1962

literārais līdzstrādnieks žurnālā Bērnība

1960

krājums Krāces apiet nav laika

1962-1963

redaktors Rīgas kinostudijas scenāriju redkolēģijā.

1965

dzejoļu krājums bērniem Dziesmas par…

1966

krājums Viņu adrese – taiga

1966

krājums Elpa

1967

Latvijas PSR Valsts prēmija par krājumu Elpa

1967

dzejoļu krājums bērniem Sasiesim astes

1968

krājums Dzegužlaiks

1968-1983

žurnāla Draugs redkolēģijā.

1969

krājums Aiz simtās slāpes

1971

krājums Melnās ogas

1971

dzejoļu krājums bērniem Punktiņš, punktiņš, komatiņš

1972

piešķir Latvijas PSR Nopelniem bagātā kultūras darbinieka nosaukumu

1974

krājums Visāda garuma stundas

1976

krājums Gamma

1976

dzejoļu krājums bērniem Kabata

1977

piešķir Latvijas PSR Tautas dzejnieka nosaukumu

1978

krājums Antracīts

1979

Mihaila Bulgakova romāna Meistars un Margarita tulkojums latviešu valodā

1980

krājums Zibens pareizrakstība

1982

PSRS Valsts prēmijas laureāts

1982

krājums  Si minors

1983.gada 28.novembrī

miris Rīgā, apbedīts Carnikavas kapos

1984

dzejoļu krājums bērniem Astoņi kustoņi

1985

krājums Nolemtība

1986

dzejoļu krājums bērniem Sveču grāmata

1988

krājums Ex libris

1989-2003

kopoti raksti 10 sējumos