40. Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes 1945. gada 21. jūnija lēmuma Nr. 584-s pielikums par Baltijas kara apgabala štāba izvietošanai pagaidu lietošanā nododamām ēkām

 

Pielikums Nr. 1

 

Latvijas PSR TKP 1945. gada 21. jūnija

LĒMUMS Nr. 584-s

 

Baltijas kara apgabala štāba izvietošanai pagaidu lietošanā

nododamo ēku saraksts

 

 

Nr. p. k.

Mājas adrese

Vai agrāk bija ATK pārziņā

Stāvi

Platība

Nozīme

1.

Brīvības ielā 31

nebija

4

133/4000

nedzīvojamā

2.

Brīvības ielā 34/36

nebija

5

48/960

dzīvojamā

3.

Brīvības ielā 93

nebija

6

170/3400

dzīvojamā

4.

Brīvības ielā 95

nebija

5

66/1400

nedzīvojamā

5.

Antonijas ielā 12

nebija

5

35/700

dzīvojamā

6.

Palasta ielā 9

nebija

2,5

30/700

nedzīvojamā

7.

Raiņa bulv. 13

nebija

3

30/700

nedzīvojamā

8.

Raiņa bulv. 15

nebija

-

1 dzīv./

158

dzīvojamā

9.

Kirova ielā 23

nebija

5

100/2000

dzīvojamā

10.

Kirova ielā 19

nebija

5

60/1300

dzīvojamā

11.

Valdemāra ielā 28

nebija

-

5. ist./100

dzīvojamā

12.

Padomju bulv. 18

nebija

5

2 stāvi

45/700

nedzīvojamā

13.

Skolas ielā 23

nebija

2

21/420

dzīvojamā

14.

Raiņa bulv. 27

bija

5

80/2200

dzīvojamā

15.

Kirova ielā 29, 3. korpuss

bija

3

84/2076

dzīvojamā

16.

Kirova ielā 31

nebija

5

75/1700

dzīvojamā

17.

Kirova ielā 31a

nebija

5

135/3750

dzīvojamā

18.

Sarkanarmi-jas ielā 57

nebija

3

114/2510

fabrika

19.

Strēlnieku ielā 1

nebija

5

60/1900

nedzīvojamā

20.

Smilšu ielā 7

bija

4

69/1800

dzīvojamā

21.

Stabu ielā 23

nebija

5

69/1800

dzīvojamā

22.

Sķūņu ielā 15

bija

5

1412

nedzīvojamā

23.

Lāčplēša ielā 28-30

nebija

2

22/604

dzīvojamā

24.

Ģertrūdes ielā 2 (3.korp.)

nebija

2

34/731

dzīvojamā

25.

Trokšņu ielā 4

nebija

2

70/2118

nedzīvojamā

26.

Amatu ielā 4

nebija

5

100/2500

nedzīvojamā

27.

Kalnciema ielā 12a

nebija

5

25/750

nedzīvojamā

28.

Sverdlova ielā 14, 16,18

nebija

5

25/750

dzīvojamā

29

Smilšu ielā 7

bija

4

69/1800

dzīvojamā

 

Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes

lietu pārvaldnieks (O. Stanke)

 

LVA, PA-101. f., 8. apr., 11. l., 10. lp. Oriģināls. Tulkojums.